Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Державне підприємництво у розвинених країнах та Україні (ID:3311)
| Размер: 16 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 08.06.2005 |
СодержаниеВступ 3
1. Державне підприємництво у розвинених країнах 4
2. Державне підприємництво й управління державною власністю в Україні 12
Висновок 16
Список використаних джерел 17
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Страхова справа у розвинених країнах світу
  1. Страхова справа у розвинених країнах світу 2. Література

 2. міжнародний менеджмент Підготовка управлінського персоналу в розвинених країнах світу
  1. Підготовка магістра у відповідності з положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ століття” 3 2. Підготовка управлінського персоналу в розвинених країнах світу 11 Література 17

 3. Державне регулювання соціального страхування в Україні
  Вступ 3 1. Засади державного регулювання соціального страхування в Україні 4 2. Нормативно-законодавча база з питань соціального страхування 8 4. Відповідальність роботодавця 16 5. Напрямки державної політики в галузі соціального страхування 20 Висновки 23 Література 24

 4. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ в 20 - 30-ті роки
  Вступ 3 1. Входження України до складу СРСР 4 2. Українізація, Причини згортання та наслідки 8 Висновок 16 Література 18

 5. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
  Вступ 3 1. Зародження місцевого самоврядування в середньовічній Україні. 4 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. 9 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
  1. Поняття, ознаки і структура механізму держави 3 2. Правовий статус Президента України: поняття, ознаки та його місце в системі органів державної влади. 7 Список використаної літератури 18

 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
  ВСТУП 3 1. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ 4 2. СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 4 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ 7 ВИСНОВОК 8 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 9

 8. Задачі державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
  Задача 1. На сесії Верховної Ради України 10 народних депу¬татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента Україна із вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денннй отрок. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи не тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засі¬данні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретарі¬ату Президента України. Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента Україна? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента Украї¬ни ? Задача 2 Під час перебування Президента України з офіцій¬ним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії по¬станови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України. Чи відповідають дії глави Секретаріату Президенту України вимогам законодавства? З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження? Задача 3 Прем’єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабі¬нету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного, визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівни¬ки деяких державних комітетів та служб. Голова Ради мініст¬рів Автономної Республіки Крим, голови профільних коміте¬тів Верховної Ради України, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засі¬данні представників офіційних засобів масової інформації. Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів Украї¬ни? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України? Задача 4. Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних про¬блем міста Секретар міській ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться на вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити і виконавчим комітетом міської ради. Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючим статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради). Список джерел

 9. Контрольна робота державне будівництво та самоврядування в Україні
  ЗМІСТ 1. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування 3 2. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 9 Список використаної літератури 16

 10. Порівняльний аналіз організації адвокатури в Україні та інших країнах
  Вступ 4 1. Організація адвокатури у Англії та США 5 2. Органіація адвокатури у Німеччині та Франції 10 3. Організація адвокатури в Україні 15 Висновки 27 Перелік використаних джерел 30

 11. Державне регулювання зайнятості в Україні - форми, методи, та особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 5 1.1. Зайнятість населення та необхідність її державного регулювання 5 1.2. Методи державного регулювання зайнятості населення 11 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 17 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 17 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 20 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 30 Висновки 34 Список літератури 36 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Об’єкт роботи – процеси державного регулювання зайнятості. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі.

 12. Правові й органіщаційні основи бюджетного устрою в Україні та у зарубіжних країнах
  Вступ 3 1. Сутність і структура бюджету держави 5 1.1. Економічна сутність і роль бюджету у фінансовому регулюванні ринкової економіки 5 1.2. Місце бюджету у фінансовому механізмі держави 10 1.3. Організаційні основи бюджетного устрою 16 2. Правові та організаційні особливості бюджетного устрою України 19 2.1. Правові основи бюджетного устрою України 19 2.2. Організаційні особливості бюджетного устрою України 21 2.3. Проблеми формування і використання Державного бюджету України на сучасному етапі 26 3. Проблемні питання щодо прогнозування бюджету України та оптимізація бюджетного менеджменту 35 3.1. Проблеми в частині прогнозування бюджету України 35 3.2. Основні напрямки впровадження світового досвіду бюджетного менеджменту в Україні 39 Висновки 51 Список використаних джерел 54

 13. Стан та аналіз приватизації державних підприємств в Україні та інших країнах
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ФОРМА РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ. 4 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 8 3. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 14. Системна криза: зміст, форми прояву,суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні
  Вступ 3 Системна криза: зміст, форми прояву, суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні 4 1. Сутність кризи 4 2. Передумови й особливості прояву сучасної кризи 5 3. Вплив світової кризи на Україну 14 Висновки 25 Література 27

 15. Організація страхової справи в одній з економічно розвинених країн світу
  ВСТУП 3 1. РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ 4 2. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІННІСТЬ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 8 3. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА СТОСОВНО НАГЛЯДУ ЗА ПЕРЕСТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 12 Німеччина Литва Латвія Росія Білорусія ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua