Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з української ділової мови (ID:3579)
| Размер: 12 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 06.07.2005 |
Содержание1. Роль мови в суспільному житті 2
2. Походження терміна "український" 3
3. Місце української мови серед інших слов'янських мов 4
4. Видатні діячі культури та українські письменники про мову 5
5. Українська мова на сучасному етапі 5
6. Закон про мову 6
7. Державний статус української мови 7
Список використаної літератури 9

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна з ділової української мови
  1. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів. 2 2. Назвіть основні правила оформлення документів. 3 3. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 5 4. Прочитайте текст документа. 5 5. Зробіть переклад на українську мову. 6 6. Відредагуйте речення. 7 7. Перекладіть з російської мови. 7 8. Запишіть топоніми українською мовою. Поясніть правопис. 7 9. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. 8 Література 9

 2. Контрольна з української ділової мови
  1. Охарактеризувати вид документа "Наказ" (додати зразок) 3 2. Користуючись словниками дати визначення десяти термінам, що стосуються спеціальності "економіст" 5 Список використаних джерел 6

 3. Контрольна робота з ділової української мови
  1. Використання юридичної термінології в діловому мовленні 3 2. Наказ як розпорядчий документ, його реквізити та правила написання 4 3. Напишіть оголошення про вечір, присвячений Дню юриста 8 4. Перекладіть українською мовою 8 Трудовий контракт має складатися в письмовій формі... 5. Підберіть форми слова й однокореневі слова, у яких відбулося б чергування приголосних 8 Аляска – на Алясці... Література 10

 4. Контрольна з ділової української мови Варіант 13
  1. Які загальноприйняті норми ділового етикету ви знаєте? 2 2. Складіть службовий лист на придбання у видавництві навчального посібника “Українське ділове мовлення”. Наведіть основні реквізити службового листа. 4 3. Утворіть від поданих кількісних числівників складні прикметники. З трьома з них складіть речення і запишіть. 5 4. Дайте тлумачення термінів: арбітр, аукціон, бюджет, гонорар, дотація. 5 Література 6

 5. Контрольна з ділової української мови Варіант 15
  1. Проблема “штампів” в усному діловому мовленні. Мовні кліше 2 2. Складіть протокол. Наведіть реквізити протоколу. 4 3. Подані іменники та власні географічні назви запишіть у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис. 6 4. Дайте тлумачення слів. 6 Література 8

 6. Контрольна з ділової української мови. Варіант 9
  1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови 3 2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту 4 3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані 13 4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію 14 Література 15

 7. Контрольна робота з ділової української мови
  Завдання 1 Від поданих утворити складні слова, які відповідають на питання який?, записати їх відповідно до правил групами – разом, через дефіс, окремо; поєднати новоутворені слова з іншими – назвами предметів, за смислом. Адміністративний, територіальний, повітряний, кабельний; внутрішній, державний; шляховий, експлуатаційний; програмний, цільовий; повітряний, морський; адміністративний, правовий; зовнішній, торговельний; військовий; хірургічний; короткий, строковий; проектний, конструкторський; високий, активний, народний, визвольний; соціальний, зумовлений. Завдання 2 Скласти (чи дібрати з художньої літератури) речення, у яких подані слова пишуться разом і окремо, через дефіс чи окремо. Убік, втроє, проте, по-своєму, по-домашньому. Завдання 3 Записати, вживаючи велику чи малу букву за правилами орфографії. Написати складну назву, у якій виділене слово пишеться не так, як у даній. (к)оординаційна (р)ада з (п)итань (р)озвитку (у)країнького (к)озацтва при (п)резидентові (у)країни, (м)іжнародна (а)соціація (ю)ристів, (м)ітинг на (м)айдані (н)езалежності, (с)танція (м)етро «(м)айдан (н)езалежності», (г)оловний (к)омандувач (з)бройними (с)илами (у)країни, (в)сеукраїнське (т)овариство «(п)росвіта», (д)ійсний (ч)лен (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни. Завдання 4 Змінити подані чи дібрати споріднені слова, які ілюструють можливі чергування голосних і приголосних. Зі словами однієї групи (на вибір) скласти речення чи словосполучення. Позначити звуки, що чергуються. Зачепити, одгородити, знахідка, звинуватити, рух. Завдання 5 Переписати подані слова, поставити у них наголос, звірити зі словником. Підкреслити ту частину слова, між вимовою і написанням якої є відмінність (якщо така наявна). Захворіти, розкидати, агресивний, безкомпромісний, відписувати, молодший, диспетчер, масштаб, доказ. Завдання 6 Визначити, які відношення наявні між поданими чи виділеними словами. З допомогою словників розкрити їх значення, навести зразки вживання даних слів. Проявляти такт у ставленні до колег, музичний такт; прогресивний, реакційний. Завдання 7 Визначити наявні в тексті синоніми чи антоніми та слова, до яких можна дібрати такі лексеми, записати їх. Обґрунтувати своє виконання. Авторитет – загальновизнаний вплив окремої людини або колективу, організацій в різних сферах суспільного життя. Залежно від того, про яку галузь діяльності йдеться, можна говорити про авторитет у матеріальному виробництві, політиці, науці, вихованні тощо. У навчально-виховному процесі виняткове значення має авторитет учителя, наставника, вихователя. Короткий психологічний словник

 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ
  Варіант №10 1. Напишіть рекомендаційний лист на колегу. 2. Наведіть правила, яких треба дотримуватися при складанні документа. 3. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: -обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей; -документ, що посвідчує авторство на винахід та виняткове право на використання його протягом певного періоду; -сукупність розташованих у вставленій послідовності реквізитів документа на бланку; 4. Продовжіть речення. Доповідна записка - це документ ... Укладаються доповідні записки з ... або за ... Розрізняють... доповідні записки. Зміст повинен бути... У кінці доповідної записки подаються ... Цей документ містить такі реквізити .... 5. Зробіть переклад на українську мову. Вознаграждение за выслугу лет, упразднить закон, на общих основаниях удостоверяющий документ, уполномоченное лицо, письменный отказ, оговаривать себе право, обладать всеми правами, располагать своими правами, право на самоопределение, лишение права, краеугольный камень, признание достоинств человека, трогательные слова, оговорить условия. 6. Відредагуйте речення і запишіть правильний варіант. Він діяв згідно розпорядження. Ми будемо приймати участь у науково-практичній конференції. Я буду через пару хвилин. Усім виступаючим треба підготувати тезиси виступів. 7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення. Працювати - робити, представляти - уявляти, розповсюджувати -поширювати, опанувати - освоїти, зустрічаються - трапляються. 8. Запишіть географічні назви українською мовою. Поясніть їх правопис. Каир, Марьино, Гомель, Октябрьск, Вязьма, Елабуга, Артёмовск, Белгород, Лежнево, Иордания, Новые Воробьи, Иркутск, Витебск, Тушино, Александрия, Новосёловское, Орехово-Зуево, Лунный, Белый Яр, Великий Устюг, Забайкалье, Объ, Приморье, Севердонецк. 9. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання. Велетенський різнобарвний килим конюшини миготить і переливається у ранкових росах (І.Цюпа). Вірний син трудової поневоленої України Шевченко став найглибшим виразником дум і сподівань народних (О.Гончар). Надворі був сонячний день сповнений невгамовного пташиного щебетання і гудіння бджіл (О.Дончик). Все зникло наче в казні місто гори поле гай (Леся Українка). Ні темінь непроглядної ночі ні близькі й далекі вибухи мін снарядів ні навіть невимовний страх що раз-по-раз підступав до грудей ніщо не могло спинити хлопця (О.Донченко).

 9. Контрольна робота з ділової української мови
  Зміст 1. Скласти таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. 3 Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови. 3 2. Класифікація документів 12 3. Скласти текст фахової документації (полілог, монолог, діалог) на тему "Екскурсія до...", вживаючи термінологію ділових паперів. 14 4. Пояснити лексичне значення таких слів: 17 5. Скласти такі документи: 18 Автобіографія ЗАЯВА РЕЗЮМЕ Телеграма ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ОГОЛОШЕННЯ ПРОТОКОЛ РОЗПИСКА ДОРУЧЕННЯ КОНТРАКТ

 10. Контрольна робота з української ділової мови
  Зміст 1. Особливості використання синонімів та паронімів у професійному мовленні. 3 2. Правила оформлення доповідної записки. 8 Використана література: 10

 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ
  ЗМІСТ 1. Правопис власних назв. 3 2. Охарактеризуйте групу розпорядчих документів. Складіть розпорядження керівника одного зі структурних підрозділів фірми. 6 3. Поясніть вираз «Мова – засіб спілкування». Дайте визначення термінів: рентабельність, інновація, конкуренція, дестабілізація, мікроекономіка, макроекономіка. 13 4. Вживання у ділових документах дієприслівникових та дієприкметникових зворотів та розділові знаки при них. 15 Використана література: 17

 12. Контрольна робота з української ділової мови
  Зміст 1. Документи щодо особового складу 3 2. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні 13 Список використаної літератури 14

 13. Контрольна робота з ділової української мови
  1. Стилі сучасної української літературної мови, їх характеристика 3 2. Напишіть довідку або пояснювальну записку. Назвіть їх реквізити 5 3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові Євген Олександр ... 6 4. Дайте тлумачення термінів 8 Рентабельний Реферат Сертифікат Субсидія 5. Наведіть приклади 10 зразків ділових паперів 8 1. Статут (додаток 1) 2. Наказ про прийняття на роботу (додаток 2) 3. Пояснювальна записка (додаток 3) ... Список використаної літератури 13 Додаток 1 14

 14. Контрольна робота з ділової української мови
  1. Розкрийте поняття літературної мови та мовної норми. Наведіть приклади літературних норм. 2. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії. 3. Запишіть подані словосполучення українською мовою, дотримуючись правил вживання подвоєння букв. 4. Оформіть документ. Назвіть реквізити цього документа. 5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ- і, де можливо, іменники за допомогою суфікса -ств-. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 15. Контрольна робота з української ділової мови. Варіант № 2
  1. Напишіть службове доручення. Назвіть реквізити цього документа 3 2. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть головні його ознаки 4 3. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення 6 4. Продовжіть речення: 7 5. Зробіть переклад українською мовою: 8 6. Відредагуйте речення. Запищіть правильний варіант. 8 7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення. 9 8. Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Прокоментуйте використання відповідного закінчення. 10 9. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання. 11 Література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua