Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства (ID:6227)
| Размер: 74 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 21.07.2006 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Методи аналізу кредитоспроможності 5
2. Оцінювання фінансового стану підприємства-позичальника 9
Список використаної літератури: 12
Задача1 13
Здійснити вертикальний аналіз змін по Звіту про фінансові результати за наступними даними:
Задача 2. 15
Зробимо аналіз фінансового стану реально існуючого підприємства: ТОВ „Мега -Моторс” (м. Київ) на підставі фінансової звітності за 9 місяців 2005 року: форми 1 – Балансу і Форми 2 – Звіту про фінансові результати:
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємств
  Література 1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. -1998. - №9. 2. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. - 1998. - №4. 3. Ананькина Е., Майорова Н. Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятия // Вестник Института экономики города. -1999 - №5. 4. Склярова О.В. Визначення кредитоспроможності позичальника на основі рейтингової оцінки.//Проблеми економіки № 73, 2001 р.

 2. Методичні підходи до аналізу основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Формування фонду основних засобів (облік і оцінка основних фондів) 5 2. Знос та амортизація основних фондів 9 3. Джерела формування основних фондів 15 4. Ефективність використання основних виробничих фондів (групи показників) 22 Висновок 29 Список використаних джерел 31-33 Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо аналізу використання основних фондів та виробничих потужностей. Об`єкт роботи – процеси формування та використання основних фондів. Предмет курсової роботи – методичні підходи до аналізу основних фондів підприємства. Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та закордонні публікації, закони й нормативні акти України з економічних питань, офіційна статистика, звітно-статистичні дані промислових підприємств.

 3. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства (на прикладі)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства 5 1.1 Поняття та основні чинники ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Основні методи оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 10 2. Аналіз соціальної ефективності господарської діяльності ВАТ «Назва» 14 2.1 Аналіз показників ефективності фінансової діяльності підприємства 14 2.2 Аналіз показників соціально-економічної ефективності діяльності підприємства 18 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 24 3. Шляхи підвищення соціальної ефективності фінансово-господарської діяльності ВАТ «Назва» 28 3.1 Основні проблеми та перешкоди ефективної господарської діяльності підприємства 28 3.2 Напрямки підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 32 Висновки 35 Список використаної літератури 39 Додатки 42 звітність

 4. Методичні підходи до планування обсягів реалізації продукції

 5. Методичні аспекти аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти звітності підприємства 7 1.1. Звітність, її сутність та види 7 1.2. Вимоги, які висуваються до фінансової звітності 12 1.3. Порядок складання, затвердження та подання звіту про фінансові результати в системі ПСБУ 18 Розділ 2. Організація та методика складання звіту про фінансові результати 23 2.1. Загальні принципи побудови звіту про фінансові результати 23 2.2. Методика складання звіту про фінансові результати 40 2.3. Особливості відображення елементів операційних витрат 52 2.4. Методика розрахунку прибутковості акцій 57 Розділ 3. Аудит та аналіз фінансової стійкості підприємства 60 3.1. Аудит достовірності показників звіту про фінансові результати 60 3.2. Аналіз стійкості підприємства 70 Висновки та пропозиції 92 Список використаної літератури 95 Додатки 98

 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства 3 1.1. Поняття та критерії кредитоспроможності підприємства 3 1.2. Мета та завдання оцінки кредитоспроможності підприємства 3 1.3. Інформаційні джерла аналізу кредитоспроможності підприємства 3 2. Методика аналізу кредитоспроможності ТОВ «Назва» 3 2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 3 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 3 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3 2.4. Показники прибутковості і самофінансування підприємства 3 2.5. Аналіз ділової активності підприємства 3 2.6. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 3 3. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства 3 3.1. Розробка оптимальної кредитної політики підприємства 3 3.2. Методи забезпечення платоспроможності підприємства. 40 Висновки Література Додатки

 7. Методичні основи обгрунтування бізнес-плану підприємства (на прикладі підприємства з продажу торгівельного устаткування)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЙОГО ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ 13 1.3. ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ 38 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ “МАЙСТЕР-НОРД” 43 2.1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 43 2.2 ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 62 2.3. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПОТЕНЦІАЛУ) РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 73 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 77 3.1 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 77 3.2. ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ ПРОЕКТУ 80 3.3 ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ПРОЕКТУ ТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЙОГО ЗНИЖЕННЯ (УНИКНЕННЯ) 95 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 107

 8. Методичні засади формування облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Визначення та оцінка нематеріальних активів 4 2. Документування нематеріальних активів 8 3. Рахунки обліку нематеріальних активів 11 Висновок 13 Практична частина 14 Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ або розпорядження керівника підприємства, який складається на кожний наступний звітний рік. Складання наказу, що затверджує на поточний рік прийняту методологію бухгалтерського обліку та його організацію вимагається Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".... Список використаної літератури. 22 Додатки. 24

 9. Підходи до управління інноваціями на підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Поняття „інновація”, характеристика інвестиційних проектів 6 1.2. Сутність управління інноваціями 7 1.3. Інноваційна діяльність і її вплив на економічний розвиток країн 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВА 12 2.1. Структура інноваційного потенціалу підприємства 12 2.2. Підходи до управління інноваціями на підприємстві 16 2.3. Ефективність управління інноваціями на підприємстві 18 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ 23 3.1. Вибір стратегії інноваційної діяльності 23 3.2. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 25 3.3. Оцінка ефективності впровадження інновацій на підприємствах 30 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 39

 10. Підходи до забезпечення конкурентних переваг підприємства
  Вступ 3 1. Стратегії забезпечення конкурентоздатності 4 2. Забезпечення конкурентних переваг відповідно до рівнів конкурентоздатності 7 3. Підтримка конкурентоздатності відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної переваги 11 Висновки 12 Список використаної літератури 13 Додаток 1 14

 11. Антикризове управління Коротка характеристика підприємства - об’єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу
  1. Коротка характеристика підприємства - об’єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу 3 ТОВ меблі 2. Аналіз загальних та специфічних симптомів кризи у діяльності підприємства 5 3. Визначення зовнішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства 8 4. Класифікація внутрішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства 13 5. Перелік заходів, які можна запропонувати підприємству для управління виявленою локальною кризою 17 6. Розподіл функціональних обов'язків між підрозділами підприємства (виконавцями) щодо ліквідації локальної кризи 21 Список використаних джерел 28 Додатки 29

 12. Аналіз кредитоспроможності підприємств
  ВСТУП 3 Розділ І. Методологічні основи оцінки та аналізу кредитоспроможності підприємств 7 1.1. Поняття кредитоспроможності підприємств та основні принципи їх кредитування комерційними банками 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 15 1.3. Показники які використовуються комерційними банками в процесі кредитування підприємств та джерела інформації при оцінці кредитоспроможності 23 Розлділ ІІ. Аналіз сучасного стану кредитоспроможності підприємств 35 2.1. Фінансовий стан підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України 35 2.2. Аналіз нормативно-правової бази оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні 44 2.3. Підходи щодо оцінки кредитоспроможності підприємств комерційними банками розвинутих країн світу 51 2.4. Визначення класу кредитоспроможності позичальника 60 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення кредитоспроможності відчизнаних підприємств та удосконалення методів її оцінки 74 3.1. Напрямки удосконалення системи державного управління 74 3.2. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 103-117 Метою роботи є елімінація основних проблем, які виникають при оцінюванні кредитоспроможності позичальника, критичний аналіз методики визначення кредитоспроможності позичальника та на прикладі конкретного комерційного банку і підприємства – розгляд особливостей визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку та шляхів вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні. Об'єктом дослідження роботи є процес оцінки кредитоспроможності позичальника. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи визначення кредитоспроможності позичальників комерційних банків, розглянуто сутність категорії «кредитоспроможність», показники які використовуються під час визначення кредитоспроможності підприємств. В другому розділі роботи розглянуто сучасний фінансовий стан вітчизняних підприємств, здійснено аналіз нормативно-правої бази, яка регулює оцінку кредитоспроможності підприємств в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно визначення кредитоспроможності, проведено визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку на прикладі в АКБ “***”,. В третьому розділі дипломної роботи надано пропозиції стосовно участі держави в процесі регулювання оцінки кредитоспроможності підприємств, надано також рекомендації щодо підвищення платоспроможності досліджуваного підприємства.

 13. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  Вступ 3 1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 4 2. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника 7 3. Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника 12 Висновок 21 Практичне завдання. 22 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників (на прикладі під-ва): 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10.Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%. Література 30

 14. Організація аналізу і аудиту основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”)
  Вступ 3 1. Значення основних засобів у діяльності підприємства та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 22 5. Загальна оцінка аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 27 6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Світанок” 29 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-75

 15. Організація обліку і аналізу основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”, варіант 2)
  Вступ 3 1. Суть основних засобів визнання, оцінка та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аналізу основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві ТОВ „Світанок” 22 5. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів ТОВ „Світанок” 26 6. Організація аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 30 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-71

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua