Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Запаси готової продукції, їх необхідність и призначення (ID:363)
| Размер: 7 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.08.2004 |
ЛитератураСписок використаної літератури. 1. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с. 2. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: Учеб. пособие. – М.: Софит, 1994. 3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое издание», 1999. – 688 с. 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киевв: Ника-Центр Эльга, 1999. 5. Бухгалтерский анализ / Пер. с англ. Киев: Торгово-издательское бюро ВНУ, 1993.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз собівартості готової продукції
  Вступ 3 1. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 6 1.1. Класифікація показників собівартості готової продукції 6 1.2. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 9 2. Аналіз собівартості готових виробів на ВАТ «Назва» 17 2.1. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 17 2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства 24 3. Напрями удосконалення управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості 29 3.1. Аналіз впливу собівартості продукції на асортиментну політику підприємств хлібопекарської промисловості 29 3.2. Удосконалення механізму управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості 32 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 42

 2. Облік собівартості готової продукції
  Вступ 2 1. Організаційно-економічна суттєвість задачі. 6 2. Характеристика вихідної (результативної) інформації. 7 3. Характеристика вхідної інформації. 9 Перелік і опис вихідних повідомлень наданий в таблиці 2. 4. Алгоритм розв‘язання задачі. 11 5. Технологія автоматизованої обробки даних. 14 6. Контрольний приклад 17 Контрольний приклад містить числові дані для перевірки вірогідності описаного алгоритму розв‘язання задачі. Висновки 18 Література 19 Додатки

 3. Облік готової продукції (робіт, послуг)
  Вступ 3 Розділ І. Готова продукція та особливості її функціонування на підприємстві 6 1.1. Готова продукція як економічна категорія, її класифікація 6 1.3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку готової продукції (робіт, послуг) 11 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік готової продукції 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 16 2.2. Організація обліку готової продукції на підприємстві ТОВ „ Назва” 20 2.3. Документування господарських операцій з обліку наявності та реалізації готової продукції 27 2.4. Відображення в обліку операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 31 Розділ ІІІ. Автоматизація обліку готової продукції підприємства 40 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 40 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку готової пролдукції 43 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додатки 51

 4. Облік реалізації готової продукції ,товарів, послуг
  Вступ 3 1. Документування обліку реалізації готової продукції, товарів, послуг 3 2. Облік реалізації готової продукції, товарів, послуг 4 Висновок 5 Список використаної літератури. 6

 5. Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 6 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 13 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 16 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 18 Висновки 20 Література 22 Додатки 24 Об'єктом досліджень є Товариство з обмеженою відповідальністю

 6. Автоматизація обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в «1С: Підприємство»
  Лабораторна робота № 8 Мета роботи: ознайомитися з особливостями ведення обліку готової продукції в конкретному інформаційному продукті. Завдання 1. Сформувати довідник «Товарно-матеріальні цінності». 2. Сформувати довідник «Прайс». 3. Виконати прибуткування ТМЦ від вітчизняних та іноземних постачальників. 4. Відобразити господарську операцію «Повернення ТМЦ постачальникам». 5. Сформувати документи для оптової та роздрібної торгівлі. 6. Сформувати рахунок-фактуру (резервування). 7. Сформувати накладну на відвантаження. 8. У системі відобразити господарську операцію «Повернення від покупців». 9. Оформити продаж товарів у роздрібній торгівлі, повернен¬ня товарів з роздрібної торгівлі, реалізацію через касові апарати. 10. Сформувати звіти з роздрібної торгівлі. 11. Виконати списання товарів, матеріалів.

 7. Аудит випуску і реалізації готової продукції на підприємстві харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту випуску і реалізації готової продукції 5 1.1. Визначення, оцінка та класифікація основних засобів 5 1.3. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту орендованих основних засобів 7 Розділ 2. Методика аудиту випуску і реалізації готової продукції 10 2.1. Мета та завдання аудиту випуску і реалізації готової продукції 10 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту випуску і реалізації готової продукції 11 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту випуску і реалізації готової продукції 13 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 15 2.5. Послідовність проведення аудиту випуску і реалізації готової продукції 20 Розділ 3. Організація аудиту випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 22 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ДП ВАТ «Назва» БКК 22 3.2. План та програма аудиту випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 26 3.3. Аудит випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 28 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39

 8. Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації (на базі підприємства)
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 5 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 9 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 14 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 15 Висновки 17 Література 19 Додатки 21

 9. Автоматизація оброблення інформації з розрахунку планової собівартості готової продукції (Аксес)
  Вступ 3 1. Основні розрахунки планової собівартості готової продукції 4 2. Використання та формування запитів при розрахунку планової собівартості готової продукції за допомогою Access 5 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 10. Первинні документи, що являються підставою для складання Відомості виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою №2-м
  ВСТУП 3 1. Порядок заповнення Відомості 2-м 4 2. Документування в обліку виробничих запасів 5 3. Документування в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 11. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності за якість продукції
  Вступ. 1 1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності. 3 2. Взаємовідносини сторін у страхуванні відповідальності. 5 3. Страхування відповідальності за якість продукції. 7 3.1. Поняття якості продукції 7 3.2. Об'єкт страхування 9 3.3. Страхувальники 11 3.4. Страхові ризики 15 Висновок. 17 Список використаної літератури. 18

 12. Поточні активи: товарно-матеріальні запаси (облік у зарубіжних країнах)
  ВСТУП 3 1. Запаси, їхній склад, принципи оцінки, пратичні аспекти регулювання. 4 2. Матеріальні витрати й визначення прибутку. 6 3. Методи оцінки запасів. 7 ВИСНОВКИ 11 Список використаної літератури 14

 13. Використання виробничих запасів на підприємстві характеризується даними, наведеними в таблиці. Методика визначення транспортно-заготівельних витрат на використані виробничі запаси
  Задача. Використання виробничих запасів на підприємстві характеризується даними, наведеними в таблиці. Методика визначення транспортно-заготівельних витрат на використані виробничі запаси Показники Собівартість, грн. Транспортно-заготівельні витрати, грн. Вартість, грн. Залишок виробничих запасів на початок місяця 30150,00 1790,00 31940,00 Придбано виробничих запасів 52115,00 4637,00 56752,00 Використано виробничих запасів структурним підрозділом 62219,00 4860,89 67079,89 Залишок виробничих запасів на кінець місяця 20046,00 1566,11 21621,11 Виконати відповідні розрахунки в таблиці. Визначити транспортно-заготівельні витрати в частині використаних виробничих запасів.

 14. Визначить показники: складу реалізованої продукції; динаміку стосовно кожного найменування продукції; частку приросту випуску за рахунок кожно-го найменування.
  Задача 28 Визначить показники: складу реалізованої продукції; динаміку стосовно кожного найменування продукції; частку приросту випуску за рахунок кожно-го найменування. Найменування продукції Обсяг товарної продукції, тис. грн. базис, період звітний період А 1476,0 1328,0 Б 1849,0 1916,0 В 1393,0 1456,0 Г 1728,0 1814,0 Д 2148,0 2500,0 Разом 8594,0 9014,0

 15. Крайня необхідність
  ВСТУП 3 1. Обставини, що виключають злочинність діяння 4 2. Характеристика крайньої необхідності 6 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua