Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адаптація до інокультурного оточення (ID:4283)
| Размер: 38 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 09.08.2005 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Адаптація до нового культурного середовища 5
1.1. Поняття адаптації 5
1.2. Типи адаптації 10
1.3. Фактори, що впливають на процес адаптації в новому культурному середовищі 11
Розділ 2. Культурний шок та дезадаптація 15
2.1. Поняття культурного шоку, його характерні риси 15
2.2. Дезадаптация особистості 20
Розділ 3. Практичний розділ 23
Синдром іноземного студента
Психологічні стреси африканських студентів
Психологічні проблеми іноземних студентів
Проблеми китайських студентів
Проблеми африканських студентів: минулі і дійсні
Культурна дистанція при взаємодії статей
Контакти з місцевим населенням і досвід перебування закордоном
Чотири типи проблем іноземних студентів

Висновок
Список використаної літератури

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Структура і оточення проекту
  1.Структура і оточення проекту 3 2. Практичне завдання (проект) 8 Список використаної літератури 22

 2. Адаптація конкурентних стратегій до особливостей інтернаціоналізаційних етапів
  Вступ 3 1.1. Сутність інтернаціоналізації бізнесу 5 1.2. Етапи (фази) інтернаціоналізації бізнесу 11 1.3. Форми інтернаціоналізації бізнесу 14 Глава 2. Стратегічне планування в умовах інтернаціоналізації підприємства 19 2.1. Структура стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки 19 2.2. Процес планування конкурентної стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки 22 2.3. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішніх ринках 25 Глава 3. Сучасні конкурентні стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації 32 3.1. Суть та основні елементи міжнародних стратегії підприємства 32 3.2. Стратегічні орієнтації підприємства в процесі інтернаціоналізації (етноцентризм, геоцентризм, полі центризм тощо) 36 3.3. Розробка базової стратегії інтернаціоналізації підприємства (стратегія експорту, стратегія імпорту, глобальна стратегія) 38 Висновки 53 Література 55

 3. Профорієнтація та адаптація персоналу організації в сучасній Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні засади менеджменту персоналу в сучасних умовах 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу підприємств 6 1.2. Профорієнтація працівників як елемент менеджменту персоналу 18 1.3. Інші методи соціальної підтримки персоналу 29 2. Профорієнтація та адаптація персоналу на підприємстві ТОВ „Фалбі” 38 2.1. Поняття, форми і види профорієнтації та адаптації 38 2.2. Оцінка результатів адаптації працівників на підприємстві ТОВ „Фалбі” 52 2.3. Управління профорієнтацією та адаптацією працівників 66 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналу на досліджуваному підприємстві 72 3.1. Вдосконалення напрямків профорієнтації персоналу 72 3.2. Шляхи та методи вдосконалення адаптації працівників 85 3.3. Аналіз ефективності вдосконалення менеджменту персоналу 93 Висновки та пропозиції 98 Список використаних джерел 101 Додатки 108 Мета даної роботи – проаналізувати стан організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві (ТОВ «Фалбі»), розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків, рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу. До завдань роботи входить опрацювання теоретичного матеріалу по заданій темі та проведення практичних досліджень: - визначити сутність і роль профорієнтації та адаптації персоналу; - описати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу по його категоріях; - з’ясувати економічні аспекти профорієнтації та адаптації персоналу; - дати сутність оцінювання персоналу; - дати коротку організаційно-технічну характеристику бази практики; - проаналізувати фактичний стан профорієнтації та адаптації на підприємстві; - оцінити ефективність профорієнтації та адаптації персоналу; - звернути увагу на наявні недоліки в цій роботі; - виявити, чи впроваджується з даної проблеми зарубіжний досвід; - дати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є стан досліджуваного підприємства щодо персоналу та його профорієнтації та адаптації. Предметом дослідження є ефективність профорієнтації та адаптації персоналу в ТОВ «Фалбі» та його мотивація.

 4. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 9 1.1. Сутність поняття адаптації в зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі 9 1.2. Види і форми адаптації в психологічній науці 17 1.3. Вікові особливості молодшого школяра 26 Висновок до розділу І 30 РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 31 2.1. Загальна характеристика шкільної адаптації учнів початкової школи 31 2.2. Взаємозв’язок готовності та адаптації молодшого школяра до навчально-виховного процесу 34 2.3. Проблема дезадаптації дітей молодшого шкільного віку: форми прояву і причини 45 Висновки до розділу ІІ 51 РОЗДІЛ ІІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 52 3.1. Організація дослідження 52 3.2. Результати дослідження та їх інтерпретація 59 3.3. Програма корекції особливостей адаптації молодших школярів до навчально-виховного процесу 73 Висновки до розділу ІІІ 82 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87 ДОДАТКИ 97

 5. Уживання виразів вітання між людьми мого оточення

 6. Аналіз світового досвіду організації та функціонування держ служби його адаптація до сучасних умов
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 6 1.1. Аналіз особливостей державної служби у Франції 6 1.2. Порядок організації державної служби у Великобританії 15 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 24 2.1. Поняття та принципи державної служби в Україні 24 2.2. Характеристика соціального характеру державної служби 32 2.3. Права та обов’язки державних службовців 37 3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 42 3.1. Обґрунтування необхідності реформування державної служби в Україні 42 3.2. Основні напрями реформування державної служби в Україні 46 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 Мета даної роботи – вивчити основні особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов.. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дослідити порядок організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах; 2. проаналізувати основні положення становлення державної служби в Україні; 3. визначити проблеми реформування порядку організації та функціонування державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання державної служби. Наприклад, це роботи Василенко І.А., Куфакової Н.А., Озірської С.М., Опанасюк Г.та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України та зарубіжних країн, що регулюють питання організації державної служби, спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються питання організації та функціонування державної служби. Предмет даної роботи – особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов. В ході роботи використані такі спеціально юридичні методи дослідження правових явищ, як:  діалектичний дає можливість розглянути дану проблему не відособлено, а у взаємозв'язку з іншими суспільними явищами.  історичний дає змогу розглянути досліджувану проблему в історичному аспекті. Оскільки, зрозуміло, що без дослідження історичних передумов становлення даного правового інституту неможливо зрозуміти стан його розвитку на сучасному етапі та спрогнозувати його розвиток в майбутньому;  порівняльний - дає можливість співставити діюче національне законодавство та законодавство іноземних країн, що регулює питання державної служби, з метою його подальшого вдосконалення;  метод структурного аналізу застосовується при аналізі нормативно-правових актів з метою уникнення неоднозначного тлумачення одних і тих же правових явищ в різних актах, чи різних частинах одного акту;  системно-функціональний дає можливість досліджувати валютні операції з урахуванням системно-функціональних зв'язків, що пов'язують даний правовий інститут з іншими правовими інститутами, дозволяє простежити його міжгалузеві зв'язки;  евристичний - використовується для пошуку можливих шляхів розв'язання проблем практичного застосування норм, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі висвітлені питання порядку організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах, через вивчення питань: аналіз особливостей державної служби у Франції; порядок організації державної служби у Великобританії У другому розділі розкриваються особливості проходження державної служби в Україні, зокрема: Поняття та принципи державної служби в Україні; Характеристика соціального характеру державної служби; Права та обов’язки державних службовців. У третьому розділі зосереджується увага на питанні реформуванні державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду.

 7. Ділове оточення підприємства ресторанного господарства та його роль в досягненні ефективності управління
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОГО ОТОЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та основні характеристики процесу управління на підприємстві 5 1.2. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства 8 1.3. Ділове оточення підприємствата його роль в досягненні ефективності управління 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЛОВОГО ОТЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ "Назва") 16 2.1. Оцінка ділового оточення ресторану 16 2.2. Дослідження впливу зовнішніх факторів на процес управління підприємством 25 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАНОМ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 39 3.1. Основні напрямки підвищення ефективності управління рестораном 39 3.2. Обгрунтування ролі ділового оточення в забезпеченні ефективного управління підприємством 44 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 55

 8. Кримінальна відповідальність за вимагання зброї, бойових припасів, вибухових, радіоактивних та інших речовин і предметів що становлять підвищену небезпеку для оточення
  Доклад до диплому - 3 стр. Вступ 3 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки 9 2. Об’єкт та особливості предмету злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України. 19 3. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України 28 4. Суб’єктивна сторона злочинів проти громадської безпеки, що пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами 57 5. Суб’єкті злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України 69 Висновки 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93-96

 9. Кримінальна відповідальність за вимагання зброї, бойових припасів, вибухових, радіоактивних та інших речовин і предметів, що становлять підвищену небезпеку для оточення
  Вступ 3 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 9 2. Об’єкт та особливості предмету злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України. 19 3. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України. 28 4. Суб’єктивна сторона злочинів проти громадської безпеки, що пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами. 57 5. Суб’єкті злочину, передбаченого статтею 262 Кримінального кодексу України. 69 Висновки 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90-93

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua