Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДокладТема: Есе - Теорія справедливості (ID:5700)
| Размер: 11 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 15 грн. | Добавлена: 22.06.2006 |
СодержаниеЗміст

1. Проблема справедливості 3
2. Утилітаристський підхід до проблеми справедливості 4
3. Теорія справедливості Дж. Роулза 5

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теорія справедливості Д. Роулса
  Вступ 3 Розділ І. Особливості формування світогляду Д. Роулса 8 1. Соціально-політична дискусія в американській політичній філософії 70 – 80 р.р. 8 2. Сутність світоглядних установ Д. Роулса 12 Розділ ІІ. Основні ідеї теорії справедливості Д. Роулса 25 1. Соціально-економічні аспекти справедливості 26 2. Принципи, інститути і формальна справедливість 38 Висновки 51 Література: 55

 2. Теорія ефективних податків (Теорія Рамсея та мінімізація неефективності ринкової економіки)
  Вступ. 3 1. Теоретичні погляди на систему ефективних податків. Теорія Рамсея. 5 1.1. Короткий огляд уявлень класиків економічної теорії про проблему ефективного оподаткування. 5 1.2. Теорія Рамсея. 7 2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. 14 2.1. Принципи формування системи оподаткування. 14 2.2. Критерії оцінки системи оподаткування. 29 Висновки 37 Література. 39 Метою роботи є розкриття історичного погляду на теорію ефективного оподаткування та визначення сучасного поняття ефективності податків. Предметом дослідження для цієї роботи є погляди теоретиків економічної теорії та сучасних українських економістів на проблему ефективності оподаткування. Для написання роботи була вивчена теоретична база з економічної теорії, розглянуті погляди провідних економістів минулого та сучасності

 3. Еволюційна теорія та теорія прамонотеізму походження релігії

 4. Теорія конкурентноспроможності
  1.Теорія конкурентноспроможності. 3 1.1.Конкурентноспроможність продукції як міра прибутку підприємства. 5 1.2. Критерії та фактори конкурентноспроможності продукції 6 2. Особливості дослідження конкурентноспроможності 8 2.1. Принципи дослідження конкурентноспроможності товарів. 9 2.2. Порядок оцінки конкурентноздатності товарів 11 Список використаної літератури. 16

 5. Економічна теорія
  Вступ 3 1. Формалізація переваги споживача при виборі товарів 4 2. Функція корисності як критерій оцінки товарів 7 3. Оптимізаційна модель задачі споживчого вибору 13 Висновок 18 Практичне завдання 19 Задача 1. 19 Оцінка параметрів простої лінійної моделі методом найменших квадратів 1.1. Дайте визначення економетричної моделі. 1.2. Назвіть етапи економетричної моделі 1.3. Запишіть формули визначення параметрів простої лінійної моделі. 1.4. Оцініть параметри моделі і запишіть її спеціалізацію 1.5. Знайдіть дисперсію параметрів моделі.. у х 30 20 Задача 2. 22 Оцінка параметрів економетричної моделі з двома екзогенними змінними методом МНК. 2.1. Які передумови застосування МНК. 2.2. Запишіть вигляд оператора оцінювання параметрів моделі по МНК 2.3. Знайдіть вигляд економетричної моделі у х1 х2 45 1,5 1 Список використаної літератури 25

 6. Теорія Хроленко
  Зміст ВСТУП 3 1. ТЕХНІКА ОСОБИСТОЇ РОБОТИ 5 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ 6 3. КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН З ЛЮДЬМИ: МЕНЕДЖЕР ЯК КЕРІВНИК, КОЛЕГА, ПІДЛЕГЛИЙ. 8 4. МИСТЕЦТВО ДІЛОВОЇ БЕСІДИ. 9 5. ДІЛОВА НАРАДА. 10 6. МЕТОДИКА ВИСТУПІВ 11 7. СПОСІБ ЖИТТЯ МЕНЕДЖЕРА. 12 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

 7. Економічна теорія
  1. Надбудова: зміст та роль в економічному розвитку суспільства 3 2. Економіка і право і їх взаємний зв’язок 9 Список використаної літератури 17

 8. Теорія систем
  1. Побудувати "дерево цілей" результативного функціонування об’єкту дослідження 3 2. Визначити структуру об’єкту дослідження 7 3. Визначити надсистему об’єкту дослідження 11 4. Визначити підсистему об’єкту дослідження 11 5. Визначити внутрішні фактори які впливають на функціонування об’єкту дослідження 12 6. Визначити зовнішні фактори, які впливають на функціонування об’єкту дослідження 14 Список використаної літератури 15

 9. Теорія ймовірності
  Задача 3 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середнє квадратичне відхилення X. Задача 4 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X) в) середнє квадратичне відхилення X.. ЗАВДАННЯ №6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). • Скласти варіаційний ряд вибірки. • Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів. • Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне та дисперсію 33,33,33,32,37,30,40,34,35,34,36,35,33,32,40,34,31,39,38,35 ЗАВДАННЯ №7 Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про норма¬льний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки. Хі 9 11 12 16 17 19 21 23 24 mі 10 20 25 31 39 33 27 19 11

 10. Економічна теорія
  Вар 9 1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні, поясніть чому: 2. Загальні витрати на виробництво 100 шт. певного товару складають 300 грн., а 500 шт. - 600 грн. Вважаючи функцію витрат лінійною, визначте обсяг витрат для випуску 400 шт. товару. 3. Підприємство має власний капітал у 100 тис. грн. і бере у банку ще 50 тис. грн. під 10% річних. Запланована рентабельність - 30%. Чому дорівнюватиме дохід підприємства? 4. На фондовій біржі продаються дві облігації номіналом 200 грн. кожна. Перша принесе своєму власнику 20 грн. прибутку через рік, а друга - 25 грн. Комерційні банки виплачують 10% річних. Розрахуйте курс, за яким будуть продаватись ці облігації на ринку. Як він буде відрізнятися від їх номінальної вартості? 5. За одну годину роботи корпорація А може виробити або 2 автомобіля, або 5 комп'ютерів. Корпорація Б може виробити або 1 автомобіль, або 4 комп'ютера. Яка країна має порівняльну перевагу по виробництву автомобілів, а яка - комп'ютерів? 6. У 2003 р. в країні зайняте населення складало 35,89 млн. чол., а економічно активне - 37 млн. чол. Визначте, яким був офіційний рівень безробіття в країні. 7. Розкрийте сутність реформ однієї з постсоціалістичних країн при переході до ринкової економіки. Список використаної літератури

 11. Теорія доказів
  1.Перевірка та оцінка доказів і їх процесуальних джерел 3 2.Задача 10 На місці події (крадіжки особистого майна з приватного помешканная Іванченка О.П.) слідчий з використанням науково - технічних засобів , за участю спеціаліста – криміналіста, оперуповноваженого карного розшуку , дільничного інспектора міліції та кінолога з розшуковою собакою , провів огляд про що склав протокол. До протоколу слідчий приєднав план - схему місця події, фотографії місця події, дактилоскопічну плівку з відбитками пальців рук, пошкоджений замок вхідних дверей , довідку про застосування розшукової собаки . Які предмети і документи, в даному випадку, мають значення доказів (джерел доказів )? Який порядок оформлення слідчим протоколу огляду згідно КПК? Чи буде в даному випадку довідка про застосування розшукової собаки джерелом доказів? Відповідь обгрунтуйте. Чи змінилася б Ваша відповідь у тому разі, коли в результаті застосування розшукової собаки була затримана особа, запідозрена у вчиненні даного злочину ? Відповідь обгрунтуйте. Список використаної літератури 13

 12. Теорія Логістика
  ВСТУП 3 1. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ. ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ ЛОГІСТИКИ 4 2. МЕТОДИ ЗАКУПІВЛІ 8 3. ЛОГІСТИКА ТОВАРОРУХУ 12 4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 16 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 13. Теорія доказів
  1. Особливості перевірки та оцінки доказової інформації при відмові у порушенні кримінальної справи 3 Задача 17 Задача. Гусак В. був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що, виїхавши 7 квітня 2001 р. на власній автомашині, порушив правила безпеки руху і допустив аварію, внаслідок якої загинув Петренко К Вивчивши справу в стадії попереднього розгляду, суддя виніс постанову про закриття кримінальної справи за недоведеністю участі Гусака В. у вчиненні злочину, мотивуючи це тим, що у справі немає показань свідків, які викривали б його у вчиненні злочину, а показання свідків Глухова О. і Вас-канява Р. суперечливі й не можуть бути доказами вини Гусака В. У постанові відкинуто висновки автотехнічного і судово-медичного експертів, на думку яких автомашиною керував Гусак В., а не потерпілий Петренко К Оцініть висновок судді щодо Обґрунтованості висновків експертів. Дайте оцінку постанови судді. Список викристаних джерел 20

 14. Теорія менеджменту
  1. Функції управління. 2 2. Якісні характеристики сучасного управління. 5 3. Централізація і децентралізація управління. 10 4. Підбір працівників. 11 5. Створення оптимальних умов праці 13 Література 20

 15. Економічна теорія
  ВСТУП 3 1. РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 13 ВИСНОВОК 18 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua