Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Види інвестицій та проблеми інвестування в бізнесі (ID:5056)
| Размер: 28 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 29.04.2006 |
СодержаниеВСТУП 3
І. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 5
1.1. Економічна суть інвестицій. 5
1.2. Види інвестицій. 6
ІІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В БІЗНЕСІ. 9
2.1. Проблеми на внутрішньому інвестиційному ринку України 9
2.2. Актуальні проблеми інвестування українського бізнесу зарубіжними інвесторами. 14
ВИСНОВКИ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

Метою даної роботи є визначення існуючих видів інвестицій та актуальних проблем інвестування, що мають місце в сучасному українському бізнесі.
Об’єктом роботи виступає інвестиційна діяльність України.
Для повного висвітлення проблем та об’єктивної оцінки ситуації, що склалася на українському інвестиційному ринку було опрацьовано тематичну літературу, періодичні видання останніх років (2002-2005рр.), які торкаються питання інвестицій та проблем інвестування в бізнесі, а саме: «Інвестиції: практика та досвід», «Економіст», «Банківська справа», «Цінні папери України», а також використано Матеріали 19 засідання «Круглого столу» «Безпека економічних трансформацій», серед питань якого було розглянуто проблему інвестування малого та середнього бізнесу: «Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні».

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічна сутність інвестування. Основні об’єкти інвестування, класифікація форм і видів інвестицій
  Вступ 3 1. Економічна сутність інвестицій, цілі інвестування. 4 2. Організаційні форми інвестицій 15 3. Об’єкти інвестицій 18 Висновки 20 Список використаних джерел 22 Задачі. 24 1. Обчислити суму нарощуваних відсотків за вкладом під прості відсотки, якщо початкова вартість вкладу 10000 грн., кількість років – 5, відсоткова ставка – 15%. 2. Розрахувати вартість вкладу за три роки з урахуванням нарахованої суми простого відсотка, якщо початкова вартість вкладу 1000 грн., відсоткова ставка – 15%. 3. Розрахувати майбутню вартість вкладу через три роки за складним відсотком, якщо початкова сума вкладу 1000 грн., річний відсоток 15%.

 2. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

 3. Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі
  Вступ 3 1. Міжнародно-правове і національно-правове регулювання надання міжнародних туристських послуг 4 2. Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі 8 Висновок 14 Список використаних джерел: 16

 4. Поняття та види інвестицій
  Вступ 3 1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 2. Основні функції інвестицій 21 3. Класифікація інвестицій 26 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 5. Сутність, види та джерела інвестицій
  Сутність, види та джерела інвестицій Список використаних джерел

 6. Проблеми інвестування
  Література 1. Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 р. № 2198 2. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Прези¬дента України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №3. — С.46-48. 3. S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом.////Журнал “World Discussions” 21-12-2001 4. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України.-2000.-№11. 5. Ігор Ванюшин, Андрій Кулик. 2002 рік - найуспішніший рік співробітництва між містом Києвом та іноземними інвесторами. К: ДКП "НДІСЕП", 2003 р. 6. Мировой рынок кредиров 2002.//Журнал “World Discussions”21-01-2002 7. По итогам 2001 года Украина – самый прибыльный рынок для FDI. //:Журнал “World Discussions” 09-01-2002 8. Татаренко Н.О., Поручник A.M. Теорії інвестицій. - К.: КНЕУ, 2000. - 168с.

 7. Форми та види інвестицій. Балансовий план
  1.Форми та види інвестицій. Джерела фінансування інвестицій 3 1.1 Види інвестицій 3 1.2. Сутність інвестиційного процесу 6 2. Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розробки 10 2.1 Мета складання фінансового плану 11 2.2. Сутність балансового методу складання 13 Задача 1 15 Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства. Дані для розрахунку: 1. Первісна вартість обладнання - 600 тис. грн. 2. Витрати на проведення кап. ремонту за період експлуатації - 50 тис. грн. 3. Витрати на модернізацію - 120 тис. грн. 4. Ліквідаційна вартість - 0 тис. грн. 5. Середній термін служби обладнання - 5 років. Задача 2 16 Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту. Дані для розрахунку: По першій акції: Дивіденд - 150%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1850 грн. По другій акції: Дивіденд - 160%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1650 грн. Список використаної літератури 18

 8. Проблеми інвестування Транснаціональних корпорацій у економіку України
  Вступ 3 1. Кількісні прояви сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки. 6 1.1. форми ТНК 6 15 найбільших ТНК (2001 р.) 7 1.2 Еклектична парадигма: теоретичний аналіз транснаціонального виробництва. 10 Теоретичні підходи до аналізу транснаціонального виробництва 10 1.3 Переваги власності 13 1.4 Переваги інтерналізації 17 2. Пряме іноземне інвестування в економіці України 17 2.1 Галузева структура прямих іноземних інвестицій 17 2.2 Структура іноземного капіталу. 17 3. Проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестицій в Україні 17 3.1 Регулювання діяльності міжнародних компаній та іноземних інвестицій в Україні 17 3.2 Погляди іноземних інвесторів, стосовно питань інвестиційного клімату в Україні 17 4. Висновки та пропозиції 17 5. Література 17

 9. Венчурне інвестування як нова форма інвестування в світі
  ВСТУП 3 1. Необхідність венчурного інвестування 4 2. Джерела венчурного інвестування 7 3. Венчурне інвестуваня в Україні 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 10. Фінансовий менеджмент Види аналізу прибутку Види фінансового планування
  1. Види аналізу прибутку. 3 2. Види фінансового планування. 8 Список літератури 13

 11. ВИДИ БАНКІВ У ЯПОНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ. СПЕЦІАЛЬНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ЇХ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ
  Зміст 1. Сучасна кредитна система Японії 3 2. Центральний банк Японії, його структура та функції 7 3. Спеціальні кредитно-фінансові установи: їх види та функції 10 Список використаної літератури 19

 12. Система та види митних тарифів. Види мита
  Вступ 3 1. Митно-тарифні системи в сучасному світовому господарстві 3 2. Поняття і види мита 6 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 13. Франчайзинг у ресторанному бізнесі
  Вступ 3 2. Аналіз франчайзингових відносин в українському ресторанному бізнесі 6 2.1. Ресторанний бізнес на ринку франчайзингових послуг 6 2.2. ТОВ «Назва 1» - зростання на основі франчайзингу 12 2.3. ТОВ «Назва 2» як приклад динамічної франчайзингової мережі 24 3. Напрями вдосконалення франчайзингових відносин у ресторанному бізнесі 28 3.1. Оптимізація розмірів франчайзингової винагороди 28 3.2. Оцінювання економічних результатів участі у франчайзингових відносинах 31 Висновки 33 Література 35

 14. РЕКЛАМА В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
  ВСТУП 3 1. ЦІЛЬ РЕКЛАМУВАННЯ 4 2. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ, НА ЯКУ НАПРАВЛЕНА РЕКЛАМА, ЇЇ МОТИВАЦІЯ ПРИ ПОКУПЦІ ДАНОГО ТОВАРУ 5 3. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ 6 4. ГРАФІК ВИХОДУ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ 8 5. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ 10 6. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 11 7. ПРИРІСТ КІЛЬКОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА ОДИНИЦЮ ВИТРАЧЕНИХ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ 13 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 15. Інновації в готельному бізнесі
  Інновації в готельному бізнесі 2 Список використаних джерел 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua