Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Ефективність використання оборотних активів туристичної фірми (ID:4326)
| Размер: 305 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 10.08.2005 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Теоретичні аспекти визначення ефективності використання оборотних активів 4
1.2. Поняття та класифікація оборотних активів 4
1.2. Показники ефективності використання оборотних активів 8
2. Організаційно-економічна характеристику туристичної фірми „Тетяна” 12
3. Дослідження структури і динаміки оборотних активів 16
4. Аналіз ділової активності підприємства та ефективності використання оборотних активів 20
5. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів 28
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Додатки 41

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Характеристика та ефективність використання оборотних засобів туристичних підприємств (на прикладі ТОВ „Назва”)
  курсова бакалавр ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ І НЕОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства 5 1.2. Загальна характеристика оборотних засобів 9 1.3. Загальна характеристика необоротних активів 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „Назва” 27 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 27 2.2. Аналіз оборотних активів підприємства 34 2.3. Аналіз необоротних активів підприємства 38 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ТОВ „Назва” 44 3.1. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління оборотними та необоротними засобами туристичного підприємства 44 3.2. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління активами підприємства 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 62 ДОДАТКИ 65

 2. Аудит матеріальних активів та ефективність їх використання
  Вступ 3 1. Місце і роль аудиту в системі управління матеріальними активами 5 2. Економічна характеристика матеріальних активів 8 3. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аудиту матеріальних активів 11 4.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Еластомір” 15 5. Організаційно - інформаційна модель аудиту матеріальних активів 20 6. Організація і планування аудиту матеріальних активів та ефективності їх використання 24 7. Методика аудиту матеріальних активів та ефективності їх використання в умовах використання сучасних інформаційних технологій 27 8. Аудит матеріальних активів та ефективності їх використання в умовах використання сучасних інформаційних технологій 30 9. Формування аудиторського висновку за результатами аудиту матеріальних активів 34 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40

 3. Облік і аудит оборотних активів
  Вступ 4 1.2. Критичний огляд джерел з питань обліку і аудиту оборотних активів 7 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 11 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку оборотних активів 11 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 15 2.3. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 20 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку та фінансової звітності оборотних активів на основі МСБО та ПСБО 39 Розділ 3. Методологія та процедури аудиту оборотних активів 44 3.1. Методологія та організація аудиту оборотних активів 44 3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту оборотних активів 62 3.3. Використання результатів аудиту в управлінні оборотними активами 64 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 75 Додатки 79

 4. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування оборотних коштів підприємств 6 1.1 Суть і значення оборотних коштів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання 6 1.2 Механізм формування оборотних коштів підприємства 12 1.3 Концептуальні засади політики управління оборотними коштами 16 2. Аналіз стану оборотних коштів ВАТ “ ” та оцінка ефективності їх використання 20 2.1 Загальна техніко - економічна характеристика ВАТ " " 20 2.2 Характеристика формування оборотних активів та їх структура на ВАТ “ ” 25 2.3 Аналіз і оцінка використання оборотних коштів підприємства 36 2.4 Вплив стану оборотних активів досліджуємого підприємства на фінансовий стан 42 3. Напрямки і рекомендації щодо прискорення обігу оборотних коштів ВАТ “ ” 48 3.1 Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства ВАТ “ ” 48 3.2 Резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів ВАТ “ ” 62 Висновки 69 Література: 71 Додатки 74

 5. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття і характеристика оборотних активів підприємства 5 1.1. Сутність оборотних активів, їх склад, структура та класифікація 5 1.2. Характеристика джерел формування оборотних активів 12 1.3. Фінансовий аналіз оборотних активів: завдання і інформаційне забезпечення 19 Розділ 2. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Назва» 22 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 27 2.3. Аналіз оборотних активів підприємства 32 2.4. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 40 Розділ 3. Оптимізація управління оборотними активів підприємства 47 3.1. Удосконалення політики підприємства у сфері оборотних активів підприємства 47 3.2. Розробка системи фінансових нормативів управління оборотними активами 55 Висновки і пропозиції 58 Список використаної літератури 64 Додатки 68 Звітність базового під-ва

 6. Облік оборотних активів торгового підприємства
  Вступ 3 1. Економічна суть та структура оборотних активів торгового підприємства 5 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Київ” 17 4. Організація бухгалтерського обліку оборотних активів торгового підприємства 23 4.1 Посадова інструкція бухгалтера з обліку оборотних активів 23 4.2 Документальне оформлення операцій оборотних активів 26 4.3 Оцінка оборотних активів на ВАТ Київ 28 4.4 Характеристика рахунків 30 5. Облік запасів торгового підприємства 32 6. Облік операцій по рахунках в банках, касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами торгового підприємства 34 7. Облік розрахункових операцій торгового підприємства 37 8. Відображення у звітності операцій з оборотними активами 39 Висновки і пропозиції 41 Список використаної джерел 43 Додатки 45

 7. Облік і контроль переоцінки оборотних і необоротних активів
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 6 1.1. Сутність переоцінки оборотних активів 6 1.2. Сутність переоцінки необоротних активів 8 Розділ ІІ. Організація обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 13 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Назва” 13 2.2. Облік і контроль переоцінки оборотних і необоротних активів 18 Розділ ІІІ. Удосконалення обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 25 3.1. Пропозиції щодо розрахунку зменшення корисності на підприємстві та організації методики її обліку. 25 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

 8. Банківське кредитування і формування оборотних активів підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 8 1.2. Сутність оборотних активів підприємства та об’єктивна необхідність банківського кредитування у їх формуванні 8 1.2. Поняття та принципи банківського кредитування 18 1.3.Методологічні основи управління кредитними ресурсами при формуванні оборотних активів на підприємстві 29 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ Ошибка! Закладка не определена. 2.1. Загально-економічна характеристика базового підприємства 35 2.2 Аналіз фінансового стану та оборотних активів підприємства 38 2.2 Аналіз динаміки загального обсягу і структури банківських кредитів залучених підприємством для фінансування оборотних активів 41 2.4. Оцінка ефективності управління банківськими кредитами при формуванні оборотних активів підприємства 41 РОЗДІЛ 3.УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 41 3.1. Удосконалення системи прогнозування потреби в банківському кредитуванні 41 3.2. Розробка схеми залучення банківських кредитів для формування оборотних активів підприємства 41 3.3. Оцінка ефективності схеми залученя банківських кредитів для фінансування операційної діяльності підприємства 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 41

 9. Методика і організація обліку, поточного контролю і аналізу оборотних активів підприємства
  Вступ 4 Розділ 1. Основи побудови обліку оборотних активів підприємства в сучасних умовах господарювання 7 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об’єкту обліку 7 1.2. Класифікація оборотних активів підприємства та методи їх оцінки 16 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства 22 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Растр” 29 Розділ 2. Методика і організація обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 35 2.1. Облік запасів 35 2.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів 35 2.1.2. Облік незавершеного виробництва та готової продукції та товарів 41 2.2. Облік грошових коштів 51 2.2.1. Документальне оформлення та облік грошових коштів в касі підприємства ТОВ „Растр” 51 2.2.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках в установах банку 57 2.3. Облік дебіторської заборгованості 59 Розділ 3. Методика і організація поточного контролю оборотних активів підприємства 66 3.1. Завдання, об`єкти, функції та система поточного контролю оборотних активів, як однієї із функцій управління 66 3.2. Контроль за наявністю та рухом виробничих запасів 70 3.3. Контроль за наявністю та рухом грошових коштів 75 3.4. Контроль за станом дебіторської заборгованості 80 Розділ 4. Методика аналізу оборотних активів підприємства 87 4.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 87 4.2. Аналіз структури і динаміки змін оборотних активів 96 4.3. Оцінка показників ефективності використання оборотних активів 101 Висновки та пропозиції 107 Список використаних джерел 110 Додатки 116-139 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, контролю та аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та контролю та аналізу оборотних активів підприємства. Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Растр”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку, поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

 10. Планування потреби підприємства в формуванні оборотних активів торговельного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. MEТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Характеристика складу та особливості кругообороту оборотних активів торговельного підприємства 6 1.2. Методичні підходи до управління оборотними активами торговельного підприємства 27 1.3. Показники ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 44 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРНГМСГВА ТОВ «Назва» 54 2.1. Аналіз динаміки, обсягу та структури оборотних активів торговельного підприємства 54 2.2. Оцінка ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 64 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 80 3.1. Обґрунтування потреби в оборотних активах в плановому періоді підприємства ТОВ «Назва» 80 3.2. Перспективна оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства 89 3.3. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності управління оборотними активами в плановому періоді 99 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113 ДОДАТКИ 118

 11. Показники стану і використання оборотних коштів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації та використання оборотних коштів на підприємстві 5 1.1. Сутність оборотних коштів підприємства та їх класифікація 5 1.2. Показники стану і використання оборотних коштів 11 2. Аналіз стану та використання оборотних коштів на підприємстві ТОВ «Назва» 18 2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Назва» та основні показники його діяльності 18 2.2. Визначення стану та розрахунок показників використання оборотних коштів на підприємстві ТОВ «Назва» 21 3. Пропозиції щодо покращення стану та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві ТОВ «Назва» 33 Висновки та пропозиції 38 Список використаної літератури 40 Додатки 44-50

 12. Проблеми ефективності використання оборотних коштів
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 5 1.1 Сутність оборотних коштів і їх класифікація 5 1.2. Класифікація оборотних коштів їх склад 6 1.3. Інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів 8 1.4. Показники ефективності використання оборотних коштів 12 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ВАТ “ПРОМПРИЛАД” 14 2.1 Динамічний та структурний аналіз оборотних коштів 14 2.2 Аналіз ефективності використання оборотних коштів 17 2.3 Факторний аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства 19 3. АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ВАТ “ПРОМПРИЛАД” 24 3.1. Оптимізація складу оборотних коштів ВАТ "Промприлад” 24 3.2. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю 26 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 32

 13. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування оборотних коштів підприємства 1.1 Економічна природа та сутність оборотних коштів підприємства 6 1.2 Структура оборотних коштів 9 1.3 Роль і значення оборотних коштів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства 14 Розділ 2. Аналіз використання оборотних коштів на ВАТ «Назва» 21 2.1. Коротка характеристика підприємства 21 2.2. Структура оборотних коштів та їх аналіз 27 2.3 Аналіз показників ефективного використання оборотних коштів 30 2.4. Планування оборотних коштів 41 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства 46 3.1 Нормування оборотних коштів 46 3.2 Мотиваційні чинники, що впливають на ефективне використання оборотних коштів 50 Висновки 58 Література 63 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 69

 14. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  1.Сутність оборотних коштів і їх класифікація 4 2. Класифікація оборотних коштів їх склад 5 3. Інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів 7 4. Показники ефективності використання оборотних коштів 11 Список використаної літератури 14

 15. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 4 2. Ефективність використання 6 3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів 10 Висновок 14 Задача 1 15 Визначити необхідний обсяг залучення кредитних ресурсів для фінансування проекту у плановому році та визначити коефіцієнт його самофінансування, виходячи з таких даних (тис. грн.): 1. Обсяг фінансування проекту у плановому році – 500; 2. Середня вартість основних засобів за рік – 1450; 3. Середня норма амортизації – 11% ; 4. Обов'язкова частина відрахувань на капітальний ремонт 55% у складі амортизаційних відрахувань; 5. Балансовий прибуток – 600; 6. Податок на прибуток – 210; 7. Фінансування виробничих витрат – 25; 8. Спрямування прибутку на сплату дивідендів – 100; 9. На заохочення персоналу – 35. Задача 2 17 Здійснити розрахунок суми акцизного збору та вартості підакцизного товару разом з ним, використовуючи наступну інформацію (тис. грн.): 1. Митна вартість товару по декларації в доларах США 200 тис. 2. Курс НБУ – 5,33 грн.; 3. Митні та комісійні збори – 15 тис. грн.; 4. Ставка ввізного мита – 20%; 5. Ставка акцизного збору – 25%. Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua