Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правове регулювання організації виконання державного бюджету (ID:3633)
| Размер: 25 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 29.07.2005 |
Содержание1. ВСТУП. 2
1.1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА „БЮДЖЕТ” В УКРАЇНІ. 2
1.2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. 3
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 4
3. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 6
3.1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 6
3.2. ВИДИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 7
3.3. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 8
3.4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 10
4. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ. 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки
  Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки.

 2. Платіжна система виконання державного бюджету
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 5 1.1. Сутність та призначення платіжної системи 5 1.2. Єдиний казначейський рахунок 10 1.3. Реєстраційні та особові рахунки 14 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 21 2.1. Становлення і розвиток системи виконання державного бюджету 21 2.2. Технічне забезпечення здійснення платежів 28 2.3. Аналіз обсягів розрахунків через платіжну систему за період 2004-2006 pp. 31 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 39 3.1. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою 39 3.2. Удосконалення методології розрахунків через платіжну систему виконання держбюджету 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-54 Метою роботи є висвітлення теоретичних засад платіжної системи виконання державного бюджету, здійснення аналізу застосування та використання платіжної системи виконання державного бюджету, а також навести приклади форм вдосконалення функціонування платіжної системи. Предмет дослідження. Розрахунки через платіжну систему. Функції Єдиного казначейського рахунку, як системи бюджетних рахунків. Порядок відкриття та суть реєстраційних та особових рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, аналітика обсягів розрахунку здійснених через платіжну систему. Об’єкт дослідження. Сутність платіжної системи виконання державного бюджету її форми та значення в системі розрахунків

 3. Порядок виконання державного бюджету за видатками
  Вступ 3 1. Бюджетна класифікація видатків 4 2. Стадії виконання Державного бюджету за видатками 6 3. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 13 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 4. Облік та звітність виконання державного бюджету
  Вступ 3 1. Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах 4 2. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів 10 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 5. Казначейська система касового виконання державного бюджету
  Зміст Вступ 3 1. Державний бюджет України – як основа фінансової стійкості держави 6 2. Сутність касового виконання державного бюджету України через систему державного казначейства 10 3. Касове виконання держбюджету за доходами Оболонським держказначейством 14 4. Касове виконання держбюджету за видатками Оболонським держказначейством 23 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 38 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження теоретичних засад і практичного досвіду казначейської системи касового виконання державного бюджету і розробка практичних заходів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких задач: - виявити закономірність та доцільність впровадження інституту казначейства в Україні при вирішенні питань посилення керованості соціально-економічними процесами в Україні в умовах перехідної економіки; - дослідити загальні принципи функціонування і розвитку казначейської системи виконання державного бюджету в Україні; - дослідити роль та значення дохідної та видаткової частини державного бюджету як інструменту підвищення ролі органів виконавчої влади в процесах стабілізації і розвитку національної економіки; - проаналізувати механізм виконання державного бюджету в системі Державного казначейства України; - розробити рекомендації щодо удосконалення діяльності Державного казначейства України у напрямі підвищення ефективності управління доходами та видатками державного бюджету. Об’єкт дослідження – фінансові відносини, пов’язані з діяльністю Державного казначейства України як інституту, що здійснює касове виконання державного бюджету України за доходами та видатками. Предмет дослідження – структурні складові казначейської системи виконання бюджету в частині розгляду механізмів управління доходами та видатками державного бюджету України. Методи дослідження. Основними методами наукового дослідження стали історичний і логічний, які були застосовані для виявлення закономірності та доцільності впровадження сучасного казначейства в бюджетну практику України, узагальнення – для виявлення загальних принципів функціонування та розвитку казначейської системи виконання бюджету в Україні, методи системного підходу, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння – для дослідження процесу виконання державного бюджету за окремими напрямами в динаміці та як єдине ціле. На основі діалектичного методу пізнання досліджено процес становлення Державного казначейства України та визначені напрями удосконалення діяльності казначейських органів у сфері управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи з питань організації казначейського обслуговування бюджетів. Джерелами інформації також були дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків, звітні дані Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Рахункової палати України, матеріали фахових видань, періодичного друку, науково-практичних конференцій, у т. ч. за участю спеціалістів Державного казначейства.

 6. Касове виконання державного бюджету України за видатками
  Вступ 3 1.1. Касового виконання Державного бюджету України: сутність та значення 4 1.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України 14 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 7. Правове регулювання договорів та виконання робіт
  ВСТУП 3 1. Правове регулювання порядку укладення господарських договорів 4 2. Зміст виконання господарських договорів 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 8. Шляхи удосконалення методів регулювання доходів, видатків та дефіциту державного бюджету
  Вступ 3 1. Удосконалення регулювання доходів та видатків Державного бюджету 4 2. Напрями удосконалення управління доходами та витратами Державного бюджету 11 3. Напрями вдосконалення регулювання державного боргу в Україні 17 Висновки 19 Література 20

 9. Основи методології та організації державного регулювання
  1. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки 3 2. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток держави 7 3. Методи державного регулювання економіки 13 Література 16

 10. Бюджетна класифікація. Складові частини бюджету. Джерела доходів загальної та спеціальної частини Державного бюджету

 11. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки
  1. Система органів державного регулювання економіки 3 2. Принципи організації державного регулювання економіки 4 3. Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комітетів 8 4. Функції та повноваження Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України 11 Список використаної літератури 15

 12. Доходи і видатки державного бюджету
  Вступ 3 1. Економічний зміст та класифікація доходів державного бюджету 5 2. Склад видатків на розвиток економіки та їх динаміка в перехідних умовах. 14 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 13. Експертиза та аналіз державного бюджету
  1.Система органів контролю за дотриманням бюджетного законодавства і фінансово-господарської діяльності в Україні, їх повноваження. 3 2. Анапіз складу видатків державного бюджету. 6 З. Аналіз видатків бюджету на науку і оборону. 10 Література 15

 14. Експертиза та аналіз державного бюджету
  1. Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюджетній сфері 3 2. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація 10 3. Аналіз видатків бюджету на соціальну сферу 12 Список використаної літератури 19

 15. Планування видатків державного бюджету
  Вступ 3 1. Сутність і структура видатків державного бюджету 4 2. Аналіз видатків державного бюджету України в 1999-2003 рр. 14 3. Шляхи вдосконалення планування видатків державного бюджету 20 Висновки 33 Література 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua