Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Нормування праці на підприємствах громадського харчування (ID:5990)
| Размер: 87 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 14.07.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 4
1. Характеристика підприємства громадського харчування і його економічних показників 6
2. Характеристика існуючої системи нормування і оплати праці, штатного упорядкування досліджуваному підприємстві 12
3. Вивчення і аналіз можливості використання технічних норм часу 18
4. Проект удосконалення розрахунку чисельності працівників виробництва і оплати їх праці 31
5. Соціально-економічна ефективність проекту 36
Висновки 38
Список використаних джерел 40
Додаток 1 41

Метою курсової роботи є висвітлення проблем, визначення етапів та методів дослідження, аналіз, фактичних показників, ефективності ресурсозабезпечення дослідного підприємства, визначення і обгрунтування певних пропозицій по її удосконаленню.
В зв’язку з цим, у роботі вирішується ряд завдань: розгляд теоретичних питань організації і функціонування ресурсів в підприємстві громадського харчування; визначення організаційно-економічної характеристики досліджуваного підприємства; наводяться напрямки удосконалення роботи по підвищенню ефективності нормування праці на підприємствах громадського харчування.

Об’єктом дослідження курсової роботи роботи обрані процеси нормування праці на ВАТ „Фабрика кулінарії” м. Києва, на матеріалах якого виконано аналіз та наведені шляхи підвищення ефективності управління нормуванням праці.
Предмет дослідження – наукова та методична література, підручники та монографії українських і зарубіжних авторів, періодичні видання з питань функціонування системи управління нормуванням праці в підприємствах громадського харчування, економічного аналізу та менеджменту, психології та ефективності управління. Крім того, під час дослідження були використані статистичні дані та інформація, яка міститься у звітності досліджуваного підприємства, нормативні та законодавчі акти України, які регулюють питання функціонування підприємств громадського харчування.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація виробництва в заготівельних цехах на підприємствах громадського харчування
  План Вступ 3 1. Характеристика підприємства громадського харчування і організації його виробництва. 5 2. Економічні показники підприємства 7 3. Аналіз організації роботи цеху (цехів) в досліджуваному підприємстві 18 4. Планування виконання комплексу робіт за допомогою методу сітьового планування та управління 25 5. Проект удосконалення організації роботи цеху (цехів) 27 6. Соціально-економічна ефективність проекту 29 Висновок 31 Література 33 Мета роботи: на підставі даних щодо виробничої програми, обладнання та меню підприємства “Торговий центр” проаналізувати організацію діяльності у заготівельних цехах ресторану підприємства “Торговий центр”, зробити висновки та пропозиції. Предмет дослідження: організація заготівельного виробництва у м’ясо-рибному та овочевому цехах ресторану підприємства “Торговий центр”. Об’єкт дослідження: заготівельне виробництво ресторану підприємства “Торговий центр”.

 2. Документування обліку надходження сировини і товарів на підприємствах громадського харчування
  Вступ 1. Організація документування господарських операцій на підприємствах громадського харчування 2. Первинний облік надходження сировини і товарів на підприємства громадського харчування Висновки.. Список використаних джерел

 3. Конспект з предмету «Гігієна громадського харчування»
  ЗМІСТ 1. Предмет і завдання курсу “Гігієна і санітарія громадського харчування”. Санітарний нагляд та санітарне законодавство України в галузі гігієни харчування. 3 2. Санітарний благоустрій підприємств громадського харчування. Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища. 5 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та проектування підприємств громадського харчування 10 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств громадського харчування 13 5. Санітарно-гігієнічна оцінка якості харчових продуктів 16 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів 22 7. Харчові отруєння та їх профілактика 24 8. Гельмінтози та їх профілактика 26 Список використаної літератури 28

 4. Класифікація підприємств громадського харчування за кордоном і в Україні
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Класифікація підприємств громадського харчування в Україні 6 1.1. Класи та категорії закладів громадського харчування в Україні 6 1.2. Типи підприємств громадського харчування в Україні 9 РОЗДІЛ ІІ. Класифікація підприємств громадського харчування за кордоном 13 2.1. Класифікація та характерні риси закладів ресторанного господарства за кордоном 13 2.2. Основні типи і характеристики закладів ресторанного господарства за кордоном 14 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 21 ДОДАТКИ 23 Додаток 1. Відмінні особливості ресторанів різних категорій в Україні Додаток 2. Основні характеристики типів закладів ресторанного господарства за кордоном Об'єктом дослідження цієї курсової роботи є класифікація підприємств громадського харчування за кордоном і в Україні, та формуючі її чинники. Предметом дослідження виступає ринок громадського харчування за кордоном і в Україні. Метою курсової роботи є всебічне дослідження класифікації підприємств громадського харчування за кордоном і в Україні. Для реалізації зазначеної мети автор ставить перед собою конкретні завдання: - дослідити класи та категорії закладів громадського харчування в Україні; - визначити типи підприємств громадського харчування в Україні; - дослідити класифікацію та характерні риси закладів ресторанного господарства за кордоном; - проаналізувати основні типи і характеристики закладів ресторанного господарства за кордоном; - зробити висновки, щодо проведеного дослідження. Географічними рамками цієї курсової роботи ринок громадського харчування за кордоном і в Україні. Хронологічними рамками цієї курсової роботи охоплюють сучасний період. Джерельна база. У процесі написання курсової роботи було опрацьовано близько 18 джерел. Складним був збір матеріалів для другого розділу. Це пояснюється тим, що у вітчизняній літературі мало видань, присвячених досліджуваній тематиці. При написанні роботи були використані нормативні акти, підручники, збірки наукових праць, зокрема: "Характеристики підприємств громадського харчування по типах і класам", Завадинська О.Ю., навчальний посібник Литвиненко Т.Є. «Організація ресторанного господарства за кордоном», навчальний посібник Школа І.М., Ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лощенюк І.Р., Кравчук Р.В. «Менеджмент туристичної індустрії», тощо. Структурно курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків

 5. Контрольна робота з санітарії та гігієни громадського харчування
  ЗМІСТ 1. Перерахуйте основні правила гігієни для роботи охолоджувальних та вентиляційних пристроїв. 3 2. Гігієнічні вимоги до освітлення 4 3. Органоліптичні, хімічні та бактеріологічні показники питної води 6 Список використаної літератури: 7

 6. Основні тенденції на ринку громадського харчування, їх значення та розвиток
  Основні тенденції на ринку громадського харчування, їх значення та розвиток Література Без плану

 7. Підприємства громадського харчування як складова туристичної індустрії України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 5 1.1. Поняття та значення підприємств громадського харчування 5 1.2. Механізм діяльності підприємств громадського харчування в туристичній індустрії України 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕСТОРАНУ ГОТЕЛЮ «Назва» ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз технологій надання ресторанних послуг 29 2.3. Оцінка ефективності збутової діяльності ресторану 35 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 41 3.1. Розробка нових форм збутової діяльності ресторану 41 3.2. Заходи з підвищення конкурентної стратегії ресторану 47 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 ДОДАТКИ 62

 8. Розробка бізнес-плану підприємства громадського харчування ресторанного типу
  Розділ 1.Обґрунтування (ініціалізація) проекту 4 1.1. Загальні положення 4 1.2. Маркетингові дослідження ринку 5 1.2.1. Дослідження ареалу діяльності закладу ресторанного господарства 5 1.2.2.Аналіз ринку послуг ресторанного господарства району 7 1.2.3. Дослідження ринку споживачів в ареалі діяльності закладу 8 1.2.4. Дослідження конкурентів 11 Результати опитування респондентів в досліджуваному мікрорайоні 13 1.2.5. Визначення ємності ринку та його сегментація 17 1.2.6. Визначення маркетингової політики 18 1.3. Визначення концептуальних засад діяльності закладу 22 Розділ 2.Інженерно-технологічний 27 2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу 27 2.2. Моделювання виробничого процесу 29 2.3. Проектування технологічних процесів механічного кулінарного обробляння сировини та виготовлення напівфабрикатів (заготівельні цехи) 31 2.4. Проектування процесу виробництва готової кулінарної продукції 57 2.5. Проектування адміністративно-побутових приміщень 65 2.6. Проектування технічних приміщень 66 2.7. Визначення загальної площі закладу та поверховості будівлі 66 2.8. Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм ведення технологічного процесу 67 2.9. Розроблення об'ємно-планувального рішення закладу 70 2.10. Розроблення схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування 73 Розділ 3. Архітектурно-будівельний 77 3.1. Передпроектні роботи 77 3.1.1. Розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій 77 3.1.2. Розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках 77 3.1.3. Визначення інженерних характеристик об'єкту 77 3.2. Збір вихідних даних 77 3.3. Інженерно-будівельні рішення закладу 78 3.3.1. Пропозиції щодо дизайну 79 3.3.2. Будівельно-технічні показники проекту 80 3.3.3. Кошторис будівництва 80 3.4. Порядок здачі в експлуатацію закінченого об'єкта 81 3.5. Заходи щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища 82 3.5.1. Створення системи управління охороною праці 82 3.5.2. Документація при організації служби охорони праці закладу ресторанного господарства 82 3.5.3. 3аходи охорони праці у виробничих приміщення закладу ресторанного господарства 83 3.5.4.Санітарно-гігієнічні заходи у приміщеннях закладу ресторанного господарства 85 3.5.5. Засоби та заходи електробезпеки при експлуатації устаткування 86 3.5.6. Евакуація людей з приміщень та будівель 88 Розділ 4. Організаційно-економічний розділ 90 4.1. Організаційно-юридичний план 90 4.2. Розрахунок середньорічних економічних показників 100 проектованого закладу ресторанного господарства 100 Розділ 5. Розвиток проекту 107 5.1. Загальні напрями розвитку проекту закладу ресторанного господарства 107 5.2. Розширення проектованого закладу ресторанного господарства 107 5.3. Розвиток ресторанного сервісу закладу, що проектується 108 5.4. 3абезпечення конкурентопридатності розроблених інноваційних технологій продуктів харчування 110 Висновки 111 Список використаних джерел 114

 9. Організація роботи соусного відділення гарячого цеху підприємства громадського харчування
  Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Організація роботи соусного відділення гарячого цеху їдальні 8 2.1. Характеристика роботи гарячого цеху 10 2.2. Організація роботи соусного відділення 11 2.2.1. Розробка і підбір теплового обладнання. 17 2.2.2. Розрахунок і підбір немеханічного обладнання. 18 2.2.3. Інвентар для теплового оброблення продуктів і блюд (наплитний посуд) 19 2.2.4. Інвентар для порціонування і роздачі готової продукції (роздатковий інвентар) 22 3. Організація роботи соусного відділення на прикладі приготування супу-пюре в студентській їдальні 23 Висновки 26 Використана література 27 Додатки 28

 10. Розвиток і розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України
  Зміст стор. Вступ 3 1. Передумови розвитку громадського харчування в Донецькому економічному районі та їх соціально-економічне значення 5 2. Аналіз сучасного стану, розвитку та розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України 10 3. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України 18 Висновок 24 Список використаних джерел 26 В роботі є схеми, діаграми, зноски Предметом дослідження роботи є заклади громадського харчування в Донецькому економічному районі України. Мета роботи полягає є всебічне дослідження розвитку і розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України. Виходячи з поставленої мети автор ставить наступні завдання: - дослідити передумови розвитку громадського харчування в Донецькому економічному районі та їх соціально-економічне значення; - проаналізувати сучасного стану, розвитку та розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України ; - охарактеризувати проблеми та перспективи розвитку та розміщення закладів громадського харчування в Донецькому економічному районі України. При написанні роботи буди використані підручники, статті, довідники та джерела Інтернет. Структурно робота складається зі вступу, основної частини, висновку та списку використаних джерел.

 11. Розвиток і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України
  Зміст стор. Вступ 3 1. Передумови розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України: історичні, природні, демографічні 4 2. Сучасний стан розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України 9 3. Перспективи подальшого розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України 19 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Додатки 29 Метою роботи є всебічне дослідження розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України. Виходячи з мети автор ставить перед собою наступні завдання: - дослідити передумови розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України: історичні, природні, демографічні; - проаналізувати сучасний стан розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України; - визначити перспективи подальшого розвитку і розміщення закладів громадського харчування в північно-західному регіоні України. При написанні роботи були використані підручники, дослідження науковців щодо обраної теми та джерела Інтернет. Структурно робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 12. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності 4 2. Характеристика окремих адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 7 Висновки 16 Список джерел 18

 13. нормування праці кр
  1. Функції нормування праці 2 2. Нормування робіт, які виконуються на верстатах з числовим програмним керуванням 5 3. Задача. 9 Визначити норму штучного часу на приготування круглого отвору 40 мм в деталі шириною 30 мм, із вуглецевої сталі δв=450, припуск та протягування 1,5 мм на діаметр. Протяжка з інструментальної сталі зі стійкістю т=100 хв. Протягування проводиться на горизонтально - протяжному верстаті з £=1350 мм і Р=10Т, вага протяжки до 15 кг, вага деталі 8 кг. Список використаних джерел 10

 14. Нормування праці
  Завдання 1 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобсвід Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Таблиця 2. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У план факт план факт план факт план факт план факт Календарний фонд робочого часу люд-днів 146000 146000 182500 182500 54750 54750 116800 116800 87600 87600 Вихідні та святкові дні люд-днів 41 200 41200 52500 52500 14400 14400 3200 3200 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу люд-днів Невиходи на роботу, всього люд-днів 11670 13012 14800 15940 5415 6135 9834 10192 8952 9297,6 У тому числі: Чергові та додаткові відпустки люд-днів 6776 6768 7750 3330 3285 5600 5400 5408 5400 5088 Відпустки з вагітності люд-днів 832 828 850 850 180 180 576 576 288 312 Навчальні відпустки люд-днів 248 244 900 950 60 60 768 640 840 840 Невиходи через хворобу люд-днів 3304 4248 5000 5600 1650 2295 2730 3136 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрац. люд-днів 600 660 400 600 195 225 160 320 552 799,2 Цілозмінні простої люд-днів — 128 — 90 — 60 — 48 — 43,2 Невиходи з неповажних причин люд-днів — 136 — 100 — ЗО — 64 — 7,2 Реальний фонд робочого часу люд-днів Номінальний змінний фонд робочого часу люд-днів 3200 3200 3900 3900 1230 1230 2560 2560 1920 1920 Скорочений час для підлітків люд-днів 120 120 — — — — 3,2 3,2 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці люд-днів 10 14 20 20 19,5 10,5 16 16,6 7,2 6,7 Внутрізмінні втрати робочого часу люд-днів — 60 2 90 — 22,5 2 51,2 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу люд-днів Річний ефективний фонд роб. часу люд-днів Чисельність робітників осіб 400 400 500 500 150 150 320 320 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 126 116 105 120 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нор¬мо-год. 816,16 1026 311,8 723,49 459,79 Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література

 15. Нормування праці Варіант V
  Завдання 1 На підприємстві в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу. Таблиця 1 Варіант Нормативний баланс Тпз на зміну, хв. Від Топ, % Тобс від Топ % % скоро¬чення втрат 1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5 75 2. Самофографія робочого часу 30 4 6 50 3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5-10 чол.) 15 5 4 80 4. Групова фотографія (кількість 4-6 чол., інтервал 10-15 хв.) 26 4 3 60 5. Масова фотографія методом моментних спосте¬режень (кількість 20-25 чол.) К – 0,76, Р 7% 30 5 4 50 Під час проведення фотографії використовуються відповідно зразки бланків. Вивчення затрат робочого часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. При виконанні цього завдання є необхідним знання таких понять та категорій як: “робочий час”; “класифікація затрат робочого” часу; “нормований і ненормований робочий час”; “методичні основи аналізу затрат робочого часу”; “різновиди фотографії робочого часу”; етапи проведення фотографії. Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного балансів робочого часу тощо. Обробляючи матеріали спостережень, обов’язково слід дотримуватись умов запропонованих вихідних даних (таблиця 1). Завдання 2 Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни: • навчальні відпустки зростають на 12 %; • відпустки з вагітності – на 5 %; • неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 15 %; • відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 7 %. Для всіх робітників планується зміна – 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних. Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються питання ефективного використання працюючих та робочого часу. Необхідно засвоїти такі поняття як: “одиниці обліку робочого часу”; календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати робочого часу. Таблиця 2. Показник Одиниця виміру Варіант V план факт Календарний фонд робочого часу люд -днів 87600 87600 Вихідні та святкові дні — II— 24450 24450 Номінальний фонд робочого часу —II— Невиходи на роботу, всього —II— 8952 9297,6 У тому числі —II— Чергові та додаткові відпустки —II— 5400 5088 Відпустки з вагітності —II— 288 312 Навчальні відпустки —II— 840 840 Невиходи через хворобу —II— 1872 2208 Відпустки з дозволу адміністрації —II— 552 799,2 Цілозмінні простої —II— — 43,2 Невиходи з неповажної причини —II— — 7,2 Реальний фонд робочого часу —II— Номінальний змінний фонд робочого часу —II— 1920 1920 Скорочений час для підлітків —II— 4,8 4,8 Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці —II— 7,2 6,7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу —II— 21,6 Реальний змінний фонд роб. часу —II— Річний ефективний фонд роб. час —II— Чисельність робітників осіб. 240 240 Плановий відсоток виконання норм % 109 Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис. нормо-год. 459,79 Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. Завдання 3 Визначити величину норми машинного, штучного і штучно – калькуляційного часу при виконанні токарної операції – обточування. Деталь – втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3. Таблиця 3. ВИХІДНІ ДАНІ Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Довжина обробки, мм 320 290 310 350 420 Припуск на обробку, мм 12 16 10 8 15 Кількість обертів деталі об / хв 600 560 800 720 900 Глибина обробки,мм 4 4 5 4 3 Розмір подачі на один оберт, мм / об. 32 0,44 0,28 0,36 0,54 Діаметр деталі після обробки, мм 140 180 160 90 110 Допоміжний час, хв. 2,5 2,8 3 1,8 3,6 Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8 9 10 9 8 Час підготовчо – завершальної роботи на партію деталей, хв. 32 24 28 30 26 Кількість деталей в партії, шт. 35 40 50 28 14 Виконання завдання 3 можливе, насамперед після ознайомлення з методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення складових частин норм часу. Завдання 4 Визначити норму обслуговування верстатів – дублерів для робітника – багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за таким даними: Таблиця 4. ВИХІДНІ ДАНІ Показник Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Час основної роботи 12 20 14 17 16 Час допоміжної роботи 4,7 6,1 4,7 5,75 4,8 Час на перехід до іншого верстата 0,3 0,4 0,35 0,25 0,2 Час підготовчо – заключної роботи за зміну (Т п.з.) 28 25 22 26 24 Тривалість зміни (Тзм) 480 492 420 480 492 Час обслуговування робочого місця 6 % Топ Час на відпочинок робітника 5 % Топ КД 0,85 0,92 0,95 0,88 0,94 Це завдання базується на вивченні особливостей нормування праці робітників – багатоверстатників. Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. Завдання 5 Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: Особливу увагу під час розв’язання завдання 5 необхідно приділити одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Таблиця 5 ВИХІДНІ ДАНІ Показник Одиниця виміру Варіант І ІІ ІІІ ІУ У Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4 3 5 3,5 8 Підготовка робочих місць людино-годин 2 1,5 2,5 1,8 4 Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80 140 150 180 160 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Монтаж металоконструкцій тонн 60 110 120 140 130 Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Зварювання з”єднань пог. м 400 560 600 540 580 Норма часу на зварювання 1 пог. м. нормо-годин 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Фарбування металоконструкцій м2 12 30 26 40 34 Норма часу нормо-годин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Здавання продукції годин 4 7 3 2 8 Тривалість зміни годин 8 8 8 Н 8 Чисельність бригади осіб 5 9 6 7 6 Середній відсоток виконання норм % 112 105 115 107 110 Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua