Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Контракт як особлива форма трудового договору (ID:374)
| Размер: 40 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.08.2004 |
СодержаниеВСТУП 2
1. КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 3
2. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ З РІЗНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 6
3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ 15
4. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ 24
ВИСНОВОК 27
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28
Додаток
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України. — К.: 1996 2. Кодекс законів про працю України // Законодавство України про працю // Упоряд. І.В.Зуб. - К.-.1999. - с.5 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. — К.: Юрінком інтер., 1999. 4. Господарський кодекс України. - Відомості Верховної Ради . - 2003. - № 18. – ст. 144 5. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 року // Закони України. - т. 4.-К.,1997.-с.318 6. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" 12 грудня 1991 року // Закони України. - т. 2. -- К., 1997. - с. 435 7. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України" від 24 грудня 1999 року // Праця і зарплата. - 2000. - № 3 (199) 8. Закон України від 20 березня 1991 року “Про внесення змін і доповнень у Кодекс законів про працю Української РСР при переході до ринкової Економіки” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 23. — ст. 546 9. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997- с. 231 10. Закон України “Про загальний військовий обов'язок і військову службу” від 25 березня 1992 року // Закони України. - т. 3. - К., 1997. - с. 154 11. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 року // Закони України. - т. 4. - К, 1997.-с. 89 12. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // Закони України. - т. 11.- К., 1997.- с. 19 13. Закон України “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 року // Закони України. - т. 5. - К., 1997 . - с. 224 14. 16. Закон України “Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення” від 23вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. -№48.-1997.- с. 1118 15. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року //Закони України. - т. 6.-К, 1997.-с. 13 16. Закон України “Про освіту” від 25 травня 1991 року // Закони України, -т. 1. -К., 1997.-с. 414 17. Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” від 13 грудня 1992 року // Закони України. - т. 4. - К., 1997.-с. 247 18. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - № 32. - 1998. - с. 855 19. 25. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року //ЗакониУкраїни. - т. 6. - К., 1997. - с. 246 20. Закон України “Про фермерське господарство”. – Відомості Верховної ради. – 2003. - № 45. - ст. 363 21. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - № 39. - 1997.- c. 877 22. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 року // Закони України. - т. 3. - К., 1997. - с. 211 23. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 // Закони України. -т. 1.-К..1997.- с.215 24. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року // Закони України. -Т.2.-К., 1997. -с. 364 25. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997. - с. 263 26. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997. - с. 370 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”//Збірник постанов уряду. - 1994. - № 7. - с. 172 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 764 «Про затвердження категорій та посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору» // 0фіційний вісник України. - 1997. - № 29 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. № 203 «Про затвердження Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства з державною формою власності // Урядовий кур'єр. - 1993. - № 44-45 30. Постанова Кабінету Міністрів від 5 серпня 1997 року № 846 «Про створення Генерального реєстру контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій та головами правлінь акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких належать державі» // 0фіційний вісник України. - 1997. - № 32 31. Постанова № 18 від 26 жовтня 1995 року "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 року "Про практику розгляду судами трудових спорів". 32. Астрахан Е., Каринский С., Ставцева А. Роль советскогго трудового права в плановом обеспечении народного хазяйства кадрами. – М., 1955. – с. 56-57 33. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. - 1998. -№ 4. - с. 77 34. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту // Право України. -1999.-№ 8.-с. 19 35. Карпенко Д. О. Новое в законодательстве Украины о труде // Серия «Гражданин и закон».-К.: 1991.-№8.-с. 16 36. Киселев И.Я.Трудовой договор при капитализме: проблемы найма и увольнения. - М.: Наука, 1989. - с. 180 37. Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора. - Донецк: Сталкер, 1999. - с. 210 38. Пашерстник А.Е. Право на труд . – М., 1951.- С. 191 39. Пашков А. С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // Государство и право. - 1993. - № 6. - с. 23 40. Стычинский Б. С. и др. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. - т. 1. - Симферополь: Таврида. - 1998. - с. 648 41. Тлевлесова С. Контракт в системі трудових відносин // Людина і праця. -1992. -№8.-с. 4 42. Тубелець І. Нове в законодавстві про працю // Праця і зарплата. - 2000. - № 8 (204). - с. 6 43. Тубелець І. Порядок укладення трудового договору (контракту) // Праця і зарплата. - 1999. - № 14. - с. 8 44. Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і практика його застосування // Право України. - 1995. - № 5-6. - с. 46
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контракт, як особлива форма трудового договору
  Вступ 3 Розділ І Поняття трудового контракту як особливого виду трудового договору. 7 1.1. Особливості змісту трудового контракту. 7 1.2. Форма і строки в контракті. 22 1.3. Значення правильного оформлення трудового контракту. 25 Розділ ІІ Сфера застосування трудового контракту. 29 2.1. Обов’язкове застосування трудового контракту. 29 2.2. Сфера застосування контракту за угодою сторін. 38 Розділ ІІІ Припинення дії трудового контракту. 47 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 47 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника. 51 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця. 54 Висновки і пропозиції. 74 Cписок використаної літератури. 79

 2. Контракт, як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 5 1.1. Зміст трудового контракту 5 1.2. Вимоги до укладання контракту 14 1.3. Закони, що передбачають укладення контракту. 17 РОЗДІЛ ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 21 РОЗДІЛ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 25 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 25 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника 26 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 38

 3. Контракт — особливий вид трудового договору
  Вступ 3 1. Сфера застосування контракту 4 2. Закони, що передбачають укладення контракту. 7 3. Вимоги до укладання контракту 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 4. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 5. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
  Вступ 3 1. Сутність франчайзингу, його переваги та недоліки. 4 2. Види франчайзингу 7 3. Франчайзинг в Україні 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 6. Застосування норми права як особлива форма її реалізації
  Вступ 3 1. Реалізація права як категорія теорії держави і права 5 1.1. Поняття реалізації права у різних типах праворозуміння 5 1.2. Загальна характеристика реалізації норм права 9 2. Особливості застосування як форми реалізації норм права 14 2.1. Застосування норми права: поняття та відмежування від інших форм реалізації 14 2.2. Застосування норми права в діяльності органів внутрішніх справ 16 Висновки 22 Використана література 24

 7. Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Типи філософствування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування предмета філософії в історії розвитку суспільства 4 2. Взаємозв’язок філософії і науки 7 3. Філософія як форма суспільної свідомості 9 3. Структура філософського знання 11 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 8. Форма та зміст господарського договору
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади господарського договору в Україні 5 1.1 Поняття та ознаки господарського договору в українському законодавстві 5 1.2. Класифікація і система господарських договорів 8 1.3. Зміст господарського договору 14 Розділ 2. Характеристика господарського договору 18 2.1 Форма господарського договору 18 2.2 Укладення, зміна і розірвання господарського договору 21 Висновки 31 Література: 33

 9. Припинення трудового договору
  Вступ 4 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору 6 2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника 13 3. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави 18 4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 28 5. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями 30 Висновки 36 Список використаної літератури: 38

 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  Вступ 3 1. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності 4 2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 7 3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 11. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 12. Відщкодування збитків як форма відповідальності юридичних осіб за порушення умов договору

 13. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Вступ 4 І. Трудовий договір і його зміст 5 1.1. Контрактна форма трудового договору 5 ІІ. Загальні підстави розірвання трудового договору 8 2.1. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 8 2.2. Детальний аналіз загальних підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 ІІІ. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 IV. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника 32 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 14. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 15. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua