Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Форми та види інвестицій. Балансовий план (ID:5199)
| Размер: 22 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 14.06.2006 |
Содержание
1.Форми та види інвестицій. Джерела фінансування інвестицій 3
1.1 Види інвестицій 3
1.2. Сутність інвестиційного процесу 6
2. Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розробки 10
2.1 Мета складання фінансового плану 11
2.2. Сутність балансового методу складання 13
Задача 1 15
Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства.
Дані для розрахунку:
1. Первісна вартість обладнання - 600 тис. грн.
2. Витрати на проведення кап. ремонту за період експлуатації - 50 тис. грн.
3. Витрати на модернізацію - 120 тис. грн.
4. Ліквідаційна вартість - 0 тис. грн.
5. Середній термін служби обладнання - 5 років.
Задача 2 16
Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту.
Дані для розрахунку:
По першій акції:
Дивіденд - 150%;
Номінал - 170 грн.;
Ринковий курс - 1850 грн.
По другій акції:
Дивіденд - 160%;
Номінал - 170 грн.;
Ринковий курс - 1650 грн.
Список використаної літератури 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

 2. Поняття та види інвестицій
  Вступ 3 1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 2. Основні функції інвестицій 21 3. Класифікація інвестицій 26 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 3. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства
  Поняття інвестицій. Цілі інвестування туристичного підприємства 2 Фінансові інвестиції туристичних підприємств 6 Особливості здійснення фінансових інвестицій в Україні 10 Задача 10 12 Визначити тривалість періоду інвестування, яка буде достатньою для збільшення інвестиційного капіталу в 2 рази, за умови, що дохідність інвестиції становить 15% на рік і розрахунки виконуються: за схемою простого процента, за схемою складного процента. Пояснити отримані результати розрахунків. Список використаної літератури 14

 4. Сутність, види та джерела інвестицій
  Сутність, види та джерела інвестицій Список використаних джерел

 5. Види інвестицій та проблеми інвестування в бізнесі
  ВСТУП 3 І. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 5 1.1. Економічна суть інвестицій. 5 1.2. Види інвестицій. 6 ІІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В БІЗНЕСІ. 9 2.1. Проблеми на внутрішньому інвестиційному ринку України 9 2.2. Актуальні проблеми інвестування українського бізнесу зарубіжними інвесторами. 14 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20 Метою даної роботи є визначення існуючих видів інвестицій та актуальних проблем інвестування, що мають місце в сучасному українському бізнесі. Об’єктом роботи виступає інвестиційна діяльність України. Для повного висвітлення проблем та об’єктивної оцінки ситуації, що склалася на українському інвестиційному ринку було опрацьовано тематичну літературу, періодичні видання останніх років (2002-2005рр.), які торкаються питання інвестицій та проблем інвестування в бізнесі, а саме: «Інвестиції: практика та досвід», «Економіст», «Банківська справа», «Цінні папери України», а також використано Матеріали 19 засідання «Круглого столу» «Безпека економічних трансформацій», серед питань якого було розглянуто проблему інвестування малого та середнього бізнесу: «Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні».

 6. Види та форми співучасті
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти поняття співучасті у злочині 6 1.1. Поняття співучасті у злочині, об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті 6 1.2. Форми співучасті у злочині 10 1.3. Причетність до злочину 12 Розділ ІІ. Види співучасників злочину їх ознаки 16 2.1. Поняття та ознаки співучасників злочину 16 2.2. Добровільна відмова співучасників 22 2.3. Кримінальна відповідальність виконавця, організатора, підбурювача та пособника 25 Висновки 30 Список використаних джерел 33

 7. Типи, види та форми власності
  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 4 2. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ 10 2.1. Економічна сутність відносин власності 10 2.2. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 14 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 21 3.1. Трансформація форм власності в Україні 21 3.2. Шляхи вдосконалення відносин власності в Україні 28 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39-41

 8. Види і форми професійного навчання
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4 2. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ФОРМИ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 9. Необхідність, джерела, форми та види кредиту
  ПЛАН Вступ 3 I. Кредит як економічна категорія 6 1.1 Економічна необхідність кредиту 6 1.2 Поняття та ознаки кредиту 7 II. Джерела утворення кредиту 14 2.1. Кредитний потенціал банків 14 2.1. Джерела формування кредитних ресурсiв комерцiйних банкiв 18 III. Форми та види кредиту 23 3.1 Форми та види кредиту 23 3.2 Характеристика функціонування окремих видів кредиту в Україні 26 Висновки і пропозиції 29 Список використаної літератури 32 Мета даної курсової роботи – визначення поняття кредиту, його ознак, характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi. Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки України своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України. Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан.

 10. Відповідальність у цивільному праві України, види, форми
  Зміст Вступ 3 Частина 1. Поняття та види цивільно-правової відповідальності 5 1.1. Поняття відповідальності в цивільному праві 5 1.2. Види цивільно-правової відповідальності 7 Частина 2. Форми цивільно-правової відповідальності 11 2.1. Відшкодування збитків 11 2.2. Відшкодування моральної шкоди 13 2.3. Неустойка 15 2.4. Втрата завдатку 24 2.5. Інші форми цивільно-правової відповідальності 28 Висновки 29 Перелік використаної літератури 30 В цій роботі ми розглянемо насамперед ці міри відповідальності, причому деякі з них(неустойка, завдаток) отримають розгорнуту характеристику, інші будуть вказані та визначене їх місце серед форм цивільно-правової відповідальності. Слід зазначити, що новий Цивільний кодекс України значно розширив перелік видів як забезпечення зобов'язання, так і форм цивільно-правової відповідальності. Через це виникають деякі труднощі, оскільки літератури за цією темою ще дуже мало. Тому вважаємо, що тема цієї курсової роботи є вельми актуальною і її (за потребою) можна використовувати в учбових цілях.

 11. Основні види та форми ЗЕД (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТА ФОРМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Види ЗЕД 11 1.3. Форми зовнішньоекономічної діяльності 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИДІВ ТА ФОРМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “Назва” 20 2.1. Коротка характеристика підприємства 20 2.2. Аналіз експортної діяльності підприємства 21 2.3. Аналіз імпортної діяльності підприємства 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 28 3.1. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 28 3.2. Комплекс заходів щодо поліпшення організації і підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій ТОВ „Назва” 36 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

 12. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах
  Вступ 3 1.1. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах 5 1.2. Модель організації як відкритої системи 8 1.3. Формування структурних елементів та чинники впливу на організаційну структуру управління підприємства 16 2. Аналіз практичної діяльності ТОВ «ХХХ», м. Київ у сфері менеджменту 20 3. Розв'язати творчу ситуацію 30 Фірма «Хюлс Тройсдат» відома в Німеччині у своїй галузі - виробництві покриттів для віконних рам. Основна мета «Хюлс Тройсдат» до 2009 року - збільшити свою частку на ринку віконних рам найвищої якості Франції до 10 %. Ця головна мета досягається через виконання відповідних підпрограм. При організації робіт за окремими підпрограмами використовується принцип взаємного контролю: відповідальний виконавець однієї з підпрограм є контролером іншої підпрограми і навпаки, при цьому в рамках робіт за програмою він може контролювати навіть діяльність своїх начальників. Впродовж 2004-2007 рр. поетапно реалізовувалися заходи для окремих підпрограм. Підпрограма «Розширити асортимент рам» включила наступні узагальнені заходи, які надалі піддавалися конкретизації: -здійснити нові розробки; - продемонструвати нові розробки на ярмарках; - запровадити нові розробки у виробництво та ін. Підпрограма «Кадри» включила наступні узагальнені заходи: - обгрунтувати заявку на новий штатний розклад; - після її затвердження керівництвом фірми здійснити підбір кадрів у Ні-меччині та Франції; - організувати навчання кадрів та ін. Підпрограма «Виробництво рам у Франції» включила наступні узагальнені заходи: 1. Створення робочої групи для розробки підпрограми. Ця група, крім виробників, включає комерційного директора філіалу фірми у Франції, одного з керівних співробітників відділу збуту фірми, а також інших необхідних фахівців. 2. Опрацьовування і вибір варіанту організації виробництва рам у Франції. Тут розглядалися наступні варіанти: - покупка заводу у Франції; - кооперація з іншими фірмами; - створення власного виробництва рам на дочірньому підприємстві у Франції; - пошук підприємства у Франції, яке працюватиме за замовленнями фірми. Остаточно було вирішено створити у Франції власне виробництво. Запитання: Наскільки ефективним є контроль за принципом взаємного контролю, який використовується «Хюлс Тройсдат» для завоювання ринку Франції? Які ви можете назвати характеристики ефективного контролю? Яких помилок може припуститися компанія «Хюлс Тройсдат» при здійсненні контролю за підпрограмами? Висновки 38 Перелік літератури 39

 13. СОН, ЙОГО ВИДИ ТА ФОРМИ. ТЕОРІЇ СНУ
  ВСТУП 3 1. ВИВЧЕННЯ СНУ. 4 2. СТАДІЇ СНУ. 8 3. ШВИДКИЙ І ПОВІЛЬНИЙ СОН. 13 4. СНОВИДІННЯ. 14 5. СОН ТВАРИН. 16 6. ЛЕТАРГІЧНИЙ СОН. 16 7. ГІПНОЗ 16 ВИСНОВОК. 18 СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ 19

 14. Цілі, види і форми контролю якості навчання
  Вступ 2 Цілі, види і форми контролю якості навчання 2 Висновок 13 Практичне завдання: Принципи побудови системи вищої освіти Франції. 17 Література 22

 15. Культурно-дозвіллєва діяльність: сутність, функції, види і форми
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльності 5 1.1. Дозвілля і культурно-дозвіллєва діяльність, як галузь наукового знання 5 1.2. Соціальна сутність дозвілля 8 3. Структура дозвіллєвої діяльності 11 Розділ ІІ. Функції, види та форми культурно-дозвіллєвої діяльності 14 2.1. Функції та принципи дозвілля 14 2.2. Основні інститути дозвіллєвої діяльності 18 2.3. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення 21 Висновки 28 Література 30 Додатки схеми 31 Додаток 1. Структурне наповнення дозвілля Додаток 2. Функції дозвілля Додаток 3. Принципи дозвілля Предметом дослідження курсової роботи виступає культурно-дозвіллєва діяльність. Основною метою курсової роботи є дослідження а саме її сутністі, функцій, видів і форм культурно-дозвіллєвої діяльності. Виходячи з поставленої мети, автор ставить наступні завдання: - визначити дозвілля і культурно-дозвіллєву діяльність, як галузь наукового знання ; - визначити соціальну сутність дозвілля; - проаналізувати структуру дозвіллєвої діяльності; - дослідити функції та принципи дозвілля; - охарактеризувати основні інститути дозвіллєвої діяльності; - надати характеристику дозвіллєвої роботи з різними категоріями населення. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та зарубіжних джерелах приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються культурно-дозвіллєвої роботи та організації дозвілля. Зокрема, під час написання курсової роботи було використано наступні джерела: «Дозвілля в зарубіжних країнах», «Дозвіллєзнавство», «Педагогіка дозвілля», «Соціологія дозвілля», «Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень» тощо. Курсова робота складається зі вступу, двох основних розділів, висновку, списку використаних джерел.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua