Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз світового досвіду організації та функціонування держ служби його адаптація до сучасних умов (ID:6418)
| Размер: 92 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 25.07.2006 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 6
1.1. Аналіз особливостей державної служби у Франції 6
1.2. Порядок організації державної служби у Великобританії 15
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 24
2.1. Поняття та принципи державної служби в Україні 24
2.2. Характеристика соціального характеру державної служби 32
2.3. Права та обов’язки державних службовців 37
3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 42
3.1. Обґрунтування необхідності реформування державної служби в Україні 42
3.2. Основні напрями реформування державної служби в Україні 46
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58

Мета даної роботи – вивчити основні особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов..
Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання:
1. дослідити порядок організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах;
2. проаналізувати основні положення становлення державної служби в Україні;
3. визначити проблеми реформування порядку організації та функціонування державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду.
Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання державної служби. Наприклад, це роботи Василенко І.А., Куфакової Н.А., Озірської С.М., Опанасюк Г.та багато інших.
Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України та зарубіжних країн, що регулюють питання організації державної служби, спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються питання організації та функціонування державної служби.
Предмет даної роботи – особливості світового досвіду організації та функціонування державної служби та його адаптація до сучасних умов.
В ході роботи використані такі спеціально юридичні методи дослідження правових явищ, як:
 діалектичний дає можливість розглянути дану проблему не відособлено, а у взаємозв'язку з іншими суспільними явищами.
 історичний дає змогу розглянути досліджувану проблему в
історичному аспекті. Оскільки, зрозуміло, що без дослідження історичних передумов становлення даного правового інституту неможливо зрозуміти стан його розвитку на сучасному етапі та спрогнозувати його розвиток в майбутньому;
 порівняльний - дає можливість співставити діюче національне
законодавство та законодавство іноземних країн, що регулює питання державної служби, з метою його подальшого вдосконалення;
 метод структурного аналізу застосовується при аналізі
нормативно-правових актів з метою уникнення неоднозначного
тлумачення одних і тих же правових явищ в різних актах, чи різних частинах одного акту;
 системно-функціональний дає можливість досліджувати
валютні операції з урахуванням системно-функціональних зв'язків, що пов'язують даний правовий інститут з іншими правовими інститутами, дозволяє простежити його міжгалузеві зв'язки;
 евристичний - використовується для пошуку можливих шляхів
розв'язання проблем практичного застосування норм, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері.
Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.
У першому розділі висвітлені питання порядку організації та функціонування державної служби в зарубіжних країнах, через вивчення питань: аналіз особливостей державної служби у Франції; порядок організації державної служби у Великобританії
У другому розділі розкриваються особливості проходження державної служби в Україні, зокрема: Поняття та принципи державної служби в Україні; Характеристика соціального характеру державної служби; Права та обов’язки державних службовців.
У третьому розділі зосереджується увага на питанні реформуванні державної служби в Україні з врахуванням світового досвіду.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Стратегічне планування, його роль за сучасних умов розвитку українського суспільства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Сутність стратегічного планування і його місце в системі управління сучасною організацією 5 1.2. Цілі організації стратегічного планування 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 22 2.1. Етапи процесу стратегічного планування розвитку організації 22 2.2. Особливості вибору стратегії сучасної організації 24 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА 28 3.1. Загальна характеристика сегменту бізнесу ТОВ «Назва» 28 3.2. Управління стратегічним розвитком підприємства 31 3.2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 31 3.2.2. Аналіз конкурентів підприємства 35 3.3. Оцінка стратегічної позиції підприємства 37 3.4. Стратегічне планування розвитку підприємства 40 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55

 2. Аналіз міжнародного досвіду організації фармацевтичної діяльності
  Предмет: основи менеджменту охорони здоровя План Вступ 3 1.1. Види і форми медичного і фармацевтичного бізнесу. 5 1.2. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я". 16 1.3. Аналіз організаційно-правових форм українських аптек 19 2. Організація фармацевтичної діяльності на прикладі ТОВ “Обласна аптечна компанія” 24 2.1. Огляд фармацевтичного ринку України 24 2.2. Історія і перспективи діяльності ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” 28 2.3. Аналіз фінансового стану компанії 32 3. Напрями вдосконалення діяльності ТОВ “Обласна аптечна компанія” 39 3.1. Інноваційний розвиток компанії 39 3.2. Вдосконалення фінансування поточної діяльності та розвитку компанії 45 3.3. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації в індивідуальні цілі працівників. 47 Висновки 51 Література 54 Мета роботи полягає в узагальненні міжнародного досвіду організації фармацевтичної діяльності, розробці прикладних положень та конкретних рекомендацій стосовно вдосконалення управління українськими фармацевтичними підприємствами в умовах динамічного зовнішнього середовища. Об’єктами дослідження обрано систему і процеси управління суб’єктами господарювання у фармацевтичній галузі, зокрема ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” та механізми їх функціонування в умовах динамічного зовнішнього середовища. Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і практичні аспекти фармацевтичних управлінських теорій.

 3. Стратегія розвитку фінансової системи в Україні (в контексті світового досвіду)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 5 1.1. Поняття фінансової системи та її складові 5 1.2. Трансформація фінансової системи в умовах глобалізації 10 РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 17 2.1. Моделі фінансових систем у розвинутих країнах: переваги і недоліки 17 2.2. Особливості моделей державного регулювання фінансової системи та їх можливе застосування в сучасних економічних умовах України 22 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 3.1. Проблеми фінансової системи України в сучасних умовах 28 3.2. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України 30 ВИСНОВОК 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 40

 4. Висвітлення ролі і значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права
  Вступ 3 1. Ролі та значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права 4 2. Політична філософія XVII-XVIII ст. про громадівський устрій 5 3. Політико-правова думка XIX — поч. XX ст. про місцеве самоврядування 12 4. Конституційна історія становлення громадівського устрою та місцевого самоврядування XVІІI-XX ст. 19 Висновок 25 Список використаної літератури 26

 5. Профорієнтація та адаптація персоналу організації в сучасній Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні засади менеджменту персоналу в сучасних умовах 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу підприємств 6 1.2. Профорієнтація працівників як елемент менеджменту персоналу 18 1.3. Інші методи соціальної підтримки персоналу 29 2. Профорієнтація та адаптація персоналу на підприємстві ТОВ „Фалбі” 38 2.1. Поняття, форми і види профорієнтації та адаптації 38 2.2. Оцінка результатів адаптації працівників на підприємстві ТОВ „Фалбі” 52 2.3. Управління профорієнтацією та адаптацією працівників 66 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналу на досліджуваному підприємстві 72 3.1. Вдосконалення напрямків профорієнтації персоналу 72 3.2. Шляхи та методи вдосконалення адаптації працівників 85 3.3. Аналіз ефективності вдосконалення менеджменту персоналу 93 Висновки та пропозиції 98 Список використаних джерел 101 Додатки 108 Мета даної роботи – проаналізувати стан організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві (ТОВ «Фалбі»), розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків, рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу. До завдань роботи входить опрацювання теоретичного матеріалу по заданій темі та проведення практичних досліджень: - визначити сутність і роль профорієнтації та адаптації персоналу; - описати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу по його категоріях; - з’ясувати економічні аспекти профорієнтації та адаптації персоналу; - дати сутність оцінювання персоналу; - дати коротку організаційно-технічну характеристику бази практики; - проаналізувати фактичний стан профорієнтації та адаптації на підприємстві; - оцінити ефективність профорієнтації та адаптації персоналу; - звернути увагу на наявні недоліки в цій роботі; - виявити, чи впроваджується з даної проблеми зарубіжний досвід; - дати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є стан досліджуваного підприємства щодо персоналу та його профорієнтації та адаптації. Предметом дослідження є ефективність профорієнтації та адаптації персоналу в ТОВ «Фалбі» та його мотивація.

 6. Особливості функціонування підприємств за умов ринкових економічних відносин
  ВСТУП 3 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4 2. ФУНКЦІЇ ТА МЕТА ПІДПРИЄМСТВА 8 3. МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 12 ВИСНОВКИ 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 7. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Продуктивність праці та методи її вимірювання 5 1.1. Визначення продуктивності праці 5 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 10 2. Управління продуктивністю праці 13 2.1. Сутність управління продуктивністю праці 13 2.2. Планування продуктивності праці 14 3. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 18 3.1. Резерви та динаміка підвищення продуктивності праці персоналу 18 3.2. Нові методи підвищення продуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки 24 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Мета роботи. Мета курсової роботи полягає у розкритті теоретичних аспектів, методичних підходів та обгрунтовуванні резервів підвищення продуктивності праці та шляхів їх використання. Об'єктом дослідження є теорія і практика використання праці та її продуктивність. Предметом дослідження є резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

 8. Інформаційне забезпечення митної служби України безпека функціонування та розвитку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 5 1.1. Концептуальні підходи до аналізу інформаційного забезпечення функціонування державних органів влади 5 1.2. Об’єкти та суб’єкти інформаційного забезпечення Держмитслужби України 10 1.3. Методи та принципи дослідження проблеми 17 РОЗДІЛ 2 20 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 20 2.1. Аналіз існуючої системи інформаційних ресурсів Держмитслужби України 20 2.2. Загрози інформаційному забезпеченню функціонування Держмитслужби України 23 2.3. Нормативно-правове регулювання системи інформаційного забезпечення Держмитслужби України 27 РОЗДІЛ 3 38 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ 38 3.1. Шляхи підвищення ефективності процесу інформаційного забезпечення митної справи 38 3.2. Рекомендації щодо покращення процесу інформаційного забезпечення митної служби України 56 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 75

 9. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах
  План Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми. 6 Розділ II. Характеристика досліджуваного підприємства. 19 Розділ III. Аналіз роботи ЗАТ “Швидко-Україна” 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства. 28 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної літератури 38 Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації ресторанного бізнесу в сучасних ринкових умовах, аналізі основних тенденцій його розвитку та пошуку шляхів його подальшого вдосконалення. Об’єктом дослідження є ресторани, які спеціалізуються на наданні послуг з швидкого харчування. Предметом дослідження є внутрішнє середовище та процес управління мережею підприємств ресторанного господарства

 10. Характеристика підсистеми умов праці в системі управління персоналом організації
  1. Характеристика підсистеми умов праці в системі управління персоналом організації. 3 2. Кількісна потреба в персоналі організації. Методи розрахунку кількісної потреби. 7 3. Етапи організації процесу професійного навчання персоналу в організації. 14 Список використаної літератури 21

 11. Порядок укладення колективних договорів, контроль за виконанням його умов та відповідальність за порушення
  1. Порядок укладення колективного договору і його зміст 3 2. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 9

 12. Туристичне краєзнавство Варіант 18 Придатність кліматичних умов України для організації рекреації та туризму
  1. Придатність кліматичних умов України для організації рекреації та туризму 3 2. Туристичний маршрут "Золота підкова Черкащини" (м. Чигирин, с. Медведівка, с. Стецівка, с. Суботів та урочище "Холодний Яр") 8 Список літератури 12 Додаток № 1 13

 13. Стиль керівництва та його застосування залежно від конкретних умов підприємства сфери туризму
  Вступ 3 1. Природа та визначення керівництва і лідерства. Форми влади та впливу 6 2. Стилі і системи керівництва та їх характерстика 13 3. Особливості керівництва готельними підприємствами в світі та Україні. 21 4. Вдосконалення стилю та способів керівництва важливий чинник розвитку готельного бізнесу в Україні. 26 Висновки 32 Список використаної літератури: 35

 14. Принципи організації контрольно – ревізійної служби
  1.Поняття контрольно – ревізійної служби та її функції. 2 2. Функції та обовязки апарату державної контрольно–ревізійної служби 7 Список використаної літератури. 9

 15. Інтегральна структура психологічної служби організації
  Вступ 3 1 СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 4 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 3. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 6 4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 8 Висновки 10 Література 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua