Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Іноземні інветисції та їх роль в розвитку експортоорієнтованих виробництв в Україні (ID:5922)
| Размер: 148 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 14.07.2006 |
СодержаниеЗМІСТ

Вступ 3

1. РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ 5
1.1. Фінансові інвестиції: сутність , об’єкти, види 5
1.2. Галузева структура економіки: сутність, складові 11

2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 19
2.1. Особливості інвестиційних процесів в Україні 19
2.2. Аналіз інвестиційно привабливих галузей вітчизняної економіки 28

3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 32
3.1. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну 32
3.2. Шляхи вирішення проблем інвестування в Україну 38

Висновки 43
Література 45
Додатки 47

Ціль роботи. Тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в розвиток експортоорієнтованих виробництв в Україні, проблеми мотивації ПІІ і буде розглянуто в даній роботі.
Предметом роботи є іноземні інвестиції.
Об’єктом роботи виступають експортоорієнтовані галузі України.
Хронологічні рамки охоплюють 1999-2005 роки.
Літературна база визначається використанням таких підручників як Пересада Ю.В. „Інвестиційний процес в Україні”, Шевчука П.Л., Рогожина Л.Д. „Основи інвестиційної діяльності”, Мельника С.А. «Управління регіональною економікою», Власової А., Краснокутської Н. „Інноваційний менеджмент”.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Іноземні інвестування та його форми в Україні
  Вступ 3 1. Сутність та форми іноземного інвестування 5 1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 1.2. Форми іноземного інвестування 9 1.3. Аналіз зарубіжного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни 13 2. Аналіз іноземного інвестування в Україні 16 2.1. Основні напрями іноземного інвестування 16 2.2. Аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні 19 3. Державне регулювання та стимулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.1. Основи правового регулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.2. Система стимулювання іноземного інвестування 29 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Додатки 39-40

 2. Роль соціального страхування в Україні та перспективи його розвитку
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи соціального страхування 7 1.1. Необхідність, зміст і значення соціального страхування 7 1.2. Організаційні основи та економічний механізм соціального страхування в Україні 13 1.3. Міжнародний досвід розвитку системи соціального страхування 23 Розділ ІІ. Аналіз системи соціального страхування в Україні 34 2.1. Характеристика фондів загальнодержавного соціального страхування 34 2.2. Порядок надходження та використання коштів фондів соціального страхування 45 2.3. Аналіз соціального страхування в Україні 60 2.4. Сучасний стан пенсійної системи в Україні 72 Розділ ІІІ. Основні перспективи розвитку соціального страхування 89 3.1. Напрями розвитку соціального страхування в Україні 89 3.2. Державний нагляд в системі соціального страхування 95 3.3. Удосконалення додаткового пенсійного страхування 106 Висновки 118 Список використаних джерел 123 Додатки 129

 3. Іноземні інвестиції в сучасній економіці
  Вступ 3 1. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні 4 2. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну 11 3. Зарубіжне інвестування: значення для України 14 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 4. Іноземні інвестиції в сільське господарство України
  1. Стан сільського господарства України і привабливість галузі для іноземних інвесторів 2 2. Іноземні інвестиції в сільске господарство України на сучасному етапі 7 3. Перспективи іноземного інвестування в галузь 13 Список використаної літератури 17

 5. Самооцінка та її роль у розвитку особистості
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи діагностики особистості 5 1.1. Психологічна природа самооцінки особистості 5 1.2. Функції самооцінки та її роль у формуванні особистості 11 1.3. Загальні закономірності динаміки самооцінки в онтогенезі 13 1.4. Опис методик 17 2. Практична діагностика самооцінки особистості 22 2.1. Попередній етап діагностики: дослідження самооцінки міжособистісних відносин за методикою Лірі 22 2.2.Результати діагностики рівня суб’єктивного контролю за методикою Дж.Ротера 24 2.3. Загальні результати діагностування 26 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 1. Анкета до методики Лірі 2. Ключ до анкети Метою роботи є комплексне проведення дослідження самооцінки особистості, з застосуванням комплексної методики. Завдання роботи. 1. Дослідити психологічну природу та етапи розвитку самооцінки особистостіє 2. Окреслити основні етапи діагностування особистості. 3. Провести комплексне діагностування сомооцінки особистості, використовуючи сукупність інтроспективних та проективних методик. Предмет дослідження –процес дослідження самооцінки особистості. Об’єкт дослідження - самооцінка особистості та певні особливості особистості. Хронологічні рамки роботи в теоретичній частині охоплюють період від середини 20-го століття і до наших днів. Практичне дослідження здійснювалося в березні 2006 року. Проблеми самооцінки особистості та її діагностики присвячено багато робіт в психології. Ряд праць Божовича Л.І. Избранные психологические труды. присвячено дослідження природи та функцій самооцінки особистості, її ролі в розвитку особистості. Основні аспекти формування самооцінки з точки зору діяльнісногог підходу викладені в працях Петровського А.В. «Развитие личности и проблема ведущей деятельности» та «К психологии активности личности» В роботі Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике докладно описано методику діагностування між особистісних відносин Лірі, дано детальні рекомендації щодо обробки експериментальних даних. В роботі Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений, описано ряд методик для діагностування самооцінки особистості, дано ряд рекомендацій щодо організації дослідження та обробки результатів за цілим рядом методик в тому числі й за методикою дослідження внутрішнього локусу контролю Роттера.. Ці та інші роботи психологів, які займалися даною проблемою, зокрема Блатнер А., Бодальов А.А., Божович Л.І., Бороздіна Л., Гіппернейтер Ю.Б., Гофман І. Горностай П. П., Грановська Р.М., Дружинін В. Н., Морено Я., Рубінштейн С.Л., Хоппе Ф. та інші складають методологічну базу роботи.

 6. Місце і роль СП в економічному розвитку України
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 4 2. ПРІОРИТЕТИ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 9 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

 7. Дохідна іпотека, її роль в розвитку України
  Вступ 1. Сутність іпотеки. Механізм іпотечного кредитування в Україні 3 2. Проблемні питання сучасного іпотечного кредитування в Україні 7 Висновки 12 Література 13

 8. Податкові пільги та їх роль у розвитку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи стимулювання підприємництва за допомогою податків 6 1.1. Функції держави у регулюванні економічного розвитку 6 1.2. Державне стимулювання економічного зростання 11 1.3. Пільгове оподаткування як інструмент державного стимулювання підприємництва 14 2. Аналіз впливу податкових пільг на функціонування курорту Трускавець 20 2.1. Спеціальна економічна зона «Назва» 20 2.2. Аналіз впливу податкових пільг на діяльність ЗАТ «Назва» 23 3. Удосконалення методів податкового стимулювання розвитку підприємництва 31 3.1. Податкові методи стимулювання підприємництва 31 3.2. Модель аналізу структури витрат підприємства 33 Висновки 38 Література 41

 9. Роль козацтва в розвитку української культури
  ВСТУП 3 1. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ПОБУТ КОЗАЦТВА 4 2. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ КОЗАЦТВА 7 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 10. Роль Суду ЄС в становленні та розвитку права Євросоюзу
  Вступ 3 1. Правова природа Суду ЄС 5 2. Юрисдикція Суду ЄС 11 3. Роль Суду ЄС в правотворчій діяльності Євросоюзу 18 3.1. Здійснення Судом ЄС преюдиціальної процедури 18 3.2. Значення рішень Суду ЄС у розвитку права Євросоюзу 26 Висновки 30 Список використаних джерел 33 Додатки 37

 11. Роль розвитку оздоровчого фітнесу для футболістів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розвитку оздоровчого фітнесу для футболістів 5 1.1. Історія розвитку фітнесу 5 1.2. Коротка характеристика сучасних методів оздоровчого фітнесу 8 1.3. Оздоровчий вплив фітнес-вправ на організм футболіста 14 Висновок до розділу 1 16 РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження впливу оздоровчого фітнесу на футболістів 18 2.1. Організація та методика дослідження 18 2.2. Обґрунтування методик дослідження 26 2.3. Аналіз результатів дослідження 30 Висновок до розділу 2 36 РОЗДІЛ 3. Удосконалення занять з оздоровчого фітнесу в системі тренувань футболістів 39 3.1. Методика та організація занять з оздоровчого фітнесу для футболістів 39 3.2. Методичні рекомендації тренерам з футболу щодо впровадження занять з фітнесу в систему тренувань 48 Висновок до розділу 3 50 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 60 Додаток А. Перша фітнес програма для футболістів 60 Додаток Б. Друга фітнес програма для футболістів 61

 12. Роль і значення легкої промисловості у регіональному розвитку ЄС
  Вступ 3 1. Суть, структура і значення легкої промисловості у регіональному розвитку ЄС 5 2. Передумови розвитку та регіонального розміщення легкої промисловості ЄС 10 3. Сучасний стан розвитку легкої промісловості ЄС 26 4. Продукція легкої промисловості у внутрішній і зовнішній торгівлі ЄС 29 5. Перспективи розвитку і розміщення легкої промисловості ЄС 33 Висновки 36 Література 38

 13. Роль християнства у розвитку благодійництва у Київській Русі
  ВСТУП 3 1. Періодизація становлення та розвитку благодійництва в Київській Русі 5 2. Благодійність на Русі 7 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 14. Роль і значення легкої промисловості у регіональному розвитку ЄС
  Вступ 3 1. Суть, структура і значення легкої промисловості у регіональному розвитку ЄС 5 2. Передумови розвитку та регіонального розміщення легкої промисловості ЄС 10 3. Сучасний стан розвитку легкої промісловості ЄС 26 4. Продукція легкої промисловості у внутрішній і зовнішній торгівлі ЄС 29 5. Перспективи розвитку і розміщення легкої промисловості ЄС 33 Висновки 36 Література 38

 15. Банківські послуги та їх роль у розвитку комерційного банку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Характеристика банківських послуг 5 2. Загальна характеристика АКБ “Укрсоцбанк” 10 3. Послуги, які пропонує своїм клієнтам АКБ “Укрсоцбанк” 13 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки. 36 Метою роботи являється дослідження основних функції і послуг сучасних банків. При написанні роботи ставилися такі завдання: Розглянути основні характеристики банківських послуг; На прикладі АКБ „Укрсоцбанк” розглянути спектр та якість послуг комерційних банків на нинішньому етапі їх розвитку. Об’єктом дослідження є діяльність банків на сучасному етапі. Предметом дослідження виступає ринок банківських послуг. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаноїтлітератури та додатків. Інформаційною базою роботи виступають статистичні матеріали НБУ та Державного комітету статистики, праці Васюренко О.В., Вожжова А. П., Дробязко А., Роуза П.С., Стойко О.Я., Тарасовець О.М. та інших вітчизняних і закордонних фахівців.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua