Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з історії Української держави і права (ID:6157)
| Размер: 55 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 17.07.2006 |
СодержаниеЗадание 1. Скласти хронологічну таблицю основних державних утворень і правових актів на території України.

Типа
№п/п

1
2
3
4
5 Основне державне утворення:
Скіфська держава
Античні міста держави
Босфорське царство
Руська земля
Київська Русь Джерела права:
Рецепція норм права Візантії, Риму, звичаєві Період коли вони існували 5 ст. до н.е. – 3 ст.н.е.

Задание 2. Стисло законспектувати основні положення:
• Руської правди “становий характер норм”, персоналізм. Приклади норм цивільного, кримінального і спадкового права. Які санкції застосовувались до різних верств населення.
• Концепції, основні положення литовських статутів, становий характер норм, навести приклади прав-привилеїв
• Ознайомитись з основними положеннями березневих статей Б.Хмельницького 1654р. (Переяславська Рада). Проаналізуватитекст памятки “права за яким судиться малоросійський народ” зокрема навести приклади цивільно – правового врегулювання (систему договорів) і зобов’язальні норми.
• Судова реформа 1864р. – судові статути. Система судів їх компетенція.
• Проаналізувати тектс консмтитуції УНР 1918р – зясувати систему органів влади.
• Знайти основні документи радянського періоду Конституції 1917р, 1929р, 1937р, 1978р. перші розділи, і ін.
• Конституція України 1996р. система органів влади за конституцією України, історичне значення.

ЗМІСТ
Завдання 1 3
1. Джерела права Київської русі 3
2. Рецепція норм права Візантії, Риму, звичаєві Період коли вони існували 5 ст. до н.е. – 3 ст.н.е 6
Завдання 2 8
1. Руської правди “становий характер норм”, персоналізм. Приклади норм цивільного, кримінального і спадкового права. Які санкції застосовувались до різних верств населення. 8
2. Концепції, основні положення литовських статутів, становий характер норм, навести приклади прав-привилеїв 14
3. Березневі статті(Ознайомитись з основними положеннями березневих статей Б.Хмельницького 1654р) 16
4. Судова реформа 1864р. – судові статути. Система судів їх компетенція 18
5. Проаналізувати тектс консмтитуції УНР 1918р – зясувати систему органів влади 24
6. Знайти основні документи радянського періоду Конституції 1917р, 1929р, 1937р, 1978р. перші розділи, і ін. 25
7. Конституція України 1996р. система органів влади за конституцією України, історичне значення 26
Список використаної літератури 36

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з історії держави і права України
  Зміст 1. Назвіть державні на території України. 3 2. Розкрити сутність основних положень правових актів в Україні за часів влади Речі Посполитої 7 3. Охарактеризувати основні положення Маніфесту про звільнення селян 19.2.861р. 13 Перелік використаної літератури 16

 2. Контрольна робота з історії держави і права зарубіжних країн
  1. Розроблення та прийняття Веймарської конституції 1919 року 3 2. Державний лад Німеччини за конституцією 1919 року 8 А) Вищі органи влади і управління 8 Б) Уявний феодалізм Веймарської республіки 10 3. Класова суть Веймарської конституції 10 Література 14

 3. Контрольна з історії держави і права України
  Особливості державно-правової думки в України. 3 Державно-правові погляди М.Максимовича. 10 Перелік використаної літератури 13

 4. Питання по історії української держави
  1. З'ясувати, що є предметом вивчення в курсі "Історія української держави і права". 2. Дати характеристику наукової періодизації розвитку держави і права. 3. Назвати і охарактеризувати джерела вивчення історії держави і права України. 4. Розкрити методи дослідження історії держави і права України. 5. Проаналізувати основні історіософські концепції щодо часу -виникнення держави на території сучасної України. 6. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держави скіфів. 7. Вказати на особливості державного ладу Скіфії. 8. Дати характеристику суспільно-політичного ладу міст-держав Північного Прочорномор'я 9. Висвітлити основні погляди вчених на причину занепаду Боспорської і Скіфської держав. 10. З'ясувати передумови утворення давньоруської держави. 11. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держави Русів. 12. Зробити аналіз державного апарату Русів і ролі князя в державному управлінні. 13. Проаналізувати правове становище окремих соціальних груп держави Русів за "Руською правдою". 14. Дати характеристику джерел права держави Русів. 15. Розкрити причини політичної роздрібленості України-Руси і вказати на її наслідки. 16. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держав, що утворилися на території держави Русів. 17. Дати характеристику князівської влади в Галицько-Волинській державі. 18. Вказати на особливості розвитку права в період політичної роздріленості держави Русів. 19. Проаналізувати процеси включення (загарбання) українських земель до складу євроазіатських державних утворень. Назвати основні причини. 20. Зробити аналіз суспільного і державного ладу України в складі Великого Князівства Литовського. 21. Зробити аналіз суспільно-політичного і державного ладу України в складі Королівства Польського. 22. Зробити аналіз суспільно-політичного і державного ладу в Кримському ханстві. 23. Охарактеризуйте правові джерела Великого Князівства Литовського і Королівства Польського. 24. Вказати на особливості місцевого державного управління в Україні литовсько-польської доби. 25. Дати політико-правовий аналіз становища українського народу в складі євроазіатських державних утворень. 26. Дати характеристику суспільно-політичного ладу Війська Запорізького (низового). 27. Дати характеристику джерел права Війська Запорізького (низового). 28. Охарактеризувати суспільно-політичні передумови утворення української держави -Війська Запорізького. (Гетьманщини). 29. З'ясувати особливості формування української національної держави - Війська Запорізького ((Гетьманщини). 30. Порівняти суспільно-політичний лад Війська, запорізького (низового) і Війська Запорізького (Гетьманщини). З 1. Дати характеристику джерел права Війська Запорізького (Гетьманщини). 32. Проаналізувати міждержавні правові акти (Зборівський договір, "Березневі статті" Б. Хмельницького). 33. Дати характеристику державотворчої і політичної діяльності українських гетьманів другої половини XVII ст. 34. Проілюструвати на конкретних прикладах обмеження російським царизмом автономних прав України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 35. Проаналізувати джерела права України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 36. Дати характеристику збірникам права "права, за якими судиться малоросійський народ" (1743), "Суд і розправа в правах малоросійських" (1758 р.) "Екстракт малоросійських .прав" (1767 р.)та ін. 37. Дати характеристику змін в правовому становищі соціальних станів України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 38. Вказати на чинники. Що призвели до укладення Андрусівського перемир'я і Трактату про вічний мир і їх зміст. 39. Дати характеристику губернського і повітового управління в Україні в першій половині XIX ст. 40. Проаналізувати правове становище станів України першій половині XIX ст. 41. Назвати причини кодифікації українського права на початку XIX ст. Розкрити зміст "Зібрання малоросійських, права" 1807р. 42. Дати характеристику суспільно-політичного устрою і права в Галичині, північній Буковині і Закарпатті в першій половині XIX ст. 43. Розкрити причини, що призвели до змін в суспільно-політичному устрою України в другій половині XIX ст. 44. Проаналізувати правовий статус селян за аграрною реформою 1861 р. 45. З'ясувати причини земської (1864 р.) і міської (1870 р.) реформ. Розкрити зміст законів, які регулювали ці реформи. 46. Розкрити суть і зміст судової реформи 1864 р. 47. Проаналізувати "Маніфест про удосконалення державного порядку" від 17 жовтня 1905 48. З'ясувати особливості розвитку права Російської імперії в 1905-1916 pp. 49. Охарактеризувати національно-держазну політику та діяльність Центральної Ради Яких помилок вона допустилася в період свого перебування при владі. 50. З'ясувати правові чинники встановлення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні в 1918р. 51. Розкрити умови і чинники встановлення влади Рад Робітничих, Селянських і Червоно-армійських депутатів в Україні в 1918-1919 pp. 52. Охарактеризувати правові джерела входження УСРР до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 53. Зробити аналіз конституцій УРСР 1929 р. і 1937 р. Які завоювання "соціалізму" вони закріпили. 54. Зробити аналіз становища владних структур УРСР в період німецько-фашистської окупації. 55. Охарактеризувати процеси кодифікації і систематизації права України в 60-80 pp. XX ст. 56. Дати оцінку правових джерел відродження незалежності України початку 90 pp. XX ст. 57. Висвітлити хід обговорення та прийняти Конституції України 1996 p., охарактеризувати основні її положення. 58. Зробити аналіз подій, що призвели до заснування поста Президента України. 59. Розкрити історичний процес становлення і законолавчого оформлення місцевих органів влади і місцевого (регіонального) самоврядування в 90-х pp. XX ст. 60. Проаналізувати процеси кодифікації і систематизації права України в 90-х pp. XX ст. Тут же вкажіть на чинники, які гальмували ці процеси.

 5. Контрольна робота з історії української культури
  1. Українська поезія другої половини 20 ст. та її представники 3 2. Університети на території підросійської та підавстрійскої України (Львівський, Київський, Харківський, Новоросійський) – осередки освіти, науки і культури 19 ст. 6 Висновок 12 Література 13

 6. Курсова з історії держави і права
  ВСТУП 2 ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ У КІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 3 УСВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕЇ ТА ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВИ УКРАЇНЦЯМИ ПОЧИНАЮЧИ З КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ 9 ВИСНОВОК 24 ЛІТЕРАТУРА 25

 7. Періодизація та джерела історії держави та права зарубіжних країн
  ВСТУП 3 1. Періодизація історії держава та права зарубіжних країн 5 2. Визначення джерел історії держава та права зарубіжних країн 14 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 8. Контрольна робота з теорії держави і права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем 4 2. Історія формування китайського права 6 3. Основні характеристики китайського права. 10 Висновки 17 Список використаної літератури 21

 9. Контрольна робота з теорії держави і права
  1. Факультативні ознаки держави 2. Правова держава і його ознаки Література:

 10. Контрольна робота історія держави і права
  1. Правоохоронні органи в 50-60 р.р. ХХ століття 3 2. На прикладі окремих положень Конституції української держави, складеної Пилипом Орликом, продемонструйте високий рівень розвитку тогочасної політичної думки. 7 3. Задача 11 9 червня 1073 р. о 2 годині 30 хвилин ночі на подвір'ї боярина Р. були затримані дві особи, які намагалися викрасти коня з його хліва. Під час затримання обидва вчинили фізичний опір господареві та його слугам. Один із злодіїв був зарубаний на місці вчинення злочину, а другий намагався втекти. Одначе слуги його затримали, зв'язали, а власник коня смертельно поранив мечем і другого співучасника. Чи відповідатиме господар за навмисне вбивство підозрюваних? Перелік використаних джерел 12

 11. Контрольна робота з теорії держави і права
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Держава франків 4 2. Ранньофеодальна держава в Англії 9 3. Варварські правди 11 Висновки 19 Список використапної літератури: 20

 12. Історія держави і права контрольна робота
  План 1. Окреслити зміни у держаному устрою і праві України на початку ХХ ст. до 1914 р. 3 2. Охарактеризувати ситуацію соціально - політичного і правового життя на окупованих територіях України під час війни 1941-1945 рр. 6 3. Розкрити основний зміст Конституції України 1996 р. 11 Література 16

 13. Контрольна робота з теорії держави і права
  План 1. Соціальний зміст і значення процесу типології держави. Формаційний та цивілізацій підходи до типології держав 3 2. Проаналізуйте склад політичної системи України (у вузькому розумінні) і визначте, які з її елементів входять до механізму політичної влади, а які - до механізму політичного опору 8 Література 12

 14. Контрольна робота історія держави і права зарубіжних країн
  1. Варновий устрій Стародавньої Індії. 3 2. Особливості абсолютизму в Англії та Німеччині. 6 3. Директорія. Конституція Франції 1848 р. Друга імперія. 11 Список використаної літератури 17

 15. Рід Розумовських в історії Української культури
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО РОДУ РОЗУМОВСЬКИХ 6 1.1. Походження роду Розумовських 6 1.2. Родове дерево сім’ї 8 РОЗДІЛ 2. КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ – ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 24 2.1. Життєдіяльність К.Г. Розумовського 24 2.2. Характеристика внутрішньої політики К. Розумовського 38 2.3. Палац Кирила Розумовського в Батурині та садиба Розумовських-Рєпніних в Яготині як культурно-історична спадщина 47 2.4. Собор Різдва Богородиці в Козельці – шедевр палацової архітектури 49 РОЗДІЛ 3. ДОЛЯ ГЕТЬМАНСЬКИХ НАЩАДКІВ 57 3.1. Григорій Кирилович Розумовський 57 3.2. Олександр Андрійович Розумовський 59 3.3. Григір Розумовський 60 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 64 ДОДАТКИ 68 Додаток А 68 Герб роду графів Розумовських 68 Додаток Б 69 Генеалогічне дерево Розумовських 69

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua