Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Відповідальність за трудовим правом (ID:344)
| Размер: 37 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.08.2004 |
СодержаниеВступ. 2
1. Юридична відповідальність за трудовим правом. 3
1.1. Основні види відповідальності за трудовим правом. 3
1.2. Загальна дисциплінарна відповідальність 4
2. Матеріальна відповідальність, як інститут трудового права. 9
2.1. Поняття і зміст матеріальної відповідальності працівника 9
2.2. Підстави матеріальної відповідальності за трудовим правом 13
2.3.Види матеріальної відповідальності 24
2.3.1. Обмежена матеріальна відповідальність. 24
2.3.2. Повна матеріальна відповідальність. 27
2.3.3. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку. 28
2.3.4. Підвищена матеріальна відповідальність. 28
Висновки. 29
Джерела. 32
ЛитератураДжерела. 1. Конституція України. 2. Кодекс законів про працю України. 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №116 про по-рядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику по справах про відшкодування шкоди, заподіяного підприємствам, устано-вам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 р. № 14 із змінами й доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 29 березня 1997 р. № 3. 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосу-вання судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяного злочином і стягненні безпідставно нажитого майна” від 31 березня 1989 р. № 3 6. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства Укра-їни про працю, Київ, 1997 р. 7. Трудове право України: Курс лекцій // за ред. П.Д.Пилипенка, Львів - 1996 р. 8. Болотіна Н.Б.,Чанишева Г.І. Трудове право України, Київ - 1998 р.; 9. Прокопенко В.І. Трудове право України, Харків - 2000 р.; 10. Гирич О.Г. Трудове право, Київ - 1997 р.;
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Покарання за кримінальним правом України
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади покарання за кримінальним правом та значення мети покарання в кримінальному праві України 6 1.1. Поняття покарання 6 1.2. Мета покарання за кримінальним правом України 11 Розділ 2. Характеристика системи і видів покарання 18 2.1. Система покарань за кримінальним законодавством України 18 2.2. Види покарання 22 Висновки 35 Список джерел 37

 2. Право на відпустку за трудовим законодавством України
  Вступ 3 1. Правове регулювання відпустки за законодавством України 5 1.1. Поняття відпустки за трудовим законодавством України 5 1.2. Характеристика відпусток за трудовим законодавством 8 2. Загальна характеристика порядку надання відпусток за трудовим законодавством України 15 2.1. Порядок надання щорічної основної відпустки 15 2.2. Щорічні додаткові відпустки за трудовим законодавством 19 3. Порядок надання відпусток окремим категоріям громадян за трудовим законодавством 23 3.1. Правове регулювання надання основної та додаткової відпустки інвалідам 23 3.2. Порядок надання відпусток неповнолітнім працівникам 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 37

 3. Право на відпустку за трудовим законодавством України
  Зміст ВСТУП 3 1. ПРАВО НА ВІДПУСТКУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 4 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ 9 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ОПЛАТИ ВІДПУСТОК 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 Об’єктом в роботі є відпустки як інститут трудового права. Предметом вивчення є система нормативно-правових актів України. Метою роботи є дослідження всі взаємозв’язки і взаємозалежності, присутні у проблемі правового регулювання відпусток в Україні. Літературна база. В роботі використано думки таких вчених, як Болотіна Н.Б., Гаращенко Л.П., Гурневич Б., Сташків Т., Стичинський Б.С., Пилипенко П.Д. та ін.. Хронологічні рамки роботи: друга половина 20 ст. – до сьогодення

 4. Індивідуальна робота по соціально-трудовим відносинам
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 3 1) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СИСТЕМИ КОМПЕНСАЦІЙ ТА ВИНАГОРОД ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ОБІЙМАЮТЬ ОПИСАНІ ПОСАДИ 7 2) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 11 3) КОНТРАКТНА ФОРМА РОБОТИ (НАВЕСТИ ФОРМУ КОНТРАКТА, ЧИМ КРАЩА ТАКА ФОРМА РОБОТИ, НЕДОЛІКИ) 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТОК 26

 5. Использование института банкротства с целью злоупотребления правом
  Введение 3 1. Проблемы банкротства: теоретические подходы 9 1.1. История института банкротства 9 1.2. Рыночные механизмы финансового регулирования и их границы 25 1.3. Недопустимость злоупотребления правом как общеправовой принцип реализации прав 35 2. Основные правовые этапы в развитии института несостоятельности в современной России 46 2.1. Злоупотребление правом со стороны должника в деле о банкротстве 46 2.2. Злоупотребление правом со стороны кредитора в деле о банкротстве 61 2.2. Регламентация расходов как способ злоупотребления правом арбитражными управляющими 69 3. Направления предотвращения злоупотребления правом при банкротстве 76 3.1. Проблемы ответственности за злоупотребление правом по гражданскому законодательству РФ 76 3.2. Конституционные и законодательные меры, препятствующие злоупотреблению правами 88 3.3. Перспективы модификации законодательства о банкротстве 95 Выводы 104 Список источников 113

 6. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу
  ВСТУП 3 1. ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 4 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 8 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 7. Особливості регулювання праці жінок за чинним трудовим законодавством
  ВСТУП 5 Розділ 1. Проблеми правового регулювання праці жінок в умовах становлення ринкової економіки 8 1.1. Теоретичні основи правового регулювання праці жінок. Гарантії при влаштування на роботу 8 1.2. Гарантії для жінок при припиненні трудових відносин 24 1.3. Проблеми охорони праці жінок. Робота в нічний час, в шкідливих умовах 30 Розділ 2. Права вагітних жінок та жінок, які мають дітей у сфері праці та зайнятості 49 Розділ 3. Проблеми дискримінації жінок у трудових відносинах 60 3.1. Співвідношення міжнародного та українського трудового права щодо регулювання прав жінок 60 3.1.1. Міжнародні норми 60 3.1.2. Законодавство України 65 3.2. Дискримінація за ознакою статі 66 3.3. Гендерна дискримінація пов’язана з сімейним станом 76 3.4. Гендерна дискримінація за віком 83 3.5. Гендерна дискримінація за зовнішністю 84 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ

 8. Поняття конституційного права та його співвідношення з державним правом
  Вступ 3 Загальна характеристика конституційного права 4 Висновки 15 Список використаної літератури: 18

 9. Установи та органи держави, що виконують покарання пов’язані з виправно-трудовим впливом, та їхні основні завдання
  Вступ 3 1. Органи виконання покарань, пов’язаних з виправно-трудовим впливом 4 2. Основні задачі Державного департаменту України з питань виконання покарань 13 Висновки 19 Перелік використаної літератури 20

 10. Проаналізуйте співвідношення понять "корпоративне право" "підприємницька діяльність" вкажіть на випадки, коли володіння корпоративним правом вважається сферою організаційно-господарських відносин
  1. Понять "корпоративне право" і "підприємницька діяльність" їх співвідношення 3 2. Випадки, коли володіння корпоративним правом вважається сферою організаційно-господарських відносин 8 Список джерел 12

 11. Адміністративна відповідальність
  Вступ 3 1. Юридична відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 5 1.1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності 5 1.2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності 7 1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 14 2. Адміністративні стягнення та їх характеристика 20 2.1. Поняття та види адміністративних стягнень 20 2.2. Загальні правила накладання адміністративних стягнень 22 Висновки 31 Бібліографія 33

 12. К/р адміністративна відповідальність
  1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів Література

 13. Матеріальна відповідальність
  Вступ 3 1. Поняття матеріальної відповідальності 5 2. Види матеріальної відповідальності працівників 11 2.1. Обмежена матеріальна відповідальність 11 2.2. Повна матеріальна відповідальність. 15 2.3. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 19 Висновки 21 Задача 1 23 Слюсар годинникового заводу Ковтун був звільнений 1 лютого за п. 5 ст. 40 КЗпП України після 4-х місяців відсутності на роботі у зв'язку з захворюванням на туберкульоз. Після одужання в червні того ж року він звернувся до власника годинникового заводу про поновлення на роботі, але йому у поновленні було відмовлено на тій підставі, що на його місце прийнята Мирончук, яка в цей час є вагітною. Чи підлягає поновленню на роботі слюсар Ковтун? Задача 2 24 У магазині було виявлено нестачу матеріальних цінностей на суму 5 тис. грн. працівники магазину: продавці, студенти, стажисти кулінарного технікуму, прибиральниця, вантажник. Хто входить до складу матеріально-відповідальних осіб? Хто і в якому розмірі може бути притягнутий до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду? Список використаної літератури: 26

 14. Кр адміністративна відповідальність
  1. Види правопорушень 3 2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 6 Задача: 15 Громадянин Сидоренко був притягнений начальником РВВС до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з урахуванням того, що півроку назад суддею району на Сидоренка було накладено штраф за непокору працівнику міліції. Дайте юридичний аналіз ситуації, кваліфікуйте дії Сидоренка та притягніть його до відповідальності. Бібліографія 17

 15. Що таке відповідальність

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua