Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Конспект з туризму (ID:6260)
| Размер: 229 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 21.07.2006 |
СодержаниеЗміст
1. Туризм як сфера господарської діяльності 5
2. Поняття туристичної послуги, її соціально-економічна характеристика 6
3. Функція та значення туризму в суспільстві 6
4. Умови та фактори розвитку туризму 7
5. Туристичний продукт та його складові 7
6. Визначення та види туристичних ресурсів, їх характеристика 8
7. Принципи туристичного районування у світі. Основні туристичні регіони 8
8. Найбільші туристичні регіони світу та їх характеристика 9
9. Соціально-економічні передумови сучасного стану розвитку туризму в світі та Україні 10
10. Визначення туристичної інфраструктури, характеристика її складових 11
11. Поняття туризму та його види 11
12. Поняття терміну «турист» та характеристика різних типів туристів 12
13. Поняття «туристичне підприємство» класифікація туристичних підприємств 13
14. Специфічні особливості туристичної послуги, як товару 13
15. Поняття «турист», «екскурсант» та «тимчасовий відвідувач», «особи, які не є туристами» 14
16. Проблеми розвитку туризму на сучасному етапі 14
17. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні та її окремих районах 15
18. Сутність туризму як економічного явища 16
19. Сутність туризму як соціального явища 16
20. Господарсько-економічна функція туризму 17
21. Рекреаційна функція туризму 18
22. Культурно-виховна функція туризму 19
23. Політична функція туризму 19
24. Значення розвитку туризму в суспільстві 19
25. Розвиток туризму в Стародавньому світі та середньовічній Європі 20
26. Розвиток туризму в ХVII- ХVIIІ ст. 21
27. Розвиток туризму в ХІХ - початку ХХ ст.. 21
28. Розвиток туризму в ХХ ст. 22
29. Характеристика діяльності туристичної сфери в 60-80 рр. ХХ ст.. (ВАИ «Інтурист», БММП «Супутник» та ВЦР з туризму та екскурсій) 23
30. Великі мандрівники минулого. Початківці організованого туризму в світі 23
31. Матеріальна база туризму та вимоги до неї у ліцензуванні суб’єктів туристичної діяльності 24
32. Вимоги до кадрового складу туристичного підприємства 25
33. Основні організаційні засади прийому та обслуговування іноземних туристів на території України (іноземний туризм) 25
34. Основні вимоги щодо організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) 26
35. Основні вимоги щодо організації прийому та обслуговуванню вітчизняних туристів на території України (внутрішній туризм) 27
36. Основні вимоги до екскурсійної діяльності 27
37. Основні умови щодо отримання суб’єктами господарювання України ліцензій на туристичну діяльність 28
38. Законодавча база провадження туристичної діяльності в Україні 29
39. Організаційні вимоги щодо провадження діяльності в сфері туризму (ліцензійні вимоги) 30
40. Державна політика і державне регулювання у галузі туризму 30
41. Органи державної виконавчої влади в сфері туризму, їх функції та завдання 31
42. Організація економічної діяльності та фінансування в галузі туризму 32
43. Організація та надання туристичних послуг в Україні 32
43. Порядок укладання договорів (контрактів) суб’єктів туристичної діяльності, їх права і обов’язки 33
45. Права та обв’язки туристів (відповідно до Закону України «Про туризм») 34
46. Критерії розподілу туризму за видами і формами 35
47. Види туризму за критерієм «засіб пересування» 36
48. Види туризму за критерієм «склад учасників групи» 37
49. Види туризму за критерієм «сезонність» 37
50. Види туризму за критерієм «спрямування туристичних потоків» 38
51. Види туризму за критерієм «форма і організація продажу» 39
52. Види маршрутів за побудовою 39
53. Визначення поняття «тур» та ознаки класифікації турів 40
54. Види турів за ознакою «форма побудови» 41
55. Види турів в залежності від змісту програм обслуговування 41
56. Види турів в залежності від змісту програм 42
57. Види турів за їх життєвим циклом 42
58. Види турів за сезонністю 43
59. Види турів за критерієм розподілу у відповідності за віком подорожан 44
60. Види турів за складом груп подорожан 45
61. Класифікація туристичного обслуговування 45
62. Туристична політика та її види 46
Використана література 47

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Конспект з культурології
  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29

 2. Конспект по БЖД
  1. Наукові засади безпеки життєдіяльності 3 2. Класифікація джерел небезпеки 4 3. Діяльність людини 5 4. Середовище життєдіяльності 6 5. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті 6 5.1. Дія шуму і вібрації на організм людини 6 5.2. Іонізуючі випромінювання 8 5.3. Електромагнітні поля і випромінювання 10 5.4. Небезпека електричного струму 11 5.5. Хімічні і біологічні фактори небезпеки 12 5.6. Психофізіологічні небезпеки 15 6. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 17 6.1. Природні небезпеки 17 6.2. Небезпеки техногенного характеру 20 6.3. Соціально-політичні небезпеки 21 7. Комбіновані небезпеки 22 8. Надзвичайні ситуації 23 9. Перша долі карська допомога 25 Література 27

 3. Конспект по хімії
  1. Насичені та ненасичені вуглеводні 3 2. Ароматичні вуглеводні 5 3. Галагенопохідні вуглеводнів 7 4. Одноатомні та багатоатомні спирти, феноли, прості ефіри (естери) 8 5. Альдегіди та кетони (карбонільні сполуки) 12 6. Карбовані кислоти. Жири. Мила. 14 7. Оксикислоти, фенолокислоти. 17 8. Вуглеводи. Моносахариди, дисахариди, полісахариди. 18 9. Амінокислоти та білки 22 10. Гетероциклічні сполуки 24 Література 27

 4. Конспект з політології
  ЗМІСТ 1. Предмет, метод і структура курсу політології 3 2. Основні віхи світової і вітчизняної думки про політику 4 3. Політика як соціальне явище 11 4. Політична влада 14 5. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя 18 6. Політичні режими сучасності 20 7. Політична система суспільства 23 8. Держава у політичній системі суспільства 26 9. Громадянсько-політичні організації у сучасному світі 27 10. Політична еліта та політичне лідерство в політичному процесі 31 11. Політична культура 34 12. Політичний процес 38 13. Світовий політичний процес 40 Список використаної літератури 42

 5. Конспект з маркетингу
  ТЕМА 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції 1 Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю 1 Сутність маркетингу, еволюція його визначення 1 Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: 2 Комплекс складових маркетингу: 2 Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів 3 Види маркетингу: 4 Залежно від сфери і масштабів діяльності: 4 Залежно від виду продукту: 5 Концепції діяльності підприємства на ринку: 5 Поняття консумеризму. Вплив громадських рухів на захист прав споживачів, охорону навколишнього середовища, діяльність підприємства. 6 ТЕМА 2. Маркетинг як відкрита мобільна система 7 Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: 7 Функції маркетингу: 7 Аналітичні: 7 Планово-управлінські: 8 Виробничо-збутові: 8 Контрольні: 8 Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться система 8 Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. 8 Елементи мікросередовища: 8 Фактори макросередовища: 10 ТЕМА 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 11 Поняття маркетингової інформаційної системи. 11 Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. 11 Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках. 12 Види маркетингових досліджень: 13 Залежно від типу та методів отримання інформації: 13 Від мети досліджень: 14 Кількості досліджуваних об'єктів: 14 Методи маркетингових досліджень: 14 Кількісні методи маркетингових досліджень: 15 Якісні методи маркетингових досліджень: 15 ТЕМА 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів 16 Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. 16 Етапи прийняття рішення про придбання продукту: 17 Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: 18 ТЕМА 5. Товарна політика в системі маркетингу 19 Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства 19 Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. 19 Види класифікації продуктів (товарів, послуг). 19 Три рівні товару. 21 Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг 22 Поняття: 22 Концепція життєвого циклу товару. 23 Обсяг продажу 24 Прибуток 24 Час 24 Ринковий цикл 24 Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: 24

 6. Конспект з теплотехніки
  ЗМІСТ 1. Перший закон термодинаміки 3 2. Другий закон термодинаміки 4 3. Теплопровідність 5 4. Конвективний теплообмін і основи теорії подібності 7 5. Тепловіддача при зміні агрегатного стану речовини 8 6. Теплообмін випромінювання 12 7. Теплопередача 14 8. Основи розрахунку теплообмінних апаратів 15 9. Цикли парових холодильних машин 16 Література 19

 7. Конспект мікробіологія
  1.. Основні форми і розміри бактерій 3 2. . Хімічний склад бактеріальної клітини: вода і сухий залишок хімічного елементу та мінеральної речовини. 4 3.Історія відкриття та вивчення біологічних властивосте вірусів. 5 4. Методи антисептики Антисептичні препарати. 6 5. Мікроби як об’єкти генетичного дослідження. Геном бактеріальної клітини. 8 6.. Антагонізм мікробів, біологічна роль. Механізми. Методи антисептики. 9 7. Визначення поняття «екологія мікроорганізмів». Форми взаємодії між мікроорганізмами в біоценозах. 10 8. Визначення понять «інфекція», «інфекційний процес», «інфекційна хвороба». Основні риси та форми інфекційного процесу. 12 9 Фагоцитоз. Типи фагоцитозу клітин. Стадії фагоцитозу. Механізми 12 10. Живі вакцини. Характеристика. Отримання. Контроль. 14 Список використаної літератури 16

 8. Конспект з філософії
  ЗМІСТ 1. Філософія як універсальний тип знання 3 2. Основні напрямки і течії в історії класичної філософії 5 3. Сучасна посткласична філософія 10 4. Онтологія. Філософське розуміння світу. 14 5. Філософія теорії розвитку 16 6. Філософська антропологія 19 7. Філософія свідомості 21 8. Гносеологія. Філософія пізнання та мови 23 9. Філософія суспільства 24 10. Філософія культури 27 11. Філософія науки 29 12. Філософія релігії 30 13. Філософія економіки 33 14. Філософія історії 35 15. Філософія майбутнього 38 16. Філософська думка України 40 Список використаної літератури 43

 9. Конспект по религии, философии
  1. Мировые религии 3 2. Ветхий завет. Одна из пяти книг Моисея 11 3. Новый завет. Матвей 15 4. Апостол Павел. Одно послание 17 Литература 21

 10. Конспект з охорони праці
  1. Законодавство України про охорону праці 3 2. Управління охороною праці та її організація на виробництві 4 3. Умови праці на виробництві 6 4. Мікроклімат виробничих приміщень 7 5. Виробниче освітлення 8 6. Захист від шуму, вібрацій 9 7. Захист від іонізуючих випромінювань і електромагнітних полів 10 8. Електробезпечність на виробництві 12 9. Пожежна безпека на виробництві 14 Список використаної літератури 16

 11. Конспект з історії України
  Зміст Тема 1. Україна княжіх часів 3 1. Розклад первісного суспільства і утворення держави у східних слов"ян ( VI - IX ст.). 3 2. Київська Русь у X - на початку XII ст. 3 3. Політичне роздроблення Київської Русі (XII - перша половина XIV ст.). Формування української народності. 4 4. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. 5 5. Соціально-економічний розвиток та політичний устрій Русі-України за княжих часів 5 Тема 2. Козацтво в історії України 6 1. Феномен українського козацтва : генезис, характерні риси та особливості. 6 2. Запорізька Січ. 6 3. Посилення козацтва наприкінці 16-у першій половині 17 ст. 7 4. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. 7 5. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення українського народу у першій половині 15 - першій половині 17 ст. 8 Тема 3. Українська козацька держава 9 1. Причини, характер, періодизація національної революції під проводом Б. Хмельницького. 9 2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648-серпень 1657 pp.) 9 3. Утворення Української гетьманської держави. 10 4. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства. 11 5. Боротьба за возз"єднання Української держави (червень 1663 - вересень 1676 pp.). 11 6. Наступ царизму на автономію України в кінці 17-18 ст. 11 Тема 4. Українська наиіонально-дймократична революція 1917-1920pp. 12 1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. 12 2. Створення Української Центральної Ради. Проголошення автономії України. 13 3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії проти УНР 14 4. Гетьманат П. Скоропадського. 15 5. Діректорія УНР 16 6. Західноукраїнська Народна Республіка. 18 7. Причини поразки та уроки революції. 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20 Одинанрний інтервал

 12. Конспект з фізколоїдної хімії
  ЗМІСТ 1. Елементи вчення про будову речовини 3 2. Хімічна термодинаміка. Термохімія. Хімічна рівновага. 6 3. Гетерогенна (фазова) рівновага 9 4. Молекулярні розчини 11 5. Розчини електролітів 17 6. Електрохімічні процеси. Електрорушійна сила. 21 7. Хімічна кінетика та каталіз 22 8. Поверхневі явища та адсорбція 24 9. Загальна характеристика колоїдних систем і методи їх одержання 27 10. Молекулярно-кінетичні і оптичні властивості золей 29 11. Електричні властивості золів. Коагуляція та стабілізація колоїдних систем 31 12. Мікрогетерогенні системи 34 13. Фізико-хімічні властивості полімерів та їх розчинів 36 Список літератури 39

 13. Конспект по процесам та апаратам
  Зміст 1. Охарактеризуйте вимоги до апаратів, які використовуються в громадському харчуванні. Матеріали, що використовуються при побудові апаратів. 4 2. Що розуміють під в'язкістю рідини? Закон внутрішнього тертя Ньютона. Ньютонівські рідини. 5 3. Основне рівняння гідростатики. Закон Паскаля та Архімеда. 5 4. Витрати рідини. Середня швидкість потоку рідини. Режими руху рідини. Рівняння нерозривності потоку. 6 5. Як записуються рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини? У чому різниця між ними? 7 При виведенні основних закономірностей у гідравліці вводять поняття про ідеальну рідину, яка, на відміну від реальної (в'язкої) рідини, є абсолютно нестискувана під дією навантаження, не змінює густини при зміні температури і не є в'язкою. 7 6. Гідравлічна подібність. Критерії Рейнольдса, Фруда, Ейлера, Архімеда. 8 7. ОхаракгеризуйІс види гідравлічних опорів, їх розрахунок. 8 8. Визначення швидкості витікання через отвір рідини та її витрати, час витікання. 9 9. Витікання рідини через насадки. Дія струменя рідини на стінки посудини. 9 10.Призначення насосів. Основні параметри насосів. Будова і нринцип дії центробіжних і мембранних насосів. 10 11. Що розуміють під дисперсною системою? Основні види дисперсних систем, їх показники. Методи характеристики дисперсних систем. 12 12. Сутність і призначення процесу перемішування. Способи перемішування 14 13. Охарактеризуйте процес емульгування. Апарати, які використовуються для емульгування. 14 14. Призначення процесу гомогенізації. Клапанні гомогенізатори. 15 15. Розпилювання рідини, способи розпилювання. 16 16. Сутність і способи піноутворення. Показники, що характеризують піну. Зміна фізико-хімічних параметрів продуктів залежно від умов проведення процесу піноутворення. 17 17. Як створюється і для чого використовується псевдозрідження зернистих шарів? Критичні швидкості процесу псевдозрідження. 18 18. Від яких факторів залежить ефективність миття різних об'єктів? Миття з використанням рідинних струменів. 18 19. Осадження частинок у полі сил тяжіння. Режим та швидкість осідання. Інтенсифікація процесу. Апарати для осадження. 20 20. Рушійна сила процесу фільтрування, швидкість процесу, методи фільтрування. Апарати для фільтрування. 22 21. Сутність мембранних методів розділення рідких систем, характеристика апаратів для мембранного фільтрування. 23 22. Характеристика процесу очищення газових систем. Ступінь очищення. Апарати для очищення газів. 23 23. Сутність та призначення процесу подрібнення, ступінь подрібнення. Способи подрібнення матеріалів. 24 24. Теорія подрібнення твердих матеріалів. Опишіть типи апаратів для подрібнення. 25 25. Теорія різання матеріалів 25 26. Призначення та види процесу пресування, параметри пресування. Основні типи і принцип дії апаратів для пресування. 26 27. Характеристика процесу і апаратів для змішування матеріалів. 27 Тривалість змішування матеріалів можна розрахувати за формулою: 27 27 Для визначення ефективності змішування матеріалів використовують коефіцієнти, що показують ступінь однорідності і різнорідності розподілу компонентів: 27 28. Сутність і методи процесу сортування, апарати для сортування. 28 29. Способи теплової обробки харчових продуктів, рушійна сила теплових процесів. Основне рівняння теплопередачі. 28 30. Сутність процесу пастеризації, режими пастеризації. Апарати для пастеризації. 29 31. Призначення і способи стерилізації. Ефективність процесу. 30 Ефективність стерилізації характеризують коефіцієнтом стерилізуючої дії, що визначається за формулою: 30 N0 - початкова кількість бактерій в одиниці об'єму; 30 NK - кінцева кількість бактерій в одиниці об'єму. 31 32. Характеристика способів варіння продуктів. Основні типи апаратів для варіння. 31 - варіння пароповітряною сумішшю. 31 33. Теплофізичні закономірності процесу варіння. Визначення тривалості процесу варіння. 32 Переміщення вологи під час нагрівання м'ясних продуктів парою характеризується графічною залежністю, що показано на рис. 32 варіння парою при атмосферному тискові: 1 - поверхневий шар; 2 - проміжний шар; 3 - центральний шар 33 34. Основні типи варильних апаратів. 33 35. Сутність процесу смаження, види смаження. Будова і принцип дії 34 жарильних анарагів. 34 36. Основи теорії процесів смаження. 35 37. Призначення процесу випарювання, інтенсивність випарювання. 36

 14. Конспект з фізколоїдної хімії
  ЗМІСТ 1. Елементи вчення про будову речовини 3 2. Хімічна термодинаміка. Термохімія. Хімічна рівновага. 6 3. Гетерогенна (фазова) рівновага 9 4. Молекулярні розчини 11 5. Розчини електролітів 17 6. Електрохімічні процеси. Електрорушійна сила. 21 7. Хімічна кінетика та каталіз 22 8. Поверхневі явища та адсорбція 24 Список літератури 27

 15. Конспект з операційного менеджменту
  1. Методи, принципи, функції операційного менеджменту 3 2. Стратегія товару 5 3. Стратегія процесу 6 4. Особливості послуги як товару 8 5. Характеристика лінійних систем очікування 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua