Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи соціально-економічного прогозування. Сутність макроекономічного прогнозування (ID:6041)
| Размер: 31 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 14.07.2006 |
СодержаниеЗміст.
Вступ. 3
1. Класифікація і області використання соціально-економічних методів пронозування. 4
2. Характеристика соціально-економічних методів прогнозування. 10
3. Макроекономічне прогнозування в Україні. 17
Висновок. 23
Список використаних літературних джерел. 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Прогнозування та макроекономічного планування
  1. Міжгалузевий баланс: суть, значення, принципи розробки, структура МГБ в системі національних рахунків. 2 2. Економічні індикатори, їх призначення та досвід використання. 13 Задача 18 Розрахувати: • обсяг капітальних вкладень, необхідних для введення в дію житлової площі в розрахунковому періоді; • фактичне забезпечення житловою площею однієї людини на кінець базового періоду. ВИХІДНІ ДАНІ: 1. Чисельність населення країни в базовому періоді склала 48,7 млн. чол., в розрахунковому періоді передбачається її зростання на 0,8 %. 2. Середній розмір сім'ї в базовому періоді склав 3,4 чол., в розрахунковому періоді передбачається його зростання на 1.9 %. 3. На кінець базового періоду житловий фонд країни досягнув 885,6 млн.м2, з яких на початок розрахункового періоду підлягає вибуттю 2,7 % його загального розміру. 4. У результаті капітального ремонту житловий фонд у розрахунковому періоді збільшиться на 9,8 млн.м.2 5. Норматив забезпеченості житловою площею однієї людини складає 21 м2 плюс 10,5 м2 на кожну сім'ю. 6. Питомі капітальні вкладення на введення в дію 1 м2 житлової площі -610грн. Література. 21

 2. Прогнозування та макроекономічного планування вар 16
  1. Фінансове прогнозування: методи та моделі. 3 2. Регулювання зайнятості населення. Баланс ринку праці. 6 Задача 14 Розрахувати прогнозовані обсяги розподіленого валового внутрішнього і валового національного продукту. Обчислити темпи їх зростання (падіння). ВИХІДНІ ДАНІ: 1. Доходи працівників від трудової діяльності в сфері матеріального виробництва (заробітна плата, натуральні доходи від особистого підсобного господарства, доходи від індивідуальної трудової діяльності, інші) у базовому періоді становили 1824,2 млн. грн., у прогнозованому періоді передбачається їх зростання на 18%. 2. Первинні доходи підприємств матеріальної сфери (прибуток, доходи В|Д колгоспів, ПДВ, нарахування на зарплату) становили 780 млн. грн. у прогнозованому періоді згідно з експертними оцінками зростуть на 22 %. 3. Доходи працівників від трудової діяльності у сфері обслуговування 640 млн. грн., у прогнозованому періоді передбачається їх зростання на 14%. 4. Доходи сфери обслуговування (прибуток і прирівняні до нього елементи) у базовому періоді становили 68 млн. грн., згідно з розрахунками передбачається їх зростання на 28 % у прогнозованому періоді. 5. Доходи від власності населення (проценти, дивіденди, орендна плата) в прогнозованому періоді, згідно з експертними оцінками становитимуть 2,2 млн. грн. 6. Амортизація основних фондів у матеріальній сфері у базовому періоді - 119,4 млн. грн., у прогнозованому зросте на 3,5 %. 7. У сфері обслуговування амортизація основних фондів - 32,1 млн. грн., у прогнозованому зросте на 2,1 %. 8. Доходи отримані від зовнішньоекономічної діяльності в базовому періоді - 16,4 млн. грн., у прогнозованому періоді їх обсяги залишаться на тому ж рівні. 9. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності, передані за кордон, становили 5,9 млн. грн., у прогнозованому періоді їх обсяги не зміняться. Література. 17

 3. Прогнозування економічного зростання
  Вступ 3 1. Основні етапи прогнозування економічного розвитку 3 2. Основні методи прогнозування економічного розвитку 6 Висновки 10 Список використаної літератури 11 Додатки

 4. Прогнозування соціально-економічних процесів
  Розрахункове завдання №1. 2 За наведеними відомостями про кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потрібно провести структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові). Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб 1 2003 Січень 1061 2 Лютий 1100,9 3 Березень 1109,4 4 Квітень 1107,3 5 Травень 1057,8 6 Червень 1012,7 7 Липень 996,1 8 Серпень 982,8 9 Вересень 961,8 10 Жовтень 938,6 11 Листопад 949,9 12 Грудень 988,9 13 2004 Січень 1003,6 14 Лютий 1045,4 15 Березень 1061,2 16 Квітень 1044,6 17 Травень 1005,8 18 Червень 962,5 19 Липень 945 20 Серпень 925,6 21 Вересень 914 22 Жовтень 893,6 23 Листопад 919,7 24 Грудень 981,8 25 2005 Січень 992,1 26 Лютий 1019 27 Березень 1018,4 28 Квітень 986,7 29 Травень 918,3 30 Червень 858,3 31 Липень 825,4 32 Серпень 800,4 Дослідження має включати наступні елементи аналізу: − Графічний аналіз часового ряду. − Розрахунок коефіцієнтів автокореляції для зрушень, які дорівнюють від одного до дванадцяти місяців. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів автокореляції за різними критеріями. − Дослідження виду детермінованого тренду й сезонності за допомогою переходу до перших різниць та аналізу автокореляційної функції часового ряду. − Визначення типу стаціонарного процесу для випадкової складової часового ряду. Розрахункове завдання №2. 9 За даними, наведеними у розрахунковому завданні №1, зробити прогноз економічного показника на наступний рік. У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені прогнози, одержані за наступними методами згладжування часових рядів: 1. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за наївними методами. 2. Екстраполяція за простою середньою, середнім абсолютним приростом (середнім темпом зростання). 3. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простої ковзної середньої. Як підібрати вікно згладжування? 4. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простого експоненціального згладжування. Як підібрати константу згладжування? 5. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом Хольта. 6. Побудова прогнозу тренд-сезонного процесу за методом Хольта-Вінтерса. 7. Порівняльна характеристика застосованих методів прогнозування, на підставі аналізу підсумкових оцінок похибок прогнозування MSE, RMSE, MPE, MAPE. 8. Вибір найкращої моделі та розрахунок інтервалу надійності знайденого прогнозу. 9. Обґрунтування адекватності вибраної моделі прогнозування. Розрахункове завдання №3. 26 За даними індексу споживчих цін Yt з січня 2007 року до грудня 2009 року розрахувати прогноз цього економічного показника на наступний рік, використовуючи екстраполяцію тренду на основі кривих зростання. Місяць Січ. Лют. Берез. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Рік 2007 Yt 43841 45266 47599 48649 49095 51490 54224 56628 58076 59051 59943 64870 Рік 2008 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 Рік 2009 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені наступні питання: 1. Вибір виду кривої зростання. 2. Лінеаризація побудованої моделі та оцінювання її параметрів за МНК. 3. Обґрунтування точності й адекватності обраної моделі прогнозування. 4. Розрахунок точкового та інтервального прогнозів тенденції часового ряду. Розрахункове завдання №4. 37 За даними самостійно підібраного для дослідження часового ряду зробити короткостроковий прогноз, використовуючи наступні кроки методики Бокса-Дженкінса: 1. Ідентифікувати часовий ряд, тобто визначити порядок його інтеграції - d, авторегресії - p і ковзної середньої - q. 2. Побудувати кілька придатних ARIMA-моделей, оцінити їх параметри. 3. Перевірити точність й адекватність підігнаних моделей та вибрати кращу з них. 4. На основі обраної моделі розрахувати прогноз на наступний рік. 5. Результати дослідження оформити письмово. Висновки робити на 5-% рівні значущості. Література 46

 5. Прогнозування економічного розвитку в системі держави
  ЗМІСТ 1. Місце соціально-економічного прогнозування в системі ДРЕ 2 2. Функції економічного і соціального прогнозування 4 3. Система та класифікація методів прогнозування 6 4. Експертний метод прогнозування 9 5. Сфера застосування методів прогнозування 9 6. Рівні прогнозної роботи в Україні 11 Література 17

 6. Методи прогнозування
  Вступ 3 1. Сутність прогнозування 4 2. Фактори, що визначають методи прогнозування 6 3. Система методів прогнозування 8 Висновки 11 Література 12

 7. Методи прогнозування в ІАД (інформаційно-аналітичної діяльності)
  Вступ 3 Розділ І. Інформаційно-аналітична діяльність: підходи до визначення термінів 5 1.1. Проблеми визначення наукового терміну «інформація» 5 1.2. Термінологічна база ІАД 8 Розділ ІІ. Теоретичні основи прогнозування в ІАД 17 2.1. Сутність прогнозу і прогнозування 17 2.2. Методи прогнозування 23 Розділ ІІІ. Прогнозування методами експертних оцінок 27 3.1. Характеристика методів 27 3.2. Метод «мозкового» штурму, метод суду та дельфійський метод 30 Висновок 34 Література 36

 8. Методи прогнозування в ІАД (інформаційно-аналітична діяльність)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ, ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЇ 6 1.1. Сутність і основні характеристики інформаційно-аналітичної діяльності 6 1.2. Визначення об'єкту прогнозування інформаційно-аналітичної діяльності 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРОГНОЗУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 17 2.1. Побудова гіпотези як важлива складова інформаційно-аналітичної діяльності 17 2.2. Теорія рефлективності як новий підхід до оцінки і прогнозування ситуації 20 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 22 3.1. Класифікація методів прогнозування 22 3.2. Результати прогнозів і вимоги до них 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 9. Аналіз соціально-економічного розвитку
  Вступ 4 Розділ 1. Заходи соціально - економічної трансформації трудового колективу підприємств (основні напрямки, особливості соціально - економічної трансформації) 6 1.1 Поняття та сутність соціально -економічного суспільства 6 1.2. Перспективи формування трудового колективу підприємства: соціальні і економічні аспекти 9 1.3. Життєвий рівень населення як сукупність матеріального, соціального та духовного благополуччя населення 15 Розділ 2 Обгрунтування методу щодо вивчення соціально - економічних явищ і їх оцінки 18 2.1. Економічні індикатори, які характеризують рівень соціального і матеріального добробуту населення 18 2.2. Організація аналітичної роботи з питань соціально - економічного розвитку підприємств 27 2.3. Аналіз соціально - організаційного технічного рівня виробництва 29 2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати 30 2.5 Питання аналізу фінансового стану підприємства з огляду розвитку соціальної економіки 32 2.6. Прямі і обернені взаємозвязок між трудомісткістю та продуктивністю праці, а також між індексом споживчих цін, та купівельною спроможністю грошової одиниці 34 3. Ефективність соціально - економічного розвитку як домінаната трансформації державного управління та суспільства 36 3.1. Показники забезпечення населення майном, житлом і продовольством. 36 3.2. Значення формування ефективного соціально - економічного потенціалу підприємства 40 3.3. Зміст категорії: ефективність соціально - економічного розвитку і його вимір 43 Висновок 45 Література 48 Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні складових соціально-економічного потенціалу (СЕП) підприємства та розробці науково-прикладних рекомендацій щодо його оцінки і розвитку на етапі інноваційно-структурної перебудови економіки України. Теоретичною і методологічною основою проведених досліджень є наукові й теоретичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань визначення соціально-економічного розвитку підприємств а також законодавчі і нормативні документи з питань соціальної економіки і політики. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України

 10. Класичні моделі соціально-економічного розвитку
  ВСТУП 3 1. Поняття і сутність економічної системи 4 2. Моделі соціально-економічного розвитку (класичні) 8 3. Перехідна економіка. Крайності економічного розвитку 11 4. Криза економіки, шляхи її усунення 16 5. Напрямки соціально-економічного розвитку 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 11. Проблеми і перспективи соціально-економічного сходження України
  ВСТУП 3 1. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 5 2. СТАРТОВІ УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 8 3. ФОРМУВАННЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 11 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 20

 12. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України
  1. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України 2. Література

 13. Формування попиту на послуги підприємств харчування та методи його обчислення та прогнозування
  Завдання 1 3 1.Формування попиту на послуги підприємств харчування та методи його обчислення та прогнозування. 3 2.Виробнича програма підприємств харчування, структура планування. 8 3.Техніко-економічні показники роботи транспортних засобів. 12 Завдання 2. 17 Провести економічне обґрунтування щодо визначення первинного вкладеного капіталу у розвиток діяльності туристичного підприємства та визначте його приріст. Одиниці виміру - тис. грн. Джерела формування ресурсів Перiший Другий Третій рік рік рік Прибуток від реалізації 75 195 295 Амортизаційні відрахування 15 20 25 Дохід від позареалізаційних операцій + 10 + 5 - 5 Внески засновників 8 8 Витрачено на споживання 55 125 190 Література 19

 14. Законодавчі гарантії соціально-економічного стану військовослужбовців в СРСР
  1. Створення робочо-селянської Червоної Армії та перші пільги для військовослужбовців 3 2. Особливості соціально-економічних гарантій військовослужбовців за новою редакцією закону про обов'язкову військову службу 7 3. Нормативно-правове регламентування гарантій військовослужбовців СРСР у 1940-1977 рр. 12 4. Нормативно-правові акти періоду 1977-1987 рр. 20 Список використаної літератури 24

 15. Сприяння соціально-економічного процесу затвердження соціальної політики
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Оцінка сучасної суспільної ситуації 7 2. Трансформаційний процес: сутність і результати 8 3. Соціальний механізм трансформаційного процесу 12 4. Модель соціальної політики, згідно європейських стандартів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua