Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз діяльності комерційних банків (ID:5139)
| Размер: 59 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 14.06.2006 |
СодержаниеВступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності 7
1.1. Загальні положення аналізу банківської діяльності 7
1.2. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення 10
Розділ 2. Комплексний аналіз діяльності підприємств 12
2.1. Аналіз активів та пасивів 12
2.2. Аналіз доходів i витрат банку 19
2.3. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку 25
Розділ 3. Удосконалення методики аналізу діяльності банку 27
3.1. Удосконалення методики GAP-аналізу 27
3.2. Побудова моделі динамічної фінансової рівноваги банку 29
Висновки 33
Список використаних джерел 36

Мета і завдання роботи. Метою роботи є вдосконалення концептуально-теоретичних засад аналізу банківської діяльності, формування системи аналітичного забезпечення процесу управління в банківських установах України за умов реформування облікової системи із застосуванням національних стандартів та з урахуванням вимог міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн. Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення, до яких належить:
• визначення ролі та місця економічного аналізу в системі важелів управління сучасним комерційним банком;
• поглиблення теорії економічного аналізу через уточнення визначення предмета, методу та системи аналітичних показників з урахуванням специфіки діяльності банку як об’єкта аналітичних досліджень;
• формування цілісного підходу до аналізу банківської діяльності, заснованого на принципах системності;
• обґрунтування методологічних засад аналізу банківської діяльності за допомогою концепцій, що пояснюють закономірності функціонування фінансової сфери;
• обґрунтування методологічних засад аналізу банківських портфелів та розроблення методичних засобів їх реалізації;
• формування системи показників та методики комплексного аналізу фінансової діяльності банку.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність комерційних банків України.
Предметом дослідження є теорія, методологія та методичний інструментарій аналізу фінансово-господарської діяльності банківських установ за умов становлення ринкових відносин в Україні.
Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм), методологічні засади системного підходу, основні теоретичні концепції, що пояснюють закономірності функціонування фінансової сфери, принципи Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, спеціальні прийоми та процедури аналітичних досліджень.
У процесі дослідження використано наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів з теорії, методології та організації економічного аналізу, бухгалтерського обліку, аудиту, теорії управління, банківської справи, фінансового і банківського менеджменту; законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність комерційних банків в Україні; рекомендації, положення та стандарти обліку і звітності; науково-методичну літературу; матеріали періодичних видань.
Структура і обсяг роботи визначається метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 320 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 49 сторінок. Робота вміщує 2 таблиці, 3 рисунки.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інвестиційна діяльності комерційних банків
  Вступ 3 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності комерційних банків 6 1.1. Сутність інвестиційних операцій банку 6 1.2. Участь комерційних банків в інвестиційному процесі 9 2. Аналіз інвестиційної діяльності комерційного банку на прикладі VAB Банку 14 2.1. Інвестиційна діяльність VAB Банку 14 2.2. Інвестиційна стратегія банку 22 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 2. Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення (статистика аналіз)
  Вступ 3 1. Економічні передумови функціонування банківської системи 4 2. Оцінки функціонування та стабільності банківської системи 7 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 3. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів
  1. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів 3 2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики 6 3. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу 11 Література 18

 4. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади формування ресурсної бази банку 5 1.1. Банківські ресурси: сутність та структура 5 1.2. Стан ресурсної бази банківської системи України 13 Розділ 2. Аналіз формування ресурсів ПАТ КБ « -Банк» 21 2.1. Місце власного капіталу у формуванні ресурсної бази банку 21 2.2. Депозитне формування ресурсів ПАТ КБ « -Банк» 30 2.3. Аналіз запозичених банківських ресурсів 38 Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування ресурсної бази банку 43 Висновки 56 Список використаної літератури 59 Додатки 62

 5. Операції комерційних банків
  ВАРІАНТ 10 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою: № п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума Дебет Кредит Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику. 2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію ... 3. Визначити фінансовий результат діяльності банку за рік та відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку 4. Скласти оборотно-сальдову відомість за 4 квартал за наступною формою:... Матеріал для виконання контрольної роботи. 1. Інформація про залишки по рахунках АКБ „КИЇВ” на 1.10.2005 р. Номер та назва рахунку Залишки на рахунках Дебет Кредит 1001” Банкноти та монети в касі банку” 120 000 1200 „Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України” 3200 000 ... ВИКОНАННЯ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 6. Операції комерційних банків
  Вступ 4 1. Сутність банківської системи і комерційних банків 5 2. Місце комерційних банків в структурі банківської системи 9 3. Операції комерційних банків 14 Висновки 18 Література 20

 7. Кредитні операції комерційних банків
  Зміст. Сутність та механізм проведення оцінки кредитоспроможності юридичних осіб. 3 Практична частина. 18 Завдання. Черкаська філія ЛТ "Укрінбанк" згідно балансу станом на 15 жовтня має на кореспондентському рахунку 11400 тис. грн. Сума коштів на депозитних рахунках юридичних осіб 7450 тис. грн. Сума коштів на депозитних рахунках фізичних осіб 5300 тис. грн. Сума коштів на поточних і бюджетних рахунках клієнтів 3800 тис. грн. Середньоденний розмір коштів необхідних для здійснення платежів 25% від суми залучених коштів. Фірма „Надія" отримала згоду банку на отримання короткотермінового кредиту на суму 240 тис. грн. Необхідно: визначити розмір наявних вільних кредитних ресурсів станом на 15 жовтня. Список використаних літературних джерел. 19

 8. Активні операції комерційних банків
  Вступ 3 1. Загальна характеристика активних операцій комерційних банків 4 1.1. Кредитні банківські операції 4 1.2. Інвестиційні банківські операції 8 1.3. Інші активні операції 16 2. Активні операції “АКБ Укрсоцбанк” 18 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Додатки 28-30

 9. Кредитні операції комерційних банків
  Вступ 3 1. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні 5 1.1. Класифікація і характеристика кредитних операцій 5 1.2. Форми кредиту 5 1.3. Кредитні операції 7 2. Етапи видачі кредиту 14 2.1. Підготовчий етап 14 2.2. Етап розгляду кредитного проекту та оцінки кредитоспроможності та фінансового стану позичальника 18 2.2.1. Експертиза кредитного проекту 19 2.2.2. Аналіз фінансового стану клієнта 20 2.2.3. Прогнозний аналіз грошових потоків клієнта 23 2.2.4. Підготовка схеми руху кредитних коштів 25 2.3. Оформлення кредитної документації 32 2.3.1. Кредитний договір 33 2.3.2. Договір застави 34 2.3.3. Договір поруки або гарантії 36 2.3.4. Договір страхування фінансових ризиків 37 3. Кредитна система та її структура 40 Висновок 53 Список використаної літератури 54 Додатки 55

 10. Операції та послуги комерційних банків
  Вступ 3 1. Операції комерційних банків 4 2. Характеристика банківських послуг 9 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 11. Пасивні операції комерційних банків
  Вступ 3 1. Сутність та види посивних операцій комерційних банків 6 2. Аналіз пасивних операцій комерційних банків 20 3. Способи удосконалення пасивних операцій комерційних банків 33 Висновки 38 Література 42-47

 12. РИНОК ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ 6 КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Економічна природа та призначення комерційних банків. Види комерційних банків 6 1.2 Характеристика банківських послуг 12 1.3. Світовий досвід розвитку ринку банківських послуг 17 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 24 2.1. Становлення ринку банківських послуг в Україні 24 2.2. Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг 30 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 44 ПОСЛУГ 44 3.1Розвиток ринку банківських послуг українських банків на сучасному етапі. 44 3.1.1. Розвиток електронного та інтернет- банкінгу 44 3.1.2. Послуги при іпотечному кредитуванні 46 3.2. Вдосконалення якості банківських послуг комерційного банку “Індекс-банк” 49 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68

 13. Активні операції комерційних банків
  Вступ 2 1. Економічна сутність активних операцій банку 2 2. Кредитні операції банку 3 3. Інвестиційні операції банку 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11

 14. Операції комерційних банків з кредитування
  Робота насичена графічним матеріалом ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Суть та функції кредитування 5 1.2. Види та класифікація кредитів, що надаються підприємствам 8 1.3. Порядок отримання та погашення кредиту підприємством 12 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ КБ „УКРГАЗБАНК” 16 2.1 Фінансово-економічна характеристика банку 16 2.2. Фінансовий стан банку 24 2.3 Аналіз кредитування Укргазбанку 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ 33 3.1. Вдосконалення механізму кредитування 33 3.2.Проектування системи банківського контролю за використанням кредитiв 37 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 Додатки 49

 15. Трастові послуги комерційних банків
  Вступ 3 1. Загальна характеристика трастових операцій 4 2. Види трастових послуг 6 3. Розходження у спеціалізації на ринку трастових послуг між банками і трастовими компаніями 8 4. Організація роботи траст-відділів комерційних банків 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua