Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методичні підходи до планування обсягів реалізації продукції (ID:420)
| Размер: 6 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 29.07.2004 |
Литератураx
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз обсягів і динаміки реалізації продукції (робіт і послуг)
  Вступ 3 1. Завдання, основні напрями та інформаційна база аналізу реалізації продукції 3 2. Аналіз динаміки реалізації продукції 4 3. Аналіз виконання договірних зобов’язань з реалізації продукції 6 4. Аналіз резерві збільшення обсягів реалізації продукції 7 Висновки 11 Література 12 Задача 1 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асоргиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях Варіант II Пл. Факт. А 2.50 55 50 Б 3,20 60 65 В 4,50 50 45 Г 5.80 45 50 д 6.00 80 100 Разом - Задача 2 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи ( спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану внпуску вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % 1 120 1000 83,3 1100 85,9 2 100 150 12,5 80 6,3 3 80 50 1,7 100 7,8 Разом - 1200 100,0 1280 100,0 Задача 3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. 1 Обсяг продукції за місяць у порівняних цінах, тис. грн. 65400 58150 2 Середньооблікова кількість робітників, осіб 120 110 3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 2520 2420 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-годин 20160 18755 5 Середнє число днів роботи одного робітника 21 22 6 Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,75 7 Середньомісячний виробіток одного робітника, тис. грн. 545 528,636 8 Середньодобовий виробіток одного робітника, тис. грн. 25,952 24,029 9 Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн. 3,244 3,101 Задача 4 За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 – Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид матеріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум.од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А кг 60 5 55 6 1000 В м 2 50 4 56 Задача 5 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві. Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 – Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт Відхилення від плану (+, -) % до плану 1. Реалізовано продукції, т 1550 1800 1800-1550=250 +16,1 2. Собівартість 1 т, грн. 700 750 750-700=50 +7,1 3. Ціна за 1 т, грн. 900 850 850-900=-50 -5,6 4. Прибуток з 1 т, грн. 900-700=200 850-750=100 -100 -50,0 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 200*1550=310 100*1800=180 -130 -41,9

 2. Планування обсягів реалізації основних та додаткових послуг підприємства туристичної індустрії
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 6 1.1. Сутність та значення процесу планування обсягів реалізації послуг підприємства готельного господарства 6 1.2. Методи планування обсягів реалізації послуг підприємства готельного господарства 10 1.3. Фактори впливу на планування обсягів реалізації послуг підприємства готельного господарства 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ « » 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності готельного підприємства « » 20 2.2. Аналіз обсягів реалізації послуг підприємства 27 2.3. Оцінка факторів впливу на обсяг реалізації послуг підприємства 32 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА « » 38 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення процесу планування обсягів реалізації послуг підприємства « » 38 3.2. Обгрунтування запропонованих напрямків вдосконалення процесу планування обсягів реалізації послуг підприємства « » 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ

 3. Методичні прийоми експертного дослідження процесу реалізації продукції (робіт, послуг)
  Зміст 1. Характеристика процедур судово-бухгалтерської експертизи. 3 2. Методичні прийоми експертного дослідження процесу реалізації продукції (робіт, послуг). 4 Список використаної літератури. 8

 4. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві (підприємство харчової промисловості)
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 6 1.1. Планування виробництва та аналіз собівартості продукції, як основа планування. 6 1.2. Аналіз реалізованої продукції 8 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "***" 13 2.1. Організаційно-правова форма підприємства 13 2.2. Потужність та асортимент продукції 14 2.3. Основні показники діяльності підприємства 15 2.4. Сировинна база 17 2.5. Збут продукції 18 2.6. Організаційна структура управління підприємства 19 2.7. Виробнича структура та організація основного процесу виробництва. Інфраструктура підприємства 19 2.8. Аналіз господарської діяльності ВАТ «***» 24 3. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДКУЦІЇ 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 Додатки 48 Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити, обігові кошти , платоспроможність, прибутковість, фінансова стабільність, фінансова активність, фінансово-економічні результати. Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “***”. Мета дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “***”

 5. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємств
  Література 1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. -1998. - №9. 2. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. - 1998. - №4. 3. Ананькина Е., Майорова Н. Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятия // Вестник Института экономики города. -1999 - №5. 4. Склярова О.В. Визначення кредитоспроможності позичальника на основі рейтингової оцінки.//Проблеми економіки № 73, 2001 р.

 6. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Методи аналізу кредитоспроможності 5 2. Оцінювання фінансового стану підприємства-позичальника 9 Список використаної літератури: 12 Задача1 13 Здійснити вертикальний аналіз змін по Звіту про фінансові результати за наступними даними: Задача 2. 15 Зробимо аналіз фінансового стану реально існуючого підприємства: ТОВ „Мега -Моторс” (м. Київ) на підставі фінансової звітності за 9 місяців 2005 року: форми 1 – Балансу і Форми 2 – Звіту про фінансові результати:

 7. Методичні підходи до аналізу основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Формування фонду основних засобів (облік і оцінка основних фондів) 5 2. Знос та амортизація основних фондів 9 3. Джерела формування основних фондів 15 4. Ефективність використання основних виробничих фондів (групи показників) 22 Висновок 29 Список використаних джерел 31-33 Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо аналізу використання основних фондів та виробничих потужностей. Об`єкт роботи – процеси формування та використання основних фондів. Предмет курсової роботи – методичні підходи до аналізу основних фондів підприємства. Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та закордонні публікації, закони й нормативні акти України з економічних питань, офіційна статистика, звітно-статистичні дані промислових підприємств.

 8. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства (на прикладі)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства 5 1.1 Поняття та основні чинники ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Основні методи оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 10 2. Аналіз соціальної ефективності господарської діяльності ВАТ «Назва» 14 2.1 Аналіз показників ефективності фінансової діяльності підприємства 14 2.2 Аналіз показників соціально-економічної ефективності діяльності підприємства 18 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 24 3. Шляхи підвищення соціальної ефективності фінансово-господарської діяльності ВАТ «Назва» 28 3.1 Основні проблеми та перешкоди ефективної господарської діяльності підприємства 28 3.2 Напрямки підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 32 Висновки 35 Список використаної літератури 39 Додатки 42 звітність

 9. Підходи до реалізації товарно-іноваційної політики
  Вступ 3 1. Поняття асортименту та якості товарів 4 2. Товарно-інноваційна політика підприємства. Основні види стратегій 9 3. Планування асортименту продукції 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 10. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва 17
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції 3 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 6 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту. 9 Джерела інформації: 12

 11. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  Бізнес-план ресторану Загальна характеристика ресторану Послуги, які реалізуються в ресторані Цільовий ринок споживачів ресторану: Географічне розташування: Непряму конкуренцію ресторану як закладу громадського харчування можуть становити: Приблизне меню ресторану Бюджет рекламної кампанії ресорану Прогноз максимального одноденного товарообороту ресторану Виробничий план Структура управління рестораном Прогноз витрат ресторану Ризики, що виникають у діяльності ресторану та способи їх мінімізації. Джерела інформації

 12. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції. 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту.

 13. Тренінгове завдання №17 Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Основні відомості про ресторан «ххх» 2. Прогноз обороту ресторану «ххх»… 3. Прогноз витрат ресторану «ххх» 4. Визначення критичного обсягу виробництва Джерела інформації

 14. Аудит реалізації продукції та розрахунків з покупцями
  1. Аудит реалізації продукції та розрахунків з покупцями - ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 2. Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми “Аудит-інформ”

 15. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції 4 1.1 Визначення поняття «реалізація продукції» 4 1.2 Теоретичні основи аналізу реалізації продукції 6 2. Аналіз реалізації продукції 11 3. Напрямки збільшення обсягу реалізації продукції і розробка маркетингового плану 15 3.1 Напрямки збільшення обсягу реалізації продукції 16 3.2 Розробка маркетингового плану підприємства 21 Висновок 25 Список літератури 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua