Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Товар і його властивості (ID:6386)
| Размер: 20 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 21.07.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП. 3
1. ТОВАР, ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. 4
2. СУСПІЛЬНА СПОЖИВЧА ВАРТІСТЬ. 4
3. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРИРОДУ ВАРТОСТІ. 8
ВИСНОВКИ 12
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Який товар приніс вам найбільше розчарування стосовно його якості, обслуговування або надійності?
  Описано про купівлю неякісної лампочки

 2. Поняття про відчуття, його види, властивості
  Вступ 3 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття 5 1.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів 6 1.3. Природа відчуттів 8 1.4. Класифікація і різновиди відчуттів 9 1.5. Загальні властивості і закономірності відчуттів. 15 1.6. Взаємодія відчуттів. 19 1.7. Поняття про сприйняття 21 2. Дослідження хронобіологічних особливостей сприйняття часу й простору 24 Висновок 27 Використана література 29 Об'єктом дослідження є процес формування сенсорного образу на основі відчуттів. Предмет дослідження – особливості формування сенсорного образу у процесі творчої діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні процесів формування сенсорних образів на основі відчуттів та їх впливу на психічну діяльність. Метою дослідження стало вивчення хронобіологічних особливостей точності сприйняття часу й простору. Методи й організація дослідження. Усього в дослідженні взяли участь 40 чоловік: спортсмени, що спеціалізуються в різних видах спорту (9), особи, що займаються фізичною культурою (13), і не займаються спортом (18). Дослідження точності сприйняття часу й простори здійснювалося за допомогою спеціально розробленої методики, що включала завдання на оцінювання й відмірювання тимчасових і просторових інтервалів. Для оцінки сприйняття часу людиною як особистістю використаний соціально-перцептивний інтуїтивний тест, для вивчення диференціальних характеристик прогнозу часу поведінкових реакцій у діапазоні "повільно" - тест соціально-інтуїтивної перцепції динаміки поводження. Статистична обробка даних полягала в розрахунку коефіцієнтів парних кореляцій і вірогідності розходжень за критерієм T-Cтьюдента й F-Фишера

 3. Маркетинг. Товар: чай МОНОМАХ
  Зміст 1. Опис ринків, на яких діє Ваше підприємство. 2 1.1. Укажіть найбільш важливі ринки, на яких діє Ваше підприємство і їхня ємність; 4 1.2. Основні сегменти кожного ринку, що цікавлять Ваше підприємство і їхню ємність; 4 1.3. Прогнози найближчого (0,5року -1 рік) розвитку ринків; 4 1.6. Кон'юнктура по кожному з ринків і кожному з товарів Вашого підприємства фірми на них; 6 Збут продукції ВАТ "Мономах"здійснюється по таким каналам 6 1.7. Чи відповідають Ваші виробничий і збутовий потенціали тенденціям зміни ринку на найближчі 2-3 року; 7 1.8. Чи купують споживачі в найбільш важливих для Вас сегментах Ваші товари; 8 1.10. Можливості розширення продажів у кожнім чи якомусь із сегментів; 9 1.11. Позитивні і негативні фактори, що впливають на попит стосовно товарів нашої фірми. 9 2. Опис товару (послуги). 10 2.2 На якій стадії життєвого циклу знаходиться Ваш товар; 14 2.3. Яка конкурентноздатність Вашого товару на кожнім ринку й у кожнім сегменті; 15 Основна конкуренцiя у 2003 роцi розверталась у середнiй цiновiй нiшi. Хоча компанiї, якi пропонують в основному чай середньої цiнової групи (наприклад, ВАТ "Мономах") вводять i дешевi асортиментнi позицiї, щоб забезпечити собi певнi обсяги продажiв. Основний розмiр виручки (до 85%) чаєторговцям забезпечує насипний чай у картоннiй упаковцi. 15 2.4. Асортимент товарів, чи варто розширювати (звужувати) асортимент товарів; 15 2.5. На яких ринках і сегментах варто ввести нові товари і чому; 16 2.6. Типові і нетривіальні способи 'використання споживачами Ваших товарів; 17 2.7. Вимоги, що висувають споживачі до Ваших товарів і їхній облік при розробці нових виробів; 18 2.8. Фактори, що визначають покупку Вашого товару і яких мір починає Ваше підприємство для того, щоб Ваш товар був безумовно пізнаваним серед інших аналогічних; 19 2.9. Потенційні можливості для того, щоб Ваш товар і надалі володів високими споживчими властивостями в порівнянні з товарами конкурентів; 19 2.10. Відповідність зовнішнього вигляду Вашого товару сучасному дизайну і вимогам покупців 19 2.11. Обсяг товарів, що повертаються покупцями, і причини повернення. 19 Порівняльна характеристика Вашого і конкуруючих товарів; 20 2.14. Імідж Вашого підприємства в покупців і як він може зміниться; 20 2.15. Вплив сезонних факторів на Ваш товар; 20 3. Покупці. 21 3.3. Потреби кожного Вашого клієнта, що змушують купувати Ваш товар; 21 3.4. Перспективи зміни цих потреб; 22 3.7. Група покупців, яких можна вважати постійними і які забезпечують Вашу економічну безпеку, розвиток комерційних операцій у майбутньому ? 22 Література 24

 4. Маркетинг (товар противірусний засіб)
  ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ №1 з дисципліни «Маркетинг» 1. Довільно обрати товар або послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар чи надає послугу (реально існуючі). 2. Провести аналіз факторів мікромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському ринку. 3. Провести аналіз факторів макромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському ринку. 4. За результатами п.2-3 провести SWOT-аналіз діяльності обраного об'єкту. 5. Визначити цілі маркетингового дослідження. 6. Розробити пошукові питання та визначити обсяг необхідної інформації. 7. Скласти опис методології збору первинної інформації та визначити §. границі дослідження. 8. Розробити анкету для проведення опитування. 9. Провести опитування респондентів. 10. Обробити результати збору первинної інформації. 11. Висновки. Зміст Вступ 3 1. Довільно обрати товар або послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар чи надає послугу (реально існуючі) 4 2. Провести аналіз факторів мікромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському ринку 10 3. Провести аналіз факторів макромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському ринку 16 4. SWOT-аналіз діяльності обраного об'єкту 21 5. Визначити цілі маркетингового дослідження 21 6. Розробити пошукові питання та визначити обсяг необхідної інформації 24 7. Скласти опис методології збору первинної інформації та визначити границі дослідження 25 8. Розробити анкету для проведення опитування 26 9. Провести опитування респондентів 29 10. Обробити результати збору первинної інформації 29 11. Висновки 32 Література 35 Додатки 38

 5. Скласти ПР-компанію на товар чи послугу
  Піар-компанія (пиво)

 6. Угоди на реальний товар з негайним постачанням
  Угоди на реальний товар з негайним постачанням 3 Практична частина 12 Варіант 25 Завдання 1 При створенні універсальної торгової біржі затрати, які необхідно було зробити для її оснащення та організації включили наступні елементи: Зо На оснащення торгового залу (орендна плата та ремонти) 144 Зс На оснащення засобами звязку, компютерами, моніторами і аналогічні витрати 18 Зк На комунікацію, на оренду складів, транспортні витрати 31 Зр На маркетингову, рекламну діяльність, випуск біржових бюлетенів 19 Зп На заробітну плату в структурних підрозділах біржі 30 Зш Заробітна плата брокерів – штатних робітників біржі 29 Ку Кількість можливих учасників біржі 55 Розрахувати: 1. Загальну собівартість відкриття товарної універсальної біржі (Сз). 2. Питому вагу різних видів витрат в собівартості (Ві %). 3. Собівартість одного брокерського місця (при умові, що кожний учасник біржі має 1 брокерське місце См). Завдання 2 Аналіз попиту і пропозиції. На перших торгах січня сумарний обєм заявленого попиту на акції склав ЗСІ, а сумарний обєм пропозиції – ПРІ. На останніх торгах березня обєм заявленого попиту на цей товар склав ЗС2, а сумарний обєм пропозиції - ПР2. Виходячи з цих данних визначити: - співвідношення попиту і пропозиції по активам на біржових торгах (Кс1, Кс2) - індекси попиту і пропозиції за час між першими торгами січня і останніми торгами березня (Іпп, Іпр). ЗС1 – 15240 ЗС2 – 15820 ПР1 - 14200 ПР2 – 16350 Завдання 3 За день роботи фондової біржі на актив А було проведено 20 угод. Особливої різниці в сортності, умовах поставки та оплати, розмірах партії і франкуванні не було. Ціна за одиницю по угодам вказаним в хронологічній послідовності наведена в таблиці: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 7 7 8 9 10 10 10 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 Визначити котирувальні ціни біржового активу А: 1. Ціну за одиницю на момент закриття біржі 2. Ціни на момент відкриття і закриття біржі 3. Ціни відкриття і закриття біржі а також максимальні і мінімальні ціни 4. Ціни відкриття і закриття, а також граничні переломи ціни за денну сесію (останні ціни певного напряму їх руху) 5. Максимальні і мінімальну, і довідкову ціни Завдання 4 Ааналіз ліквідності товару. На чергових біржових торгах було запропоновано до продажу декілька лотів товару загальним обємом П. Було укладеноугод по товару на суму СД. Визначте: Рівень ліквідності товару на торгах (Рл) П = 25740 СД = 19200 Завдання 5 На фондовій біржі є у продажу акції трьох компаній. Для компанії «А» мінімальна ціна пропозиції на акцію склала ПА, максимальна ціна попиту СА. Відповідно для компанії «Б» - ПБ і СБ, а для компанії «С» - ПС і СС. Визначте: 1. Абсолютний рівень спреду (Саі) 2. Рівень спреду в % до максимальної ціни попиту (Рсі%) 3. Цінні папери якої компанії є ліквідні. ПА = 28 СА = 29 ПБ = 64 СБ = 65 ПС = 130 СС = 126 Завдання 6 Ціни попиту і пропозиції за одиницю товару згідно заявок на біржові торги характеризуються даними, означеними в таблиці. Партії товару практично однакові за розміром. Вид Цін Ціна (грн.) за од. товару по заявкам, розташованих у хронологічному порядку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Попит 5 5 4 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 4 4 5 5 6 Пропоз. 7 7 7 6 8 7 6 7 8 6 6 7 7 7 6 6 6 8 Знайти: 1. Діапазон коливань бажаних цін (Дпп, Дпр) 2. Процентний розмір найбільшого відхилення цін від мінімальних (Вц%) 3. Абсолютний рівень спреду по кожній угоді (Саі) 4. Рівень спреду в % максимальної ціни попиту кожної угоди (См%) 5. Як можна оцінити ліквідність товару Завдання 7 Ланцюговий (кільцевий) та кліринговий методи розрахунку на товарній біржі. Згідно результатів торгів на товарній біржі через Розрахункову палату проведені розрахунки по наступним угодам: 1. Учасник біржі А продав учаснику біржі Б товарів на суму С1. 2. Учасник біржі Б продав учаснику біржі В товарів на суму С2. 3. Учасник біржі В продав учаснику біржі Г товарів на суму С3. 4. Учасник біржі Г продав учаснику біржі А товарів на суму С4. Визначте: 1. Кількість грошей, необхідних учасникам операцій для остаточного розрахунку, в т.ч. грошові зобовязання учасників біржі при розрахунку: - методом «всі платять» - ланцюговим методом (перший платить учасник Г) - кліринговим методом 2. Коефіцієнт зменшення обєму дійсного переміщення грошей при взаєморозрахунках. С1 = 7 С2 = 10 С3 = 13 С4 = 9 Завдання 8 Біржові операції за день роботи брокерських контор характеризуються наступними показниками (тис. грн.). Постачальник біржових активів Отримувачи біржових активів А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї А 36 38 40 42 44 46 45 43 41 39 37 Б 11 46 48 50 52 54 15 53 51 49 42 В 23 21 22 20 18 19 17 19 21 23 25 Г 13 11 9 25 30 8 29 9 11 13 15 Д 82 80 68 69 84 13 27 29 21 82 16 Е 35 43 42 20 22 28 19 20 23 75 19 Є 5 34 15 38 34 42 20 19 75 11 26 Ж 32 44 33 45 46 12 14 75 19 26 11 З 72 22 42 18 18 15 14 22 26 19 15 И 12 20 19 17 6 25 16 19 23 8 19 І 22 18 58 46 10 15 22 23 19 22 8 Ї 12 15 41 38 13 35 23 6 6 19 22 Якщо всі оператори даного біржового ринку обслуговуються в одній Розрахунковій палаті, то розрахувати: а) обєм вимог кожного оператора за надані біржові активи б) обєм зобовязань кожного оператора за прийняті біржові активи в) нетто-отримувачів та нетто-платників по багатосторонньому клірингу, а також суми відповідних підсумкових платежів г) коефіцієнт зменшення обєму безготівкових розрахунків в результаті використання багатостороннього клірингу. Завдання 9 Ви придбали Н акцій за ціною Ц грн. за акцію. Рівень первісної маржі склав М1 %, підтримуваної – М2 %. Інших цінних паперів на рахунку немає. Розрахувати: а) скільки власних коштів необхідно було залучити для здійснення угоди? б) до якого рівня повинний знизитися курс акцій, щоби прийшля вимога додаткового забезпечення? Н, шт = 300 Ц, грн. = 100 М1, % = 55 М2, % = 30 Завдання 10 Інвестор купив Н акцій по ціні Ц1 грн. за акцію при маржі М%. Якщо по акції щорічно сплачується дивіденд розміром Д2 грн., а кредит на її купівлю може бути отриманим під Р% річних, визначте доходність інвестицій, яка буде реалізована інвестором, якщо курс акцій за рік: а) досягне позначки ЦЗ; б) впаде до Ц4 грн.; в) лишиться на рівні Ц1, грн. Н = 130 Ц1 грн. = 60 Д2 грн. = 4 Ц3 грн. = 65 Ц4 грн. = 50 М, % = 60 Р, % = 12 Н = 125 Завдання 11 Підприємство – клієнт брокерської контори володіє Н акціями компанії «Теле-Херсон», які він купив по курсу Ц1 грн., за акцію при необхідному рівні маржі М1 %. В даний час акція на біржі продається по Ц2 грн. Комісія по ЦП понизила обовязковий рівень маржі до М2 %. Яке максимальне число додаткових акцій, не втрачаючи нових коштів, може купити інвестор, якщо бажає «побудувати піраміду». Н, шт = 100 Ц1, грн. = 35 Ц2, грн. = 80 М1, % = 55 М2, % = 35 Завдання 12 Переробне підприємство купує на відкритому, неорганізованому ринку насіння соняшнику та виробляє з нього олію та макуху. У вересні здійснено біржову операцію по купівлі за повну ціну фючерса на соняшник із закриттям поставкою товару. .. Завдання 13 Продавець і покупець сплачують зерновій біржі процентну таксу П, яка не має виразу у курсі. Куртаж в розмірі Кз тони пшениці сплачується тільки продавцем і добавляється до біржової ціни. Продавець за кожну тону проданої пшениці отримує суму С. Визначити: 1. Чистий дохід, який отримує за кожну тону пшениці а) продавець б) біржа 2. Скільки загалом коштує покупцеві тона пшениці П, % = 0,29 К, грн. = 11 С, грн. = 203 Завдання 14 На здійснення біржових операцій існують такі тарифи брокерської контори: 1. Угода до 1000 грн. – 10 грн. при будь-якому обємі операцій 2. Угода від 1000 до 10000 грн. – 10 грн. + 5 % від суми понад 1000 грн. 3. Від 10000 до 100000 грн. – 500 грн. + 3 % від суми понад 10000 грн. 4. Угода більше 100000 грн. – 3000 грн. + 1,5 % від суми понад 100000 грн. 5. Якщо місячний оборот біржових операцій підприємства-клієнта через дану брокерську контору досягає 0,5 млн. грн., то надається 25 % знижка з комісійних по всім наступним пераціям цього місяця. Знайти: 1. Загальний розмір комісійних до сплати за місяць 2. Середній дійсний процент тарифу за брокерські послуги у періоді Завдання 15 Біржові операції характеризуються наступними цінами укладення угод (за одиницю товару): МЦ – мінімальна ціна контракту за відповідний день проведенні операцій ВБ – ціна першої угоди біржового дня ЗБ – ціна останньої угоди денної сесії МК – максимальна ціна угоди Завдання 16 Покажіть методом хрестиків-нуликів динаміку цін укладених контрактів по операціям з товаром А на біржі. Один хрестик чи нолік дорівнює 1-ї гривні збільшення, чи зменшення цін. Визначте загальний напрямок зміни ціни. Завдання 17 Період вранішньої біржової сесії розбитий хронологічно на 7 відрізків часу, які відповідно треба позначити великими літерами: А – від 9-00 до 9-30 Б – від 9-30 до 10-00 В – від 10-00 до 10-30 Г – від 10-30 до 11-00 Д від 11-00 до 11-30 Е – від 11-30 до 12-00 Є – від 12-00 до 12-30 Завдання 18 Брокерською конторою через брокера А укладена угода на суму СД тис. грн. Це вище суми обмовленої договором з клієнтом, тому останній отримує додатковий прибуток в розмірі П тис. грн. Брокером надані також деякі інформаційні консультаційні послуги, спеціально обумовлені в договорі-дорученні клієнта та брокерській конторі, які оплачені в сумі У грн. Література 39

 7. Практичне завдання з маркетингу. Товар - побутова техніка
  (Товар - побутова техніка) Головні ринкові характеристики товару, фірми-виробника і конкурентних товарів. 1 1.Аналіз еластичності попиту за ціною на товар 2 2.Показники та оцінка якості товару 4 3. Критерії та оцінка конкурентоспроможності товару 5 4. Місткість ринку. Сегментування ринку. Визначення цільового ринку 6 5. Аналіз життєвого циклу товару 7 6. Аналіз нововведень, напрямків розробки нових товарів. Генерування ідеї та перевірки концепції нового товару 8 7.Аналіз товарних марок, упаковки 10 Список використаної літератури. 11

 8. Взяти будь-який товар та розробити інструменти дослідження і фактори
  ВСТУП 3 1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (провідна фармацевтична компанія) 5 2. ОПИС ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 6 3. ОПИС ТОВАРУ 9 4. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 14 Визначення мети дослідження Пошукові питання гіпотези та джерел інформації Розробка концепції збору первинної маркетингової інформації Організаційні питання проведення дослідження Розробка анкет Результати досліджень (результат обробки анкет) ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

 9. У якій кількості і за якою ціною є даний товар на даному складі?
  Перелік запитів (варіант 12) 3 Перелік запитів (варіант 12) 12. У якій кількості і за якою ціною є даний товар на даному складі? 14. Хто з постачальників не постачає даний товар за даною ціною? 16. Який товар і в якій кількості був відпущений на дану суму за даною накладною? 26. Хто зі співробітників даної фірми є постачальником товару? 28. У якому банку відкрив рахунок даний постачальник? Перелік задач 4 Логічна структура бази даних 6 1. Запит 12: У якій кількості і за якою ціною є даний товар на даному складі? 7 1.1. Таблиця 7 1.2. Запит 7 1.3. Форма 8 1.4. Звіт по запиту 9 2. Запит 14: Хто з постачальників не постачає даний товар за даною ціною? 10 2.1. Таблиця 10 2.2. Запит 10 2.3. Форма 12 2.4. Звіт по запиту 12 3. Запит 16: Який товар і в якій кількості був відпущений на дану суму за даною накладною? 13 3.1. Таблиця 13 3.2. Запит 13 3.3. Форма 14 3.4. Звіт по запиту 15 4. Запит 26: Хто зі співробітників даної фірми є постачальником товару? 16 4.1. Таблиця 16 4.2. Запит 16 4.3. Форма 17 4.4. Звіт по запиту 18 5. Запит 28: У якому банку відкрив рахунок даний постачальник? 19 5.1. Таблиця 19 5.2. Запит 19 5.3. Форма 20 5.4. Звіт по запиту 21 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 10. У якій кількості і за якою ціною є даний товар на даному складі
  Перелік запитів (варіант 12) 12. У якій кількості і за якою ціною є даний товар на даному складі? 14. Хто з постачальників не постачає даний товар за даною ціною? 16. Який товар і в якій кількості був відпущений на дану суму за даною накладною? 26. Хто зі співробітників даної фірми є постачальником товару? 28. У якому банку відкрив рахунок даний постачальник? Перелік задач Для виконання роботи необхідно вирішити наступні задачі: а) побудувати логічну структуру бази даних на рівні взаємозв’язків між об’єктами і на рівні взаємозв’язків між атрибутами різних об’єктів, попередньо визначивши ці взаємозв’язки; підтвердити правильність отриманої структури на екземплярах даних; б) сформулювати обрані запити у вигляді логічних виразів; в) написати і навести в додатку вид запитів згідно варіанта в СУБД MS ACCESS; г) реалізувати форми для введення даних, запити, звіт; д) ввести необхідний обсяг даних і забезпечити демонстрацію роботи БД. Список використовуваних об’єків Як предметна область для проектування БД обрана торгова фірма, що здійснює виконання замовлень, які надходять від клієнтів. Для побудови БД використані наступні об’єкти і їхні атрибути: 1 .Фірма (назва фірми, юридична адреса, телефон фірми, № рахунку в банку, найменування товару, ціна товару); 2.Склад (№ складу, адреса складу, № замовлення, найменування товару, одиниці виміру товару, ціна товару, відмітки про оплату); 3.Кадри (назва фірми, ПІБ співробітника, посада співробітника, утворення співробітника, оклад, дата прийняття на роботу); 4.Постачальник (№ постачальника, ПІБ постачальника, юридична адреса постачальника, № рахунку постачальника, найменування товару, ціна товару); 5.Транспорт (№ складу, № автомобіля, марка автомобіля, вантажопідйомність, рік випуску, ПІБ власника, дата перевезення); 6.Накладна (№ накладної, найменування товару, одиниці виміру товару, ціна, сума); 7. Товар (найменування товару, одиниці виміру, сорт, ціна, виробник, адреса виробника); 8.Клієнт (№ клієнта, ПІБ клієнта, юридична адреса клієнта, № рахунку клієнта, № замовлення, найменування товару, ціна товару); 9.Рахунок ( найменування банку, рахунки, ПІБ власника рахунку, стан рахунку, дата, наявність кредиту, сума кредиту); 10.Замовлення (№ замовлення, дата замовлення, ПІБ клієнта, № рахунку клієнта, найменування товару, кількість, ціна товару).

 11. Властивості товару
  1. Поняття «товар» 2 2. Головні ринкові характеристики товару 11 Список використаної літератури 19

 12. Властивості ізокости
  Властивості ізокости Література

 13. Хімічні властивості товарів
  1. Неорганічні речовини харчових продуктів 3 1.1. Вода 3 1.2. Мінеральні елементи. 4 2. Органічні речовини харчових продуктів 8 2.1. Білки 8 2.2. Вуглеводи 10 2.3. Ліпіди 13 2.4. Вітаміни і ферменти 15 Список використаної літератури 19

 14. Засоби вогнеборства та їх властивості
  Список використаної літератури: 1. Житецький В.Ц. Джиги рей В.С. Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. 2. Пістун І. П. Кіт Ю.В. Березовський А.П. Охорона праці. – Суми, 2000. 3. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995.

 15. Споживчі властивості круп
  Вступ 3 1. Характеристика сировини для виготовлення круп 4 2. Види, якість круп 6 3. Асортимент круп 7 Висновок 11 Список літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua