Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Ділова оцінка персоналу в організації (ID:4433)
| Размер: 84 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 11.08.2005 |
СодержаниеВСТУП 3-5
I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Сутність ділової оцінки персоналу, її здачі та вимоги щодо поточної періодичної оцінки співробітників організації 6-11
1.2. Етапи та методи побудови системи ділової оцінки персоналу в організації, її характеристика та застосування 11-18
1.3. Сутність процедури оцінки персоналу в організації.
Атестація 18-23
1.4. Ділова оцінка персоналу в закордонних організаціях 23-27
II. ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ПРАКТИЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 28-34
2.2. Особливості проведення ділової оцінки персоналу на туристичному підприємстві “Христофор Колумб тревел” 34-40
ВИСНОВКИ 41-43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 44-46
ДОДАТКИ 47-51

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації
  1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3 2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12 3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19 Література 21

 2. Мотивація і оцінка персоналу
  1. Форми мотивації, їх коротка характеристика 2 2. Методи оцінки персоналу 9 Література 17

 3. Контрольна робота мотивайція і оцінка персоналу
  1. Мотиваційний механізм активізації індивідуальної і групової поведінки членів трудового колективу 2 2. Типи стимулів, їх коротка характеристика 10 Література 17

 4. Аналіз структури персоналу та оцінка трудового потенціалу підприємства
  Вступ 3 1. Методи оцінки трудового потенціалу підприємства 6 1.1. Поняття трудового потенціалу підприємства 6 1.2. Роль структури персоналу в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 17 2. Аналіз створення і використання трудового потенціалу у ЗАТ «Фармацевтична Фірма «Назва» 21 2.1. Загальні відомості про підприємство 21 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 23 2.3. Роль трудового колективу у діяльності підприємства 26 3. Напрями вдосконалення використання трудового потенціалу 30 3.1. Напрями розвитку кадрового менеджменту в Україні 30 3.2. Напрями вдосконалення управління кадрами на підприємствах 33 Висновки 40 Література 42

 5. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу
  1. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу 3 2. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників в організації 9 3. Завдання. Визначте, чому підготовка резерву керівників вважається зарубіжними фахівцями однією з важливих умов ефективного функціонування компанії. Наведіть приклади 15 Література 23

 6. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Передумови розвитку мотивації персоналу підприємства. Взаємозв’язок мотивації з іншими функціями менеджменту 5 1.2. Структурна модель мотиваційного процесу, що визначає поведінку працівника 12 1.3. Умови та фактори, що впливають на розвиток трудової мотивації персоналу. Форми стимулювання 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на прикладі ТОВ «Назва») 19 2.1. Аналіз загальних показників розвитку персоналу організації 19 2.2. Оцінка мотиваційного механізму в організації 23 2.3. Рекомендації з вдосконалення розвитку трудової мотивації персоналу 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 7. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль мотивування в системі управління персоналом підприємства 5 1.2. Матеріальна мотивація персоналу 9 1.4. Методи нематеріального стимулювання 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТВИНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ «ххх» 16 2.2. Аналіз фінансового стану 22 2.3. Оцінка ефективності та діагностика проблем діючої системи мотивації з використанням комп’ютерних технологій 25 2.4. Шляхи удосконалення системи матеральної мотивації персоналу організації 32 2.5. Оптимізація системи нематеріального мотивування 40 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54

 8. Сучасні підходи до дослідження й організації мотивації персоналу
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти мотивації праці персоналу 6 1.1.Управління персоналом в умовах ринкової економіки 6 1.3. Сутність і зміст мотивації праці 16 2. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації в індивідуальні цілі працівників. 22 2.1. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — найбільший виробник лікарських препаратів в Україні 22 2.2. Організація мотивації працівників – запорука успіхів ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” 23 3. Стимулювання праці персоналу промислових підприємств на основі оцінки її результативності 28 Висновки 35 Література 38 Метою роботи є узагальнення сучасних підходів до дослідження й організації до ефективного стимулювання працівників підприємств на основі комплексної оцінки результатів їхньої праці, а також розробка методичних рекомендацій щодо їх практичної реалізації. Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи з організації прийняття практичних рішень щодо мотивації праці персоналу підприємства. Теоретичною й методологічною основою проведеного дослідження стали фундаментальні роботи зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів у сфері мотивації праці, мотиваційні теорії, теоретичні й практичні розробки з питань оцінки та стимулювання праці, опубліковані в науково-економічних виданнях, законодавчі і нормативні акти, що регламентують трудові відносини в Україні

 9. Профорієнтація та адаптація персоналу організації в сучасній Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні засади менеджменту персоналу в сучасних умовах 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу підприємств 6 1.2. Профорієнтація працівників як елемент менеджменту персоналу 18 1.3. Інші методи соціальної підтримки персоналу 29 2. Профорієнтація та адаптація персоналу на підприємстві ТОВ „Фалбі” 38 2.1. Поняття, форми і види профорієнтації та адаптації 38 2.2. Оцінка результатів адаптації працівників на підприємстві ТОВ „Фалбі” 52 2.3. Управління профорієнтацією та адаптацією працівників 66 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналу на досліджуваному підприємстві 72 3.1. Вдосконалення напрямків профорієнтації персоналу 72 3.2. Шляхи та методи вдосконалення адаптації працівників 85 3.3. Аналіз ефективності вдосконалення менеджменту персоналу 93 Висновки та пропозиції 98 Список використаних джерел 101 Додатки 108 Мета даної роботи – проаналізувати стан організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві (ТОВ «Фалбі»), розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків, рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу. До завдань роботи входить опрацювання теоретичного матеріалу по заданій темі та проведення практичних досліджень: - визначити сутність і роль профорієнтації та адаптації персоналу; - описати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу по його категоріях; - з’ясувати економічні аспекти профорієнтації та адаптації персоналу; - дати сутність оцінювання персоналу; - дати коротку організаційно-технічну характеристику бази практики; - проаналізувати фактичний стан профорієнтації та адаптації на підприємстві; - оцінити ефективність профорієнтації та адаптації персоналу; - звернути увагу на наявні недоліки в цій роботі; - виявити, чи впроваджується з даної проблеми зарубіжний досвід; - дати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є стан досліджуваного підприємства щодо персоналу та його профорієнтації та адаптації. Предметом дослідження є ефективність профорієнтації та адаптації персоналу в ТОВ «Фалбі» та його мотивація.

 10. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Дати коротку загальну характеристику організації
  ЗАВДАННЯ №1 3 Дати коротку загальну характеристику організації 3 ЗАВДАННЯ №2 8 ВАРІАНТ 1 1.1. Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення процедури планування потреби у персоналі в організації 8 1.2. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо підвищення об’єктивності диференціації індивідуальних трудових доходів 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 11. Безпека організації, пов'язана з підбором і відбором персоналу
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Історія дослідження пробеми забезпечення безпеки організації 5 1.2. Категоріальний апарат дослідження пробеми забезпечення безпеки організації 9 1.3. Принципи, підходи та методи вичення пробеми забезпечення безпеки організації 12 Висновки до розділу 17 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 18 2.1. Сутність безпеки організації, її мета і завдання 18 2.2. Види безпеки організації і засоби її організації 24 Висновки до розділу 33 РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 35 3.1.Аналіз сучасних тенденцій управління кадровою безпекоюпідприємства 35 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення управління кадровою безпекою підприємства 39 Висновки до розділу 42 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТОК 49

 12. управління персоналом БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 3 2. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ 10 ЛІТЕРАТУРА 19

 13. Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації)
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації) Література

 14. Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації
  Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації

 15. Особливості дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу 6 1.1. Сучасні підходи до мотивації персоналу 6 1.2. Мотивація та формування стратегічної поведінки 9 1.3. Диверсифікація і умови раціонального застосування систем матеріального стимулювання продуктивності персоналу 16 2. Механізм мотивації працівників у страховій компанії 19 2.1. УСК “Гарант” – один з лідерів українського страхового ринку 19 2.2. Мотивація працівників в контексті загальної стратегії ВАТ “УСК “Гарант” 21 3. Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу як запорука зростання компанії 25 Висновки 30 Література 34 Мета дослідження: вивчення дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління, розроблення рекомендацій щодо формування системи мотивації персоналу до високопродуктивної праці на вітчизняних підприємствах. Об’єкт дослідження: механізм мотивації персоналу підприємства до підвищення його продуктивності . Предмет дослідження: теоретичні та практичні засади формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства. Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, матеріали Державного комітету статистики, звітна та облікова документація підприємства, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників в галузі менеджменту персоналу.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua