Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ (ID:4776)
| Размер: 201 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 19.08.2005 |
СодержаниеЗМІСТ 0
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 6
1.1. Суть та поняття якості 6
1.2. Значення стандартизації та сертифікації 18
1.3. Менеджмент системи якості 30
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 46
2.1. Загальна характеристика підприємства 46
2.2. Аналіз системи управління якістю 52
3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61
3.1. Характеристика систем управління якістю підприємств даної галузі 61
3.2. Шляхи удосконалення менеджменту якості на підприємстві 76
ВИСНОВОК 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ 107
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Управління якістю. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації
  1. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації 3 2. Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю 6 Список використаних джерел 18

 2. Управління асортиментом та якістю товарів і послуг
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА 6 1.1 Формування і управління асортиментом 6 1.2. Менеджмент системи якості 13 1.3. Досвід зарубіжних компаній 17 1.4. Характеристика підприємства „Ельдорадо” 21 1.5 Аналіз управління асортиментом продукції 24 1.6. Аналіз управління якістю торговельних послуг 28 2. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 35 2.1. Висновки 35 2.2. Пропозиції 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань управління асортиментом товарів та якістю торговельних послуг підприємства, вироблення умінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень в сфері управління асортиментом та якістю та уміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними завданнями даної роботи є : 1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної і світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів до управління асортиментом товарів та якістю обслуговування торговельного підприємства. 2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань. 3. Дослідження управління товарним асортиментом та якістю на підприємстві. Об’єктом дослідження є діяльність українських підприємств на ринку, пов'язана з управлінням асортиментом та якістю. Предметом дослідження є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій формування стратегії підприємства „Ельдорадо” по управлінню асортиментною політикою та управлінню якістю послуг. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Дана робота складається з вступу, двох розділі, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ складається з шести підрозділів. В даному розділі досліджено такі теоретичні питання як формування і управління асортиментом, питання менеджменту системи якості, досвід зарубіжних компаній по управлінню якістю, а також практичні питання: проведено характеристику підприємства, аналіз управління асортиментом товарів на підприємстві „Ельдорадо”, аналіз управління якістю послуг на підприємстві. В другому розділі підведено підсумки дослідження та надано пропозиції по удосконаленню роботи на підприємстві.

 3. Управління якістю продукції та послуг на тур підприємстві
  Вступ 3 1. Якість продукції та послуг і шляхи її забезпечення 5 1.1. Поняття, показники та класифікація якості продукції та послуг 5 1.2 Управління якістю продукції 12 1.3 Стандартизація та сертифікація продукції 18 2. Аналіз управління якістю на ТОВ “Загір’я” 26 2.1. Відомості про організацію 26 2.2. Політика в області якості 28 2.3. Аналіз системи управління якістю 29 3.Сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку забезпечення якості в туризмі 41 Висновок 47 Список використаних джерел 49

 4. Управління якістю послуг підприємства у фармацевтичній галузі
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади управління якістю послуг в ринкових умовах 6 1.1. Стандарти з управлінням якістю 6 1.2. Принципи управління якістю. 8 1.3. Реалізація управління якістю в фармацевтичній галузі 14 2. ЗАТ «Борщагівський ХФЗ» як приклад успішної діяльності у конкурентному середовищі на основі управління якістю 23 2.1. Загальні відомості про підприємство 23 2.2. Становище на ринку та основні конкуренти 29 2.3. Аналіз управління якістю у діяльності підприємства 32 3. Шляхи вдосконалення управління якістю у фармацевтичній галузі 34 3.1. Вдосконалення товарної політики у фармацевтичній галузі на основі управління якістю 34 3.2. Шляхи вдосконалення управління якістю ЗАТ НВЦ “Борщагівський хімфармзавод “ 38 Висновки 45 Література 49 Додатки 51-55 Метою роботи є розробка теоретичних, методичних і прикладних засад формування і реалізації системи управління якістю послуг підприємствами фармацевтичної галузі України.

 5. Управління якістю та конкурентоспроможністю медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах
  Вступ 3 1. Проблеми та перспективи зростання якості медичних послуг в умовах переходу до ринку 6 1.1. Проблеми державного управління якістю медичної допомоги в Україні та світі 6 1.2. Дослідження ефективності державного контролю якості медичної допомоги 9 1.3. Доступна і якісна медична допомога – нова парадигма розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я 14 2. Аналіз якості медичних послуг та конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Стан компанії на ринку платних медичних послуг 22 2.3. Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 27 3. Напрямки вдосконалення діяльності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 31 3.1. Управління фінансовим забезпеченням лікувальних установ. 31 3.2. Приватні клініки у сучасній системі медичних послуг 40 3.3. Напрями вдосконалення конкурентоспроможності медичних послуг ЗАТ «Медичний центр «Назва» 48 Висновки 54 Література 57 Додаток. Фінансова звітність МЦ «Назва» 61-66

 6. Розробка системи управління якістю послуг підприємства готельного господарства ( на прикладі готелю)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 6 1.1. Система управління якістю як основа конкурентоспроможності підприємства готельного господарства 6 1.2. Категорія послуги в індустрії гостинності та її основні характеристики 18 1.3. Управління якістю готельних послуг: система, методи, функції та нормативно-правове регулювання 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У ВАТ „ГОТЕЛЬ „Назва” 45 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика готельного підприємства 45 2.2. Дослідження системи управління якістю на прикладі ВАТ „Готель „Назва” 60 2.3. Аналіз стратегії поліпшення якості послуг ВАТ „Готель „Назва” 73 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ У ВАТ „ГОТЕЛЬ „Назва” В УМОВАХ РИНКУ 76 3.1. Проблемні аспекти розробки та впровадження систем управління якістю (СУЯ) в діяльність ВАТ „Готель „Назва” 76 3.2. Розробка програми удосконалення якості послуг у ВАТ „Готель „Назва” 87 3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 98 3.4. Прогнозна оцінка ефективності реалізації системи управління якістю готельних послуг 107 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 120

 7. Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок туристичних послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Передумови виходу туристичних компаній на європейський ринок 6 1.1. Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні 6 1.2. Характеристика кон'юнктури туристичного ринку Європи 15 1.3. Використання концепції стратегічного управління в індустрії туризму 25 Розділ II. Основні напрямки стратегії українських компаній на європейському ринку туристичних послуг 32 2.1. Дослідження європейського ринку туристичних послуг 32 2.2. Аналіз цільових ринків та вибір стратегії захвату 36 2.3. Вибір маркетингової стратегії 41 2.4. План стратегічного маркетингу ТОВ „Тур-сервіс” 46 2.5. Оцінка та контроль виконання маркетингового плану 65 Розділ III. Шляхи підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємства ТОВ „Тур-сервіс” 68 3.1. Впровадження системи підтримки продаж 68 3.2. Прогнозування попиту та забезпечення конкурентоспроможності 73 3.3. Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні турпродукту на європейському ринку 89 Висновок 96 Список використаної літератури 100 Додатки 107

 8. Ринок туристичних послуг
  Вступ 3 1. Характеристика сучасного стану ринку туристичних послуг 4 2. Сегментування ринку 9 3. Маркетинговий комплекс для цільового ринку 18 4. Шляхи диференціації послуг 20 5. Стандарт обслуговування 23 Висновки 23 Література 24

 9. Вибір постачальника туристичних послуг
  Вступ 3 1. Шляхи вибору постачальника 3 2. Вибір постачальника транспортних послуг для туристичної фірми 9 Висновок 16 Література 17

 10. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 11. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 12. Страхування міжнародних туристичних послуг
  Вступ 3 1. Поняття та особливості страхування туристичних послуг 4 2. Основні форми страхового обслуговування туристів 6 Висновки 8 Список використаної літератури 9

 13. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 14. Формування собівартості туристичних послуг
  курсова - бакалавр ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та основні характеристики собівартості туристичних послуг 7 1.2. Основні складові формування собівартості туристичних послуг 11 1.3. Методи розрахунку собівартості туристичних послуг 15 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства 21 2.2. Динаміка витрат туристичного підприємства ТОВ «Назва» 36 2.3. Аналіз формування собівартості туристичних послуг на прикладі деяких турпродуктів 40 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 49 3.1. Оцінка факторів, що вплинули на калькуляцію собівартості туристичних послуг 49 3.2. Шляхи зниження собівартості туристичних послуг ТОВ «Назва» 54 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 68-73

 15. Відповідальність за організацію безпеки туристичних послуг
  з дисципліни «Міжнародне туристичне право» ЗМІСТ 1. Організація безпеки туристичних послуг 3 2. Відповідальність за організацію безпеки туристичних послуг 8 Список використаної літератури 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua