Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Використання в ліричних піснях художньо-поетичних засобів (ID:3626)
| Размер: 34 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 29.07.2005 |
СодержаниеВступ 3
І. Роль і місце ліричної пісні в художній культурі українського народу 5
ІІ. Своєрідність використання художньо-поетичних засобів в різних жанрових різновидах ліричних пісень 10
2.1. Родинно-побутові пісні 10
2.2. Суспільно-побутові пісні 19
2.3. Танкові пісні 21
ІІІ. Аналіз використання художньо-поетичних засобів на прикладі окремих ліричних пісень 23
Висновки 27
Література 28
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз інтенсивності використання засобів рентабельності
  1. Аналіз інтенсивності використання засобів рентабельності 3 2. Задача 7 Приведено дані, що характеризують виконання плану реалізації продукції і ритмічність її виробництва на підприємствах (підрозділах) промислового об'єднання: Порядковий номер підприємства Виконання плану реалізації продукції, % Ритмічність виробництва продукції 1 103,8 0,98 2 101,0 0,96 3 96,8 0,90 4 104,1 0,97 5 100,6 0,95 6 101,9 0,93 7 95,3 0,92 8 96,5 0,91 9 105,0 0,87 10 107,0 0,89 11 106,5 0,88 12 101,8 0,97 На підставі приведених даних потрібно: 1. Скласти групову таблицю, що визначає залежність ступеня виконання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи: до 0,90 ; 0,91-0,95; понад 0,95. 2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, що показує залежність результативного показника (виконання плану реалізації продукції) від факторного (ритмічності виробництва продукції). 3. Вважаючи форму зв'язку цих показників лінійною побудувати рівняння регресії. 4 Скласти розробну і узагальнюючу таблицю та проаналізувати обчислені показники, попередньої охарактеризувати економічний зміст коефіцієнтів кореляції і регресії. Список використаної літератури 13

 2. Аналіз ефективності використання основних засобів
  ЗМІСТ 1. Аналіз складу й структури основних засобів 3 2. Аналіз руху основних коштів 4 3. Аналіз технічного стану основних коштів 5 4. Аналіз ефективності використання основних коштів 6 Список використаної літератури 12

 3. Методика аналізу ефективності використання засобів підприємства
  1. Поняття основних засобів 3 2. Економічний аналіз основних засобів 5 Задача 16 Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: млн. грн. Показник Базисний період Звітний період +, - % Обсяг реалізованої продукції 52660 62790 +10130 119,24 Балансовий прибуток 2374 3700 +1326 155,86 Середні залишки основних засобів 1828 1644 -184 89,93 Середні залишки оборотних засобів 24466 26573 +2107 108,61 Фонд оплати праці 5288 6316 +1028 119,44 Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року 0,2 0,2 0 100 Література 18

 4. Показники ставок та ефективності використання основних засобів
  Вступ 3 1. Сутність основних засобів 4 2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6 3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11 4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 5. Складання плану, використання засобів масової інформації
  Вступ 3 1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4 2. План використання засобів масової інформації 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Рекламний менеджмент

 6. Використання технічних засобів навчання. Технічні засоби викладання іноземної мови
  Вступ 3 Розділ 1. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі 6 1.1 Класифікація технічних засобів навчання та їх функції 6 1.2 Людські можливості щодо сприйняття інформації 10 1.2 Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі 12 Розділ 2. Використання технічних засобів для інтенсифікації навчального процесу та для забезпечення важливих складових методики викладання іноземної мови у 6-му класі 16 2.1. Лінгафонні пристрої і керування процесом навчання аудіювання у 6-му класі 16 2.2 Методика використання звукових навчальних кінофільмів на уроках англійської мови 18 2.3 Інтенсифікація навчального процесу на основі індивідуалізації навчання з використанням відеофонограм 22 2.4 Використання графопроектора 26 2.5 Впровадження нових інформаційних технологія на уроках іноземної мови 27 Висновки 30 Список використаних джерел 34

 7. У піснях історія мого народу

 8. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду
  Задача 1 Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Задача 2 За даними таблиці визначити зміну обсягу товарообороту підприємств ресторанного господарства у II кварталі порівняно з І в цілому та окремо за кожним підприємством. Товарооборот за кварталами,тис. грн. Розмір зниження цін у II кварталі порівняно з І, % Індек цін І II 1 192516,0 189625,0 4,0 0,96 2 240512,0 230626,0 6,0 0,94 3 34915,0 34818,0 3,0 0,97 Список літератури

 9. Характеристика та ефективність використання оборотних засобів туристичних підприємств (на прикладі ТОВ „Назва”)
  курсова бакалавр ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ І НЕОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства 5 1.2. Загальна характеристика оборотних засобів 9 1.3. Загальна характеристика необоротних активів 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „Назва” 27 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 27 2.2. Аналіз оборотних активів підприємства 34 2.3. Аналіз необоротних активів підприємства 38 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ТОВ „Назва” 44 3.1. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління оборотними та необоротними засобами туристичного підприємства 44 3.2. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління активами підприємства 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 62 ДОДАТКИ 65

 10. Художньо-естетичні течії європейської культури 19 ст.
  1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження — індивідуалістична культура 3 2. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму 9 3. Філософський песимізм і волюнтаризм 14 та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів 14 Література 20

 11. Обгрунтування напрямів підвищення рівня використання основних засобів (виробничих потужностей) підприємства (цеху)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Загальна характеристика основних засобів 5 1.2. Показники рівня та ефективності використання основних засобів 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Назва» 16 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження та основні показники його діяльності 16 2.2. Аналіз обсягу, динаміки і структури основних засобів 20 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 21 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 30 3.1. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 30 3.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства 36 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48-50

 12. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу
  Задача Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Список літератури

 13. Ефективне використання наочних засобів навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках англійської мови
  ВСТУП 3 1. ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 6 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ 10 2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. 10 2.1 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 13 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТОК 23

 14. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 15. роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
  Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства Посилання: Показники Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема: - активної частини, тис. грн. Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема: - активної частини, тис. грн.. Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua