Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Статистичний аналіз прогнозування собівартості виробництва молока в даному районі, області (ID:5963)
| Размер: 244 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 14.07.2006 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Система показників в статистиці тваринництва 5
1.1. Показники продукції тваринництва 5
1.2. Показники продуктивності сільськогосподарських тварин 6
1.3. Загальний зміст системи показників статистики тваринництва. 8
1.4. Класифікації в статистиці тваринництва 9
2. Статистична оцінка показників тваринництва та факторів 13
2.1. Статистичний аналіз виходу, продукції тваринництва 13
2.2. Статистичний аналіз продуктивності сільськогосподарських тварин 16
2.3. Ряди розподілу 18
2.4. Характеристика рядів розподілу 25
2.4.1.Характеристики центра розподілу 25
2.4.2. Характеристики варіації 25
3. Статистичні групування 41
Висновки 49
Список літератури 50

Метою курсової роботи є виявлення факторів, що впливають на собівартість, як позитивних, так і негативних, шляхів зменшення впливу несприятливих факторів. При цьому щоб більш точно визначити складні закономірності в собівартості ми проведемо аналіз за допомогою динамічних рядів. Це нам дасть можливість визначити тенденцію розвитку собівартості. Для виявлення тенденції скористаємося аналітичним методом. На собівартість впливає безліч факторів. Для виявлення їхнього впливу застосуємо регресійно-кореляційний аналіз.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік, аналіз і контроль собівартості будівельного виробництва (на прикладі підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз”)
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку собівартості будівельного виробництва 1.1. Собівартість будівельного виробництва як економічні категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку собівартості будівельного виробництва 1.3. Критичний огляд літературних джерел з обліку собівартості будівельного виробництва 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз” РОЗДІЛ 2. Облік собівартості будівельного виробництва 2.1. Управлінський облік собівартості будівельного виробництва 2.2. Фінансовий облік собівартості будівельного виробництва 2.3. Податковий облік собівартості будівельного виробництва 2.4. Документування господарських операцій з обліку собівартості будівельного виробництва 2.5. Шляхи вдосконалення обліку собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 3. Організація і методика економічного аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу собівартості будівельного виробництва 3.2. Загальний та факторний аналіз собівартості будівельного виробництва 3.3. Організація та методика аудиту собівартості будівельного виробництва 3.4. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 4. Організація і методика проведення обліку, аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва з застосуванням комп’ютерних технологій 4.1. Постановка і характеристика задачі 4.2. Технологія обробки вхідної інформації 4.3. Характеристика вихідної інформації ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

 2. Основні принципи, аналіз та прогнозування організаційно – технічного рівня виробництва
  1. Основні принципи організаційно–технічного рівня виробництва 3 2. Aналіз організаційно-технічного рівня виробництва 4 3. Прогнозування організаційно - технічного рівня виробництва 7 Використана література: 8

 3. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  Бізнес-план ресторану Загальна характеристика ресторану Послуги, які реалізуються в ресторані Цільовий ринок споживачів ресторану: Географічне розташування: Непряму конкуренцію ресторану як закладу громадського харчування можуть становити: Приблизне меню ресторану Бюджет рекламної кампанії ресорану Прогноз максимального одноденного товарообороту ресторану Виробничий план Структура управління рестораном Прогноз витрат ресторану Ризики, що виникають у діяльності ресторану та способи їх мінімізації. Джерела інформації

 4. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції. 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту.

 5. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва 17
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції 3 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 6 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту. 9 Джерела інформації: 12

 6. Тренінгове завдання №17 Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Основні відомості про ресторан «ххх» 2. Прогноз обороту ресторану «ххх»… 3. Прогноз витрат ресторану «ххх» 4. Визначення критичного обсягу виробництва Джерела інформації

 7. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
  ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ 1.1 ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРИЧИН БЕЗРОБІТТЯ 1.2 АНАЛІЗ ФОРМ ТА ВИДІВ БЕЗРОБІТТЯ 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 2.1 АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ МОП 2.2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 3.1 МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 3.2 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Роздатковий матеріал Доповідь

 8. Контроль і ревізія виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 5 1.1. Визначення готової продукції та доходу від реалізації готової продукції 5 1.2. Собівартість промислового виробництва як економічна категорія 8 2. Організаційно - економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Віліс” 12 3. Контроль і ревізія виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 18 3.1 Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії і контролю виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 18 3.2. Ревізія випуску і реалізації готової продукції 24 3.2. Перевірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції 29 Висновки 33 Список використаної джерел 36 Додатки 38 Метою курсової роботи є дослідження контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції; - визначити сутність, місце та роль виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції як економічної категорії, об'єкту фінансового та внутрішньовиробничого обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції; Предметом дослідження є методологія та діюча практика контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції на прикладі ТОВ „Віліс”. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції на ТОВ „Віліс”. Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку на підприємстві, статистичні матеріали Держкомстату України, Державної податкової адміністрації. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки прибутку. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 9. Зниження собівартості продукції та його вплив на підвищення ефективності виробництва
  Вступ 3 1 Теоретичні засади собівартості продукції та її аналізу 5 1.1 Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві 5 1.2 Завдання та інформаційна база аналізу собівартості продукції 8 1.3 Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня собівартості продукції 10 2 Аналіз витрат ТзОВ «Назва» 16 2.1 Характеристика підприємства 16 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 19 2.3 Аналіз витрат господарчої діяльності на ТзОВ «Назва» 24 3 Заходи та рекомендації по підвищенню ефективності діяльності ТзОВ «Назва» 26 3.1 Обладнання автотранспортних засобів для іншого виду палива 26 3.2 Підвищення кваліфікації робочих на ТзОВ «Назва» 28 Висновки 31 Список літератури 33 Додаток 1 36

 10. Статистичний аналіз структури та структурних змін експорту та імпорту
  Вступ 3 1. Експорт та імпорт як об’єкт статистичного вивчення. 4 2. Визначення структури та структурних змін в економічному аналізі. 14 3. Статистичний аналіз структури зрушень та змін. 19 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 11. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-111 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України

 12. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-113 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. Об’єктом дослідження є процес старіння населення України та його наслідки для соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження виступають закономірності тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці у взаємозв’язку з основними чинниками їх формування. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України; комп’ютерної бази даних ВООЗ “Здоров’я для всіх”

 13. Статистичний аналіз структури та структурних змін експорту та імпорту
  Вступ 3 1. Експорт та імпорт як об’єкт статистичного вивчення. 4 2. Визначення структури та структурних змін в економічному аналізі. 14 3. Статистичний аналіз структури зрушень та змін. 19 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 14. Порівняльний статистичний аналіз структури виїзного туризму по м. Києву та Україні
  Вступ 3 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України 4 2. Динаміка виїзного туризму в Україні і Києві 8 Висновок 20 Література 20

 15. Економічно активне населення сучасної України. Статистичний та економічний аналіз
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ 5 1.1 Характеристика «населення» та «економічно-активного населення» як основних понять дослідження 5 1.2 Історія дослідження економічно-активного населення сучасної України 6 1.3 Підходи, принципи та методи дослідження економічно-активного населення 8 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 14 2.1 Загальна характеристика економічно-активного населення сучасної України 14 2.2 Соціальний захист економічно-активного населення 17 2.3 Методи дослідження економічно-активного населення сучасної України 25 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 27 3.1. Проблеми зайнятості в Україні 27 3.2. Шляхи покращення зайнятості та забезпечення соціальних гарантій 32 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 48

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua