Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Акції (ID:6186)
| Размер: 28 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.07.2006 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність акцій та їх призначення 4
2. Види акцій та їх характеристика 10
Висновки 16
Задача 17
Список використаних літератури 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Право власності на акції
  1. Соціально-економічні та історичні передумови розвитку акцій в Україні 2 2. Поняття та зміст правового режиму акцій в Україні 7 Література: 28

 2. Акції їх види та механізм формування дивідендів
  ВСТУП 3 1. Акції їх роль та значення 4 2. Види акцій 9 3. Види доходів за акціями 14 4. Ринок акцій 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

 3. Аналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації
  Аналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації 1. Компанія з управління активами придбала в портфель інвестиційного фонду облігації на суму 110 000 гр. од. за номінальної вартості 100 000 гр. од. До терміну погашення залишається 4 роки. Купонна ставка - 10 %. Через рік очікується ставка дохідності на ринку в розмірі 12 %. Визначте прогнозну ціну облігації через рік. 2. Фінансова установа придбала на 90 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 80 тис. гр. од., до терміну погашення - 5 років, купонна ставка - 16 %. Дохідність, що очікується через 2 роки, становитиме 18 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично ставка доходу, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним? 3. Фінансова установа придбала за 59 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 60 тис. гр. од., до термін) погашення 5 років, купонна ставка 12 %. Дохід, що очікується через 2 роки, за прогнозом становить 15 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично дохід, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним 4. Компанія може придбати або (1) 10-річну облігацію з нульовим купоном, яка має загальну номінальну вартість 100 тис. гр. од., ціну купівлі — 60 тис. гр. од., або (2) облігацію з таким самим ризиком, яка має 6 років до терміну погашення, купонну ставку 10 %, загальну номінальну вартість — 40 тис. гр. од., ціну купівлі 60 тис. гр. од. Компанія може інвестувати 60 тис. гр. од. на 6 років. Якщо дохід, який очікується через 6 років, становитиме 11 %, то яку інвестицію обере компанія? 5. Поточна ринкова ціна облігації становить 102 % від номіналу, купонна ставка 8 %, до терміну погашення залишилося 5 років. Визначте поточну дохідність та середньорічну (кінцеву)дохідність облігації. 6. Номінальна вартість облігації 5000 гр. од., купонна ставка 15%. До терміну погашення залишається 4 роки. Визначте поточну дохідність та дохідність до погашення облігацій, якщо ринкова ціна облігації 5100 гр. од. 7. Визначте дюрацію облігації (показник Макоулі). Облігація номіналом 1000 гр. од., річна купонна ставка 10 %, термін погашення на 6 років. Очікувана дохідність до погашення 11 %, ринкова ціна — 960 гр. од. Як зміниться ціна облігації, якщо очікувана дохідність до погашення: 8. Продемонструвати на конкретному прикладі таке положення: - чим більше термін облігації, тим більше її чутливість до змін відсоткових ставок. Задачу придумати самостійно, навести розв'язання і графічне зображення. 9. Дохід на акцію А становить 5,2 гр. од., дивіденд, сплачений акціонерам, — 2,4 гр. од. Ринкова ціна акції 35 гр. од. Знайти: 1) дивідендну віддачу(поточна дохідність); 2) коефіцієнт сплати дивідендів; 3) коефіцієнт Р/Е. 10. Ціна акції Б на біржі становить 1,7 грн. За останній рік дивіденди сплачені в розмірі 0,17 гр. од. на акцію. Очікується, що в наступні роки чистий прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку ставку доходу вимагають інвестори від вкладання коштів у акції Б? 11. Ринкова ціна акції А 53 гр. од. Чистий прибуток на акцію А становить 5,0 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти: 1) дивідендну віддачу (поточна дохідність); 2) коефіцієнт Р/Е. 12. Останній сплачений дивіденд за акціями компанії XYZ становить 2,0 гр. од. в розрахунку на одну акцію. Коефіцієнт сплати дивідендів — 0,4. Знайти розмір чистого прибутку на акцію та поточну дохідність, якщо на біржі ціна акції становить 24 гр. од. 13. Останній дивіденд, що був сплачений за акцією, — 3 гр. од. Протягом наступних 5 років щорічно дивіденди зростатимуть на 10 %. Через 5 років планується постійний щорічний темп зростання дивідендів у розмірі 5 %. Зробіть розрахунки можливої ринкової ціни такої акції за умови, що інвестори очікують дохідність у розмірі 10 %. 14. Акціонерне товариство сплатило дивіденди власникам простих акцій у розмірі 21 гр. од. на акцію. Очікується, що протягом наступних 3 років темпи приросту дивідендів становитимуть 10 %, після чого знизяться до 5 %. 15. Акція зі ставкою дивіденду 20 % придбана за ціною 1.3N. Вона забезпечує кінцеву дохідність інвестора 32 %. Визначити курс акції на момент продажу. Ризики та дохідність портфелю цінних паперів 1.Портфель складається з двох активів А і Б. Очікувана дохідність активу А -15 %, активу Б - 10 %. Вартість активу А - 300 грн.. активу В - 700 грн. Визначити очікувану дохідність портфеля. 2. Портфель складається з двох акцій А і В з кореляцією дохідності «-» 1. Стандартне відхилення дохідності акції А дорівнює 15%, акції В - 25%. Визначити питому вагу кожної акції в портфелі, щоб його ризик дорівнював нулю. 3. Дохідність ризикового активу дорівнює 30%, активу без ризику - 15%. Інвестор має намір сформувати інвестиційний портфель з дохідністю 18%. Визначити, у яких пропорціях йому потрібно придбати ризиковий і безризиковий актив. 4. Дохідність державних боргових зобов'язань склала близько 6%. Припустимо, що очікувана дохідність для портфеля з бетою = 1,0 склала 11%. Згідно САРМ: а) яка очікувана дохідність ринкового портфеля? б) якою була очікувана дохідність акцій з нульовою бетою? в) припустимо, ви маєте намір купити акції за ціною 50 грн за одну акцію. Очікується, що у наступному році за цими акціями будуть виплачуватись дивіденди з розрахунку 3 грн на акцію і тоді їх можна буде продати за ціною 43 грн за одну акцію. Ризик цих акцій оцінюється на рівні бета = 0,5. Що ви можете сказати про ціну цих акцій: вона занижена або завищена? 5. Портфель складається з п'яти активів. Питома вага і бета першого активу дорівнює відповідно 20% і 0,5, другого - 20% і 0,8, третього - 40% і 1, четвертого - 10% і 1,2, п'ятого -10% і 1,4. Визначити бету портфеля.

 4. Акції. Їх зміст і соціально-економічне значення. Види акцій. Облігації
  1. Акції, їх зміст та соціально-економічне значення 3 2. Види акцій 6 3. Поняття та характеристика основних видів облігацій 10 Література 14

 5. Облік вкладень в банку в акції та інші цінні папери з фіксованим прибутком з метою продажу
  Вступ 2 Облік вкладень банку 3 Облік цінних паперів, емітованих банком 16 Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 6. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua