Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: К/р з аудиту (ID:324)
| Размер: 23 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.08.2004 |
Содержание1. Стадії, етапи аудиту 3
1.1. Поняття аудиторського процесу 3
1.2. Стадії аудиту 4
1.3. Етапи аудиторського процесу 5
2. Послідовність аудиту нематеріальних активів 9
2.1. Поняття аудиту нематеріальних активів 9
2.2. Послідовність аудиту нематеріальних активів 9
3. Аудит звіту про рух грошових коштів 12
3.1. Основні поняття аудиту фінансової звітності 12
3.2. Аудит звіту про рух грошових коштів 16
Список використаної літератури 22

ЛитератураСписок використаної літератури 1. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К.: Знання, 2000. — 770 с. 2. Богач А.Г., Мельник В.Г. Збірник завдань з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит". — Т.: Економічна думка, 2002. — 188 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Герасимович А.М., Кірейцев Г.Г., Осадчий Ю.І. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Облік і аудит — Житомир: Рута, 2000. — 607 с. 4. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-професійною програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Олік і аудит" — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 416 с. 5. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Облік і аудит". — К.: Лібра, 2003. — 704 с. 6. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Л.: Світ, 2002. — 296 с. 7. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — 3. вид., стер. — К.: Знання, 2002. — 363 с. 8. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. — К.: Знання, 2001. — 402 с. 9. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів спец."Облік і аудит" / Чернігівський держ. технологічний ун-т. — Чернігів: ЧДТУ, 2002. — 153 с. 10. Лушкин В.А., Поникаров В.Д., Ялдин И.В., Ачкасов А.Е. Аудит: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — Житомир, 1999. — 240 с.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту
  1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту. 2. Особливості проведення внутрішнього аудиту. Список використаної літератури

 2. Аудит. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту
  1. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. 3 13. Робочі документи аудитора та їх види 6 44. Аудит розрахунків з оплати праці. 8 Задачи 16 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. Список використаних джерел 19

 3. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту
  Зміст 2 1. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. 3 2. Робочі документи аудитора та їх види 9 3. Аудит розрахунків з оплати праці 13 Задачи 19 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. Список використаних джерел 23

 4. К/р з аудиту
  1. Розвиток аудиту як виду фінансового контролю. 2. Правові основи безготівкових розрахунків і відповідальність банків, їх клієнтів за порушення розрахункової дисципліни. 3. Джерела.

 5. Контрольна з аудиту
  1. Опишіть як проводиться оцінка достовірної інформації в аудиті 3 2. Вибіркове дослідження в аудиті 4 3. Робочі документи аудитора являють собою...(вказати що саме) 7 4. Складіть програму аудиту довгострокових зобов’язень 11 Список використаної літератури 15

 6. Контрольна з аудиту
  План 1. Аудиторські докази в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками 3 2. Скласти перелік процедур аудиту доходів операційної діяльності 6 Список використаної літератури 11

 7. Контрольна з аудиту
  1. Невпевненість аудитора та її вплив на вид аудиторського висновку 3 2. Організація та методика формування аудиторських доказів 7 3. Методика аудиту фінансового стану підприємства 10 4. Складіть програму аудиту розрахунків з Пенсійним фондом 12 Список використаної літератури 15

 8. Контрольна з аудиту
  1. Аудиторські процедури 3 2. Організація й процедура аудиту довгострокових і поточних зобов’язань 6 Список використаної літератури 18

 9. Контрольна з аудиту
  Етапи, напрямки аудиту 2 Використання аудиторських доказів при проведенні аудиту статутного капіталу 11 Задача 1 19 Розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку. Скласти програму про ведення аудиту, укласти договір податковими, лист-замовлення та аудиторський висновок. При перевірці нарахування амортизації виявлено: що до другої групи ОЗ віднесено: -2 шт торгових гірок первинною вартістю - по 1580 грн. куплені в грудні минулого року та введені в експлуатацію коефіцієнт враховувати відповідно до діючого законодавства). - товарні ваги вартістю 3200грн. введенні в експлуатацію в березні даного року. Облік амортизації ведеться тільки в цілому по другій і третій групі, а по першій - в розділі інвентарних об'єктів. Інвентарні картки по кожному з ОЗ ведуться. У них сума зносу за кожен місяць не відмічається. Завдання 2 26 При проведенні аудиту ремонту ОЗ і їх передачі в оренду виявлено ряд помилок. Необхідно провести перевірку і розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку. Підприємство провело поточний ремонти території біля магазинів та ремонт фасаду магазину. Вартість ремонту склала 12600грн. включно ПДВ - 2100грн.Проведено ремонти касових апаратів 198грн. включно ПДВ - 33 грн. Проведена реконструкція торгового залу вартістю 33 600грн. включно ПДВ - 5600грн..Всі витрати з ремонту включені до валових витрат даного періоду. У бухгалтерському обліку дані операції відображено… Література 33

 10. Контрольна з аудиту
  1. Аудиторська палата України, порядок її організації та діяльності 3 2. Тести в аудиті та їх види 7 3. Критерієм оцінки аудитором фінансової звітності є (вказати, що саме) 9 4. Складіть програму аудиту капіталу акціонерного товариства 11 Список використаної літератури 15

 11. Контрольна з аудиту
  1. Порядок проведення аудиторської перевірки 3 2. Аудит товарів 4 3. Аудит звіту про власний капітал 8 Список використаної літератури 9

 12. Контрольна робота з аудиту
  1. Структура аудиторського висновку. 3 2. Реалізація результатів аудиторського контролю. 11 3. Завдання 23 Чи можуть аудитори відмовитись від процедур підтвердження якщо ефективність системи внутрішнього контролю буде визнана високою? Список використаної літератури 27

 13. Контрольна робота з аудиту
  1. Аудиторські докази (свідчення) та методи їх отримання 3 2. Дослідження та оцінка стану бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю 12 Список використаної літератури 26

 14. Організація і методика аудиту
  1. Поняття аудиторського ризику та вплив окремих факторів на рівень аудиторського ризику. 3 2. Скласти організаційну схему аудиту витрат виробництва (підприємства). 7 3. Організація методика складання робочого плану аудитора. 10 Список використаної літератури 13

 15. Контрольна робота з аудиту
  1. Охарактеризувати етику аудитора та методику його спілкування з керівником та головним бухгалтером підприємства 3 2. Охарактеризувати контрольні функції головного бухгалтера 7 3. Охарактеризуйте права, обов’язки та відповідальність ревізійної комісії 12 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua