Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види понять. Логічні відношення між поняттями (ID:4025)
| Размер: 24 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 04.08.2005 |
СодержаниеВаріант 7
Теоретичне завдання
Види понять. Логічні відношення між поняттями.
Для розкриття даної теми потрібно навести основні види понять. За якими ознаками поняття поділяються на види? Чим обумовлюється пустота понять, що не містять жодного елементу обсягу? Чим відрізняється логічна характеристика понять як позитивних і негативних від моральної оцінки явищ, які вони відображають? Що таке логічне відношення? Проілюструйте логічні відношення між поняттями за допомогою колових схем. Визначте відношення між видовими і родовими поняттями. З’ясуйте різницю між абсолютними синонімами та тотожними поняттями.
Практичні завдання
1. Здійсніть логічний аналіз понять. Визначте, які поняття є реєструючими, які - нереєструючими; виділіть збірні поняття.
уважність
безвілля
мешканець Києва
Булонський ліс
трактор
озеро
спокій
затишок
весілля
2. Узагальніть поняття.
шпигун
норми моралі
дитячий театр
жебрак
багатство
Аристотель
3. Обмежте поняття.
мешканець
студент
слідчий
жива істота
людина
студент ДАЖКГ
4. Визначте від відношення між сумісними і несумісними поняттями та зобразіть його за допомогою колових схем (кругів Ейлера)
істина, хиба, омана
посадовий злочин, злочин, господарський злочин
слідчий, неслідчий
твердий, м’який
студент, спортсмен
держава, європейська держава
грек, що написав “Одіссею”, Гомер
5. Визначте які правила порушені в наступних поділах.
6. Які правила порушені в наступних визначеннях?
7. Дайте об’єднану класифікацію суджень, зобразіть відношення між термінами за допомогою колових схем, встановіть розподіленість термінів, наведіть прийняті у логіці позначення.... і.т.д.

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Поясніть різницю між поняттями "якість" і "конкурентоспроможність"
  1. Поясніть різницю між поняттями "якість" і "конкурентоспроможність" 3 2. Охарактеризуйте етапи створення фірмового стилю туристичного підприємства. 7 3. Завдання 13 Діяльність санаторію «Либідь», що знаходиться в Миколаївській області, останні два роки була збитковою. Плануючи активізувати комунікаційну діяльність до найближчого туристичного сезону, директор санаторію вирішив використати інші засоби розповсюдження рекламної інформації. Обмежені кошти санаторію змушують його звернутись до таких носіїв реклами, як реклама на радіо та рекламні щити. a) Проаналізуйте переваги та недоліки кожного з цих носіїв, виберіть оптимальний варіант. b) Порекомендуйте можливу мотивацію рекламних звернень. c) На який період року доцільніше планувати рекламну кампанію? Література 18

 2. Яка різниця між поняттями діяльність і праця
  Вступ 3 1. Діяльність як соціальна категорія 4 2. Праця як соціально-економічна та юридична категорія 5 Висновки 12 Література 13

 3. Менеджмент організацій ВИЗНАЧТЕ ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ "БІЗНЕСМЕН, ПІДПРИЄМЕЦЬ, МЕНЕДЖЕР"
  1. ВИЗНАЧТЕ ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ "БІЗНЕСМЕН, ПІДПРИЄМЕЦЬ, МЕНЕДЖЕР" 3 2. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ВІДОМІ ВАМ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

 4. Логічні операції над судженнями
  Вступ 2 1. Структура простого судження, його види 3 2. Складне судження, його види та істинність 7 3. Модальність суджень, взаємовідношення між ними 9 Висновки 14 Література 15

 5. Відношення до ресурсів людей і вищих тварин
  ВСТУП 3 1. Відношення людей до природних ресурсів 6 2. Відношення до ресурсів вищих тварин 9 ВИСНОВОК 12 Список використаної літератури 14

 6. ОЦІНКА ВІДНОШЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (практична робота)
  Методика дослідження (Дослідження проводилося на підприємстві) Метою нашої роботи було дослідження організаційної культури великого промислового підприємства та виявлення факторів, що впливають на її сприйняття працівниками. При проведенні дослідження ми виходили з того, що існує організаційна культура, спільна для підприємства в цілому. На її сприйняття впливають особливості працівника, його мікрооточення, характер роботи, ступінь інформованості про роботу підприємства. Результати дослідження

 7. Суспільне і соціальне: співідношення понять
  Вступ 3 1. ПОНЯТТЯ "СУСПІЛЬНЕ" І "СОЦІАЛЬНЕ" ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ "СУСПІЛЬСТВО" 4 2. ВІДМІННІСТЬ "СОЦІАЛЬНОГО" ВІД "СУСПІЛЬНОГО" 8 Висновки 13 Література 14

 8. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація»
  Вступ 3 1. Історико-філософський розвиток та сутність культури 4 2. Культура і цивілізація: співвідношення 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 9. Співвідношення понять „право” і „свобода”
  Вступ 3 1. Поняття «право» та «свобода» на сучасному етапі розвитку правової науки, проблема їх змішування 5 2. Історичний розвиток поняття „права людини” 15 3. Історичний розвиток понять „права” та „свободи” в Україні та їх співвідношення на сучасному етапі розвитку української правової науки 26 Висновки 40 Перелік використаних джерел 42

 10. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність
  1. Визначення понять індивід, особистість, індивідуальність 3 2. Компоненти структури особистості та її складові 4 3. Психологічна структура особистості 6 4. Особистість та індивідуальність 7 Висновок 12 Список використанної літератури 13

 11. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції
  Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю Сутність маркетингу, еволюція його визначення Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: Комплекс складових маркетингу: Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів Види маркетингу: Концепції діяльності підприємства на ринку: Поняття консумеризму. Вплив громадських рухів на захист прав споживачів, охорону навколишнього середовища, діяльність підприємства. ТЕМА 2. Маркетинг як відкрита мобільна система Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: Функції маркетингу: Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Фактори макросередовища: ТЕМА 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках. Види маркетингових досліджень: Залежно від типу та методів отримання інформації: Від мети досліджень: Кількості досліджуваних об'єктів: Методи маркетингових досліджень: Кількісні методи маркетингових досліджень: Якісні методи маркетингових досліджень: ТЕМА 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Етапи прийняття рішення про придбання продукту Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: ТЕМА 5. Товарна політика в системі маркетингу Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг Поняття: Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару:

 12. Співвідношення понять компетентність та компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників.
  Вступ 3 1. Порівняльний аналіз понять «компетентність» та «компетенція» 4 2. Розробка системи компетенцій персоналу підприємства 8 3. Методи оцінки ділових компетенцій працівників 11 Висновок 16 Список літератури 17

 13. Співвідношення понять компетентність і компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників
  Вступ 3 Співвідношення понять компетентність і компетенція. Методи оцінки ділових компетенцій працівників 3 Висновок 8 Література 10

 14. Ви – економіст відділу активно-пасивних операцій комерційного банку. Дайте визначення понять «кредит» і «позика».
  ЗАВДАННЯ Ви – економіст відділу активно-пасивних операцій комерційного банку. 1. Дайте визначення понять «кредит» і «позика». 2. Зазначте відмінності кредитних та інвестиційних операцій комерційних банків. 3. Обчисліть відсоткові прибутки за позиковими операціями. 4. Охарактеризуйте процентну ставку за позикою. Умови: 1. Банк надав кредит юридичній особі в обсязі 100 тис. грн. на строк 2 роки зі ставкою 40% річних. 2. Через півроку процентна ставка за кредитом була встановлена у розмірі 35% річних, а ще через півроку вона була встановлена у розмірі 30%. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 15. Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки
  Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua