Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Муніципальна статистика (ID:4691)
| Размер: 18 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 19.08.2005 |
Содержание1. Статистика чисельності складу і розміущення на селлення. Показники руху населення. 3
2. Соціально економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. 11
Список літературних джерел. 13

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. МУНІЦИПАЛЬНА СТАТИСТИКА
  1. Статистика трудових ресурсів. Показники використання робочо часу продуктивності праці. 3 2.Завдання статистики прибутку і рентабельність та методика їх обчислення 10 Література 17

 2. Муніципальна статистика
  Варіант 1 3 1. Які класифікації та групування використовуються в соціально-економічній статистиці? 3 2. Наведіть формули для визначення натуральних індексів змінного складу, фіксованого складу і структури. 4 3. Задача 5 За наведеними даними Продукція Кількість виробленої продукції, ц Середня чисельність працівників, чол. Порівняльна ціна, грн. Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період А 3050 3240 132 125 115,0 Б 1850 1790 295 350 34,0 обчислити: - рівень продуктивності праці за два періоди; - індивідуальні індекси продуктивності праці; - загальний індекс продуктивності праці вартісний; - розкласти загальний індекс продуктивності праці (вартісний) за факторами. Зробити висновки. Варіант 9 8 1. Суть індексного методу при дослідженні цін та основні його напрямки. 8 2. Методика обчислення впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності. 9 3. Задача 10 За наведеними даними Продукція Кількість виробленої продукції, ц Середня чисельність працівників, чол. Порівняльна ціна, грн. Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період А 3000 3215 91 103 101,6 Б 1703 10065 205 230 270 обчислити: - рівень продуктивності праці за два періоди; - індивідуальні індекси продуктивності праці; - загальний індекс продуктивності праці вартісний; - розкласти загальний індекс продуктивності праці (вартісний) за факторами. Зробити висновки. Список використаної літератури 12

 3. Контрольна робота муніципальна статистика
  1. Методика обчислення впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності. 2 2. Основні показники статистики грошового обігу. 8 3. Задача. 12 Маємо дані страхових організацій про добровільне майнове страхування суб’єктів господарювання. Показник Базовий період Звітний період Число укладених угод 225 250 Сума застрахованого майна, тис.грн. 87 750 100 000 Надійшло страхових внесків, тис.грн. 810 950 Страхові виплати, тис.грн. 153 174 Число постраждалих об’єктів 27 30 Визначити для кожного періоду середні розміри страхової суми, страхового внеску, страхових виплат. Література 14

 4. Муніципальна соціально-економічна політика
  1. Повноваження муніципалітетів у сфері бюджетних відносин, фінансів та управління комунальною власністю згідно з українським законодавством. 3 2. Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого інвестиційного клімату міст. 9 3. Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної інфраструктури міст. 12 Список використаної літератури 18

 5. Муніципальна соціально-економічна політика
  1. Порівняльні механізми муніципальної соціально-економічної політики (методи аналізу) 3 2. Основні соц. показники (таблиці, фінансові показники) 6 3.Соціально-економічна модель в Україні 9 4. Гендерна рівність та політика в Європейських країнах. (Сильні та слабкі сторони) 12 5. Основні урядові структури (муніципалітети). Проаналізувати соціальні стандарти 2007, 2008, 2009 роки 18 6. Визначити динаміку населення країни. Урбанізація населення. 23 Список використаної літератури 27

 6. Питання до екзамену з предмету: «Муніципальна соціально-економічна політика»
  1. Структурно функціональні зв’язки соціально-економічної реконструкції держави, структурна перебудова господарського колективу та ефективна регіональна політика 2 2. Формування національної економіки міста, країни 5 3. Політична незалежність України та її економічний суверенітет 10 4. Динаміка недержавного сектора економіки та його перспективи в Україні 12 5. Система управління пенсійним страхуванням 15 6. Управління інноваційною діяльністю в містах 19 7. Державна підтримка в Україні та за кордоном 21 8. Правові засади і організація бюджетного вирівнювання в Україні 23 9. Специфіка приватизації в сільських регіонах країни 26 10. Соціальні функції державного бюджету країни 29 11. Інвестиційна політика кредитування в містах 31 12. Пріоритети здійснення муніципально-соціальної політики 34 13. Економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери. Сутність рекреації 36 14. Ефективність кадрового забезпечення в містах 38 15. Механізм формування та використання фінансових ресурсів пенсійної системи 40 16. Джерела фінансування муніципально-соціальної політики 43 17. Новітні технології, впровадження екологічних програм в містах, країні 45 18. Муніципально-соціально економічні проблеми житлової політики та необхідність її реформування 48

 7. Статистика
  Завдання 1. Предмет і метод статистичної науки. 3 Завдання 2. Задачі правової статистики. 5 Завдання 3. 8 Кількість розглянутих справ про стягнення з громадян недоїмок по податках в судах України. 1995 рік-2545 справ 1996 рік - 6535 справ 1997 рік - 10257 справ Обчислити всі показники динаміки, дати аналіз результатів. Список використаної літератури 10

 8. Статистика
  1. За присвоєним N (N= -1,2) заповнити табл.1., враховуючи наступні умови : - товарооборот фірми в цілому, в 2008 р. відрізняється від 2007 р. на +4N%; - частка товарообороту спеціалізованих магазинів змінилася на -2N в.п. Табл.1. Розподіл товарообороту фірми за спеціалізацією магазинів в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Зміна товарообороту Структура товарообороту, % Зміна структури товарообороту 2007 2008 абс. млн.грн. відн. % 2007 2008 абс. відсот. пункти відн. % Спеціалізовані 180 30,0 Універсальні 420 70,0 Фірма в цілому 600 100,0 - - 2. З табл.1. виписати до табл.2. товарооборот фірми в 2008 році. Цю суму, на свій розсуд, розподілити по 20 магазинам. Табл.2. Дані про результати діяльності магазинів фірми в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Прибуток, млн.грн. Прибутковість, % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 20 1,0 2 23 1,2 3 25 1,4 4 26 1,6 5 28 1,8 6 30 2,0 .......... 3. За умови, що товарооборот 2006 р. відрізняється від товарообороту 2007 року на -5N%, обчислити за даними про товарооборот фірми в 2006-2008 рр. базові, ланцюгові та середні показники динаміки та занести їх в табл.6. , показавши взаємозв’язки ланцюгових та базових показників. Табл.6. Показники інтенсивності динаміки. Показники Ланцюгові Базисні Взаємозв’язок ланцюгових та базисних Абсолютний приріст ∆ (в од. виміру ознаки) Темп зростання Т(в разах) Темп приросту ∆Т (у %) Х 4. За даними останнього рядочка табл.2. скласти табл.7. Табл.7. Характеристика результатів діяльності фірми в 2007 – 2008 рр. Показники 2007 2008 Зміна в 2008 р. в порівнянні з 2007р. абсолютна відносна Товарооборот (млн.грн.) Прибуток (млн.грн.) Прибутковість (%) Обчислити прирости прибутку за рахунок відокремленого впливу 2-х чинників в абсолютних та відносних (двома способами) одиницях виміру.

 9. Статистика
  1. Середні величини. 3 2. Статистика оплати праці 6 Задача 3 Визначити базові та ланцюгові темпи зростання, темпи приросту та середньорічні темпи зростання товарообороту промтоварного магазину за такими даними: Рік 1997 1998 1999 2000 2001 Обсяг товарообороту, млн. грн. 26 28 36 40 48 Знайти тенденцію зміни обсягу товарообороту методом аналітичного вирівнювання. Задача 4 Для двох підприємств відомі такі дані: Показник Підприємство І Підприємство ІІ червень липень червень липень Середньоспискова чисельність робітників промислово-виробничого персоналу, чол. 320 310 520 640 Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн. 128 185 182 230 Визначити індекси динаміки середньої заробітної плати на кожному підприємстві, а також загальні індекси середньої заробітної плати змінного, сталого складу та структурних зрушень. Навести економічну інтерпретацію. Задача 5 Про вік і середній виробіток робітників підприємства відомі такі дані: Номер групи робітників 1 2 3 4 5 6 7 8 Вік робітників, років 20 25 30 35 40 45 50 55 Середньоденний виробіток, грн. 18 22 25 31 34 38 46 52 Знайти рівняння регресії, яке визначає залежність середньоденного виробітку від віку робітників, і лінійний коефіцієнт кореляції, а також оцінити його істотність. Задача 6 На підприємствах машинобудівельної галузі було проведене 5 %-ве вибіркове обстеження строків експлуатації верстатів. Одержано такі дані: Строк експлуатації верстатів, років до 5 5-10 10-15 15-20 20 і більше Кількість верстатів, од. 35 75 128 84 22 Знайти з імовірністю 0,954 межі, в яких перебуватиме середній строк експлуатації верстатів в усій машинобудівельній галузі регіону. Задача 7 На підприємстві за червень 2001 р. сума явок на роботу становила 67300 людино-днів, сума неявок — 3200 людино-днів, у тому числі 1700 людино-днів святкових та вихідних днів. Чергові відпустки становили 750 людино-днів, цілоденні простої — 180 людино-днів. Визначити: • календарний і табельний фонди робочого часу та максимально можливий фонд робочого часу; • коефіцієнти використання календарного і максимально можливого фондів робочого часу; • середньоспискову чисельність працівників підприємства. Задача 8 Одержано такі дані про підприємство: Показник ІІІ квартал IV квартал Обсяг реалізованої продукції, тис грн. 760 880 Середні залишки обігових коштів, тис. грн. 120 108 Визначити: а) швидкість обороту обігових коштів; б) тривалість одного обороту; в) суму вивільнених з оборогу коштів за рахунок збільшення швидкості обороту обігових коштів. Задача 9. Визначити, як змінився коефіцієнт осідання вкладів в установах ощад-ного банку регіону, якщо сума надходжень вкладів збільшилася з 450 тис. грн. до 840 тис. грн., а сума припливу вкладів збільшилася у звітному періоді порівняно з базовим на 12 %. Перелік використаної літератури 26

 10. статистика
  1. Ряди розподілу, їх сутність, види, техніка побудови, графічне зображення. 3 2. Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. 13 3. 20 Відомі такі дані по 24 промтоварних магазинах міста : № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. 1 1,1 29 54,1 13 2,0 37 80,5 2 0,8 20 15,8 14 0,6 11 30,5 3 1,6 39 78,0 15 0,3 13 24,0 4 1,1 36 87,1 16 1,5 43 102,4 5 1,4 30 57,2 17 5,0 107 211,2 6 0,7 19 60,1 18 1,0 19 36,0 7 1,0 22 79,2 19 0,9 24 44,2 8 2,8 43 84,5 20 3,0 56 124,8 9 0,8 20 114,0 21 7,4 151 297,0 10 2,2 45 79,0 22 1,3 37 78,0 11 0,3 12 12 23 2,4 46 117,0 12 1,1 18 18 24 1,8 55 123,3 За даними таблиці побудувати аналітичне групування за розміром продуктивності праці (товарооборот в розрахунку на одного робітника) і для кожної групи визначити загальні витрати обігу в розрахунку на один магазин. Зробити висновки. 4. 24 Визначити середньозважені індекси цін і кількості проданих акцій на двох ринках і зробити висновки за такими даними : Ринок Обсяг торгів, млн.грн. Темпи приросту, % 2004 р. 2005 р. Ціни на акції Кількість акцій Первинний 820 1920 80 45 Вторинний 450 1340 140 36 5. 25 Чисельність населення міста в 2009 році – 700 тис.осіб. коефіцієнт природного приросту – 20 0/00, механічного – 30 0/00. Яка чисельність населення передбачається через три роки. 6. 26 За місяць сума явок на роботу дорівнювала 58200 люд.-днів, сума неявок – 2400 люд.-днів, у тому числі 1300 люд-днів – святкові і вихідні і 800 люд.-днів – чергові відпустки. У кількості явок враховано 210 люд.-днів цілоденних простоїв. Визначити : 1) календарний, табельний, максимально можливий фонд робочого часу; 2) коефіцієнти використання табельного, максимально можливого фонду робочого часу. Література 28

 11. Статистика
  Аналітико-розрахункове завдання 1. Аналіз заробітної плати в країнах СНД 3 Список використаних джерел 10 Аналіз до теми № 2 «ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ВИБІР МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ» Аналіз до теми № 3 «ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Реферат Прогнозування попиту продукції Вступ 3 1. Сутність попиту та необхідність його прогнозування 4 2. Моделі прогнозування попиту 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 12. Статистика
  Задача 1 3 Коефіцієнт народжуваності за 1997 р. по району становив 26,5‰. Частка жінок у віці від 15 до 49 років у загальній чисельності населення становила 28%. У 1997 р. народилось 962 чоловіки. Визначити спеціальний коефіцієнт народжуваності та середньорічну чисельність населення району. К народж. = Кількість народжених / Кількість населення * 100% Задача 2 3 Запаси матеріальних цінностей та їх динаміка за рік у галузях одного з економічних районів характеризується даними, вказаними в табл. 1. Визначити і проаналізувати обсяг запасів матеріальних цінностей на кінець року року. Задача 3 5 За наведеними в таблиці даними визначити показники використання основних фондів у базовому та звітному періодах, додатковий обсяг продукції, отриманий у звітному періоді за рахунок збільшення основних фондів та за рахунок їх кращого використання. Показники Період базовий, тис.грн. звітний, тис.грн. Обсяг продукції промислового підприємства 3200 3840 .......... Задача 4 6 Тривалість обігу оборотних фондів скоротилась на 7 5%, а обсяг реалізації підвищився на 20 25 %. Як змінився середній залишок оборотних фондів? Задача 5 6 Товарооборот торговельного підприємства у звітному періоді становив 5900 тис. ум. од., витрати обігу — 10,5% до товарообороту. Підприємство заплатило податків 25 тис., отримало доходів 215 тис. ум. од. Витрати послуг транспорту становили 14,3% від загальної суми витрат обігу. Визначити валову продукцію торговельного підприємства. Задача 6 7 Відомо, що за червень по підприємству відпрацьовано 57450 людино-днів, неявки на роботу – 8900 людино-днів, у тому числі святкові та вихідні – 5200 людино-днів, чергові відпустки – 2440 людино-днів. Кількість робочих днів на підприємстві у червні – 23. Визначити календарний, табельний, максимально-можливий фонди робочого часу, середньо спискову, середньо явочну і середню кількість тих, хто фактично працював. Задача 7 8 Визначити індекси продуктивності праці окремо в рослинництві та тваринництві, а також в цілому по сільському господарству (змінного складу, постійного складу та структурних зрушень), приріст валової продукції сільського господарства за рахунок окремих факторів. Галузь Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, тис.грн. Кількість відпрацьованих людино-днів Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період Рослинництво 1800 1200 2100 1364 61000 60000 65000 62000 Тваринництво 2200 1400 2340 1350 68400 59000 71300 51200 Список використаної літератури 10

 13. Кр статистика
  Зміст 1. Реалізована продукція промисловості 3 2. Статистична комісія ООН 5 Задача 1 9 На екзамені зі статистики отримані наступні оцінки: 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 5 2 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу й указати його елементи. Зобразити цей ряд графічно. Зробити висновки. Задача 2 11 Розрахувати кількість населення, яка буде через 5 років, виходячи з таких даних: чисельність населення у звітному році 1 млн. чол., загальний коефіцієнт смертності 8%, коефіцієнт прибуття 5%, кое¬фіцієнт вибуття 2%, коефіцієнт народжуваності 9%. Задача 3 12 Експорт товарів і послуг за рік становив 12 млрд. США, імпорт товарів і послуг 12,5, валовий внутрішній продукт – 68. Сальдо торговельного балансу: А) активні, Б) пасивні, імпортна залежність країни В) безпечна Г) небезпечна Список використаної літератури. 14

 14. Статистика
  1. Числові характеристики неперервних випадкових величин 3 2. Рівномірний, нормальний показник розподілу та їх характеристики 5 3. Однофакторний дисперсійний аналіз 9 3. Теоретичні розподіли, що використовуються у статистичних висновках 14 Література 18

 15. Статистика
  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua