Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Звіт з практики на туристичному підприємстві (переддипломної) (ID:4180)
| Размер: 54 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 08.08.2005 |
Содержание1. Характеристика туристичного підприємства Українсько-єгипетська компанія “Сіндбад-Інтернешинел” 3
2. Організація загального управління підприємством 9
3. Характеристика управління операційною діяльністю підприємства 13
4. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві 18
5. Оцінка системи автоматизації та застосування сучасних інформаційних технологій на підприємстві 25
6. Характеристика системи стратегічного управління на підприємстві 27
7. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві 30
8. Оцінка процесу (технології) управління на підприємстві 32
9. Оцінка механізму управління на підприємстві 34
10. Оцінка якості самоменедженту керівника (менеджера) підприємства 37
Висновки і пропозиції 40
Використана література 43
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Звіт з виробничої практики (переддипломної на туристичному під-ві)
  Завдання № 1. Характеристика підприємства — бази практики Закрите акціонерне товариство "Київський готель "Мир" 3 Завдання № 2. Організація загального управління підприємством 8 Завдання № 3. Характеристика управління операційною діяльністю підприємства 11 Завдання № 4. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві 16 Завдання № 5. Оцінка системи автоматизації та застосування сучасних інформаційних технологій на підприємстві 19 Завдання № 6. Характеристика системи стратегічного управління на підприємстві 22 Завдання № 7. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві 25 Завдання № 8. Оцінка процесу (технології) управління на підприємстві 26 Завдання № 9. Оцінка механізму управління на підприємстві 27 Завдання №10. Оцінка якості самоменедженту керівника (менеджера) підприємства 29 Висновки і пропозиції 32 Список використаної літератури 34

 2. Звіт з переддипломної практики
  Вступ 3 1. Обґрунтування актуальності теми дипломної роботи (Політика управління дебіторською заборгованістю) 4 2. Огляд нормативно-правових актів та наукової літератури з теми роботи. 6 2.1. Укладення картотеки та оформлення бібліографії з теми дипломної роботи 6 2.2. Критичний аналіз публікацій з теми дипломної роботи 9 2.3. Вивчення й аналіз нормативних документів, що регулюють відповідний напрямок фінансової діяльності. 16 3. Характеристика ТОВ «__» 21 4. Обробка статистичних даних, виконання необхідних розрахунків, складання аналітичних таблиць, схем, графіків тощо. Застосування комп'ютерних технологій при обробці інформації 24 5. Висновки 27 Додаток – Продукція підприємства 29

 3. Звіт з переддипломної практики
  1. Організаційно-правова та виробничо-фінансова характеристика підприємства ЖЕК Святошинського району. 3 2. Методика і техніка первинного, аналітичного та синтетичного обліку розрахунків із заробітної плати підприємства ЖЕК Святошинського району. 12 3. Оцінка стану організації та ведення обліку і звітності на підприємстві ЖЕК Святошинського району. 24 4. Організація і методика зовнішнього аудиту підприємства ЖЕК Святошинського району та порядок його проведення. 27 Список використаної літератури 33 Додатки 35-47

 4. Звіт з переддипломної практики
  1. Організаційно-правова та виробничо-фінансова характеристика підприємства ПП «Назва». 3 2. Методика і техніка первинного, аналітичного та синтетичного обліку діяльності підприємства малого бізнесу ПП «Назва». 16 3. Оцінка стану організації та ведення обліку і звітності на підприємстві ПП «Назва». 20 4. Організація і методика зовнішнього аудиту підприємства ПП «Назва» та порядок його проведення. 27 Список використаної літератури 33 Додатки 35-63

 5. ЗВІТ з переддипломної практики
  Вступ 3 1. Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства – головні завдання, повноваження, структура 7 2. Законодавча та нормативна база діяльності Держрибфлотінспекції. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами 13 3. Організація регулювання та розвитку рибного флоту України 16 4. Організація ліцензування та регулювання діяльності рибного флоту України 24 5. Дослідження перспектив розвитку підприємства 29 6. Аналіз змін стану ринку послуг ліцензування та регулювання діяльності рибного флоту України за період проходження практики 37 6.1. Ознайомлення із системою планування та організації фінансових ресурсів підприємства 37 6.2. Види фінансових ресурсів підприємства, джерела і порядок їх формування 41 7. Пропозиції щодо удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства, обґрунтування конкретних заходів, визначення загальних параметрів фінансового механізму управління ресурсами підприємства 48 Висновки 51 Література 55 Індивідуальні завдання для виконання на базах практики Завдання 1. Визначити і проаналізувати організацію фінансової роботи на підприємстві: • охарактеризувати статус підприємства, його внутрішню організаційну структуру, характер господарської діяльності; • ознайомитися з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників фінансових відділів, наявними інструктивними, нормативними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують фінансову діяльність підприємства; • розкрити основні напрямки фінансової діяльності підприємства. Завдання 2. Провести аналіз: • динаміки і структури активів підприємства, ефективності їх використання; • складу і структури позаоборотних активів, їх зміни протягом досліджуваного періоду, джерел відтворення і сфер використання; • структури джерел фінансування обігових активів; • обґрунтувати шляхи підвищення ефективності управління активами підприємства на плановий рік. Завдання 3 Провести аналіз: • динаміки і структури фінансових ресурсів підприємства; • складу і структури власних фінансових ресурсів підприємства; • динаміки і структури джерел формування власних фінансових ресурсів і напрямів їх використання; • стану і структури ефективності використання позикових фінансових ресурсів підприємства і ефективності їх використання. Завдання 4 1. Здійснити оцінку фінансового стану підприємства: • визначити основні елементи та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства; • розрахувати і проаналізувати показники оцінки рівня фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності активів і капіталу; • обґрунтувати значення показників рівня фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності активів і капіталу на плановий період. 2. Вивчити фінансову звітність підприємства: • ознайомитись з фінансовою звітністю, що складається і надається підприємством до різних фінансових організацій (комітету статистики, податкових органів, фінансових управлінь місцевих органів влади тощо). Завдання 5 Провести аналіз систему оподаткування та податкових зобов’язань підприємства: • дати характеристику інформаційного забезпечення розрахунку податкових платежів підприємства; • проаналізувати динаміку та структуру податкових платежів підприємства; • розрахувати показники ефективності оподаткування діяльності підприємства; • обґрунтувати суму планових податкових платежів в цілому і за видами; визначити можливості їх зменшення за рахунок системи пільг, податкового кредиту тощо. Завдання 6 1. Дослідити формування капіталу підприємства через випуск акцій та облігацій. Розробити схему та графік формування капіталу за допомогою випуску визначених видів цінних паперів. 2. Визначити чинники та форми залучення позичкових коштів підприємства на фінансовому ринку. 3. Дати порівняльну характеристику залучення коштів за допомогою кредитування та операцій з випуску корпоративних облігацій.

 6. ЗВІТ з переддипломної практики «Менеджмент»
  Вступ 3 РОЗДІЛ І. 1. Загальна характеристика підприємства, його структури та організації 4 2. Характеристика взаємозв'язків підприємства із зовнішнім середовищем 8 3. Узагальнений аналіз основних виробничих показників 12 4. Показники трудового потенціалу підприємства 16 РОЗДІЛ II. 1. Аналіз управлінської діяльності підприємства 21 2. Узагальнений аналіз результатів господарської діяльності підприємства 23 Висновки та пропозиції 29 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 7. ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В М’ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В М’ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 5 1.1.Аналіз проблем розвитку підприємницької діяльності м’ясопереробної промисловості 5 1.2 Значення ресурсного потенціалу для розвитку підприємництва 8 1.3 Управління ресурсами підприємств харчової галузі як засіб ефективного розвитку підприємницької діяльності 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 15 ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ххх-ххх» 15 2.1 Характеристика основної діяльності підприємства 15 2.2. Аналіз фінансово-економічного стану ТОВ «ххх-ххх» 21 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 Додатки 32

 8. Звіт з практики на підприємстві ТОВ "Назва"
  1. Загальне знайомство з підприємством 3 2. Організаційна структура і управління підприємством 6 3. Майно і власність підприємства 8 4. Система планування діяльності підприємства 10 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 11 6. Облік активів підприємств 13 7. Облік праці та її оплати на підприємстві 16 8. Затрати і фінанси підприємства 18 9. Облік коштів підприємства 20 10. Податки і обов’язки платежі підприємства 24 11. Бухгалтерська звітність підприємства 25 12. Аудит, перевірка та ревізія діяльності 26 Висновок 28 Список використаних джерел 29 Додатки 31-34

 9. Звіт з практики на фармацевтичному підприємстві (торгівля ліками)
  Вступ 3 1. Знайомство з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки у ПрАТ «Назва» 5 2. Організація господарчої діяльності підприємства, характеристика його структурних підрозділів 5 3. Організація виробничої діяльності підприємства 7 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 9 5. Ознайомлення з організацією планово-економічної роботи на підприємстві 10 6. Вивчення системи основних економічних показників діяльності підприємства 11 7. Аналіз структури зовнішньоекономічних операцій 14 8. Ознайомлення з видами договорів (контрактів) 16 9. Ознайомлення із порядком митного оформлення товарів (послуг) 21 10. Аналіз поточних витрат виробництва 25 11. Ознайомлення із порядком сплати митних платежів та проведенням розрахунків з бюджетом 26 12. Аналіз виробничої та зовнішньоекономічної діяльності підприємства 26 13. Ціноутворення та основні показники ефективності роботи підприємства 28 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 38

 10. ЗВІТ з виробничої практики на підприємстві ТОВ «Назва»
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ «Назва» та організацією обліку 5 2. Облік власного капіталу 8 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 19 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 25 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 28 8. Облік витрат 30 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 33 10. Облік доходів та результатів діяльності 34 11. Автоматизація обліку на підприємстві 36 12. Звітність підприємства 37 Висновок 41 Список використаних джерел 42 Додатки 44 -79 Звітність Первинні документи

 11. Звіт з практики економіка підприємства (на підприємстві легкої промисловості)
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна структура підприємства 4 Розділ 2. Комплексне обстеження підприємства 8 2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності 8 2.2. Аналіз стану основних фондів 10 2.2. Аналіз оборотних коштів підприємства 12 2.4. Аналіз трудових ресурсів та системи матеріального стимулювання 16 2.5. Аналіз витрат господарської діяльності та фінансових результатів 18 Висновок 26 Література 27 Додатки 30-35

 12. ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85

 13. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 14. Оподаткування на туристичному підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ В ТУРИЗМІ 6 1.1. Сутність податкової системи, принципи та методи оподаткування на туристичному підприємств 6 1.2. Загальні принципи та види оподаткування туристичної діяльності 19 1.3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в туризмі 25 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 29 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 29 2.2. Аналіз податків і зборів, що сплачує туристичне підприємство 36 2.3. Вплив податкового навантаження на фінансову діяльність туристичного підприємства 43 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 51 3.1. Пропозиції щодо зниження податкового навантаження на туристичному підприємстві 51 3.2. Економічне обґрунтування вибору системи оподаткування туристичного підприємства 62 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 77 ДОДАТКИ 84

 15. Фінансове планування на туристичному підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність фінансового планування 5 1.2. Значення та завдання фінансового планування 9 1.3. Методи фінасового планування та його види 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ ” 21 2.1. Загальна характеристика туристичної фірми ТОВ „ ” 21 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ „ ” 23 2.3. Фінансове планування в туристичній фірмі „ ” 35 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ “ ” 46 3.1. Пропозиції щодо фінансового планування на туристичному підприємстві 46 3.2. Економічне обґрунтування оптимізації фінансового плану ТОВ „ ” 48 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 60 ДОДАТКИ 64

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua