Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЛабораторнаяТема: Контрольна з практичної психології (ID:4568)
| Размер: 28 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 17.08.2005 |
СодержаниеЛабораторна робота № 1. 3
Методика Джекобса 3
Лабораторна робота № 2. 5
Оперативна пам'ять. 5
Лабораторна робота № 3. 6
Методика діагностики рівня соціальної фрустрації Л. І. Вассермана 6
(модифікація В. В. Бойко). 6
Лабораторна робота № 4. 9
Методика Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна. „Шкала самооцінки" 9
Лабораторна робота № 5. 11
Методика „Інтелектуальна лабільність" чи вміння переключатися. 11
Лабораторна робота № 6. 13
Тест зростаючої важкості (Методика Равена) (скорочений варіант). 13
Тест Равена - тест Інтелекту. 13
Використана література 15

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичної психології
  1. Психологічні особливості міжособистісного спілкування психолог-клієнт. 3 2.Поняття психоконсультування, мета та основні завдання консультативної роботи. 4 3.Принципи психоконсультування, їх характеристика. 5 4.Бесіда як основний метод психологічного консультування. 6 5.Види психоконсультування, їх особливості. 7 6. Професійні та особистісні вимоги до психоконсультанта. 8 7.Технологія проведення психоконсультативної бесіди. 9 8.Поняття психокорекція, її основні завдання. 9 9.Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 10 10. Вимоги до складання психокорекційної програми. 11 11. Характеристика дитячого аутизму. 11 12.Системний підхід у вивченні сім'ї. 12 13.Відмінності невротичної та психотичної поведінки у дітей. 13 14.Особливості психокорекції агресивності у дітей. 14 15.Підготовчо-діагностична стадія психокорекційної роботи. 16 16.Особливості настановчої стадії психокорекційної роботи. 17 17. Особливості психоконсультативної роботи з дитячими психотравмами. 17 18. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 18 19.Психодіагностика особистісних властивостей. 19 20.Психодіагностика загальних інтелектуальних здібностей. 20 21 .Психокорекція тривожності у дітей. 22 22.Етапи життєвого циклу сім'ї. 22 23.Характеристика проективного підходу у психодіагностиці. 23 24.Психологічна типологія сім'ї. 24 25.Взаємозв'язок психодіагностики з іншими галузями психології. 25 26.Поняття про психологічний діагноз. Рівні розвитку психологічного діагнозу. 26 27.Тест як інструмент психодіагностики. Види тестів. 26 28.Напрям психокорекційної роботи за змістом. 28 29.Основні параметри оцінки сім'ї. 28 30. Психодіагностика креативності. 29

 2. Арттерапія як метод практичної психокорекції
  Вступ 3 1. Загальна характеристика методу 3 2. Роль психолога у різних видах арттерапії 9 3. Проективний малюнок 12 Висновок 13 Література 15

 3. Екологічне виховання дошкільників в процесі практичної діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 6 1.1. Аналіз педагогічних джерел із досліджуваної проблеми 6 1.2. Зміст та завдання екологічного виховання дошкільників 12 1.3. Види продуктивної діяльності дошкільників 16 Висновки до першого розділу 23 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРИРОДІ 24 2.1. Стан проблеми у практиці роботи дошкільних навчальних закладів 24 2.2. Педагогічні умови організації продуктивних видів діяльності 37 2.3. Методичні поради 41 Висновки до другого розділу 50 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 59-94

 4. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту
  1. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту. 2. Розв'язати творчу ситуацію. Упродовж останніх шести кварталів прибуток машинобудівної компанії «Трефік Констракт» неухильно знижувався. Обсяг реалізації поступово збільшувався, але було, як і раніше, невирішене питання щодо зниження собівартості продукції. Дирекція компанії «Трефік Констракт» на своєму засіданні вирішила вжити заходи для покращення виробництва. З цими проблемами компанія звернулася до консалтингової фірми «Консалтинг Груп». Консультанти перевіряли діяльність «Трефік Констракт» більше місяця. Було проведено опитування всіх працівників компанії - від головного менеджера до звичайного робітника. Коли команда консультантів закінчила свою роботу, вона віддала Дирекції «Трефік Констракт» свій звіт. У результаті роботи консалтингової фірми було виявлено, що з моменту заснування «Трефік Констракт» існує політика просування власних кадрів. Основним критерієм для роботи на керівній посаді є компетентність у технічних питаннях. Основна увага керівників зосереджується на вирішенні технічних проблем. При цьому безпосередньо управлінській діяльності приділяється мінімум робочого часу керівників. Основною рекомендацією консалтингової компанії «Трефік Констракт» було: здійснити підбір нових менеджерів, які б максимально зосереджувалися на управлінні, а не на технічних питаннях. Такі функції управління, як планування, організація та контроль залишаються практично нерозвиненими у «Трефік Констракт». На це Дирекція компанії майже ніколи не звертала уваги, оскільки продукція «Трефік Констракт» була популярною і завжди знаходила покупців. Відбір постачальників сировини не проводився, оскільки у компанії був один постійний постачальник - «Інтеграл Ресурс». Ціни на сировину, встановлені «Інтеграл Ресурс», були досить високими, проте керівники «Трефік Констракт» вважали, що пошук нових постачальників займе багато часу і принесе компанії ще більші збитки. Ресурсна політика «Трефік Констракт» була непродумана, постачання сировини відбувалося періодично у встановлені терміни, а не в залежності від потреби у них. Так, невикористані ресурси залежувалися на орендованих компанією складах, частина них після довготривалого зберігання була непридатною до використання. Запитання: Чи багато керівників приділяють увагу технічним питанням, а не управлінню? Наскільки важливі такі функції, як планування, організація та контроль, для прибуткової діяльності фірми? Чи зможе фірма «Трефік Констракт», не змінюючи управлінської команди, якісно виконувати основні функції менеджменту на різних рівнях управління? Як можна розв'язати визначені проблеми?

 5. Сучасні напрямки практичної соціальної роботи у Великобританії: досвід для України (модель сімейного втручання)
  ВСТУП 3 1. Напрямки соціальної роботи у Великобританії 6 1.1. Особливості організації соціальної роботи 6 1.2. Соціальна робота з дітьми 9 1.3. Служби в справах неповнолітніх 10 1.4. Соціальні служби для людей похилого віку 11 1.5. Соціальні послуги для людей з фізичними і розумовими вадами 11 1.6. Соціальні служби в правоохоронних органах 12 1.7. Соціальна робота в сфері національної охорони здоров’я 13 2. Освіта в сфері соціальної роботи і підготовка соціальних працівників 13 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 6. Контрольна з психології
  1.В чому різниця між текстом і анкетою. 2 2.Види емоційних станів: настрій, стрес, афект, пристрасті, почуття. 4 3. В чому полягає навчальне і виховне значення, контролю знань 8 Використана література 12

 7. Контрольна з психології
  1. Психіка і свідомість 3 2. Психологія несвідомого 6 Список використаних джерел 10

 8. Контрольна з психології
  1. Є думка, що поява нового напрямку чи школи в психології багато в чому є відповіддю на недосконалість попереднього. Обгрунтуйте це. Наведіть приклади. 3 2. Поясніть у чому проявляється вплив статевих та конституційних 4 особливостей на психічні прояви. 4 3. Наведіть приклади класифікації здібностей. Прокоментуйте наведені 5 класифікаційні моделі. 5 4. Поясніть, чому спрямованість особистості вважається центральною 6 інтегративною характеристикою людини. 6 5. Розкрийте сутність теорії Д. Ельконіна. 7 6. Проаналізуйте роль сім'ї на перших 3 етапах формування "я-концепції". 8 7. Обгрунтуйте, як співвідноситься зовнішня та внутрішня (психічна) 9 діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації. 9 Література 11 Додаток

 9. Контрольна з психології
  1. В чому суть процесу соціалізації? 2 2. Поясніть поняття „здібності" та „задатки". 2 3. Опишіть основні категорії науки педагогіки. 2 4. Задача: які із перерахованих якостей відносяться до людини як особистості, а які – як до індивіда? 3 Література 4

 10. КОНТРОЛЬНА З ПСИХОЛОГІЇ
  1. Охарактеризуйте «несвідоме» як категорію психології……………………….3 2. Психологічна сумісність та конфлікт у міжособистісних стосунках…………7 3. Розумові дії та операції мислення……………………………………………...10 4. Дати аналіз складної вольової дії………………………………………………13 5. Структура здібностей……………………………………...………...…………...17 Список використаних джерел……………………………………………………….20

 11. Контрольна з психології
  Психологічна характеристика лідера Міжособистість лідера Притаманність лідерства в групі Лідер та Засоби впливу на людину Список використаної літератури

 12. Контрольна з дитячої психології
  1. Коди золотого перерізу та механізм розвитку таланту 3 2. Загальна схема психологічного розвитку від 1 до 3-х років 4 3. Резерви розвитку таланту молодших школярів у зв’язку із зміною провідної діяльності 6 Література 7

 13. Контрольна з загальної психології
  1. В одному підрозділі 36 чоловік, в іншому – 41. У ході соціометрії з’ясувалося, що в першому підрозділі зроблено 36 взаємних виборів, а в другому – 20 (число обмежень дорівнювало 3): 1) які коефіцієнти взаємності в колективах двох підрозділів? 2) які психологічні факти варто врахувати, щоб зробити правильний висновок про рівень розвитку міжособистих стосунків у цих підрозділах? 2. У чому полягає відмінність між мовленням людини та звуковою сигналізацією тварин? 3. Складіть і проаналізуйте схему розв’язання розумової задачі 4. У поданих прикладах поведінки людей проявляються риси індивіда й особистості. Виберіть ті з них, які характеризують особистість. Обґрунтуйте свій вибір: 1) К. виділяється виразною мімікою, різкими рухами і швидкою ходою; 2) С. вніс пропозицію, здійснення якої підвищить ефективність роботи організації; 3) у В. прекрасна дикція і приємний голос; 4) в Е. спостерігається уповільненість мовлення, ускладнення в переключенні з одного виду діяльності на інший. 5. На підставі характеристики визначте тип темпераменту й особливості роботи соціального психолога з людиною, що має такий тип темпераменту. В., як правило, стриманий, незворушний. На питання відповідає не відразу, але спокійно і по суті. Важко сходиться з людьми. Підтримує постійні контакти з обмеженим колом знайомих.

 14. Контрольна робота з психології
  1. Розвиток психіки та свідомості у філо- та онтогенезу. Еволюція психічного у вищих приматів та людини. Поняття про зоопсихологію та її розвиток у психологічній науці 3 2. Поняття про темперамент. Теорія І.П. Павлова про типологію нервової системи людини як доках існування темпераменту, як індивідуально-психологічну характеристику особистості 9 Список використаної літератури 14

 15. Контрольна робота з психології
  1. Розкрити сутність поняття "психіка" 3 2. Охарактеризувати "спілкування" як категорію психології 5 3. Сприймання: сутність та властивості 7 4. Дати порівняльну характеристику психологічним поняттям "воля" та "довільне керування" 11 5. Розкрити роль темпераменту у діяльності людини 17 Список використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua