Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Адміністративне право України і його роль в становленні ринкових відносин (ID:6184)
| Размер: 18 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.07.2006 |
СодержаниеВступ 3
1. Предмет адміністративного права 5
2. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин 7
3. Роль і значення адміністративного права в становленні ринкових відносин 13
Висновок 16
Список використаної літератури 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Антимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА МОНОПОЛІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність монополії і монополізму, види монопольних утворень, їх якісні та кількісні характеристики 5 1.2. Необхідність та роль антимонопольного регулювання як елементу системи економічної безпеки держави 10 2. АНАЛІЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 15 2.1. Сутність, принципи та особливості вітчизняної системи антимонопольного регулювання економіки 15 2.2. Органи державного контролю за додержанням антимонопольного законодавства 19 3. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ РИНКОВОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 26 3.1. Зарубіжний досвід регулювання діяльності монополій 26 3.2. Напрямки вдосконалення системи регулювання конкурентного середовища в Україні 30 ВИСНОВОК 33 ЛІТЕРАТУРА 35

 2. Анимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність та ознаки монопольних утворень 5 1.2. Необхідність державного регулювання монопольних утворень 9 2. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 14 2.1. Механізм здійснення державного контролю за діяльністю монополій 14 2.2. Державні органи регулювання монополій 18 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 27 3.1. Проблеми регулювання діяльності монополій в Україні. Зарубіжний досвід 27 3.2. Рекомендації щодо удосконалення антимонопольної діяльності в Україні 34 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 41

 3. Роль держави в регулюванні ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки 5 1.2. Форми та методи державного регулювання економіки 9 2. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 2.1. Ознаки моделей ринкової економіки 17 2.2. Закордонний досвід державного регулювання економіки 25 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 33 3.1. Система органів управління економікою 33 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-53

 4. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 5. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Необхідність та сутність кредиту 4 2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9 3. Функції кредиту 11 Висновки 13 Задача 1 14 На основі даних таблиці 1 визначити: 1. Чому дорівнює М1? 2. Як зміниться М1, якщо: - зміниться МВ; - зміниться CR; - зміниться HR. 3. На скільки треба змінити МВ, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити М1? Задача 2 16 Розрахувати ціну облігації за формулою… Література 17

 6. Підприємство в системі ринкових відносин, підготовка його до роботи в умовах ринку
  ВСТУП 4 Розділ 1. Сутність діяльності підприємства в системі ринкових відносин 6 Розділ 2. Підготовка до діяльності підприємства 10 Розділ 3. Удосконалення управлінням виробництва на базовому підприємству 20 Планування потреби в ресурсах 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 Додатки 31 Мета курсової роботи є встановлення максимально можливої планомірності, збалансованості та пропорційності в діяльності підприємства. Організація виробництва – це процес формування множинних цілей розвитку та методів їх досягнення за певний період; воно пов’язує всі стадії розробки продукту у цілісну систему і забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості підприємства з потребами ринку. Об’єктом дослідження буде організація виробництва у нічному клубі у м. Києві.

 7. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 8. Законодавство України про адміністративне право
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика адміністративного права 5 1.1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України 5 1.2. Джерела адміністративного права. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства 8 1.3. Механізм адміністративно-правового регулювання 11 Розділ 2. Реформування адміністративного законодавства 15 2.1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України 15 2.2. Збагачення змісту предмету адміністративного права 21 2.3. Загальні засади адміністративної реформи 24 Висновок 29 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 31

 9. Роль Суду ЄС в становленні та розвитку права Євросоюзу
  Вступ 3 1. Правова природа Суду ЄС 5 2. Юрисдикція Суду ЄС 11 3. Роль Суду ЄС в правотворчій діяльності Євросоюзу 18 3.1. Здійснення Судом ЄС преюдиціальної процедури 18 3.2. Значення рішень Суду ЄС у розвитку права Євросоюзу 26 Висновки 30 Список використаних джерел 33 Додатки 37

 10. Роль Реформації у становленні світової цивілізації і культури
  Вступ 3 1. Реформація і Ренесанс 4 2. Протестантство як протест проти католицизму 6 3. Принципи та ідеї Реформації 8 4. Кальвінізм як напрямок протестантизму 11 5. Пуританство – одна з течій кальвінізму 12 Висновки 14 Додатки 16

 11. Роль Реформації у становленні світової цивілізації і культури
  Зміст Вступ 3 1. Реформація і Ренесанс 4 2. Протестантство як протест проти католицизму 6 3. Принципи та ідеї Реформації 8 4. Кальвінізм як напрямок протестантизму 11 5. Пуританство – одна з течій кальвінізму 12 Висновки 14 Додатки 16

 12. Правила поведінки дітей дошкільного віку та їх роль в організації життя і становленні особистості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5 1.1. Правила поведінки дітей дошкільного віку та їх роль в організації життя і становленні особистості 5 1.2. Формування соціальної поведінки та культури д ітей дошкільного віку 13 РОЗДІЛ 2. ЕМРІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22 2.1. База проведення експерименту 22 2.2. Проведення експерименту 22 2.3. Результати експерименту 33 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 В експерименті брало більше 40 дітей

 13. Проблеми становлення ринкових відносин в Україні
  Список використаної літератури 1. Камінський Є. Конфліктність у світі і проблеми стабілізації розвитку України // Розбудова держави. - 1998.– №5/6.– С.86-87. 2. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час. - 1997.– № 9.– С.24-28. 3. Шумило І.А. заступник Міністра економіки України Проблеми трансформації форм і методів державного управління економічним розвитком України. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р. 4. Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини в ХХІ столітті // Економічний часопис. – 2001. - № 1 - С. 3-6. 5. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001. – 312 с.

 14. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Ринкові відносини та їх державне регулювання 4 1.1. Поняття ринку та ринкових відносин 4 1.2. Державне регулювання конкурентних відносин 10 2. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин 14 2.1. Поняття підприємства і напрямки діяльності 15 3. Основні функції і мети підприємства в умовах ринку 20 3.1. Фактори та проблеми ефективного функціонування підприємства в умовах ринку 22 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 15. Попит та пропозиці як елементи ринкових відносин
  Вступ 3 1. Закон попиту. Зміни у попиті та його величині. 5 2. Закон пропозиції. Зміни у пропозиції та її величині. 10 3. Ціноутворення в умовах ринкової економіки. Врівноважуючи функція цін. 17 Висновок 21 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua