Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Відносини власності в Україні (ID:4429)
| Размер: 49 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 11.08.2005 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Власність та відносини власності 5
2. Структура власності: приватизація та роздержавлення і зміна форм власності 12
3. Тенденції у розвитку відносин власності в умовах трансформації економіки України 22
ВИСНОВКИ 30
Список використаної літератури 33

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН
  Вступ 3 1. Власність у системі виробничих відносин 5 2. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 22 3. Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні 31 Висновки 42 Список використаної літератури 45-47

 2. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення
  ПЛАН ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84 Мета і задачі дослідження. Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Відповідно до поставленої мети вирішено такі задачі: дослідження основних етапів становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні; проведення теоретичного аналізу сутності міжбюджетних відносин та механізму їх реалізації; визначення особливостей формування міжбюджетних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду; аналіз сучасних тенденцій і факторних умов змін щодо формування нових бюджетних відносин; встановлення основних напрямків розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Об’єкт дослідження – система розмежування доходів і видатків бюджетів різних рівнів. Предмет дослідження – реально сформована система міжбюджетних відносин в Україні. Методи дослідження. У процесі дипломного дослідження застосовувалися різні методи, а саме:  методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту і сутності основ понятійного апарату при розгляді взаємовідносин між бюджетами різних рівнів, уточнення поняття «міжбюджетні відносини»;  статистичний і графічний аналіз – для аналізу, групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження стану розвитку міжбюджетних відносин в Україні, засад формування, надання та розвитку міжбюджетних трансфертів;  системний та комплексний підходи – для визначення шляхів розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів

 3. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84-86 Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів.

 4. Правове регулювання права приватної власності в Україні
  ВСТУП 3 1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ 5 2. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 13 2.1. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ У ГРОМАДЯН 13 2.2. ОБ'ЄКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН 18 2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 26 3. ПИТАННЯ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 30 ВИСНОВКИ 37 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39

 5. Сучасний стан і проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні
  Вступ 3 1. Основні поняття інтелектуальної власності в Україні 5 2. Нормативно-правова регулювання інституту права інтелектуальної власності в Україні історія і сучасність 7 3. Вплив системи державних органів на сучасний інститут формування інтелектуальної власності в Україні 15 4. Сучасні проблемні питання інтелектуальної власності в Україні 20 Висновки 25 Список джерел 27

 6. Аналіз структурних перетворень субєктів туристської діяльності за формами власності в Україні: по регіонах, областях. Їх вплив на основні показники роботи готелів України
  Вступ 3 1. Форми господарювання підприємств в сфері готельного господарства в умовах формування ринкових відносин 3 2. Сучасний стан українського ринку готельних послуг 11 3. Інвестиційна привабливість готельного сектора України 19 Висновки 24 Література 26

 7. Об’єкти власності, інтелектуальної власності, захист її прав
  Вступ 3 1. Визначення об’єктів інтелектуальної власності 4 2. Елементи інтелектуальної власності 6 3. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновок 16 Література 17

 8. Власність та її місце в економічній системі суспільства, еволюція відносин власності. Взаємозвязок економічної та правової категорії власності, економіки і права
  ВСТУП 3 1. ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА. ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 4 2. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ТРАКТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 10 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 15 ВИСНОВОК 24 ЛІТЕРАТУРА 25

 9. Власність та її місце в економічній системі суспільства, еволюція відносин власності. Взаємозв’язок економічної та правової категорії власності, економіки і права
  Вступ 3 1. Власність, її місце і роль в економічній системі 4 2. Еволюція форм власності 8 3. Взаємозв’язок економічної та правової категорії власності, економіки і права 15 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 10. Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)
  Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19

 11. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності, юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності
  Вступ 3 1. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності 4 2. Юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності 10 Висновок 17 Використана література: 19

 12. Міжбюджетні відносини
  1. Міжбюджетні відносини 3 2. Роль бюджету у фінансовому забезпеченні охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 6 3. Тест 17 Особливість бюджетних прав (у порівнянні з іншими галузями права) полягає в тому: 1. Бюджетні права за своїми юридичними властивостями наближаються до обов’язків. 2. Бюджетні права за своїми юридичними властивостями наближаються до повноважень.. Література 18

 13. Політичні відносини
  1. Поняття, сутність і місце політичних відносин у системі суспільних відносин 3 2. Основні форми та функції політичних відносин 8 3. Зміна політичних відносин в Україні в умовах становлення демократії 20 Список використаної літератури 23

 14. Міжнародні економічні відносини
  1. Міжнародна торгівля в системі МЕВ 3 2. Світова валютна система 7 Список літератури 14

 15. Міжнародні економічні відносини
  1. Інтернаціоналізація господарського життя 3 2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів 6 3. Міжнародна торгівля ліцензіями 10 4. Особливості розвитку Європейської валютної системи 13 5. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) 16 Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua