Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вірши та пісні на уроках іноземної мови (ID:4658)
| Размер: 141 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.08.2005 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Навчання іншомовного усного мовлення школярів молодшого віку на базі різножанрових музичних тел 5
1.1. Природа мотивації та вплив пісні на підвищення продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності у школярів 5
1.2. Ефективність використання різних музичних жанрів на уроці англійської мови 10
Розділ 2. Пісня та вірш як один із прийомів навчання іноземній мові 15
2.1. Вірші та римування на уроці англійської мови 15
2.2 Пісня на уроці англійської мови 25
Висновок 32
Список використаної літератури 34
Додатки 35

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Використання наочності на уроках української мови. Міжпредметні зв′язки на уроках мови
  ВСТУП 3 1. Види наочності, що застосовуються на уроках української мови 4 2. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу 5 3. Здійснення міжпредметних зв'язків 7 ВИСНОВОК 9 Література 11

 2. Роль музики і пісні в викладанні англійської мови
  Роль музики і пісні в викладанні англійської мови Музичні твори, які використовуються при четвертому пред’явленні учбового матеріалу (музичний сеанс) Твори програмної музики СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 3. Структура уроку іноземної мови (англійської)
  Вступ. 2 1. Урок, як основна форма організації навчання. 3 1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання. 3 1.2. Вимоги до уроку іноземної мови. 6 1.2.1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови. 6 1.2.2. Комплексність уроку іноземної мови. 7 1.2.3. Іноземна мова - мета і засіб навчання. 8 1.2.4. Висока активність розумово-мовленевої діяльності учнів. 8 1.2.5. Різноманітність форм роботи учнів. 9 1.2.6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. 10 2. Типи та структура уроків англійської мови. 12 2.1. Критерії класифікації уроків англійської мови. 12 2.2. Дидактико-методичні моделі уроків англійської мови. 15 2.3. Аналіз уроку англійської мови. 18 3. Практична частина. 24 Висновок. 31 Література. 32

 4. Тест як засіб контролю у навчанні іноземної мови
  Зміст Вступ 3 1. Тестовий контроль у навчанні іноземних мов 5 1.1. Тест як один із засобів контролю навченої іноземній мові 5 1.2. Технологічні особливості проведення тесту на заняттях іноземної мови відповідно їх класифікації 8 2. Психологічні і методичні аспекти тестового контролю володіння іноземною мовою 13 2.1. Психологічні особливості змісту поняття “тестовий контроль” при вивченні іноземної мови 13 2.2. Психолого-педагогічні умови проведення тестів 14 3.Вчительській тест, як засіб реалізації поточного контролю на уроках іноземної мови. Диференційовані завдання 18 3.1. Організаційні та методичні особливості проведення вчительського тесту 18 3.2. Експериментальне дослідження ефективності тестового контролю при вивченні іноземної мови 23 Література 30 Додатки 33 При написанні курсової роботи була поставлена така мета дослідження: дослідити функціональне призначення та ефективність тестового контролю у навчанні іноземних мов. Визначена мета зумовила поставити наступні завдання: • Розкрити зміст питання тестовий контроль у навчанні іноземних мов; • Дослідити психологічні та методичні аспекти тестового контролю володіння іноземною мовою; • Висвітлити поняття учительського тесту, як засобу реалізації контролю на уроках іноземних мов. Для реалізації зазначених завдань дослідження були залучені наступні методи: наукове спостереження процесу навчання учнів, дидактичне тестування, розвідувальний мовний експеримент, а також лінгвометодичний аналіз. Відповідно до вказаної мети предметом курсової роботи є дослідження основних напрямків щодо контролю знань учнів. Об’єктом нашого дослідження є тестовий контроль як найбільш прогресивний та комплексний контроль якості знань учнів при вивченні англійської мови. Для того, щоб провести детальне та комплексне вивчення теми курсової роботи нами були використанні наукові дослідження та практичні рекомендації видатних науковців – філологів. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури.

 5. Особливості навчання іноземної мови в молодшій школі. Зміст і прийоми роботи
  ВСТУП 3 Розділ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 5 1.1. Особливості розвитку і виховання молодших школярів………….5 1.2. Специфіка викладання іноземної мови у початковій школі………7 Розділ 2. МІСЦЕ ГРИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 12 2.1. Поняття гри в методиці та педагогіці 12 2.2. Рольова гра як метод навчання в початковій школі 15 Розділ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 21 3.1. Метод проектів 21 3.2. Проблемно-пошукові методи навчання 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 31 Об'єктом нашого дослідження є процес навчання іншомовному спілкуванню на початковому етапі. Предметом дослідження стали методи прийоми та засоби формування мовленнєвих вмінь та навичок іншомовного спілкування молодшими школярами. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичній розробці методики навчання іншомовному спілкуванню в молодшій школі.

 6. Використання технічних засобів навчання. Технічні засоби викладання іноземної мови
  Вступ 3 Розділ 1. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі 6 1.1 Класифікація технічних засобів навчання та їх функції 6 1.2 Людські можливості щодо сприйняття інформації 10 1.2 Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі 12 Розділ 2. Використання технічних засобів для інтенсифікації навчального процесу та для забезпечення важливих складових методики викладання іноземної мови у 6-му класі 16 2.1. Лінгафонні пристрої і керування процесом навчання аудіювання у 6-му класі 16 2.2 Методика використання звукових навчальних кінофільмів на уроках англійської мови 18 2.3 Інтенсифікація навчального процесу на основі індивідуалізації навчання з використанням відеофонограм 22 2.4 Використання графопроектора 26 2.5 Впровадження нових інформаційних технологія на уроках іноземної мови 27 Висновки 30 Список використаних джерел 34

 7. Ефективне використання наочних засобів навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках англійської мови
  ВСТУП 3 1. ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 6 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ 10 2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. 10 2.1 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 13 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТОК 23

 8. Улюблені пісні моєї родини

 9. Роль української пісні в житі людини

 10. Історія становлення української мови як мови українського народу
  Вступ 3 1. Українська мова – національна мова українського народу 3 2. Походження і розвиток мови українського народу 4 3. Сучасна українська літературна мова та територіальні діалекти 9 Висновки 12 Література 13

 11. Облік реалізації іноземної валюти
  ВСТУП 3 1. Фінансовий облік реалізації іноземної валюти 4 2. Практичне відображення бухгалтерському обліку. 10 3. Податковий облік реалізації іноземної валюти. 11 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 12. Облік купівлі продажу іноземної валюти
  Список використаної літератури. 1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві. Київ 1995 рік. 266 с. 2. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця та доц.. Н.М. Малюги. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 576с. 3. С.Н. Ткаченко «Основи бухгалтерського обліку» Київ 1996 рік. 311с. 4. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001 – 288с.. 5.В.М. Івахненко Курс економічного аналізу: Напвч. Посіб. – К.: Знання - Прес, 2000. –207с. 6.“Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств” Наказ МФУ від 30.11.99р. №291. 7.Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф.. Ф.Ф.Бутинця. 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672с.

 13. Творчі завдання на уроках зарубіжної літератури
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Загальні відомості про курс зарубіжної літератури…………………...3 1.1. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури 4 1.2. Нова навчальна програма із зарубіжної літератури 7 1.3. Рекомендації щодо викладання курсу зарубіжної літератури 9 РОЗДІЛ 2 Система творчих завдань як основа для розвитку креативності 14 2.1. Аналіз системи творчих завдань 14 2.2. Особливості творчого уроку і роль вчителя в розвитку креативності 18 РОЗДІЛ 3 Практичні аспекти системи творчих завдань 24 3.1. Творчі завдання на уроці зарубіжної літератури початкових класів 24 3.2. Творчі завдання на уроці зарубіжної літератури старших класів 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ДЖЕРЕЛ 33-34

 14. Особливості учіння дітей (до 12 р.) на уроках по біології
  Вступ 3 1. Особливості викладання біології 5 1.1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів середніх класів ЗОШ до предмету біології 5 1.2. Формування знань, умінь, навичок узагальнювати навчальний матеріал на уроках біології 9 1.3. Основні закономірності і принципи навчання, як складової учіння. Основні вимоги проведення уроків. 12 2.Сучасні методи навчання які використовуються для покращення процесу вивчення біології. 18 2.1.Комплексні технології на уроках біології. 18 2.2. Використання ТЗН (дидактична техніка, аудіовізуальні засоби, комп’ютер) на уроках біології, як необхідного чинника засвоєння знань. 19 3. Експериментальне дослідження. 23 3.1.Процедура експериментального дослідження. 23 3.2. Аналіз отриманих результатів. 26 3.3. Програма методичних рекомендацій ефективного учіння дітей. 27 Висновок 30 Список літератури 32 Додатки 35-39 Мета дослідження: визначити і науково обґрунтувати основні особливості і умови учіння учнів середніх класів ЗОШ на уроках біології. Сутність гіпотези дослідження полягає в тому, що ефективність процесу учіння залежить від А) особливостей викладання предмету біології; Б) гностичної діяльності учнів середніх класів ЗОШ, що спрямована на пізнання, збір та переробку отриманої інформації. Задачі дослідження: 1. Визначити особливості викладання предмету на уроках біології. 2. Розкрити сутність сучасних методів навчання, які використовуються для покращення процесу навчання дітей середніх класів ЗОШ. 3. Розробити та експериментально перевірити ефективність методичних рекомендацій учителям щодо забезпечення ефективного навчання учнів середніх класів ЗОШ Для оцінки перевірки достовірності результатів експериментального дослідження ми використали метод математичної статистики, що ґрунтується на нормальному розподілі випадкових величин. За розподілом оцінок виконання кожного завдання теоретично за теорією Гаусса розраховано довірчий інтервал справжнього значення середньої оцінки. Фактична середня оцінка, отримана в результаті експериментальних досліджень, знаходиться в інтервалі, передбаченому теорією і її значення вище в учнів експериментальних класів, чим в учнів контрольних класів.

 15. Формування логічного мислення на уроках БЖД
  Вступ 3 Розділ І. Сутність, форми та види мислення 5 1.1 Поняття, форми та функції мислення 5 1.2 Види мислення 14 Розділ ІІ. Теоретичні основи розвитку логічного мислення на уроках БЖД 17 2.1. Поняття та культура логічного мислення 17 2.2. Формування та умови розвитку логічного мислення на уроках БЖД 24 Розділ ІІІ. Практичні навички розвитку логічного мислення на уроці БЖД (план-конспект уроку) 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua