Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з інвестиційної діяльності (ID:6246)
| Размер: 55 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 21.07.2006 |
СодержаниеЗміст
Концепція життевого циклу інвестиційного проекту 3
Задача 1 11
Визначити інвестиційний грошовий потік інвестиційного проекту за даними таблиці 14. Розрахувати граничний щорічний ануїтетний потік вигід, який забезпечить прийняття проекту за критерієм чистої дисконтованої вартості за умови, що прогнозна ліквідаційна вартість дорівнюватиме нулю.
Таблиця 14
Балансе
ва
вартість
ОВФ
На початок
року,
тис. грн. Витрати
(без ПДВ)
За проектом
На поліпшен
ня ОВФ,
тис. грн. Доход
й від
продажу
стариX
ОВФ,
тис.
грн. Балан
сова
вартіс
ть
стари
X
ОВФ,
тис.
грн. Витрати
(безПДВ) на
придбання
нових
капітальних
активів та
збільшення
потреби в
ЧРК, тис. грн. Річн
а
диск
онтн
а
став
ка,
% Життє
вий
цикл
проек
ту, років
1 5000 100 200 150 1000 10 8
2 4000 200 150 200 500 11 7
3 500 80 150 150 200 12 6


Таблиця 3
Вар Балансова вартість ОВФ на початок року, тис. грн. Витрати (без ПДВ) за проектом на поліпшення ОВФ, тис. грн. Доход від продажу старих ОВФ, тис. грн. Балансова вартість старих ОВФ, тис. грн. Витрати (без ПДВ) на придбання нових капітальних активів та збільшення потреби в ЧРК, тис. грн. Річна дисконтова на ставка, % Життєвий цикл проекту, років
6 300 60 300 300 600 13 7
Задача 2 13
Порівняйте два проекти з різним життєвим циклом, якщо ввартість капіталу фірми 10%, а грошові потоки інвестиційних проектів наведено в таблиці 15.

Таблиця 1
Показники 0 1 2 3
Грошові потоки проекту А, тис. грн. -100 50 70 -
Грошові потоки проекту В, тис. грн. -100 30 45 55

Список використаної літератури 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з правового регулювання інвестиційної діяльності
  Зміст 1. Загальна характеристика інвестиційних ризиків та їх аналіз 3 2. Характеристика оптимального інвестиційного портфеля та механізм його комплектації 4 3. Сутність моделі оцінки капіталовкладень при наявності фактора невизначеності 5 4. Оперативне регулювання та реалізація інвестиційного проекту при виникненні ризиків різного походження 5 Задача 7 Фірма вирішує питання про доцільність своєї роботи на певному ринку, використовуючи інформацію: • Ємність ринку 1000000 од. продукції в рік; • На ринку працюють ще три фірми аналогічного профілю, які контро-люють 80% потенційної ємності ринку; • Ціна реалізації одиниці продукції 75 грн.; • Ємність ринку може бути розширена за рахунок зниження ціни реалі-зації продукції на 10%; • Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти +5%. Список літератури 8

 2. Контрольна робота правове регулювання інвестиційної діяльності
  Зміст 1. Поняття та система інвестиційного права 3 2. Поняття об’єкту і суб’єкту лізингу 5 3. Концесійні договори на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг та їх особливості 7 Список літератури 12

 3. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Поняття інвестицій 3 2. Національні норми та стандарти для іноземних інвестицій 4 3. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво 8 Список літератури: 16

 4. СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ВСТУП 3 1.СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 2.ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 3.ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 4.ВІДНОСИНИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 5. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Сутність інвестицій як економічна категорія 5 1.2. Класифікація інвестицій 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 15 2.1. Сутність інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності 15 2.2. Аналіз системи інформаційного забезпечення розробки інвестиційних проектів 16 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 21 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 32

 6. Стратегія інвестиційної діяльності фірми
  Вступ 2 1. Поняття інвестиції. 4 2. Стратегії управління інвестиціями. 6 2.1. Загальна стратегія компанії. 6 2.2. Маркетингова стратегія компанії. 9 2.3. Стратегія ефективного власника. 11 2.4. Стратегія спекулятивного злиття або поглинання. 13 2.5. Стратегія вертикальної інтеграції. 14 2.6. Стратегія зв’язаної диверсифікації. 17 2.7. Міжнародні конкурентні стратегії. 18 3. Вибір стратегії інвестування або основний аналіз зрілості галузі. 21 Висновок. 26 Список використаної літератури: 27

 7. Етапи інвестиційної діяльності (стратегії)
  Вступ 2 1. Поняття та типи інвестиційної політики підприємства 3 2. Розробка та етапи інвестиційного проекту 7 3. Основні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 8. Правове регулювання інвестиційної діяльності
  1. Особливості сучасного правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні 3 2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" — основа інвестиційного законодавства України 11 3. Загальна характеристика Закону України "Про режим іноземного інвестування" 12 4. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України 15 Список використаної літератури 18

 9. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності
  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42

 10. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Поняття інвестицій 3 2. Національні норми та стандарти для іноземних інвестицій 4 3. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво 8 Список літератури: 16

 11. Основні об’єкти інвестиційної діяльності
  Вступ 3 Основні об’єкти інвестиційної діяльності 4 1. Сутність і структура інвестиційної діяльності 4 2. Об’єкти інвестиційної діяльності 6 3. Правові основи інвестиційної діяльності 12 Висновки 16 Література 17

 12. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Стадії інвестиційного процесу 3 2. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями 8 Список використаної літератури 15

 13. Правові основи інвестиційної діяльності
  Вступ 4 Розділ I. Загальні засади та законодавче регулювання інвестування 6 1.1. Поняття, суб'єкти та об'єкти інвестування 6 1.2. Законодавство та нормативно-правова база інвестування 14 Розділ II. Види та гарантії інвестування 20 2.1. Види інвестицій 20 2.2. Правові гарантії інвестиційної діяльності 22 Висновки 32 Список джерел 35

 14. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності
  Вступ 3 1. Основи правового регулювання діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності 5 2. Права і обов’язки суб’єктів інвестиційного процесу 8 3. Види суб’єктів інвестиційної діяльності 12 3.1. Виробничо-господарські утворення і угрупування 12 3.2. Фінансові установи та інститути спільного інвестування 15 3.3. Функціональні учасники 18 3.4. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності 19 Висновок 28 Список використаної літератури 30

 15. Здійснення інвестиційної діяльності в офшорних зонах
  Вступ 3 1. Особливості «офшору» та інвестиційної діяльності в ньому 4 2. Створення і функціонування офшорних компаній. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах 6 Висновки 11 Cписок використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua