Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з маркетингу (ID:5952)
| Размер: 26 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 14.07.2006 |
СодержаниеЗміст

1. Планування асортименту продукції в комлексі маркетингу 3
2. Стратегія виходу українських підприємств на зовнішній ринок: переваги та недоліки окремих підходів 4
Задача 1. 6
ВИЗНАЧИТИ ЄМКІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ
В таблиці - наведено перелік вихідних даних, необхідних для розрахун-ку ємкості ринку. Студенту необхідно заповнити таблицю певисдачаючими показниками чисельності населення (та сімей) по регіону, де він проживає., провести розрахунки та вирішити задачу
Перспективну ємкість ринку товару слід розрахуваї на 2008 рік.
Назва товару Річне споживання товару Забезпеченість товаром Чисельність населення у 2005р. Приріст населення за 2005-2008
2005 факт 2010 норма-тив 2005 факт 2010 норма-тив
Пральні машини, шт. на 100 сімей 3,93 4,87 59 73 4168000 -155000
Задача 2. 7
РОЗРОБИТИ МОДЕЛЬ КВАДРАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРО-ГНОЗУВАННЯ ТОВАРООБІГУ
. Середньодушові показники товарообігу. штук

2005


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20043,74 3.84 4,03 4.32 4.59 4,62 4.68 4,70 4,69 4.80
Список літератури 10

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з маркетингу
  Вступ. 3 1. Зв’язки з громадськістю. 5 2. Характеристика світового ринку засобів розміщення. 8 3. Розробити опитувальний лист для визначення намірів споживачів туристичних послуг. 16 Висновок. 18 Список використаних джерел 20

 2. Контрольна робота з маркетингу
  1. Планування і контроль маркетингової діяльності 2 2. Задачі і політика ціноутворення 7 Завдання З 13 Постійні витрати підприємства складають 500 грн., змінні — 15 грн. на одиницю товару. Оцінити можливість отримання підприємством установленої величини цільового прибутку при визначеній ціні за одиницю товару, використовуючи графік цінової еластичності попиту (рис. 1) за вихідними даними таблиці 1. Вихідні дані Таблиця 1 Показники, грн. Варіант 9 Цільовий прибуток 1950 Ціна одиниці товару 38 Завдання 4 15 Визначити величину інтегрального показника конкурентоспроможності моделі холодильника, що оцінюється, і зробити висновки щодо її конкурентоспроможності за вихідними даними таблиці 2. Таблиця 2 Техніко-експлуатаційні і вартісні моделі холодильників Показники Вагомість показника, % Базова модель Значення (Вар. 9) 1. Надійність, тис. год. 25 130 108 2. Об'єм низькотем¬пературного відді¬лення, л 20 60 38 3. Споживання електроенергії, кВт-год-добу 18 0,9 1,45 4. Об'єм, л 15 240 250 5. Дизайн, балів за 1 0-бал. шкалою 12 5 4 6. Збереження продуктів при відклю¬ченні, год. 10 10 6 Вартісні показники 1. Ціна, грош. одиниць — 1700 1500 2. Експлуатаційні витрати за термін служби, гр. од. 5000 . 6500 Список використаної літератури 18

 3. Контрольна робота з маркетингу
  Теоритичні питання 3 1. Сутність, види і рівні конкуренції 3 2. Загальна характеристика методів ціноутворення 7 Практичне завдання 13 Загальна характеристика підприємства (ВАТ фармацевтичне підприємство) Дослідження маркетингового зовнішнього та мікро- середовищ Характеристика маркетингового комплексу підприємства Особливості управління маркетингом на підприємстві Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві Література 23

 4. Контрольна робота з маркетингу
  1. Охарактеризуйте методи мотивації, які застосовуються для стимулювання збуту турагента 3 2. Визначте конкурентні стратегії підприємства 9 3. Охарактеризуйте методи ціноутворення 15 Творче завдання 20 Підприємство "Наталі", туроператор ринку дитячого туризму, продало в 2001 році турів на суму 01=70 тис. грн. На ринку дитячого туризму на той самий період конкуренти продали турів на суму О=500 тис.грн. (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів склав О2=105 тис.грн.). 5. Яку частку ринку дитячого туризму захопило підприємство "Наталі" в 2001 році? 6. Знайдіть відносну частку ринку підприємства відносно основного конкурента в 2001 році. Зробіть висновки. Література 22

 5. Контрольна робота з маркетингу
  1. Типи та види ринків 3 2. Інформаційна маркетингова система 7 3. Скласти анкету маркетингового дослідження (Анкета для виявлення споживчих переваг у покупців побутової техніки) 12 Список використаної літератури 15

 6. Контрольна робота з маркетингу
  1. Товарна політика, цілі завдання 3 2. Рекламна програма 5 3. Скласти анкету (Розробимо анкету по споживанню) 9 Список використаної літератури 12

 7. Контрольна робота з маркетингу
  Маркетингове дослідження 2 Визначення проблем і формулювання цілей дослідження. 3 Відбір джерел інформації. 3 Збір інформації. Методи маркетингових досліджень. 4 Аналіз зібраної інформації. 6 Подання отриманих результатів. 6 Аналіз використання дослідження. 6 ЛІТЕРАТУРА 8

 8. Контрольна робота з маркетингу
  1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень 3 2. Охарактеризувати основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентноздатності товару і фірми 8 3. Навести приклади функціональної видової і предметної конкуренції на товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг 15 Список літератури 17

 9. Контрольна робота з маркетингу
  1. Поведение покупателей на потребительском рынке 3 2. Оптовая и розничная торговля 10 Задача 1 17 Постоянные издержки предприятия составляют 500 грн., переменные – 15 грн. на единицу товара. Оценить возможность получения предприятием установленной величины целевой прибыли при определенной цене за единицу товара, используя график ценовой эластичности спроса (рис. 1) за исходными данными таблицы 1.... Задача 2 19 Определить величину интегрального показателя конкурентоспособности модели холодильника, что оценивается, и сделать выводы про его конкурентоспособность за исходными данными таблицы 2.... Список использованной литературы 22

 10. Контрольна робота з маркетингу
  ЗМІСТ 1. Визначення рівня конкурентоспроможності товару 3 2. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит 12 Література 20

 11. Контрольна робота з маркетингу
  Зміст 1. Загальна характеристика туристичної фірми. 3 2. Оцінка конкурентноздатності основного турпродукту. 5 3. Оцінка контактного конкурентного середовища. 6 4. Оцінка ринкового середовища. 8 5. Маркетингова політика фірми на цільовому ринку туристичних послуг. 9 Список використаної літератури. 15 Фірма є спеціалізованою, престижною та орієнтованою на дитячий відпочинок фірмою.

 12. Контрольна робота з маркетингу
  Вступ. 3 1. Поняття ринку та ринкової економіки 4 1.1. Проблеми обмеженості ресурсів та свідомого вибору 4 1.2. Місія та цілі підприємств та сучасні ринкові проблеми. 6 2. Цивільна авіація в транспортної системі України. 8 2.1. Характеристика транспортної системи України. 8 2.2 Характеристика ринку транспорту. 9 2.3.Аналіз діяльності ринку транспорту України. 10 2.4. Проблеми та перспективи розвитку ринку. 11 3. Основи маркетингу. 12 Висновок. 14 Список використаних джерел 15

 13. Контрольна робота з маркетингу
  1. Програма дослідження конкурентноздатності туристичного підприємства 3 2. Кількісні та якісні характеристики туристичної пропозиції 5 Література

 14. Контрольна робота з маркетингу
  1. Особистий продаж 4 2. Характеристика світового ринку транспорту 7 3. Розробити програму вивчення ефективності рекламної компанії туристичного підприємства (на прикладі ПП «Яна») 11 Список використаних джерел 13

 15. Контрольна робота з маркетингу
  Зміст 1. Визначте основні маркетингові функції державних національних і регіональних органів управління туризмом. 3 2. Охарактеризуйте всі чинники, що впливають на ціну туристичного продукту. 9 3. Поясніть сутність виставково-ярмаркової діяльності туристичного підприємства. 10 Завдання 1. Запропонуйте перелік комунікаційних засобів, що може використати туристична агенція в таких ситуаціях: 12 Завдання 2. Проаналізуйте зовнішнє середовище реального підприємства 16 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua