Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз фінансового стану підприємства готельно-ресторанного бізнесу, та обгрунтування пропозиції що до його покращення (ID:5367)
| Размер: 70 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 14.06.2006 |
СодержаниеЗміст
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 6
1.1. Поняття та значення фінансових ресурсів в готельному господарстві 6
1.2. Методи аналізу фінансового стану 14
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ „ГОТЕЛЬ „САЛЮТ” ТА ФАКТОРІВ ЩО ЙОГО ОБУМОВЛЮЮТЬ 21
2.1. Загальна характеристика готелю 21
2.2.Хараткеристика джерел формування фінансових ресурсів готелю 22
2.3 Дослідження динамики та складу фінансових ресурсів підприємства, оцінка показників готельного господарства 24
3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ГОТЕЛЮ 31
3.1. Основні напрями покращення фінансового стану 31
3.2. Економічна оцінка запропонованих заходів 33
3.3.Способи покращення фінансового стану підприємства готельно-ресторанного бізнесу 34
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства готельного господарства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємстві, комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
- вивчити інформаційно-правову базу проведення аналізу фінансового стану підприємства;
- дослідити та проаналізувати діяльності ВАТ „Готель „Салют”, що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду;
- дати характеристику фінансовому стану та фінансової стійкості підприємства та розглянути поняття платоспроможності та ліквідності підприємства;
- проаналізувати найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.
Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, а й практичне застосування методів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства України, на прикладі ВАТ „Готель „Салют”.
Об’єктом дослідження є внутрішні та зовнішні відносини підприємства, які пов’язані з фінансовою стійкістю.
Предметом дослідження є підприємство ВАТ „Готель”Салют”.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків.
Перший розділ присвячено теоретичним аспектам фінансової стійкості підприємств готельного господарства. У другому розділі проведено аналіз фінансового стану підприємства. Третій розділ присвячено способам покращення існуючого фінансового стану ВАТ „Готель „Салют”.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практична частина диплому: Оцінка фінансового стану підприємства КПТМ «Криворіжтепломережа» та шляхи його покращення
  2. Аналіз фінансового стану підприємства 3 2.1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства і його зміни за звітний період 3 2.2.Аналіз фінансової стійкості підприємства і аналіз рентабельності 11 2.3. Аналіз ліквідності балансу, ділової активності, платоспроможності підприємства 18 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства та виходу з кризи 24 Використана література 27 Додатки 29

 2. Економіка у готельно-ресторанному бізнесу Поняття трудових ресурсів підприємства готельно-ресторанного господарства, їх класифікація, кадровий склад, джерела формування
  Питання № 26. Поняття трудових ресурсів підприємства готельно-ресторанного господарства, їх класифікація, кадровий склад, джерела формування 3 Питання № 55. Характеристика форм і систем оплати праці, що використовуються в підприємствах готельно-ресторанного господарства та показники їх ефективності 12 Практичне завдання № 26 17 Визначити характер цінової еластичності попиту, визначити рівноважну ціну на кондитерські вироби власного виробництва (торти) ресторану, що обслуговує гостей готелю та місцеве населення за індивідуальним замовленням, визначити денну виручку від реалізації тортів за рівноважною ціною за такими даними звітного кварталу: № Величина попиту, шт. Величина пропозиції, шт. Ціна за одиницю продукції, грн. 1 100 400 20 2 200 350 18 3 320 300 15 4 330 350 12 5 300 320 15 Тестове завдання №26. 19 1. Авансована вартість в основні фонди і оборотні кошти, що в процесі свого руху приносить більшу вартість (само зростає), є: 2. До зовнішніх джерел фінансування готелю відноситься: 3. В ціну послуги розміщення в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу включаються такі непрямі податки та збори: 4. До якого з зазначених видів інвестицій слід віднести депозитні вклади в банківські та інші фінансові установи? 5. Назвіть фінансовий фонд, який формується в обов’язковому порядку з моменту утворення підприємства: 6. Готельний збір, що сплачують підприємства готельно-ресторанного бізнесу, відноситься до наступної групи обов’язкових платежів: 7. Визначте фактори, які впливають на зростання ринкових цін на послуги гостинності для вітчизняних туристів: 8. Планування чисельності яких працівників готельно-ресторанного бізнесу найбільш доцільно здійснювати з використанням норм обслуговування? 9. Які з нижченаведених факторів, що впливають на величину та рівень собівартості послуг, можна віднести до групи внутрішніх виробничих факторів готельного ресторану? 10. До якого з зазначених видів інвестицій слід віднести приватизацію державного майна, яка здійснюється самим підприємством? Список використаної літератури 22

 3. Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи складання балансу 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Осокор”, його галузеві особливості 5 1.2. Сутність та значення бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 12 Розділ 2. Методика складання Балансу 23 2.1. Види та призначення Балансу 23 2.2. Методика складання Балансу 30 Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.1. Аналіз майнового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.2. Аналіз ліквідності підприємства ЗАТ „Осокор” 44 3.3. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства ЗАТ „Осокор” 49 Розділ 4. Методика і організація аудиту балансу підприємства ЗАТ „Осокор” 55 4.1.Організація аудиту 55 4.2. Викривлення фінансової звітності 61 4.3. Порядок проведення аудиту балансу 67 4.4. Формування аудиторського висновку 74 Висновки та пропозиції 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83

 4. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства (готельного комплексу) та напрямки підвищення його фінансової стійкості
  2-3 частина диплому 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ “П” 3 2.1. Загальна характеристика техніко-економічна характеристика підприємства 3 2.2. Аналіз показників фінансового стану ЗАТ “П” 6 2.3. Напрямки поліпшення фінансового стану ЗАТ “П” 27 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ “П” 34 3.1. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 34 3.2. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 46 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 Додаток 1. Баланс ЗАТ “П” 58 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 61

 5. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 6. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 7. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
  1. Основи менеджменту операційної системи послуг проживання. 4 2. Розробити структурно-функціональну модель процесу управління мотивацією праці, в якій відобразити: об’єкт аналізу, об’єкт планування, об’єкт регулювання, а також прямі і зворотні зв’язки. 8 Література. 14

 8. Економіка готельно-ресторанного бізнесу
  Теоретичні питання. 2 1. Сутність та зміст аналізу господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Характеристика головних методів аналізу та його інформаційне забезпечення. 2 2. Кількісна оцінка факторів впливу на динаміку показників виробничої програми та доходу від реалізації підприємств ресторанного господарства. 7 Практичне завдання. 13 На кінець звітного року у готелі було 140 місць. В результаті реконструкції та перепланування номерів і підсобних приміщень з 1 серпня планового року планується ввести в експлуатацію додатково 25 місць. Заплановані заходи дозволять скоротити простої номерного фонду з різних причин до 100 днів. Визначити очікуваний обсяг реалізації послуг проживання (л-діб) та середній коефіцієнт заповнення номерного фонду,якщо очікувана чисельність клієнтів – 10 000 чол.,а середня тривалість їх перебування у готелі – 2,5 дні. Тестове завдання. 15 Тестове завдання. 1) Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів: 2) До складу оборотних коштів готелю не включається: 3) До групи доходів від позареалізаційних операцій не відносяться доходи: 4) Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов? 5) В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають: 6) Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю що оподатковується? 7) Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину: 8) Розмір діючої ставки податку на додану вартість,який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг,дорівнює: 9) Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від: 10) Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:

 9. Контрольна робота менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
  1. Напрямки вдосконалення контролю за якістю продукції підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 3 2. Розглянути структуру стратегічних планів, розрахованих на 2 і більше років. З’ясувати, ким визначається обсяг аналізу, прогнозування, які показники підлягають обгрунтуванню, як здійюснюється контроль за реалізацією стратегічних планів. 9 Література 16

 10. Розвиток корпоративних відносин на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 6 1.2. Поняття корпоративних відносин 6 1.2. Сутність, складові корпоративного управління 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ГОТЕЛІ „Назва” 12 2.1. Загальна характеристика корпорації 12 2.2. Аналіз корпоративних відносин в готелі 16 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 32 3.1. Напрямки вдосконалення корпоративних відносин в готелі „Назва” 32 3.2. Шляхи покращення формування системи ефективного корпоративного управління в Україні в цілому 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 52

 11. Умови та види співробітництва туристичних фірм з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ”Назва” 4 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства ”Назва” 4 1.2. Основні напрямки діяльності туристського підприємства 5 РОЗДІЛ 2. СПІВРОБІТНИЦТВО ТУРИСТСЬКОЇ ФІРМИ «Назва» З ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 8 2.1. Уподобання населення за типами організації відпочинку 8 2.2. Умови співробітництва тур. фірми «Назва» з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу 22 2.3. Аналіз співробітництва тур. фірми «Назва» з готелем «Назва готелю» та аналіз послуг 24 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-40 Додакти у архіві 6 стор.

 12. Аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика ПТФ “Барс” 4 Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 7 2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства 7 2.2. Основні показники оцінки фінансового стану 8 Розділ 3. Дослідження фінансово-економічного стану ПТФ “Барс” 15 3.1. Аналіз майна товариства та його джерел 15 3.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності 17 3.3. Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності 20 Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 13. Аналіз фінансового стану підприємства
  ПЛАН Вступ 1. Розділ 1 методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Роль фінансового аналізу у забезпеченні діяльності підприємства 1.2. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства 1.3. Методологія аналізу ліквідності балансу 1.4. Система фінансових коефіцієнтів та їх роль в аналізі фінансової стійкості підприємства 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 2.3. Оцінка структури формування фінансових джерел та їх використання 2.4. Аналіз ділової активності та рентабельності 3. Заходи по забезпеченню фінансової стійкості підприємства 3.1. Заходи підвищення прибутковості 3.2. Шляхи підвищення ефективного використання основного капіталу 3.3. Заходи підвищення ефективного використання оборотних коштів ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 14. Аналіз фінансового стану підприємства
  1. Економічний аналіз діяльності підприємства 3 2. Аналіз фінансового стану по документам фінансової звітності 13 2.1 Аналіз майнового стану підприємства 13 2.2 Аналіз ліквідності підприємства 19 2.3 Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства 24 3. Фактори, що впливають на зміни фінансового стану 28 Список викристаної літератури 31

 15. Аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Оцінка показника фінансової стійкості підприємства та його значення в діяльності підприємств 8 1.3. Сутність економічного аналізу, його організація та проведення на підприємстві 11 2. Діагностика фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 15 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ «Вірсавія» 15 2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 16 3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua