Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Зведення та групування стистичних данних (ID:4300)
| Размер: 144 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 10.08.2005 |
СодержаниеВступ 4
Розділ І. Основні поняття зведення статистичних даних 6
1. Загальна теорія статистичного аналізу 6
1.2. Зміст зведення статистичних даних 9
Розділ 2. Групування – основа наукової обробки масових даних. Види групувань 10
2.1. Загальне поняття групування статистичних даних 10
2.2. Виявлення середнього рівня в інтервальному і моментному рядах динаміки 15
2.3. Аналіз статистичного взаємозв’язку 22
Розділ 3. Ряди розподілу, їх характеристика. Графічне зображення рядів розподілу 33
3.1. Загальне поняття рядів розподілу 33
3.2. Графічне зображення рядів розподілу 34
Розділ 4. Статистичні таблиці, правила оформлення і види таблиць 37
Висновки 40
Список використаної літератури 43
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Зведення і групування статистичних матеріалів Задача
  Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації й фондовіддачі провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити п’ять груп (для 1–15 варіантів) і чотири групи (для 16–30 варіантів) з однаковими інтервалами і для кожної групі підрахувати: 1) кількість підприємств; 2) вартість капітальних активів (всього та в середньому на один завод); 3) обсяг реалізації (всього та в середньому на один завод); 4) фондовіддачу (обсяг продукції на 1 грош. од. основних засобів (капітальних активів)). Результати подати у вигляді групової таблиці. Зобразити ряд розподілу графічно. Сформулювати короткі висновки. Наведено умовні обсяги реалізації і капітальних активів. Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік № підприємства і Обсяг реалізації yi, млн грош. од. Капітальні активи xi, млн грош. од. № підприємства i Обсяг реалізації yi, млн грош. од. Капітальні активи xi, млн грош. од. 9-й варіант 1 20,4 10,2 14 28,0 18,6 2 10,5 5,2 15 19,6 9,3 3 30,7 28,0 16 20,0 10,7 4 6,1 4,7 17 14,2 8,6 5 13,5 13,8 18 12,8 6,6 6 28,0 20,2 19 3,0 3,2 7 29,6 26,3 20 16,4 14,9 8 10,6 6,3 21 14,9 13,7 9 4,0 3,0 22 4,6 5,8 10 4,5 4,1 23 4,2 3,2 11 12,4 7,6 24 24,6 15,0 12 6,7 5,7 25 12,4 8,4 13 20,4 10,2 Відносні і середні величини Задача Маємо такі дані про витрати часу на виготовлення певного виду продукції заводами об’єднання. Визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці продукції по об’єднанню окремо за І і ІІ квартал. Обґрунтувати використані формули. 8-й варіант № підпри- ємства І квартал ІІ квартал Витрати часу на одиницю продукції Х, люд.-год Вироблено продукції f, шт. Витрати часу на одиницю продукції Х, люд.-год Витрати часу на всю продукцію, люд.-год, Z=xf 1 26 1320 24 31100 2 29 1380 26 36550 3 31 1230 28 32140 4 35 1175 27 30050 Середні величини. Показники варіації. Вибіркове спостереження Задача За результатами випадкового безповторного відбору (10%-ва вибірка) наведений ряд розподілу вихідних даних за певною ознакою (X – процент виконання норм виробітку). Потрібно визначити:  середній процент виконання норм;  середнє квадратичне відхилення;  структурні (позиційні) характеристики центру розподілу – моду і медіану;  показники варіації;  довірчий інтервал для середнього процента виконання норм виробітку на 120 % і більше (довірча ймовірність 0,954) 9-й варіант Процент виконання норм виробітку X , % до 90 90-100 100-110 110-120 120 і вище Кількість робітників f, осіб 4 10 66 12 8 Ряди динаміки Задача За даними таблиці вихідних даних потрібно вибрати за своїм варіантом вантажооборот ( , млрд ткм) та обсяг відправлення вантажів ( , млн т) за 1997–2007 рр. Потрібно: 1) скласти таблицю динаміки вантажообороту та обсягу відправлення вантажів на обраній у своєму варіанті залізниці за формою таблиці вихідних даних, в якій наведено приклад розрахунку показників динаміки; 2) визначити розрахункові показники вантажообороту й обсягу відправлення вантажів за даними свого варіанта: - абсолютних приростів: базисних і ланцюгових (відповідно і ); - темпів росту базисних і ланцюгових ( і ); - темпів приросту базисних і ланцюгових ( і ); - абсолютне значення 1 % приросту ( і ); - коефіцієнт випередження ( ); - коефіцієнт еластичності ( ); - середній рівень вантажообороту , обсягу відправлення і абсолютних приростів ланцюгових ( і ); - середній темп росту ( ); 3) навести короткі висновки після розрахунків і графічне зображення динаміки темпів росту (зниження) і . 9 39,5 94,3 35,6 81,7 27,4 46,6 23,1 39,3 21,1 30,3 19,4 25,2 18,8 23 17,1 20,2 16,2 18,9 19,7 21 20,2 22,2 Примітка. – вантажооборот, млрд. ткм. – обсяг відправлення вантажів, млн. т Загальні індекси. Індекси середніх величин Задача Маємо такі дані про собівартість (z) та обсяг виробництва (q) продукції (запасних частин) у двох локомотивних депо: 1. Для депо № 1 визначити загальні індекси: а) собівартості продукції; б) фізичного обсягу продукції (за собівартістю); в) витрат на виробництво продукції, а також суму економії (перевитрат), одержану внаслідок зміни собівартості продукції. 2. Показати зв’язок між індексами. 3. Для двох депо разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості продукції М змінного складу та впливу структурних зрушень. Коротко прокоментувати суть кожного індексу. 9-й варіант Вид продукції Собівартість 1 т, грош. од. Випуск, тис. т. 2006 р., z0 2007 p., z1 2006 p., q0 2007 p., q1 Депо 1 М 310 320 100 150 В 340 380 30 50 Депо 2 М 220 210 110 220 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків Задача За даними задачі 1 (Додаток 1. Зведення і групування статистичних матеріалів) відповідного варіанта скласти рівняння лінійної регресії, що відображає зв’язок між обсягом реалізації і капітальними активами. Визначити коефіцієнти кореляції та регресії, дати пояснення і зробити висновки. Зобразити зв’язок графічно. Література

 2. Статистичне вивчення основного капіталу з використанням методу зведення та групування
  Зміст Вступ 3 1. Статистичне вивчення основного капіталу 4 1.1 Статистика основного капіталу 4 1.2 Задачі статистики основного капіталу 13 1.3. Статистичні показники основного капіталу 15 1.3.1. Показники використання устаткування 15 1.3.2. Показники озброєності робітників основними фондами і статистичне вивчення робочих місць 18 2. Групування і зведення при дослідженні основного капіталу 24 2.1 Метод групування 24 2.2 Зведення даних 27 2.3 Статистична таблиця та статистичні графіки 28 3. Застосування методу зведення та групування статистичних даних при вивченні основного капіталу 32 3.1. Аналітичне та типологічне групування 32 3.2. Динаміка основного капіталу 36 Висновок 40 Список використаної літератури 42 Додатки. 44 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей статистичної та економічної діяльності. Завдання полягає в з’ясуванні сутності статистичних процесів Україні; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад. Об’єкт дослідження. Основний капітал в будь-якій галузі виробництва Україні потребує аналізу з точки зору статистики. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми статистичного аналізу й характеристика економічної діяльності в Україні

 3. Статистичне зведення поняття та види
  Вступ 3 1. Зміст і завдання статистичного зведення 4 2. Статистичні зведення у правовій статистиці 8 Висновок 11 Література 13

 4. СКЛАД ВИТРАТ, ЇХ ГРУПУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
  Вступ. 3 1.1 Класифікація грошових витрат підприємства 5 1.2 Витрати на виробництво і реалізацію 8 1.3 Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції 11 1.4 Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів. 17 1.4.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів 17 1.4.2 Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду 19 1.4.3 Прямі і непрямі витрати. 22 1.4.4 Основні та накладні витрати 22 1.4.5. Ревалентні та неревалентні витрати. 25 1.4.5 Дійсні та можливі витрати 25 1.4.6 Маржинальні та середні витрати 26 1.4.7 Обов”язкові та дискретні витрати 26 1.4.8 Класифікація витрат з метою контролю виконання. 27 Розділ 2. Практичне завдання. 29 2.1 Нормативно-правова база, якою керується підприємство при визначенні собівартості будівельно-монтажних робіт. 29 2.2 Практичне завдання 34 Розділ 3. Методи вивчення поведінки витрат. Точка беззбитковості. 41 3.1 Фактори, що впливають на побудову обліку витрат. 46 3.2 Аналіз беззбитковості виробництва. 49 Висновок. 52 ЛІТЕРАТУРА 56

 5. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення
  1. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення. 3 2. Інвентаризація. Порядок проведення. Відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 6 Практичні завдання: 18 Задача 1 18 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі на 1 вересня 200- p.: Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 700 2. Знос основних засобів 340 3. Нерозподілений прибуток 240 4.Товари 1500 5. Каса 40 6. Заборгованість по податках до бюджету 1250 7. Розрахунковий (поточний) рахунок 1660 8. Статутний капітал 2000 9. Заборгованість покупців за відвантажені товари 110 10. Заборгованість персоналу з оплати праці 600 11. Заборгованість органам соціального страхування 270 12. Заборгованість підзвітних осіб 180 13. Заборгованість постачальникам за отримані товари 310 14. Короткострокові позикові кошти 200 15. Валютний рахунок 1020 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Задача 2 19 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Задача 3 20 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. Список літератури 25

 6. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення
  1. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення. 3 2. Інвентаризація. Порядок проведення. Відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 4 Практичні завдання: 14 Задача 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі на 1 вересня 200- p.: Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 700 2. Знос основних засобів 340 3. Нерозподілений прибуток 240 4.Товари 1500 5. Каса 40 6. Заборгованість по податках до бюджету 1250 7. Розрахунковий (поточний) рахунок 1660 8. Статутний капітал 2000 9. Заборгованість покупців за відвантажені товари 110 10. Заборгованість персоналу з оплати праці 600 11. Заборгованість органам соціального страхування 270 12. Заборгованість підзвітних осіб 180 13. Заборгованість постачальникам за отримані товари 310 14. Короткострокові позикові кошти 200 15. Валютний рахунок 1020 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Задача 2 16 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Задача 3 17 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. Список літератури 22

 7. Витрати на виробництво продукції: поняття, класифікація та групування
  1. Витрати на виробництво продукції: поняття, класифікація та групування. 3 Список літератури 7

 8. Підготовка до Великої Вітчизняної війни. План Барбаросса. Групування військ
  Вступ. 3 1.Стратегічний план війни фашистської Німеччини проти СРСР. (План "Барбаросса"). Підготовка й планування. 6 2.Принципи ведення бойових дій. Прихильність стратегії блискавичної війни. 9 3.Фактор раптовості. Дезінформація, маскування, скритність. 13 Висновок. 17 Список літератури. 18 Доповнення №1 19 Доповнення №2. 25 Доповнення №3. 30-35

 9. Витрати підприємства: класифікація поточних та оперативних витрат. Групування витрат за економічними елементами. Чинники зниження собівартості продукції
  Витрати підприємства: класифікація поточних та оперативних витрат. Групування витрат за економічними елементами. Чинники зниження собівартості продукції. 4 Задача 1 15 Протягом звітного року підприємство виробило і реалізувало продукції на суму 9000 тис.грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів. На підставі приведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів підприємства, а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам. Задача 2 17 30 грудня 2003р. підприємство придбало устаткування вартістю 50 тис. грн. Витрати на транспортування та монтаж становили відповідно 550 та 630 грн. Очікуваний термін експлуатації устаткування - 5 років. Ліквідаційна вартість – 10% від повної первісної вартості. Визначити: 1. Суму амортизаційних відрахувань за перший рік експлуатації за умов застосування кумулятивної системи амортизації; 2.Коефіцієнти спрацювання та придатності устаткування станом на 31 грудня 2004 року. Задача 3 18 Визначити запланований обсяг та частку приросту продукції підприємства за рахунок зміни продуктивності праці, використовуючи такі дані: обсяг виробництва продукції базисного періоду становить 27000 тис.грн. виробіток на одного працюючого 200 тис.грн. плановий темп зростання обсягу виробництва 15%, абсолютний приріст чисельності промислово-виробничого персоналу 16 чол. Задача 4 19 Використовуючи дані таблиці, визначити прибуток від реалізації продукції заводу, рентабельність одиниці кожного виду продукції... Задача 5 20 Протягом звітного року підприємство виробило і реалізувало товарної продукції на суму 9000 тис. грн. Середьнорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дадуть можливість скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів. На підставі наведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів підприємства, а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам. Список літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua