Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з української літератури (ID:4012)
| Размер: 42 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 04.08.2005 |
Содержание1. Початковий період творчості Т. Г. Шевченка (1838-1843) 3
2. Шевченко Т. Г. Творчість періоду «Трьох літ» (1843-1847) 8
3. Творчість періоду ув’язнення і заслання Т. Г. Шевченка (1847-1857) 13
4. Поезія періоду творчості Т. Г. Шевченка після заслання (1857-1861) 19
5. П. Куліш 23
6. Марко Вовчок 26
7. Ю. Федькович 27
8. І. Нечуй-Левицький 29
9. Л. Глібов 32
10. П. Мирний та І. Білик 33
Література 37

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна робота з української літератури 5
  1.Валер'ян Підмогильний. 3 1) Зразок урбаністичної прози "Місто": провідні проблеми, художні ідеї, складність і неоднозначність образу головного героя. 3 2) Теорія літератури. Екзистенціалізм. 3 2. Юрій Яновський: 4 1) Жанрова своєрідність роману у новелах «Вершники», особливості сюжету, композиції, центральні персонажі, ідейний зміст, художня мова. 4 2) "Майстер корабля" - новаторський характер твору; сюжетна інтрига, символічність образів, умовність зображення АБО (твір на вибір) «Чотири шаблі» художнє новаторство роману, романтичний характер творчості. 5 3.Микола Куліш: 5 1) «Мина Мазайло» - жанр, тема, проблематика, сюжет, композиція, персонажі, ідейний зміст; засоби творення комічного. 5 2) «Патетична соната» - жанр, тема, проблематика, сюжет, композиція, персонажі, ідейний зміст. 6 3) Теорія літератури: жанрові різновиди драми: трагедія, комедія, власне драма, трагікомедія. 6 4. Іван Кочерга: 7 1) «Свіччине весілля» - жанр, тема, сюжет; історична основа і художній домисел; групування персонажів, засоби створення історичного колориту; особливості композиції. 7 2) «Ярослав Мудрий» - жанр, тема, сюжет, образ Ярослава, його роль у композиції та ідейно-художньому змісті твору. Образи Журейка, Милуші, Микити. 8 3) Теорія літератури: драматична поема як жанр ліро-драми. 8 5. Олександр Довженко: 8 1) «Зачарована Десна» - жанр, сюжет, образ оповідача; автобіографічність; романтизм оповіді та реалізм побутових деталей. 8 2) «Україна в огні» - жанр, тема, особливості сюжетно-композиційних вирішень, ідейно-художній зміст. Образ-символ долі України (Христя). Політичні звинувачення автора. 9 3) «Щоденник» - характер записів, їх роль як матеріалу для творів і як документа доби. 9 6. Юрій Клен: 10 1) «Сковорода» - жанр, образ мандрівного поета і філософа, художня ідея, мова твору. 10 2) «Беатріче» - велич кохання, духовної краси та чистоти. 11 3) «Терцини» - Осуд злочинств тоталітарного режиму в Україні. 11 7. Євген Маланюк: 12 1) «Невичерпальність» - образи України і «малоросійства», трагізм обставин і віра в непереможність народного духу, провідні мотиви; 12 2) «Біографія» - формування характеру і переконань митця-патріота. 12 3) «Шевченко» - своєрідне бачення центрального образу у вірші; роль антитези. 13 8. Улас Самчук: 13 1) «Марія» - жанр, тематика, проблематика, сюжет і композиція, центральні персонажі та їх характеристика; Біблійні образи і мотиви, їх роль; індивідуальне й типове, національне, конкретно-історичне та загальнолюдське у творі. 13 2) Роман-трилогія "Волинь" - епопея життя українського народу XX ст.; риси роману-хроніки (оглядове). 14 9. Микола Бажан: 15 1) "Політ крізь бурю" - сюжет, проблематика, ідеологічна клішованість; ідеї патріотизму та засудження "культу особи"; образ головної героїні; морально-етичні колізії. 15 2) "Данило Галицький" (оглядове). 15 3) Теорія літератури. Необароко. 16 10. Іван Багряний: 16 1)«Сад Гетсиманський» - жанр, тематика і проблематика, автобіографічна основа, центральні персонажі, засоби психологізму, індивідуалізації і типізації, ідейний зміст. 16 2) "Тигролови" своєрідність романної форми; жанрові особливості, тематика і проблематика, характеристика образів; своєрідність романтичної форми. 16 3) Роман "Людина біжить над прірвою" - доля людини в антисвіті війни (оглядово). 18 4) Теорія літератури. Пригодницький роман 18 11. Василь Барка: 19 «Жовтий князь» - відтворення картин голодомору 1933 p., геноциду щодо українців; життєва основа (особистий досвід автора, його рідних і земляків); Сюжет, центральні персонажі, їх групування, засоби психологізму, контрастування, типізації та індивідуалізації, роль художніх деталей, ідейний зміст. 19 12. Олег Ольжич: 20 1) Аналіз поетичних творів «Воно зросло з шукання і розпуки...», «Гали» - образ ліричного героя; висока культура та самобутність образного мислення. 20 2) Огляд поетичних збірок «Рінь», «Вежі», «Підзамча». 20 13.Олена Теліга. 21 Романтичне звучання поезії; продовження традицій Лесі Українки; поєднання ліричної ніжності й твердості переконань у віршах: «Чоловікові» «Літо», «Мужчинам», «Вечірня пісня». 21 Список літератури 22

 2. К/р історія української та зарубіжної літератури
  1. Лисенко і встановлення української професійної музики 3 2. Гуманізм (антропоцентризм) як ідеологія епохи відродження 6 Список використаної літератури 14

 3. Методика викладання української літератури
  1. Вимоги до сучасного уроку літератури 3 2. Особливості вивчення епічних творів 6 3. Метод шкільної лекції. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі лекційного викладу матеріалу 9 Список літератури 13

 4. Розвиток української літератури у другій половині 19 ст.
  Розвиток української літератури у другій половині 19 ст. Література

 5. Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури
  1. Сучасні уроки української мови і літератури. (Вступ) 3 2. Типологія уроків і структура. (Основна частина) 6 а) за різною класифікацією 6 б) нестандартні уроки і методика їх проведення 14 3. Висновки. 23 4. Список літератури. 26

 6. Контрольна робота з зарубіжної літератури
  Огляд літератури країни (Франція) 3 Творчість письменника (Гюго) 6 Аналіз літературних творів ("Собор Паризької Богоматері") 11 Перелік використаної літератури 15

 7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Мова як суспільне явище………………………………………….. 3 – 4 Функції мови в житті суспільства………………………………… 4 – 7 Практичне завдання № 1………………………………………………..8 Напишіть характеристику на одного із студентів Вашої групи. Практичне завдання № 2………………………………………………..9 Запишіть українською мовою прізвища: Державин... Практичне завдання № 3……………………………………….….9 – 10 Визначте стиль наведеного уривка, свою відповідь обґрунтуйте: Спробуймо уявити собі, як ... Практичне завдання № 4……………………………………………....10 Перекладіть українською мовою: бывший ... Література……………………………………………………………....11

 8. Контрольна робота з української мови
  Вступ 3 Кількісний склад українського етносу. 3 Українська мова на тлі історичних подій. 4 Cучасний стан державної мови в Україні. 4 Державна мовна політика і державотворчі процеси в Україні. 6 Висновок 9 Список використаної літератури: 10

 9. Контрольна робота з української мови
  Завдання 1 Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту і проілюструйте прикладами. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 2 Складіть і запишіть українською мовою лист-запит як документ, дотримуючись сучасних вимог до його оформлення та подаючи всі реквізити. Усно з’ясуйте особливості оформлення реквізитів «адресат» та «адресант», обґрунтуйте розділові знаки в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними і наведіть приклади сполучників, за допомогою яких ці підрядні приєднуються до головної частини. Завдання 3 Випишіть із юридичних словників тридцять терміноодиниць трьома групами (по десять термінів у кожній): а) з м’яким знаком у суфіксі; б) із початковою і в запозичених словах; в) із префіксом роз-. Усно з’ясуйте правопис дібраних термінів: Завдання 4 Прочитайте іншомовні слова і доберіть до них українські відповідники. З’ясуйте, в яких випадках уживання іншомовних слів є виправданим у науковому та офіційно-діловому мовних стилях. Запишіть слова за абеткою, вставте необхідні букви. Поясніть правопис, з’ясуйте наголос. Завдання 5 Прочитайте наведені пари слів і визначте, як кваліфікується така категорія лексики в українській мові. Запишіть слова і поставте наголос. Розкрийте значення цих слів і наведіть російські відповідники. Складіть і запишіть словосполучення. Усно з’ясуйте причини помилок, що виникають у мовленні при використанні подібної лексики. Завдання 6 Випишіть із фахової (юридичної, військової) літератури десять дієприслівників із коренем власнемовного походження. Поставте наголос. Поясніть правопис. Визначте твірні основи і формотворчі суфікси. Наведіть російські відповідники і з’ясуйте, які помилки найчастіше трапляються при використанні дієприслівникових зворотів. З’ясуйте функції дієприслівників у науковому та офіційно-діловому мовних стилях і схарактеризуйте можливості й принципи трансформації дієприслівникових зворотів в інші конструкції в межах речення. Завдання 7 Випишіть із юридичних словників двадцять термінів-композитів двома групами (по десять слів у кожній), які пишуться згідно з правописом: а) разом; б) через дефіс. Поставте наголос. Усно з’ясуйте правопис. Від іменників чоловічого роду утворіть і запишіть форму родового відмінка Завдання 8 Прочитайте мікротекст і назвіть риси функційного стилю, до якого він належить. Випишіть терміноодиниці групами за спільністю їх структурної організації. Визначте частиномовну приналежність терміноодиниць. Усно з’ясуйте правопис підкреслених слів та уживання розділових знаків. Знайдіть речення, в яких можливі варіанти у постановці розділових знаків. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 9 Прочитайте мікротексти і доберіть, аргументуючи, заголовки до них. Запишіть мікротексти, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки. Усно обґрунтуйте правопис іншомовних слів, вибір прийменників і сполучників та уживання розділових знаків. З’ясуйте правила чергування [і] - [й], [у] - [в], функції тире та двокрапки як розділових знаків у реченні наукового мовного стилю Завдання 10 Прочитайте мікротексти та блок запитань. Визначте функційні стилі, до яких вони належать. Доберіть, аргументуючи, заголовки до мікротекстів. Перекладіть мікротексти та запитання українською мовою і запишіть. Усно з’ясуйте правопис слів, вибір прийменників та сполучників, особливості перекладу дієслівних форм (дієприкметників, дієприслівників).

 10. Контрольна робота з української мови
  ЗМІСТ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 3 2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ 6 ЛІТЕРАТУРА 13

 11. Контрольна робота з української мови
  1. ВИМОГИ ДО ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. 3 2. ЗАПИШІТЬ 20 СЛІВ-ТЕРМІНІВ З ВАШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГАЛУЗІ. З П’ЯТЬМА З НИХ СКЛАДІТЬ РЕЧЕННЯ. 4 3. ПЕРЕКЛАДІТЬ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 6 4. РОЗКРИВАЮЧИ ДУЖКИ, ЗАПИШІТЬ СЛОВА РАЗОМ АБО ЧЕРЕЗ ДЕФІС. 7 5. СКЛАДІТЬ РОЗПИСКУ ПРО ОДЕРЖАННЯ НА СКЛАДІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10

 12. Контрольна робота з української мови
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ВИДИ УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. 3 2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА. НАВЕСТИ ПРИКЛАД ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ. 7 4. ОФОРМИТИ ЗАЯВУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА РОБОТУ, ВКАЗАТИ РЕКВІЗИТИ В НЕОБХІДНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. 11 5.* ПЕРЕКЛАСТИ ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, РОЗСТАВИВШИ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ: 12 ПЕРЕКЛАД 14 6. ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ: 17 7. ПОСТАВТЕ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ІМЕННИКИ НА -А, -Я, -У, -Ю: 17 8. ПОСТАВТЕ ПОДАНІ ІМЕННИКИ В КЛИЧНІЙ ФОРМІ: 17 9. ПРОВІДМІНЮЙТЕ НАСТУПНІ ЧИСЛІВНИКИ: 18 10. ПЕРЕКЛАДІТЬ ДАНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 19

 13. Контрольна робота з української мови 5
  Контрольна робота з української мови № 5 2 1. Прийменник як частина мови. Функція прийменника у реченні. Вживання прийменників з іменниками у відповідних відмінках. Групи прийменників за походженням. Групи прийменників за будовою. Особливості правопису похідних прийменників разом, окремо, через дефіс. 2 2. Сполучник як частина мови. Розряди сполучників. Групи за вживанням, за походженням, за будовою. Особливості творення і правопису складних та складених сполучників. 4 3. Частка як частина мови. Розряди часток. Які граматичні форми творяться за допомогою формотворчих часток? Особливості правопису часток. 5 4. Вигук як частина мови. Значення вигуків. Групи вигуків за значенням, за походженням. Написання вигуків. Розділові знаки при вигуках. 6 5. Завдання синтаксису і пунктуації. Словосполучення і речення. Підрядний та сурядний зв'язок між словами. Головне і залежне слова в словосполученні. Типи словосполучень. Способи підрядного зв'язку слів у словосполученні. 7 6. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Типи речень у сучасній українській мові. 9 7. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків. Способи їхнього вираження. Основні функції компонентів складеного присудка. Тире між підметом і присудком. 10 8. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень. Способи вираження головних членів односкладних речень. 11 9. Другорядні члени речення в двоскладному й односкладному реченні. 1) Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Способи вираження означень. Написання непоширених прикладок. 2) Додаток прямий і непрямий. Способи вираження додатків. 3) Типи обставин. Зв'язки другорядних членів речення як залежних слів з головними словами. 13 10. Просте ускладнене речення. Ускладнюючі засоби. Речення з однорідними членами. Зв'язок між однорідними членами речення. Способи поєднання однорідних членів речення між собою. Кома між однорідними членами. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах в реченнях з однорідними членами. 14

 14. Контрольна робота з української мови 3
  Контрольна робота з української мови № 3 3 1. Іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Групи іменників за значенням (назви власні та загальні, конкретні та абстрактні, назв істот та неістот). 3 2. Рід іменників. Іменники спільного роду. 4 3. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох формах числа. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Типи відмін іменників, поділ іменників на групи. Написання відмінкових закінчень іменників. Які іменники належать до невідмінюваних 4 4. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменників І відміни. Особливості відмінювання іменників II відміни. В яких випадках іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку мають закінчення - а(- я), а в яких - у (- ю). 6 5. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни. В яких випадках в орудному відмінку в іменниках III відміни відбувається подовження приголосних, а в яких не відбувається? Особливості відмінювання іменників IV відміни. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ та імен по-батькові. 8 6. Прикметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням (якісні, відносні й присвійні). Явища переходу прикметників з одного розряду в інший. 9 7. Ступені порівняння якісних прикметників, способи їх творення. Які є форми ступенів порівняння прикметників, як вони творяться? Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння прикметників. 11 8. Поділ прикметників на тверду та м'яку групи, особливості їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень прикметників. Правопис складних прикметників. Одна і дві буки -Н- у прикметниках. Правопис українських прізвищ і географічних назв прикметникового походження. 12 10. Числівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. 14 11. Особливості відмінювання числівників. Способи творення числівників. 15

 15. Контрольна робота з української мови
  1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ (НАУКОВА РОБОТА, РЕФЕРАТ, ТЕЗИ, КОНСПЕКТ, АДРЕСА, ТЕЛЕГРАМА). 3 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ. 7 3. СИСТЕМНО-ОПИСОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ. 9 4. КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПРОФЕСІЙНИХ ТЕРМІНІВ (100-120 СЛІВ). 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua