Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави (ID:5001)
| Размер: 57 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 18.04.2006 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття державного кредиту 7
2. Внутрішній та зовнішній державний борг 10
3. Форми державного кредиту 19
4. Нормативно-правове забезпечення відносин
у галузі державного кредиту 26
Висновки 32
Список використаних джерел 35

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб
  1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб. ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний кредит: поняття, ознаки, форми 3 2. Державний кредит та формування державного боргу країни 8 Висновок 14 Література 16 2. Поняття та економічний зміст державних доходів. Чинники, що впливають на масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів. Вступ 18 1. Поняття та економічний зміст державних доходів 18 2. Чинники, що визначають масштаби державних доходів 22 3. Аналіз державних цільових фондів 23 Висновки 27 Література 29 3. Поняття фінансів. Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Вступ 31 1. Сутність фінансів, передумови виникнення фінансів, їх ознаки 31 2. Види і характеристика фінансових відносин 35 3. Функції фінансів та їх роль у суспільстві 37 Висновок 38 Література 39

 2. Лізинг та його роль в формуванні основних фондів
  Розділ 1. Теоретичні та методолгічні основи використання механізмів лізингу в діяльності підприємства 3 1.1. Сутність лізингових операцій та їх роль в діяльності сучасних підприємств 3 1.2. Лізингові операції як форма формування та оновлення техніко-технологічної бази (основних фондів) підприємства 12 1.3. Методичні основи оцінки ефективності лізингових операцій 17 1.4. Проблеми запровадження та використання лізингових механізмів в сучасних умовах націнальної економіки 23 Розділ 2. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ТОВ «Альфапрінт» 36 2.1. Аналітична оцінка економічних результатів діяльності ТОВ «Альфапрінт» 36 2.2. Аналіз ефективності проведення лізингових операцій ТОВ «Альфапрінт» 52 2.3. Основні фактори впливу на ефективність лізингових операцій, як інструмент формування та оновлення основних фондів підприємства 60 Розділ 3. Концептуальні основи оптимізації механізмів та моделей лізингових операцій при формуванні основних фондів підприємства 74 3.1. Основні методичні підходи до формування високоефективних лізингових механізмів на підприємстві 74 3.2. Побудова на підприємстві ефективних моделей аналізу та оцінки лізингових операцій 79 3.3. Обгрунтування проекту використання лізингу для формування та оновлення основних фондів підприємства 87 (Вступ і висновок відсутні)

 3. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 4. БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУ 6 1.1. Сутність кредиту та його види 6 1.2. Роль кредиту в діяльності підприємства 16 1.3. Характеристика об’єкту дослідження Укрпромбанку 22 РОЗДІЛ. 2. МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 35 2.1. Планування потреби в кредиті 35 2.2. Порядок оформлення кредитів 41 2.3. Використання кредиту 49 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ 58 3.1. Аналіз динаміки кредитування 58 3.2. Ефективність банківського кредитування та його вплив на фінансовий стан підприємства 64 3.3. Характер використання кредитування 67 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ БАНКУ 71 4.1. Удосконалення кредитної діяльності 71 4.2. Оптимізація роботи кредитного відділу 77 4.3. Економічний результат від впровадження запропонованих заходів 85 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 107

 5. Фінанси Бюджет як основний фінансовий план держави. Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів
  1. Бюджет як основний фінансовий план держави. Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів 3 1.1 Сутність, призначення та роль бюджету держави 3 1.2 Держбюджет як основний фінансовий план держави 12 1.3 Роль бюджету у системі фінансових планів 14 Література 15 2. Бюджетне планування, його завдання, методи та принципи. Касове виконання доходної та видаткової частини бюджету 16 2.1 Бюджетне планування, його завдання та принципи 16 2.2 Методи бюджетног опланування 17 2.3 Касове виконання доходної та видаткової частини бюджету 20 Література 24 3. Фінансовий ринок, його сутність та роль у мобілізації, розподілі та перерозподілі фінансових ресурсів. Функції фінансових ринків. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції 25 3.1 Фінансовий ринок: сутність, призначення, функції, принципи та класифікація 25 3.2 Розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів на фінансовому ринку 29 3.3 Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції 31 Література 35

 6. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів фінансових організацій
  Вступ 3 1. Світові міжнародні фінансові організації 5 2. Європейські фінансові організації 14 3. Основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 17 4. Сучасний стан співробітництва України з МФО 25 Висновки 32 Література 35

 7. Проблема оцінки та розподілу ресурсів при формуванні загальнокорпоративної стратегії
  Вступ 3 1. Корпоративна стратегія: сутність, класифікація, вибір 4 2. Особливості ресурсного забезпечення корпоративної стратегії підприємства 9 3. Оцінка потреби у ресурсах при формуванні корпоративної стратегії 13 3.1. Матеріально-сировинні ресурси 13 3.2. Техніка та технологія 14 3.3. Трудові ресурси 15 3.4. Фінансові ресурси 18 3.5. Інформаційні ресурси 20 3.6. Енергетичні ресурси 21 Висновки 22 Література 23

 8. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок
  План 2 1. Фінанси підприємств, організацій, установ. 3 1.1 Склад фінансів підприємств, організацій і установ. 3 Система державних фінансів 5 2.1 Державний бюджет 5 2.2 Місцеві бюджети. 6 3. Фінанси страхування 9 Функції страхування. 10 3. Державний кредит 11 4.Фінансові ринки 13 4.1. Види фінансових ринків 14 Література 15 5. Видатки місцевих бюджетів. Сутність та види міжбюджетних трансфертів. 16 5.1. Видатки з місцевих бюджетів. 16 5.2. Сутність та види міжбюджетних трансфертів 20 Література 23 6. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Джерела фінансування та напрямки використовування. 24 6.1.Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. 24 6.2. Джерела фінансування 25 6.3. Напрямки використовування. 26 Література 29

 9. Роль діяльності у формуванні особистості
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ 4 2. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ 6 3. ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ 9 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 10. Роль художньої літератури у формуванні світогляду людини

 11. Роль і місце біржової торгівлі у формуванні аграрного ринку
  Вступ 3 Роль і місце біржової торгівлі у формуванні аграрного ринку 4 1. Поняття біржової торгівлі 4 2. Біржова торгівля у формуванні аграрного ринку 6 3. Стратегія розвитку інфраструктури біржового аграрного ринку при організації торгівлі спотовими та строковими контрактами 10 Висновок 16 Література 17 Додатки 18 Додаток 1 - Організаційна модель біржової інфраструктури аграрного ринку 18 Додаток 2 - Організаційна схема біржової торгівлі спотовими та строковими контрактами при використанні удосконаленої біржової інфраструктури 20

 12. : Роль профорієнтації у формуванні, відтворенні та збереженні трудового потенціалу України
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ У ФОРМУВАННІ, ВІДТВОРЕННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 5 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ УКРАЇНИ 9 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 13. Податкова система її роль у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів
  ЗМІСТ 1. Сутність податкової системи 3 2. Функції податкової системи 4 3. Роль податкової системи у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 9

 14. Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості
  І. Мова – найцінніше надбання людства ІІ. Головні функції мови: а) комунікативна; б) мислеоформлююча; в) пізнавальна; г) естетична ІІІ. 1) Роль мови у формуванні особистості: а) мова і мислення; б) плекаймо слово; в)” Мова рідна, слово рідне” 2) Підсумки і висновки: а) краса і багатство рідної мови; б) моя особиста позиція про роль мови в житті людини і суспільства.

 15. Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей
  Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей Нема літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua