Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Внутрішній і зовнішній фінансові ринки (ID:6401)
| Размер: 32 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 21.07.2006 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
1. Характеристика внутрішнього фінансового ринку України 5
1.1. Особливості ринку банківських послуг 5
1.2. Особливості фондового ринку 10
1.3. Особливості ринку страхових послуг 12
1.4. Особливості ринку послуг інших небанківських фінансових установ 15
2. Тенденції розвитку зовнішнього фінансового ринку України 19
Висновок 24
Література 25
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Внутрішній і зовнішній аудит 1 вар
  1. Складіть програму аудиту основних засобів. 3 2. Приведіть види процедур при внутрішньому аудиті товарно-матеріальних цінностей. 9 3. Як оцінити аудитору систему бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту на підприємстві. 12 ЛІТЕРАТУРА. 18

 2. Фінансові ринки капіталів
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ІЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ 5 1.2. Причини і суть міжнародного руху капіталу 5 1.2. Міжнародний рух капіталів як основний фактор продуктивності сучасної економіки 8 1.3. Етапи розвитку та формування національного капіталу 12 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 16 2.1. Аналіз ринку цінних паперів 16 2.2. Аналіз ринку інвестицій 23 2.3. Аналіз кредитного ринку 31 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 43-44 Метою роботи є вивчення механізмів функціонування і розвитку міжнародного ринку капіталів. Об’єктом роботиня є процес інтеграції країн до світового ринку капіталу в умовах посилення глобалізаційних процесів. Предметом роботи є організаційно-економічні засади формування і реалізації механізму участі країн в процесах міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях.

 3. Фінансові ринки, їх види та призначення
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ 4 2. ВИДИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 9 3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 4. Можливості виходу на міжнародні фінансові ринки для українських компаній
  Вступ 2 Особливості міжнародного фінансового ринку 2 Сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків 7 Український досвід 11 Висновок 13 Література 15

 5. Можливості виходу на міжнародні фінансові ринки для українських компаній
  1. Вступ 3 2. Постановка задачі 5 2.1. Характеристика задачі 5 2.2. Вихідна інформація 7 2.3. Вхідна інформація 8 2.4. Опис алгоритму 9 3. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі 15 4. Висновки 19 5. Література 20 Задача: Розробити постановку й алгоритм автоматизованого розв"язання задачі "Розрахунок річного об"єму виконання плану випуску промислової продукції у вартісному виразі"

 6. НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 5 1.1. Сутність зовнішньоторговельної політики держави та національних економічних інтересів 5 1.2. Інструменти та методи реалізації національних економічних інтересів у сфері зовнішньої торгівлі 9 1.3. Засади формування зовнішньоторговельної політики та реалізації національних економічних інтересів щодо країн ЄС 13 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 16 РОЗДІЛ ІІ. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС 17 2.1. Законодавче забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі 17 2.2. Оцінка механізмів захисту внутрішнього ринку 20 2.3. Сучасний стан зовнішньоторговельної політики та її відповідність національним економічним інтересам 25 2.4. Реалізація національних економічних інтересів на зовнішніх ринках 31 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 35 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ 36 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 45 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 52

 7. Економічні передумови виходу на зовнішній ринок
  Вступ 3 Економічні передумови виходу на зовнішній ринок 5 Список використаних джерел та літератури 13

 8. Зовнішній борг України: динаміка та управління
  Вступ 2 1. Економічна сутність зовнішнього державного боргу 2 2. Аналіз сучасного стану та структури державного боргу України 4 2. Оптимізація управління державним зовнішнім боргом 9 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 9. Організація і управління транспортними перевезеннями в зовнішній торгівлі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ 6 1.1. Організація транспортних послуг, їх нормативно-правове регулювання 6 1.2. Особливості транспортно-логістичних систем 15 1.3. Методи вирішення транспортно-логістичних завдань 27 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ "УКРРІЧФЛОТ" 36 2.1. Організаційна структура та аналіз показників чисельності АСК «Укррічфлот» 36 2.2. Характеристики показників та напрямків міжнародних перевезень 47 2.3. Визначення ефективності міжнародних транспортних перевезень Укррічфлот 57 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 64 3.1. Оптимізація економічних резервів для підвищення транспортних перевезень ЗЕД 64 3.2. Шляхи удосконалення комерційної роботи на підприємстві 79 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності управління транспортними перевезеннями в ЗЕД 85 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105 Додатки 109-132 (Звітність, додатки) Метою дослідження є удосконалення процесу організації і управління транспортними перевезеннями ЗЕД. Дослідження складається з трьох розділів. В першому розділі розкриваються теоретико-методологічні засади організації та управління транспортними перевезеннями. В даному розділі було досліджено такі питання як поняття та значення транспортних послуг, їх нормативно-правове регулювання, особливості транспортно-логістичних систем, методи вирішення транспортно-логістичних завдань. У другому розділі проведено аналіз механізму управління транспортними перевезеннями АСК «Укррічфлот», а саме: логістика географічних показників транспортних перевезень, аналіз фінансових показників транспортних перевезень, дослідження ефективності транспортних перевезень. Третій розділ присвячений розробці шляхів удосконалення транспортних перевезень та включає такі питання як оптимізацію економічних резервів для підвищення транспортних перевезень ЗЕД, шляхи удосконалення комерційної роботи на підприємстві, обґрунтування запропонованих заходів. Матеріалами для дослідження є документи первинного бухгалтерського обліку й періодичної звітності підприємвта, результати спостережень автора за організацією перевезень на підприємстві підприємстві. Крім того було використано матеріали Держкомстату України, результати наукових розробок ведучих учених країни, що працюють під проблемою вдосконалювання транспортного обслуговування народного господарства. Значний внесок у вирішенні даної проблеми внесли такі вчені, як Вільковський Є.К., Бакуліч О.О., Левковець П.Р., Марунич В.С., Лимонов Є. Л., Плужников К.І., Чунтомова Ю.А. та інші. Під час проведення дослідження були використані загальноприйняті методи економічних досліджень: монографічний, економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний і інші

 10. Туристичні ринки світу - Росія
  1. Характеристика внутрішнього ринку(економічна, соціальна, політико-правова) 3 2. Ступінь інтегрованості ринку Росії в світову економіку 4 3. Оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів 4 4. Оцінка сфери гостинності(розміщення, насиченість місцями розміщення) 12 5. Оцінка туристичного процесу (потоків): динаміка, структура 13 6. Місце країни на туристичному ринку світу, регіону 17 7. Стан двосторонніх відношень Росії й України (політично-правові, економічні, туристичні формальності) 18 8. Оцінка сучасного стану двосторонніх відношень у сфері туризму(туристичні потоки, комфортність подорожей) 20 9. Освоєність туристичними фірмами України туристичного ринку Росії 21 Висновки 23 Використана література: 25

 11. форми виходу підприємств на зовнішні ринки
  Вспуп 3 Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 4 Висновок 15 Задача 16 Українське підприємство *Гамалія* уклало з румунським підприємством *Дана* контракт на поставку продукції. Загальна вартість контракту складає 6000 долл США. Підприємство резидент відвантажило продукцію на всю суму контракту. Сума митних платежів 3400 грн, позавиробничі витрати 780 грн, фактична собівартість реалізованої продукції 21000 гр. Курс НБУ на дату складання вантажно - митних декларацій - 5.45 грн за 1 долл, на дату надходження валюти на рахунок продавця 5.6 грн за 1 дол Необхідно: - скласти бухгалтерські проводки по експорту продукції - обрахувати та списати на відповідні рахунки курсові різниці Список використаної літератури 18

 12. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки
  ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 9 1.1. Сутність та значення міжнародного маркетингу 9 1.2. Види стратегій проникнення на зовнішній ринок 14 1.3. Процес розробки концепцій міжнародного маркетингу 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИХОДУ НА РИНКИ 35 2.1. Дослідження міжнародного ринку мінеральної води 35 2.2. Місце підприємства ТОВ „Корпорація „Українські мінеральні води” на міжнародному ринку. Аналіз економічних показників діяльності підприємства 44 2.3 Тенденції (сегментування, позиціонування) 54 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „КОРПОРАЦІЯ „УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ” НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 68 3.1. Визначення конкурентоздатності товару та розробка стратегії ціноутворення 68 3.2. Стратегії збуту та каналів розподілу 77 3.3. Прогнозування обсягів збуту мінеральної води та обґрунтування на 2006-2007 роки 83 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95 Метою даного дослідження є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань розробки стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки, розроблення вмінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень у сфері розробки стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки та вміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Предметом дослідження є відносини, які виникають між учасниками міжнародних ринків під час виходу на них нових підприємств або підприємств з новою продукцією. Об"єктом дослідження є вітчизняне підприємство ТОВ „Корпорація „Українські мінеральні води” з новою продукцією: бутильована мінеральна вода „Цілюще джерело”. Основними завданнями даної роботи є : 1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної й світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки. 2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань. 3. Аналіз міжнародних ринків для виходу на них підприємства. 4. Дослідження основних впливових факторів для виходу підприємства на міжнародні ринки. 5. Розробити стратегію виходу підприємства на міжнародні ринки з новою продукцією, враховуючи всі виявлені в дослідження фактори. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У вступі розглянуто актуальність обраної теми, її мету та завдання, структуру дипломного дослідження, методи. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам обраної теми. В цьому розділі досліджені питання сутності та значення міжнародного маркетингу, основні види стратегій проникнення на зовнішні ринки, процес розробки концепцій міжнародного маркетингу. Другий розділ присвячено аналізу зовнішніх міжнародних ринків та можливості виходу підприємства на них з новим видом товару. Третій розділ містить рекомендації по виходу підприємства на міжнародні ринки з новим видом товару та розробку стратегії такого виходу. У висновку містяться узагальнення даного дослідження. Дослідження в дипломній роботі проводилось за даними підприємства, отриманими впродовж 2002-2004 років. Основними методами, застосованими в даній роботі можна назвати кабінетні та польові методи, якісні та кількісні методи досліджень. Під час написання дипломної роботи були використані праці таких вчених як Гаркавенко С.С., Голубков Є.П., Данилова А.Р., Дракера П., Фалинський І.П. та інші.

 13. Предмет: туристичні ринки світу. Вид роботи: к/р
  План 1. Загальна характеристика стану внутрішнього ринку Італії 2 2. Ступінь інтегрованості ринку Італії в світову економіку 3 3. Оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів Італії 4 4. Оцінка сфери гостинності Італії 6 5. Оцінка туристичного процесу 7 6. Місце країни на туристичному ринку світу, регіону 9 7. Стан двосторонніх відносин країни Італії і України 10 8. Оцінка сучасного стану відносин в сфері туризму 11 9. Освоєність туристичними фірмами України (Києва) туристичного ринку 16 10. Перспективи розвитку двосторонніх відносин між країною та Україною та напрямки їх удосконалення 17 Список використаної літератури 18

 14. Аналіз стратегії виходу фірм вітчизняних виробників на зовнішній ринок та розробка міжнародного маркетингового комплексу
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки. 4 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємств масложирової промисловості України при виході на зовнішні ринки. 10 Список літератури: 18

 15. Матриця товари-ринки І Ансоффа та її використання у практиці на ринку послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика матриці «товари-ринки» І. Ансоффа 5 1.1. Поняття стратегії 5 1.2. Призначення матриці «товари-ринки» 11 Розділ 2. Основи банківського маркетингу 21 2.1. Сутність, функції і принципи банківського маркетингу 21 Розділ 3. Використання матриці Ансоффа на практиці 35 3.1. Застосування матриці на ринку банківських послуг 35 3.2. Застосування матриці Ансоффа на прикладі діяльності автокрамниці 37 Висновок 42 Список використаної літератури 44-45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua