Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Організація аналізу і аудиту основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”) (ID:3986)
| Размер: 161 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 04.08.2005 |
СодержаниеВступ 3
1. Значення основних засобів у діяльності підприємства та їх класифікація 5
2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13
3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19
4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 22
5. Загальна оцінка аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 27
6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Світанок” 29
Висновки та пропозиції 32
Список використаної літератури 33
Додатки 35-75
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Організація обліку і аналізу основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”, варіант 2)
  Вступ 3 1. Суть основних засобів визнання, оцінка та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аналізу основних засобів підприємства ТОВСвітанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВСвітанок” 19 4. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві ТОВСвітанок” 22 5. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів ТОВСвітанок” 26 6. Організація аналізу основних засобів ТОВСвітанок” 30 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-71

 2. Організація обліку, аудиту та аналізу основних засобів
  Вступ 2 Розділ 1.Методологічні та організаційні основи обліку основних засобів 5 1.1. Класифікація та оцінка основних засобів 5 1.2. Документальне оформлення руху основних засобів 19 1.3. Передумови раціональної побудови обліку основних засобів 28 Розділ 2. Облік основних засобів на базі Приватного малого підприємства фірми "Вілс" (ПМП фірми "Вілс") 36 2.1. Аналітичний облік основних засобів 36 2.2. Облік руху основних засобів 38 2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів 50 2.4. Облік ремонту, модернізації, переоцінки основних засобів 61 Розділ 3. Аудит основних засобів 65 3.1. Завдання, мета, джерела аудиту основних засобів. Нормативна база. 65 3.2. Аудит руху основних засобів 70 3.3. Аудит зносу основних засобів 72 3.4. Аудит капітального ремонту основних засобів 76 Розділ 4. Аналіз основних засобів 78 4.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 78 4.2. Аналіз зношення основних засобів та використання амортизаційних відрахувань 80 4.3. Структурний аналіз основних засобів. 86 4.4. Аналіз технічного стану основних фондів. 88 Висновки 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 Додатки. 101

 3. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів (на прикладі ТОВ)
  1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку у ТОВ “Дельфіс” 3 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства. 8 3. Характеристика первинних документів обліку. 10 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 11 5. Характеристика вихідних документів обліку. 14 Висновки 15 Список використаної літератури 16 Додатки 17 Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними виробами та продуктами харчування, а також отримує дохід від надання послуг в сфері ресторанного бізнесу через кафе. Роздрібна торгівля ведеться через магазини.

 4. Облік надходження основних засобів в розрізі господарської діяльності підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 1. Загальний розділ. 4 1.1 Загальна характеристика підприємства. 4 1.2 Структура підприємства. 5 1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 7 2. Технологичний роздил. 14 2.1 Економічна сутність об’єкта обліку. 14 2.2 Облікові операції об’єкта обліку та послідовність їх виконання. 17 2.3 Документальне оформлення облікових операцій. 20 2.4 Відображення даних об’єкта обліку в статях фінансової звітності. 23 3. Розрахунковий розділ. Формування балансу господарської діяльності підприємства за звітний період. 28 3.1 Складання балансу на початок звітного періоду. 28 3.2 Аналіз аналітичних рахунків господарської діяльності 30 3.3 Побудова журналу господарських операцій. 31 3.4 Відкриття рахунків, визначення оборотів та кінцевого сальдо. 34 3.5 Складання оборотно-сальдових відомостей. 37 3.6 Складання балансу на кінець звітного періоду. 40 4. Заключний розділ. Оформлення форми фінансової звітності №1 "Баланс". 41 4.1 Заповнення частини Балансу "Активи". 41 4.2 Заповнення частини Балансу "Пасив". 42 ВИСНОВОК 44 Список літератури 46 ДОДАКТИ 47

 5. Методика аудиту довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ Світанок
  Вступ 3 1. Мета та завдання аудиту довгострокових фінансових інвестицій 5 2. Критична оцінка нормативних та законодавчих документів, які регламентують облік та аудит довгострокових фінансових інвестицій 11 4.Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку та встановлення ступеня ризику контролю на підприємстві ТОВСвітанок” 17 5.Проведення аудиту довгострокових фінансових інвестицій ТОВСвітанок” 21 6.Порядок складання аудиторського звіту 32 Висновки 34 Список використаної літератури 35 Додатки 37

 6. Організація аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства
  Вступ 3 1. Роль фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства 12 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Пріоритет” 18 4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства ТОВ „Пріоритет” 21 5. Порядок оцінювання фінансової звітності ТОВ „Пріоритет” 25 6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Пріоритет” 28 Висновки та пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 7. Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства на виробництво продукції
  Вступ 4 Розділ 1 Науково – теоретичні та методичні основи обліку витрат підприємства на виробництво продукції 6 1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 10 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку і аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 24 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 31 Розділ 2 Організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.1. Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства на виробництво продукції 41 2.3. Організація управлінського обліку витрат підприємства на виробництво продукції 51 2.4. Шляхи удосконалення організації і обліку витрат підприємства на виробництво продукції 56 Розділ 3 Організація аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 67 3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 73 Розділ 4. Організація та методика проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 77 4.1. Аудит, як незалежна перевірка фінансової звітності підприємства 77 4.2. Планування аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 80 4.3. Узагальнення підсумків проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 82 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 89 Додатки 95-101 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „***”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. До роботи додано виступ до захисту

 8. роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
  Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства Посилання: Показники Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема: - активної частини, тис. грн. Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема: - активної частини, тис. грн.. Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності

 9. Організація діяльності рекламного відділу підприємства (на прикладі ТОВ «Назва»)
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Сутність та види реклами 6 1.2 Мета та завдання організації рекламно діяльності на підприємстві 15 1.3 Аналіз світового досвіду організації рекламної діяльності 23 1.4 Аналіз вітчизняного досвіду організації рекламної діяльності 26 2 ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 31 2.1 Підходи підприємств до організації реклами 31 2.2 Робота рекламного агентства 38 2.3 Процес розробки рекламної кампанії 39 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ «Назва» 49 3.1 Організація роботи відділу реклами 49 3.2 Формування змісту роботи відділу реклами 53 3.3 Пошук шляхів ефективного розвитку діяльності відділу реклами 58 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 бакалавр

 10. Організація обліку, аудиту та аналізу використання прибутку підприємства в умовах нової облікової політики
  Вступ 4 Глава 1. Теоретико - методичні основи обліку формування та аналізу використання прибутку торгівельного підприємства. 7 1.1. Економічна природа та джерела утворення прибутку торгівельного підприємства. 7 1.2. Теоретичні основи розробки стратегії формування та використання прибутку торгівельного підприємства. 14 1.3. Організаційно - економічна характеристика базового підприємства . 30 Глава 2. Розробка методики економічного аналізу та аудиту використання прибутку торгівельного підприємства. 37 2.1. Система економічних показників, інформаційна база та методи бухгалтерського обліку використання прибутку. 37 2.2. Розробка системи фінансового та податкового одліку використання прибутку. 44 2.3. Поточний контроль за використанням прибутку торгівельного підприємства в умовах нової облікової політики. 54 Глава 3. Аналіз формування та використання прибутку торгівельного підприємства. 57 3.1. Система економічних показників інформаційна, база та методи економічного аналізу використання прибутку. 57 3.2. Аналіз динаміки загального обсягу прибутку та його складових по торгівельному підприємству. 62 3.3. Аналіз факторів, що вплинули на динаміку прибутку. 65 3.4. Методика факторного аналізу. 71 3.5. Аналіз напрямків розподілу та використання прибутку. 78 3.6. Основні концепції методики аудиту прибутку торгівельного підприємства та поточний контроль його використання. 81 Глава 4. Система автоматизації використання прибутку торгівельного підприємства 87 4.1. Склад та постановка задач. 87 4.2. Характеристика комплексу задач та його інформаційне забезпечення з обліку використання прибутку. 92 4.3. Вихідні документи з обліку та їх використання в управлінні підприємством. 97 Висновки і пропозиції 104 Список використаної літератури 107

 11. Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і центрами відповідальності (на прикладі ТОВ
  АНОТАЦІЯ Ключові слова: центри витрат, центри відповідальності, вичерпані витрати, невичерпані витрати, прямі витрати, основні, собівартість реалізованих послуг, центр доходу, центр прибутку. Реферат Доповідь Статті по темі Роздатковий матеріал Зміст диплому Вступ 6 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-ЕКНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 13 1.1. Економічний зміст витрат в управлінському обліку 13 1.2. Класифікація витрат в управлінському обліку 19 1.3. Критичний огляд літератури обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і центрами відповідальності 28 1.4. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ “Автомобільні перевезення” 31 Висновки до розділу 1. 36 РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 38 2.1. Концепція центрів витрат та обліку відповідальності 38 2.2 Облік відхилень фактичних витрат від стандартних 48 2.3 Організація обліку відповідальності за методом „тариф-година-машина” 55 2.4 Шляхи покращення або автоматизація обліку 60 Висновки до розділу 2. 66 РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 67 3.1. Завдання та побудова аналізу за центрами витрат 67 3.2. Оцінка діяльності центрів витрат 70 3.3. Відхилення прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці та змінних виробничих накладних витрат 76 3.4 Аналіз відхилень від встановлених стандартом 81 Висновки до розділу 3. 84 РОЗДІЛ ІV. АУДИТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 85 4.1. Внутрішньогосподарський контроль: поняття, завдання, об’єкти та суб’єкти 85 4.2. Методика вивчення стану внутрішнього аудиту 90 4.3. Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 94 Висновки до розділу 4. 100 Висновки та пропозиції 102 Список використаної літератури 106 Додатки 111

 12. Облікова політика підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Оріон”)
  Вступ 3 1. Формування облікової політики підприємства 5 2.Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві ТОВ „Оріон”. 15 3.Вибір форми бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ „Оріон” 18 4.Організація документообігу і інвентаризації на підприємстві ТОВ „Оріон” 28 Висновки. 32 Список використаної літератури. 33 Додатки 34-53

 13. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 14. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

 15. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  Вступ 3 1. Організація аудиту в Україні 5 2. Огляд нормативно-правової документації та спеціальної літератури аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 9 3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 14 4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки 22 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Додатки 30-51 Об’єктом дослідження обране приватне підприємство

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua