Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Види пам’яті (ID:4601)
| Размер: 36 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.08.2005 |
СодержаниеВСТУП 2
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПАМ’ЯТІ 3
СИСТЕМА ПАМ'ЯТІ ТА ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 8
ВИДИ ЛЮДСЬКОЇ ПАМ'ЯТІ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ 10
СПОГАДИ ТА РЕМІНІСЦЕНЦІЇ 14
ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ 17
ВИСНОВОК 21
ЛІТЕРАТУРА 22

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Типи та види пам’яті. Роль пам’яті в обробці інформації. Розвиток пам’яті
  Вступ 3 1. Психологічні теорії памяті 4 2. Типи та види памяті 8 3. Процеси памяті 11 4. Розвиток памяті 16 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 2. Пам’ять, види пам’яті, властивості, процеси
  1. Сутність поняття памяті 3 2. Різновиди памяті 3 3. Процеси памяті 5 Список використаної літератури 10

 3. Порушення пам’яті
  Визначення пам'яті 3 Процеси пам'яті 4 Види пам'яті 6 Патологія пам'яті 8

 4. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ
  1.1. Практичне дослідження пам'яті студента……………………………….3 1.1.1.Вивчення динамічних особливостей запам'ятовування………..4 1.1.2.Дослідження емоційної пам'яті за допомогою методики Махлах…………………………………….………………….6 1.1.3.Осмисленість сприйняття в запам'ятовуванні…………………..8 1.2. Практичне дослідження пам'яті першокласника……………………..9 1.2.1.Методика «Запам'ятай малюнки»……………………………….10 1.2.2.Методика «Запам'ятай цифри»…………………………………..11 1.2.3.Діагностика опосередкованої пам'яті…………………………...13 1.2.4.Діагностика динамічних особливостей процесу запам'ятовування……………………………………………………….14 1.3. Характеристика вибірки досліджуваних………………………………..15 1.4. Характеристика методів………………………………………………….16 1.4.1.Дослідження переважного типу запам'ятовування…………….16 1.4.2.Дослідження смислового й механічного запам'ятовування………………………………………………………..19 1.4.3.Дослідження динамічних особливостей запам'ятовування……20 1.5. Аналіз результатів………………………………………………………...20 1.5.1.Переважний тип запам'ятовування………………………………20 1.5.2. Смислове й механічне запам'ятовування…………………….....23 1.5.3. Динамічні особливості запам'ятовування………………………27 1.6. Висновки…………………………………………………………………..32 Список використаних джерел………………………………………………...34 Додаток 1……………………………………………………………………….35

 5. Порушення безпосередньої пам’яті
  Вступ 3 1.Класифікація видів памяті 4 2. Порушення мимовільної памяті 5 Висновки 7 Список використаної літератури 8

 6. Конструкція фізичної пам’яті
  Вступ 3 1 Фізичне ОЗП 5 2 Конструкція різних типів оперативної пам'яті 8 2.1 Конструкція пам'яті DRAM 8 2.2 Конструкція пам'яті FPM DRAM 10 2.3 Конструкція пам'яті EDO DRAM 12 2.4 Конструкція пам'яті SDRAM 13 2.5 Конструкція пам'яті DR DRAM (Rambus) 14 2.6 Конструкція пам'яті DDR SDRAM 15 3 Організація оперативної пам'яті 16 4 Порівняльна характеристика конструкцій основних типів пам'яті 18 5 Роз'єми фізичної пам'яті 21 5.1 DIP 21 5.2 SIPP 21 5.3 SIMM, DIMM і RIMM 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 7. Методики експериментального дослідження пам’яті
  Зміст 1. Вступ 3 1.1. Актуальність 3 1.2. Необхідність дослідження. 3 2. Пам’ять та методики її вивчення. 4 2.1. Поняття про пам’ять та її типи 4 2.2. Методики вивчення оперативної 6 2.3. методика "пам'ять на образи" 9 3. Висновки 12 3.1. Використання. 12 3.2.Перспективи дослідження. 13 Список літератури 15

 8. Співвідношення порушень пам’яті та уваги
  Зміст Зміст 2 1. Понятя та типи порушення памяті у дітей. 3 2. Увага. Вплив розумових розладів у дітей на увагу. 9 Література 15

 9. Методики експериментального дослідження пам'яті
  Методики экспериментального исследования памяти План: Вступ 3 Визначення явища, що вивчається, етапи розвитку. 9 Пам'ять як психічний процес. 9 Методи дослідження пам'яті. 12 Субтест "Шифровка" з методу оцінки інтелекту Д. Векслера 12 Субтест "Рахунок" з методу оцінки інтелекту Д. Векслера. 13 Заключення 14 Додаток №1. 16 Додаток №2. 16 Додаток №3. 16 Список використаної літератури 17

 10. Методики експериментального дослідження пам’яті
  ЗМІСТ 1. Актуальність дослідження 4 2. Мета, об’єкт та предмет дослідження 4 3. Характеристика досліджуваних понять: 4 4. Завдання дослідження 8 5. Гіпотези, змінні та форма дослідження 8 5. Психологічна характеристика вибірки 8 6. Методична частина 9 7. Діагностична частина 11 8. Формулювання висновків 15 Список використаної літератури 16

 11. Індивідуальні особливості пам’яті і здібності людини
  Вступ 3 1. Поняття пам’ять. Індивідуальні особливості пам'яті 4 2. Поняття про здібності людини 7 2.1. Структура здібностей 10 2.2. Відмінності у здібностях та їхня природа 14 2.3. Розвиток здібностей 18 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 12. Психологічні особливості пам’яті та їх вплив на успішність навчальної діяльності
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми пам'яті 7 1.1. Психологічні теорії памяті 7 1.2. Природа памяті та її значення в навчальної діяльності 15 1.2.1 Пам'ять. Фізіологічні механізми 15 1.2.2 Типи памяті 18 1.2.3 Риси памяті 20 1.2.4. Процеси памяті 23 1.3. Розвиток запам’ятовування. Прийоми запам’ятовування 32 Висновок до розділу І. 44 РОЗДІЛ ІІ. Психологічні аспекти дослідження памяті молодших школярів 45 2.1.Методики дослідження способів запам’ятовування та пригадування у молодшому шкільному віці 45 2.2.Організація проведення дослідження, аналіз результатів 48 Висновки до розділу ІІ. 69 РОЗДІЛ III. Рекомендації щодо покращення запам’ятовування інформації школярами 72 3.1. Характеристика психологічних методик покращення памяті 72 3.2. Раціональна організація режимів праці та відпочинку для оптимізації діяльності центрів памяті дитячого організму 95 Висновки до розділу ІІІ 97 Висновки і пропозиції 99 Список використаної літератури 102 Додатки 107-115 Аналіз групових даних дослідження методики парної асоціації. Запам’ятовування слів, чисел, фраз Тренування запам'ятовування логічно не зв'язаного тексту. Методика 1 експерименту Методика “Вербальна фантазія” (мовне уявлення). Перелік орієнтовних питань після проводження методик Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і психологічні аспекти розвитку памяті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі розвитку памяті. Предмет дослідження: розвиток процесів памяті у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: 1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2.Обгрунтувати теоретичні засади дослідження розвитку процесів памяті у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. 3.Виявити психологічні особливості розвитку процесів памяті у дітей молодшого шкільного віку. 4. Розкрити продуктивні функції та взаємодію довгочасної та оперативної короткочасної памяті в умовах навчальної діяльності. 5. Охарактеризовуючи систему об’єктивних та суб’єктивних чинників, що зумовлюють індивідуальні рівні розвитку навчальної памяті. 6. Екпериментально встановити залежність успішності розв’язання мнемічних та пізнавальних задач від якостей особистості памяті молодшого школяра і засобів переробки сприйнятої інформації. Гіпотеза дослідження полягає в тому. що індивідуальні особливості категоріальної та функціональної структури памяті можливо розглядати як важливі якості особистості, що зумовлюють ефективність процесу навчання. Методологічну основу дослідження склали загальнопсихологічні положення, сутність і розвиток особистості як суб’єкта професійної діяльності (Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадриков), положення про механізм регуляції і саморегуляції особистості (М.Й. Боришевський), концепція діяльнісного опосередкування особистісного розвитку (О.М. Леонтьєв, С.М. Максименко, А.В. Петровський). Методи дослідження: системний аналіз структури і рівнів ефективності навчальної діяльності; спостереження; натурний та лабораторний експеримент, тестування, аналіз результатів навчальної діяльності; структурно-функціональне моделювання діяльності; методи математичної статистки

 13. Особливості розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМ'ЯТІ І ЇЇ ПРОЦЕСІВ 6 1.1. Психологічна теорія пам'яті в історичному процесі розвитку 6 1.2. Загальна характеристика пам'яті 10 1.3. Види пам'яті і їхня характеристика 16 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 28 2.1. Загальна характеристика розвитку пам'яті в дітей молодшого шкільного віку 28 2.2. Розвиток довгострокової пам'яті в дітей молодшого шкільного віку 34 2.3. Розвиток довільної пам'яті молодших школярів. 38 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАМЯТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ У НОРМІ ТА ІЗ ЗПР 43 3.1. Діагностика розвитку процесів памяті в дітей молодшого шкільного віку у нормі та із ЗПР 43 3.2. Виявлення переважного типу памяті в дітей молодшого шкільного віку 53 ВИСНОВКИ 62 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 65-68 Мета дипломної роботи визначити головні аспекти функціонування памяті та її розвиток і особливості у дітей молодшого шкільного віку. Структурно дипломна робота складається зі вступу трьох розділів з підпунктами, висновків та використаної літератури. В першому розділі викладаються основні теоретичні основи досліджень по проблемам функціонування та розвитку памяті, із виділенням основних видів та процесів памяті. В другому розділі конкретизуються аспекти розвитку памяті у дітей молодшого шкільного віку із виділенням особливостей довгострокової та довільної памяті. В третьому практичному розділі досліджується пазять на прикладі двох груп дітей з різними умовами становлення особистості. Теоретичне значення дипломної роботи полягає о необхідності систематизування теоретичного і практичного матеріалу щодо розгляду проблем розвитку памяті в дітей молодшого шкільного віку. Практичне значення дипломної роботи полягає у можливості застосування на практиці викладеного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів

 14. Особливості зорової і слухової пам'яті у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Порівняльна характеристика
  Вступ 3 Психологічна гіпотеза. 5 Визначити види зміни. 5 Контингент досліджувальних. 5 Методика дослідження 5 Висновок. 8 Список літератури. 11

 15. Пам’ять та її види
  Вступ 3 Загальне поняття пам'яті в психології 4 Основні види пам'яті 8 Висновок 15 Перелік використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua