Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ. УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОЛІТТІ (ID:6105)
| Размер: 30 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 17.07.2006 |
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ МОВИ 4
1.1. Мова як система. Суспільний характер мови 4
1.2. Функції мови у сучасному суспільстві. 5
1.3.Державотворча функція мови 6
РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 8
2.1. Проблема державних мов в історичному екскурсі 8
2.2. Розвиток української мови як державної: проблеми і перспективи 9
ВИСНОВОК 14
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Українська мова (варіант 10) Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів
  1. Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів 3 2. Анотація як науковий документ. Структура тексту, найголовніші мовні засоби 5 3. Використовуючи прийменники та префіксальні слова, кладіть документ, у якому йдеться про те, що викладачам та співробітникам університету необхідно подати довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів до відділу кадрів 7 4. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Введіть 2-3 словосполучення в речення 8 Дякуючи підтримці Займатися своєю справою Заставити повернути долг ..... 5. Перекладіть українською мовою 8 Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Убытки, которые причинены Обществу или Банку в этом случае, возмещаются в порядке, определенном действующим законодательством Украины. Банк не несет ответственности перед Обществом, если убытки являются следствием действий, совершенных в соответствии с письменными распоряжениями Общества. Список літератури 10

 2. Історія становлення української мови як мови українського народу
  Вступ 3 1. Українська мова – національна мова українського народу 3 2. Походження і розвиток мови українського народу 4 3. Сучасна українська літературна мова та територіальні діалекти 9 Висновки 12 Література 13

 3. Історія розвитку методології викладання географії в школах в 20-му столітті
  ВСТУП 3 1. ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ 5 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 7 2.1. Програма викладання географії КПРС 1934 року для УРСР 10 V КЛАС 10 VI— VII і X КЛАСИ 12 VII— VIII КЛАСИ 13 2.2. Методологія виховання за радянських часів 16 2.3.. Особливості радянських шкільних картвидань 1940—50 років 20 3. ЗМІНИ В МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ЗА ПЕРІОД 40-80-х РОКІВ 23 3.1. Значення карти у викладанні географії 24 Контурні карти і робочі зошити 26 Використання карти на уроках географії 27 Округлення чисел 29 Конкретизація кількісних уявлень 30 Робота з окремими показниками 31 Про недоліки в організації опитування 32 Оцінка знань і норми оцінок 33 4. ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 35 4.1. Карти та атласи рідного краю 39 ВИСНОВКИ 42 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46

 4. Використання наочності на уроках української мови. Міжпредметні зв′язки на уроках мови
  ВСТУП 3 1. Види наочності, що застосовуються на уроках української мови 4 2. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу 5 3. Здійснення міжпредметних зв'язків 7 ВИСНОВОК 9 Література 11

 5. Українська мова
  1. За якими ознаками класифікуються ділові документи? Назвіть групи документів за традиційною класифікацією. 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: тур, флотель, туроператор, контракт, гідропарк, віза, транзит, експедитор. 8 3. Відредагуйте запропоновані вислови: 8 4. Укладіть пояснювальну записку від власного імені про причину невчасної ліквідації академзаборгованості - заліку з .... 9 5. Перекладіть уривок фахового тексту з російської мови на українську. Розставте розділові знаки. Поясніть написання підкреслених слів. 10 Література: 12

 6. Українська мова
  1. Складіть зразок заяви про надання матеріальної допомоги 3 2. Знайдіть українські відповідники до слів 4 3. Перекладіть українською мовою 5 4. Записати речення фонетичною транскрипцією. Зробити фонетичний розбір підкреслених слів 6 5. Вставити пропущені букви. Розкрити дужки, пояснити правопис слів, зробити морфемний розбір підкреслених слів 7 6. Записати правильно складні слова. Пояснити їх правопис 8 7. Наведені іменники поставити в орудному відмінку однини, пояснити правопис відмінкових закінчень 9 Список використаної літератури 11

 7. Українська мова
  1. Ознаками культури мовлення є: 2. Правильно вжито прийменники у - в у словосполученні: 3. Літеру ґ слід писати в усіх словах рядка: 4. Усі власні назви треба брати в лапки у рядку 5. Прикметники із суфіксом -зьк- утворюються від іменників: 6. Відредагуйте словосполучення. 7. Поясніть значення фразеологізмів. ІІІ рівень ( кожна правильна відповідь -1 б.) Б.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. д), 9. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. 10. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. IV рівень ( кожна правильна відповідь 11. Запишіть правильно слова, знявши скісну риску. 12. Складіть текст про літературну норму з п'яти рядків за схемою:

 8. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

 9. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 10. українська мова кр
  Завдання 1. Поясніть, у яких стилях мови автор може виявити індивідуальність? 3 Завдання 2. Складіть вправу на закріплення знань однокурсників з теми «Засоби милозвучності української мови». 5 Завдання 3. Напишіть невеликий роздум-есе на тему: «В чому трагедія Еллочки-Людоїдки або скільки слів достатньо знати для повного щастя?». 5 Завдання 4. Придумайте вислів за даним початком: «Крила виростають…» 7 Завдання 5. Запишіть по одному прикладу кожного з морфологічних і неморфологічних способів словотвору. 7 Список використаної літератури 9

 11. Українська мова
  1. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур. 3 2. Вживання вставних слів і словосполучень у фаховому мовленні. 8 Література 17

 12. українська мова 10
  1. Основні вимоги до мовлення. Мовний етикет 3 2. Призначення і оформлення особистого доручення (навести зразок) 4 3. Навести зразок складної заяви про зарахування на роботу 6 4. Скласти власне резюме 7 5. Перекласти текст українською мовою, правильно розставити розділові знаки 7 6. Записати правильно слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери 8 Лук’ян, сузір’я, з’ясувати, святковий, ручці, рученьці, голівоньці.... 7. Утворити форму родового відмінка однини 8 Гомель – Гомеля, горизонт – горизонту, велосипед – велосипеда, градус – градуса, штаб – штабу.... 8. Утворити форму кличного відмінка 9 Анатолій Іванович – Анатолію Івановичу.... 9. Провідміняти числівники 9 4322 459 45,67 10. Перекласти українською мовою 10 По собственному желанию – за власним бажанням, по требованию – на .... Література 11

 13. Українська ділова мова
  1. Написати заяву на ім’я керівника установи, де Ви навчаєтеся, про надання академічної відпустки. 3 2. Виправити помилки в адресуванні заяв. 4 3. Відредагувати тексти заяв. Записати правильно. 4 4. Записати правильно. 4 5. Виберіть правильну відповідь. 5 6. Написати власну автобіографію. 5 7. Записати правильно типові мовні звороти. 6 8. Записати, відповідно до норм Міністерства зв’язку, адресу, надсилаючи лист родичеві в сільську місцевість. 6 9. Виберіть правильну відповідь. 6 10. Написати довідку, розмістивши подані реквізити відповідно до правил оформлення. 7 11. Записати правильно пояснювальну записку. 8 12. Написати пояснювальну записку на ім’я керівника установи про пропуск занять. 9 13. З поданих нижче слів утворити прикметники. 10 14. Написати оголошення про проведення наукової студентської конференції, яка відбудеться на базі Вашого університету. 11 15. Написати доручення для отримання підручників у бібліотеці на Ваше ім’я. 12 16. Відредагувати текст, дописати відсутні реквізити. 13 Список використаної літератури 14

 14. УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА 8
  1. Подані слова запишіть скорочено за прийнятими традицією правилами. 2 2. Відредагуйте текст. Поясніть характер і причини помилок, допущених у тексті. 2 3. Вставити, де потрібно, пропущені букви і знаки. 3 4. Поставити наголоси, пояснити значення і функціонування наведених пар слів, ввівши їх у словосполучення чи речення. 3 5. Поставте наголоси у словах. 3 6. Вкажіть неправильно складені словосполучення і запишіть їх правильно. 4 7. Доберіть українські відповідники до російських словосполучень. 4 8. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при них потрібні іменники ввічливості. 5 9. Запишіть числівники словами. 5 10. Напишіть офіційного листа, адресованого директору типографії видавництва "Юрінком", з проханням виготовити бланки трудових угод. 6 Використана література: 7

 15. Ділова українська мова
  І. Дати відповіді на питання 3 1. Два види штампів 3 2. Усне ділове мовлення 3 3. Графічні скорочення в діловому писемному мовленні 6 4. Вимоги до оформлення акту 7 ІІ. Оформити документи 9 1. Скласти і оформити трудову угоду 9 2. Скласти і оформити пояснювальну записку 11 Література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua