Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз динаміки явища за допомогою методу ланцюгових підстановок (ID:5050)
| Размер: 67 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 17.04.2006 |
СодержаниеРобота виконана з розрахунками

Вступ 3
1. Метод ланцюгових підстановок як один з головних прийомів елімінування в економічному аналізі 5
2. Практичне застосування методу ланцюгових підстановок 15
2.1. Вихідні умови завдання 15
2.2. Застосування методу ланцюгових підстановок для вирішення задач факторного аналізу 17
Висновки 26
Список використаної літератури 27

Основним методом факторного аналізу при розгляді фінансово-господарської діяльності підприємства є метод ланцюгових підстановок.
Це обґрунтовує вибір теми дослідження.
Мета дослідження – проаналізувати вплив факторів на результативну ознаку за допомогою методу ланцюгових підстановок.
Предмет дослідження – метод ланцюгових підстановок.
Об’єкт дослідження – фактори, що впливають на показники фінансово-господарської діяльності підприємства.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Спосіб ланцюгових підстановок як метод факторного аналізу
  Спосіб ланцюгових підстановок як метод факторного аналізу. 3 Задачи. 11 Список літератури 16 Наведено інформацію про динаміку показників, що характери¬зують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підпри¬ємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону)... 2. Методом ланцюгової підстановки визначити вплив зміни обсягу продукції, ціни та собівартості одиниці на величину прибутку від її реалізації Показник План Факт Обсяг випуску продукції, ОП, од. 700 750 Ціна одиниці, грн. 115 125 Собівартість одиниці, грн. 87 88

 2. Розрахувати способом ланцюгових підстановок вплив на зміну беззбитковості обсягу випуску продукції наступних факторів
  Задача. Розрахувати способом ланцюгових підстановок вплив на зміну беззбитковості обсягу випуску продукції наступних факторів: • постійних витрат; • змінних витрат на одиницю продукції; • ціни одиниці продукції.

 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗОВАНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СМІЛ (АДАПТОВАНОГО ТЕСТУ ММРI)
  Жіночий варіант методики 3 1.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідної 3 2.1 Підрахунок балів за кожною шкалою 26 2.3. Профільний лист 27 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 28 Чоловічий варіант методики 33 2.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідного 33 2.2. Підрахунок балів за кожною шкалою 65 2.3. Профільний лист 66 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 67 Висновок 72 Список використаної літератури 73 В ході дослідження за допомогою стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості СМІЛ (адаптованого тесту ММРI ) нами було проведено методику для двох осіб (чоловічої і жіночої статі) та оброблені результати тестування. Підрахувавши отримані сирі бали, ми перевели їх у Т-бали і склали особистісний профіль наших піддослідних.

 4. Особливості використання методу сітьового методу планування та управління на підприємстві
  Вступ 3 Особливості використання методу сітьового планування та управління на підприємстві 4 1. Сутність методу 4 2. Алгоритм розрахунку та основні елементи методу сітьового планування та управління на підприємстві 6 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 5. Аналіз динаміки і структури приватних заощаджень в Україні
  Вступ 3 Аналіз динаміки і структури приватних заощаджень в Україні 4 Поняття приватних заощаджень 4 Аналіз приватних заощаджень в Україні 6 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 6. Аналіз обсягів і динаміки реалізації продукції (робіт і послуг)
  Вступ 3 1. Завдання, основні напрями та інформаційна база аналізу реалізації продукції 3 2. Аналіз динаміки реалізації продукції 4 3. Аналіз виконання договірних зобов’язань з реалізації продукції 6 4. Аналіз резерві збільшення обсягів реалізації продукції 7 Висновки 11 Література 12 Задача 1 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асоргиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях Варіант II Пл. Факт. А 2.50 55 50 Б 3,20 60 65 В 4,50 50 45 Г 5.80 45 50 д 6.00 80 100 Разом - Задача 2 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи ( спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану внпуску вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % 1 120 1000 83,3 1100 85,9 2 100 150 12,5 80 6,3 3 80 50 1,7 100 7,8 Разом - 1200 100,0 1280 100,0 Задача 3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. 1 Обсяг продукції за місяць у порівняних цінах, тис. грн. 65400 58150 2 Середньооблікова кількість робітників, осіб 120 110 3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 2520 2420 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-годин 20160 18755 5 Середнє число днів роботи одного робітника 21 22 6 Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,75 7 Середньомісячний виробіток одного робітника, тис. грн. 545 528,636 8 Середньодобовий виробіток одного робітника, тис. грн. 25,952 24,029 9 Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн. 3,244 3,101 Задача 4 За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 – Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид матеріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум.од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А кг 60 5 55 6 1000 В м 2 50 4 56 Задача 5 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві. Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 – Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт Відхилення від плану (+, -) % до плану 1. Реалізовано продукції, т 1550 1800 1800-1550=250 +16,1 2. Собівартість 1 т, грн. 700 750 750-700=50 +7,1 3. Ціна за 1 т, грн. 900 850 850-900=-50 -5,6 4. Прибуток з 1 т, грн. 900-700=200 850-750=100 -100 -50,0 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 200*1550=310 100*1800=180 -130 -41,9

 7. Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за п’ять останніх років
  Вступ. 4 1. Видатки бюджету – поняття, сутність та класифікація 6 3. Принципи фінансування видатків державного бюджету 11 2. Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за період з 2002 по 2006 роки 17 Висновки. 35 Джерела для виконання роботи 38

 8. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства
  1. Порівняння балансового та сальдового методу в економічному аналізі 3 2. Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 6 3. Практичне завдання 1 15 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників (табл. 1) Таблиця 1 Цифрові дані, тис. грн. № п/п Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т 61 62 2 Коефіцієнт використання потужності 0,96 0,94 3 Число днів роботи за рік 290 280 4 Випуск продукції за рік, т ? ? 5 Оптова ціна 1т, грн. 2560 2690 6 Випуск продукції (реалізація), тис. грн. ? ? 7 Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 1240 1328 ........... 4. Практичне завдання 2 17 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. Зробити відповідні висновки. № п/п Сорт продукції Ціна, грн. План продукції, од. план факт план факт 1 Вищий 900 250 265 2 Перший 780 152 160 3 Другий 490 132 130 4 Третій 150 130 110 .............. Список використаної літератури 18

 9. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 10. Глорії, німби, вінця - загадкові оптичні явища
  Глорії, німби, вінця - загадкові оптичні явища Література

 11. Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
  1. Причини міжнародної міграції робочої сили 3 2. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили 7 3. Види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили 9 4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 13 Список використаної літератури 17

 12. Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
  Вступ 3 1. Сутність міжнародної міграції робочої сили 5 2. Міжнародна міграція трудових ресурсів як форма міжнародних економічних відносин 7 3. Наслідки міжнародної міграції робочої сили 12 4. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили 17 5. Зарубіжний досвід раціональної міграційної політики 20 Висновки 23 Список використаних джерел 26 Додаток 27

 13. Характеристика конкурентної динаміки
  Вступ 3 1. Термінологія економічної динаміки 4 2. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств, що ґрунтуються на обліку динамічних характеристик конкурентоспроможності 6 3. Управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням динаміки 8 Висновки 11 Список літератури 12

 14. Показники динаміки рівня цін
  Література 1. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст / Пер. з англ. - К.: Оспови,1998. - 682с. 2. Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія. Тернопіль “Астон”, 1996 3. Камаев В. Учебник по основам экономической теории. М. 1994 г. 4. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін 5. Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції і розрахунку індексів цін виробників 6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997

 15. Показники динаміки рівня цін
  Список літературы: 1. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2000. – 464с. 2. Статистика: підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. 3. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Симчера / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. 4. Социально-экономическая статистика / Под ред. С.Р. Несторович. – Минск: БГЭУ, 2000. 5. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432с.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua