Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Комплексна оцінка соціальної-економічних явищ та процесів перехідної економіки (ID:4926)
| Размер: 57 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 25.08.2005 |
СодержаниеВступ. 3
1. Аналіз соціально-економічних показників перехідної економіки України. 5
1.1 Загальна характеристика перехідної економіки. 5
1.2 Оцінка показників соціально-економічного розвитку країни з перехідною економікою. 6
1.3 Оцінка рівня соціального забезпечення населення. 8
2. Оцінка показників соціального забезпечення населення України. 13
2.2 Державна політика відносно охорони здоров’я населення України і показники захворюваності. 13
2.2 Показники соціального захисту населення. 19
2.3 Коментар до інформації Міжнародної організації праці щодо рівня життя населення України. 21
Висновок. 26
Список використаних літературних джерел. 27
Додаток 1. 29

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Методи дослідження економічних процесів та явищ, їх характеристика
  Вступ 3 1. Економіка - основа життя людського суспільства. Предмет дослідження економічної теорії 4 2. Відомі методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів 12 3. Характеристика найбільш розповсюджених методів дослідження 14 3.1 Загальнонаукові методи дослідження 14 3.2 Спеціальні методи дослідження 18 Висновки 23 Список використаної літератури 25

 2. Макроекономічний зміст соціальної політики держави (за матеріалами країн перехідної економіки)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Макроекономічний зміст соціальної політики: мета соцальної політики, її складові і зміст 7 1.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 7 1.2. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 9 1.3. Соціально-економічні передумови формування соціальних гарантій 13 Розділ 2. Засоби державної соціальної політики їх ефективність 23 2.1. Соціальна структура сучасної Німеччини 23 2.2. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 24 2.3. Прошарки у сфері послуг 26 2.4. Еліта та шлях до неї 28 2.5. Прошарки, що проживають на межі бідності 29 Розділ 3 Макроекономічні наслідки соціальної політики в Україні, заходи спрямовані на зайнятість, зростання доходів бідних, гарантії мінімального споживання 34 3.1. Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки 34 3.2. Соціальна політика як важливий чинник зростання української економіки 38 Висновок 43 Література 45 Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З.Бербешкіної, Ф.Бурджанова, Н.Грищенка, Н.Денісова, І.Домніної, Є.Капустіна, О.Козловського, Л.Кунельського, Є.Мальгінової, К.Микульського, Л.Ржаніциної, Н.Римашевської, А.Римашевського, В.Роіка, Г.Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної системи. Актуальність проблеми формування та реалізації ефективної системи соціальних гарантій, її теоретична та практична значущість, високий ступінь дискусійності, необхідність осмислення та використання вітчизняної і закордонної теоретичної спадщини й практичного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми, мету та задачі роботи. Метою курсової є визначення функціональної ролі інтегрального комплексу соціальних гарантій та розробка механізму його забезпечення в процесі становлення в Україні ринкових відносин. Виходячи з цієї мети, в роботі поставлено та вирішено такі задачі: - визначено місце, роль та функціональні можливості розподільного механізму у відтворювальному процесі як економічної основи соціального захисту; - здійснено порівняльний аналіз базових соціальних моделей захисту населення в країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою; - проаналізовано сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні; - визначено шляхи та методи формування механізму реалізації соціальних гарантій в Україні. Об’єктом дослідження виступають економічні та соціальні процеси, а також відносини, що виникають при реалізації системи соціальних гарантій в конкретних соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є соціальні гарантії як економічна категорія та механізм їх забезпечення в системі соціального захисту населення. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України. У вступі необхідно виправити роботи, замінити на слово - курсову

 3. Моделювання економічних процесів ринкової економіки
  1. Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера. 3 2. Модель лінійної регресії. 8 Задача. 15 4. Економіка країни характеризується такими показниками, млрд. гр. од: Споживчі витрати 50 Державні закупівлі товарів та послуг 25 Валові внутрішні інвестиції 10 Державні трансферти 2,5 Виплата відсотків за державним боргом 1,5 Податки 25 Для покриття дефіциту держбюджету випущено державні облігації та збільшено пропозицію грошей в економіці. Дефіцит держбюджету на 30 % фінансується за рахунок випуску державних облігацій, на 70 % — за рахунок збільшення пропозиції грошей. Література. 18

 4. Задачі моделювання економічних процесів ринкової економіки. Варіант 10
  1. Тест. У моделі "витрати — випуск" сукупний попит представлений: 3 2. Задача. Резервна норма комерційних банків становить 20 %. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %. 4 3. Задача. Споживач володіє капіталом у сумі 10 тис. гр. од. і передбачає прожити ще 50 років. Він очікує одержати дохід 400 тис. гр. од. та пропрацювати ще 40 років. 4 4. Задача. Економіка країни описується такими рівняннями: Y=C+І, C = 80 + 0,87, І=25. 8 5. Модель Домара. 8 6. Задача споживчого вибору як задача на умовний екстремум. 12 Література. 15

 5. Бюджетний дефіцит в умовах перехідної економіки
  Вступ 2 1. Теоретичні засади бюджетного дефіциту 4 1.1. Дефіцит державного бюджету: основні поняття і причини виникнення 4 1.2. Джерела покриття бюджетного дефіциту 11 2. Бюджетна політика в Україні 17 2.1. Управління бюджетним дефіцитом в перехідній економіці 17 2.2. Фінансування державного дефіциту в Україні 24 3. Напрями збалансування державного бюджету України та шляхи подолання його дефіциту 27 3.1. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту 27 3.2. Основні проблеми та шляхи подолання дефіциту державного бюджету в Україні 33 Висновки 41 Список використаної літератури 43-47

 6. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 8 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15 ДОДАТКИ 16

 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 5 1.1. Людський капітал як економічна категорія 5 1.2. Види людського капіталу. Критерії формування людського капіталу 9 2. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 14 2.1. Людський капітал в економіці України 14 2.2. Проблеми зростання людського капіталу у суспільстві 24 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 30 3.1. Проблеми формування людського капіталу в Україні 30 3.2. Основні напрями покращення формування та раціонального використання людського капіталу в Україні 34 ВИСНОВОК 39 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ 45

 8. Прогнозування соціально-економічних процесів
  Розрахункове завдання №1. 2 За наведеними відомостями про кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потрібно провести структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові). Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб 1 2003 Січень 1061 2 Лютий 1100,9 3 Березень 1109,4 4 Квітень 1107,3 5 Травень 1057,8 6 Червень 1012,7 7 Липень 996,1 8 Серпень 982,8 9 Вересень 961,8 10 Жовтень 938,6 11 Листопад 949,9 12 Грудень 988,9 13 2004 Січень 1003,6 14 Лютий 1045,4 15 Березень 1061,2 16 Квітень 1044,6 17 Травень 1005,8 18 Червень 962,5 19 Липень 945 20 Серпень 925,6 21 Вересень 914 22 Жовтень 893,6 23 Листопад 919,7 24 Грудень 981,8 25 2005 Січень 992,1 26 Лютий 1019 27 Березень 1018,4 28 Квітень 986,7 29 Травень 918,3 30 Червень 858,3 31 Липень 825,4 32 Серпень 800,4 Дослідження має включати наступні елементи аналізу: − Графічний аналіз часового ряду. − Розрахунок коефіцієнтів автокореляції для зрушень, які дорівнюють від одного до дванадцяти місяців. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів автокореляції за різними критеріями. − Дослідження виду детермінованого тренду й сезонності за допомогою переходу до перших різниць та аналізу автокореляційної функції часового ряду. − Визначення типу стаціонарного процесу для випадкової складової часового ряду. Розрахункове завдання №2. 9 За даними, наведеними у розрахунковому завданні №1, зробити прогноз економічного показника на наступний рік. У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені прогнози, одержані за наступними методами згладжування часових рядів: 1. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за наївними методами. 2. Екстраполяція за простою середньою, середнім абсолютним приростом (середнім темпом зростання). 3. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простої ковзної середньої. Як підібрати вікно згладжування? 4. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простого експоненціального згладжування. Як підібрати константу згладжування? 5. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом Хольта. 6. Побудова прогнозу тренд-сезонного процесу за методом Хольта-Вінтерса. 7. Порівняльна характеристика застосованих методів прогнозування, на підставі аналізу підсумкових оцінок похибок прогнозування MSE, RMSE, MPE, MAPE. 8. Вибір найкращої моделі та розрахунок інтервалу надійності знайденого прогнозу. 9. Обґрунтування адекватності вибраної моделі прогнозування. Розрахункове завдання №3. 26 За даними індексу споживчих цін Yt з січня 2007 року до грудня 2009 року розрахувати прогноз цього економічного показника на наступний рік, використовуючи екстраполяцію тренду на основі кривих зростання. Місяць Січ. Лют. Берез. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Рік 2007 Yt 43841 45266 47599 48649 49095 51490 54224 56628 58076 59051 59943 64870 Рік 2008 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 Рік 2009 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені наступні питання: 1. Вибір виду кривої зростання. 2. Лінеаризація побудованої моделі та оцінювання її параметрів за МНК. 3. Обґрунтування точності й адекватності обраної моделі прогнозування. 4. Розрахунок точкового та інтервального прогнозів тенденції часового ряду. Розрахункове завдання №4. 37 За даними самостійно підібраного для дослідження часового ряду зробити короткостроковий прогноз, використовуючи наступні кроки методики Бокса-Дженкінса: 1. Ідентифікувати часовий ряд, тобто визначити порядок його інтеграції - d, авторегресії - p і ковзної середньої - q. 2. Побудувати кілька придатних ARIMA-моделей, оцінити їх параметри. 3. Перевірити точність й адекватність підігнаних моделей та вибрати кращу з них. 4. На основі обраної моделі розрахувати прогноз на наступний рік. 5. Результати дослідження оформити письмово. Висновки робити на 5-% рівні значущості. Література 46

 9. Роль ринкової інфраcтруктури в регулюванні економічних процесів
  Вступ 3 1. Поняття ринку та ринкової інфраструктури 6 1.1. Поняття ринку 6 1.2. Сутність та функції інфраструктури ринку 9 1.3 Складові ринкової інфраструктури 12 2. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні 17 2.1 Аналіз розвитку елементів ринкової інфраструктури 17 2.2 Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі 22 2.3 Комунікаційна і туристична інфраструктура 26 Висновок 31 Література 33

 10. Бюджет у регулювання економічних і соціальних процесів у державі
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 4 2. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 3. РОЛЬ БЮДЖЕТУ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 24 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33-34 Метою написання роботи є визначення ролі бюджету в соціально-економічному розвитку країни. Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що складаються між суб’єктами господарювання в процесі формування державного бюджету країни. Об’єктом дослідження виступає державний бюджет. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях

 11. Податок на прибуток і його роль в регулюванні економічних процесів
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи оподаткування прибутку підприємств 6 1.1. Економічна сутність роль та значення податку на прибуток юридичних осіб (підприємств) 6 1.2. Розвиток прибуткового оподаткування 13 1.3. Світовий досвід справляння податку на прибуток 30 Розділ ІІ. Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємств. 36 2.1. Система оподаткування прибутку підприємств 36 2.2. Платники та об`єкти оподаткування. Ставки та механізм оподаткування 46 2.3. Методика обчислення, обліку і сплати податку на прибуток та його документальне забезпечення 59 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств 76 3.1. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємства та шляхи їх вирішення 76 3.2. Удосконалення методики розрахунку і стимулювання потенціалу податку на прибуток 94 3.3. Вибір пріоритетних напрямів мінімізації оподаткування прибутку юридичних осіб 101 Висновки 104 Список використаної літератури 108 Додатки 112 Метою дослідження даної дипломної роботи було висвітлення взаємозв’язку між сучасною податковою системою України та економічним розвитком держави і фінансовими результатами підприємств. Також метою дослідження було виявлення основних недоліків діючої системи оподаткування прибутку підприємств та напрямків її удосконалення. Об’єкт дослідження даної роботи – система та методологія оподаткування прибутку підприємств. Предметом дослідження – сучасне законодавство України та зарубіжних країн щодо оподаткування прибутку підприємств, статистичні дані головних економічних макропоказників та результатів діяльності підприємств України. Методи дослідження – в роботі проводилось дослідження напрямків удосконалення чинного законодавства України щодо оподаткування прибутку методом порання його з законодавством інших країн, та їх економічного становища. При проведенні аналізу тенденції змін податкових надходжень від податку на прибуток, аналізу податкового навантаження на підприємства використався графічний та математичний метод оцінки статистичних даних.

 12. Міграція як соціальне явище. Особливості міграційних процесів в Україні. Організація і практика соціальної роботи з мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція як соціальне явище. 4 1.1. Поняття міграції, особи що є мігрантами і біженцями. 4 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 7 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 9 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні та їх вплив на методи соціальної роботи. 9 3. Організація і практика соціальної роботи з 18 мігрантами. 18 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 18 роботи з мігрантами. 18 3.2. Практична соціальна робота. 24 Висновки. 28 Література. 29

 13. Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46-50 Метою роботи є визначення особливостей функціональної структури світової економіки в ХХ-ХХІ століттях. Предметом роботи є світова економіка. Об’єктом роботи є механізм функціонування світової економіки. Літературна база роботи: учбові посібники, періодична література.

 14. Варіант 3 Історія економіки та економічних вчень
  Теоретичні питання 3 1. Нові тенденції господарського розвитку держав Європейської цивілізації наприкінці XVIII - початку XIX ст. 3 2. Трансформація класичної буржуазної політекономії на межі XVIII — XIX ст. 6 3. Науково-технічна революція і науково-технічний прогрес та їх вплив на розвиток світової системи господарства та національних економік у першій половині XX ст. 9 4. Концепції «індустріального», «нового індустріального» та «постіндустріального суспільства». 13 Розкрити зміст категорій і понять 21 Первісне нагромадження капіталу Робоча сила як товар Постійний та змінний капітал. Вартість і споживча вартість Органічна будова капіталу Оборот капіталу Держава загального добробуту Ортодоксальна програма стабілізації Гетеродоксна програма стабілізації Соціально-орієнтована економіка Тести 23 1. Назвіть головні засади класичної школи політичної економії: 2. Назвіть прихильників фізіократизму: 3. Назвіть теоретичні засади економічних поглядів А. Сміта: 4. Назвіть, яку працю А. Сміт визнає за продуктивну: 5. Назвіть проблеми, що перебували в центрі економічних досліджень Д. Рікардо: 6. В основу соціально-економічної перебудови Росії Пестель покладав: 7. Критикуючи буржуазну політичну економію, Герцен і Огарьов проголошують необхідність створення нової економічної науки, яка б: 8. На думку В. Дмитрієва, головна мета його економічних досліджень: 9. Високий ступінь відокремлення землі від общини мала: 10. Нова економічна політика в Росії передбачала: Список використаної літератури 25

 15. Контрольна робота з світової економіки та міжнародних економічних відносин
  1. Галузева структура світового господарства. 3 1.1. Сучасна соціально-економічна структура світового господарства. 3 1.2. Структура господарства за ВВП і зайнятістю населення. 5 2. Світовий ринок позичкового капіталу. 7 2.1. Міжнародний кредит як економічна категорія. 7 2.2. Класифікація міжнародного кредиту. 9 3. Економіка Чехії і Словаччини. 11 3.1. Загальна характеристика економік Чехії та Словаччини. 11 3.2. Національні програми переходу до ринкової економіки у Чехії та Словаччині. 13 Список використаної літератури. 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua