Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Грошова система: становлення та розвиток (ID:4679)
| Размер: 48 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.08.2005 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ 5
1.1. Поняття та структура грошової системи 5
1.2. Призначення грошової системи 13
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 15
2.1. Види грошових систем 15
2.2. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу 16
2.3. Паперово-кредитна система грошей 20
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 25
3.1. Становлення та етапи розбудови грошової системи України 25
3.2. Проблеми та перспективи розвитку грошової системи в Україні. 32
ВИСНОВОК 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування бюджету країни 6 1.1 Сутність державного бюджету та його роль в економіці 6 1.2 Бюджетна система України та її структура 21 Розділ 2. Аналіз збалансованості доходів і видатків зведеного бюджету України 37 2.1 Міжбюджетні відносини в Україні 37 2.2 Формування доходної частини зведеного бюджету 42 2.3 Видатки зведеного бюджету: тенденції і фактори зростання 53 Розділ 3. Основні напрямки удосконалення розвитку бюджетної системи України 62 3.1 Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення 62 3.2 Реформування міжбюджетних взаємовідносин в умовах підвищення ефективності функціонування бюджетної системи України 69 Висновки 84 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави, сутності та сучасного стану бюджетної системи України. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: - виявити сутність бюджетної системи та розкрити її роль у процесі регулювання економіки; - визначити особливості становлення бюджетної системи держави; - визначити вплив бюджетного регулювання на показники економічного розвитку держави; - проаналізувати сучасний стан бюджетної системи України; - визначити особливості регулювання міжбюджетних відносин держави. Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку. Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження становлення та розвитку бюджетної системи України базувалось на єдності історичного та логічного підходів. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, статистичні матеріали Держкомстату України. При написанні роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, видання радянського та сучасного періодів з питань бюджетного регулювання. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури

 2. Податкова система України, її становлення і розвиток (з практичною частиною)
  ВСТУП 3 1. ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ 4 1.1. Податки як невід’ємна частина фінансового господарства держави 4 1.2. Функції податків, класифікація податків 9 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 14 2.1. Історія формування податкової системи України 14 2.2. Принципи побудови вітчизняної податкової системи 18 2.3. Аналіз надходжень податків до Державного бюджету України 22 3. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 29 3.1. Недоліки сучасної вітчизняної системи оподаткування 29 3.2. Шляхи реформування податкової системи України 31 ВИСНОВКИ 36 ЛІТЕРАТУРА 38 ДОДАТКИ 40-42

 3. Грошова система та її типи
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та елементи грошової системи 5 Розділ 2. Основні типи грошових систем 16 2.1. Формування грошових систем 16 2.2. Біметалізм та його особливості 17 2.3. Різновиди золотого монометалізму 20 2.4. Становлення кредитно-паперової системи 23 Розділ 3. Характеристика сучасної грошової системи 27 3.1. Характерні риси сучасної кредитно-паперової системи 27 3.2. Грошова система України 31 Висновки 42 Список використаної літератури 44 Структура роботи складається з трьох частин. Перша частина дає визначення грошової системи. Тут же дається аналіз складових елементів грошової системи, приводиться механізм функціонування. Друга частина присвячена розгляду процесу розвитку грошових систем. Третя частина розглядає становлення сучасної грошової системи в Україні. При написанні роботи використані закони та нормативні акти, зокрема закон України “Про банки і банківську діяльність”, підручники з економічної теорії, грошово-кредитної діяльності та банківської справи.

 4. Кредитно-грошова система
  Вступ 3 1. Сутність кредитно-грошової системи 4 1.1. Поняття, елементи та призначення грошової системи 4 1.2. Сутність кредитної системи 6 2. Кредитно-грошова політика 8 2.1. Кредитно-грошова політика в Україні 8 2.2. Зарубіжний досвід проведення кредитно-грошової політики 10 3. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 р. 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 5. Грошова система та її типи
  ВСТУП 3 1. Поняття та структура грошової системи 4 2. Види грошових систем 8 3. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу 10 4. Паперово-кредитна система грошей 15 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

 6. Грошова система та її елементи
  Вступ 3 1. Поняття та елементи грошової системи 4 2. Динаміка грошової бази та її складових 11 3. Аналіз динаміки обмінного курсу гривні 15 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 7. Грошова система України у 16-18 ст.
  Вступ 3 1. Основні риси грошової системи України в період існування Польсько-Литовської держави. 4 2. Грошова система України за козацько-гетьманської доби 5 3. Грошова система Україні після союзу з Московією 9 4. Грошова система в Західній Україні 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 8. Грошова система Польщі
  Грошова система Польщі 3 а) етапи становлення грошової системи Польщі; 3 б) Польський народний банк (Центральний банк Польщі) – завдання діяльності; 9 в) грошово-кредитна (монетарна) та валютно-курсова політика Польщі, становлення злотого в умовах проведення «шокової терапії», режим обмінного курсу (включно 2005-2006 р.); 17 г) грошово-кредитна політика Польського центрального банку в контексті євроінтеграційних процесів та перспектив входження в Європейський валютний союз; 20 д) аналіз показників грошової маси Польщі, динаміка облікової ставки, процентних ставок на кредити та депозити, офіційних валютних резервів, норми банківського резервування, динаміки валютного курсу польського злотого до євро та долара. 26 Література 29

 9. Становлення і розвиток теорії філософії
  ЗМІСТ 1. Виникнення теоретичної філософії 3 2. Основні етапи розвитку теоретичної філософії 6 3. Відношення “мислення до буття” як один із історично можливих принципів теоретичної філософії 8 ЛІТЕРАТУРА 16

 10. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 4 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 12 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 23 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ 34

 11. Становлення і розвиток фінансової системи України
  Вступ 3 1. Значення, суть і функції фінансів 5 1.1. Характеристика поняття фінансів 5 1.2. Функції фінансів 8 2. Сучасна фінансова система України та її структура 13 2.1. Становлення фінансової системи 13 2.2. Структура фінансової системи України 19 2.2.1. Державні фінанси 20 2.2.2. Фінансовий ринок та фінанси домогосподарств 25 2.2.3. Фінанси підприємств 26 3. Проблеми розвитку та стабілізації фінансової системи в Україні. 35 3.1. Необхідність реформування системи управління державними фінансами 35 3.2. Проблеми фінансової стабілізації в Україні 39 Висновок 42 Список використаної літератури 45 Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідження питань, пов’язаних з поняттям та сутністю фінансів і фінансової системи, структурою та основними елементами фінансової системи держави, становленням і розвитком фінансової системи України. Завданням при написанні даної роботи є узагальнення теоретичних та аналітичних матеріалів з питань фінансів і фінансової системи.

 12. Становлення та розвиток фондового ринку України
  Вступ 3 1. Економічний зміст фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 9 1.3. Структура ринку цінних паперів 15 2. Розвиток фондового ринку України 20 2.1. Формування фондового ринку України 20 2.2. Сьогодення ситуація на ринку цінних паперів 25 2.3. Проблеми розвитку фондового ринку України 38 3. Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою 49 3.1. Фінансова глобалізація фондового ринку 49 3.2. Стратегія розвитку фондового ринку України 58 Висновки 68 Література 71 Додатки 73-76

 13. Зародження, становлення та розвиток українского етносу
  1. АВТОХТОННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ІСТОРИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЩОДО ЙОГО ФОРМУВАННЯ. 3 2. ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ. 8 3. ОСНОВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ. ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМУ "УКРАЇНА". 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

 14. Становлення і розвиток податкової служби України
  Становлення і розвиток податкової служби України 2 Література 9

 15. Становлення та розвиток трудового законодавства в Польші
  ВСТУП 2 1. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 4 1.1. ПЕРЕХІДНИЙ ЕТАП ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 4 1.2. ЕКСКУРС В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 5 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 10 2.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАВО НА ТРУДОВІ КОЛЕКТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ 10 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК В ПОЛЬЩІ 11 2.3. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ 13 2.4. ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 17 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua