Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Композиція, закони гармонії (ID:644)
| Размер: 27 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 29.07.2004 |
СодержаниеВступ 3
1. Зародження і розвиток законів гармонії 4
2. Поняття композиції 8
2.1. Закономірності композиції 9
2.2. Структура композиції 10
2.3. Гармонічна цілісність і співпідпорядкованість елементів 11
3. Правила композиції 11
4. Засоби композиції 14
5. Колірна гармонія 17
6. Сучасний дизайн: повернення до класіки 20
Висновки 22
Список використаеої літератури 24

Список використаної літератури
1. Деготь Е. К эстетике нерыночного предмета. – М., 2002.
2. Латышев Л., Латышев В. По единым законам гармонии. – М, 2001.
3. Родченко А. Опыты для будущего. Дневники. Статьи. Письма. Записки. - М.: Грант, 1996.
4. Степанов С. Психология в дизайне. – М., 2000.
5. Стэнрос А. Современный дизайн. –М., 2002.

ЛитератураСписок використаної літератури 1. В.М. Юрківський. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с. 2. «Объединенная Германия: политико-, экономико- и социально-географические аспекты», -С.Н. Раковский 3. «ФРГ после объединения», - С.Б. Лавров 4. «Экономическая география», - И.А. Родионова, Т.М. Бунакова, М. 2001 5. Мотылев В.Е. Экономическая история зарубежных стран. М., 1961. 6. Розміщення продуктивних сил: В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 546 с. 7. Розміщення продуктивних сил: навч.-методич. посібник // за ред Ю.І.Пітюренко – Київ: КНЕУ, 2000 8. С.І. Іщук Розміщення продуктивних сил: теоретико-методологічні основи – Київ, 1997 9. С.І. Іщук Розміщення продуктивних сил: теорія, методи, практика – Київ: видавництво європейського університету фінансів та інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999 10. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки.1870-1914 гг. Сост.: Остриков П.И., Вандель П.П. М.,1989. 11. Семенов Г. Розвиток виробництва легкових автомобілів в Україні. // Економіка України. – 2000. - №12. 12. Экономическая история зарубежных стран. Под ред. Голубовича В.И. Минск.,1989 13. Экономическая история капиталистических стран. Под ред. Кривня П.В., Дзюбко И.С., Чунтулова В.Т. М.,1966. 14. Экономическая история капиталистических стран. Под ред. Полянского Ф.Я. М.,1986. 15. Экономическая история капиталистических стран. Под ред. Чунтулова В.Т. М.,1973,1985. 16. Сайт промисловості Німеччини -http://www.krone.de/de/group/index.html
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Основні закони організації
  Вступ 3 1. Залежність, закономірність та закон в організаційній діяльності 4 2. Різниця між законами організації та законами для організації 6 3. Загальні та специфічні закони організації 7 Висновок 9 Література. 11

 2. Закони та підзаконні акти
  ВСТУП 3 1. ЗАКОН ТА ЙОГО ВИДИ 4 2. ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 5 3. ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 10 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

 3. Соціальні закони та їх класифікація
  Вступ 3 1. Сутність поняття соціального закону 4 2. Класифікація соціальних законів 7 Висновок 13 Список літератури 14

 4. Основні закони логіки
  Зміст Вступ 3 Основні закони логіки 4 Поняття про закон мислення 4 Закон тотожності 6 Закон суперечності (несуперечності) 7 Закон достатньої підстави 8 Закон виключеного третього 9 Висновок 10 Література 11

 5. Описати закони України
  1. Описати закони України “Про статус суддів” від 15.12.1992 р., “Про прокуратуру” від 5.11. 1991 р., “Про адвокатуру” від 19.12. 1992 р., “Про нотаріат” від 2.09.1993 р. “Про міліцію” від 20.12.1990 р. 3 Список використаної літератури: 11

 6. Закони тотожності та достатньої підстави
  Теоретична частина 3 1. Визначеність та послідовність думки. Закон тотожності та його значення для законотворчості та законозастосування. 3 2. Доказовість міркувань. Закон достатньої підстави та його роль у попередженні та розслідуванні злочинів. 15 Практична частина 23 Задача 1 Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: стаття КК України, стаття 187 КК України, стаття, що передбачає відповідальність за розбій. Задача 2 Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні — то яке правило порушено): «Контрабанда — переміщення товарів через державний кордон без сплати мита». Задача 3 Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні — то яке правило порушено): «Злочини поділяються на умисні, невмисні, тяжкі та зло¬чини неповнолітніх». Задача 4 Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): «Усі злочини вчиняються через необачність». Записати судження, протилежне ньому. Задача 5 Формалізувати судження: «Коли особа порушує норму, що містить кримінально-правову заборону, вона вступає у кримінально-правові відношення з державою». Задача 6 Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: «Дільничний — представник міськрайоргану внутрішніх справ на обслуговуваній дільниці. М. дільничний. Отже. М. представник міськрайоргану внутрішніх справ на обслуговуваній дільниці». Задача 7 За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: ((A ˅ В) ˄ (В ˅ A)) = (А ˄ В). Задача 8 Навести приклад умовно-розділового умовиводу. Задача 9 Коло підозрюваних обмежується трьома особами: А, В і С. Якщо до злочину причетний С, то В — його співучасник. Винність хоча б одного з двох — А чи В — достатня підстава для звинувачення С. З двох підозрюваних — А і В — винен міг бути тільки один. Хто із зазначених осіб причетний до злочину, а хто має алібі? Розв'язок формалізуйте. Задача 10 Побудуйте пряме спростування тези В. користуючись аргументами: 1) (A ˅ D) ˄ С; 2) В → ; 3) D ˅ С. Перелік використаної літератури 35

 7. Основні принципи і закони діалектики
  Вступ 3 1. Роль основних принципів діалектики у пізнанні 4 2. Особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні 9 3. Закони єдності і боротьби протилежностей 14 4. Закон заперечення заперечення 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 8. Закони виключеного третього та несуперечності
  Вступ 3 1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції 4 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів 12 Висновок 17 Список літератури 18

 9. Закони виключеного третього та несуперечності
  1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції. 3 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів. 5 3. Задачі. 7 1. Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: водій автомобіля, свідок події, винуватець події... Література 13

 10. ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ЇХ ОСОБИСТОСТІ ТА СПЕЦИФІКА
  ВСТУП 3 1.ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ 4 2.ЗАКОН ПОПИТУ 4 3.РІВНОВАГА ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 5 4.СПОЖИВЧИЙ ВИБІР 6 5.ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ 7 6.ЗАКОН УБУТНОЇ ГРАНИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 8 7.ТЕХНІЧНА Й ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 10 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

 11. Соціологічні категорії і закони (загальна характеристика)
  Вступ 3 1. Основні категорії (поняття) в соціології 4 2. Загальна характеристика соціологічних законів 10 Висновок 16 Список літератури 17

 12. Загальні закони управління людиною і персоналом
  ВСТУП 2 1. Наука соціального управління та її зміст 3 2. Система управління і її закони 4 3. Проблеми в області управління 13 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 13. Закони попиту і пропозиції: їх використання в ринковій економіці
  Вступ 3 1. Сутність закону попиту та фактори, що на нього впливають 5 1.1. Економічна природа попиту 5 2.1. Характеристика закону попиту 6 3.3. Еластичність попиту 11 2. Закон пропозиції. Сутність і фактори зміни пропозиції 16 2.1. Економічна природа пропозиції 16 2.2. Закон пропозиції, фактори зміни пропозиції 17 2.3. Еластичність пропозиції 19 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 14. Закони, принципи й методи організації праці менеджера
  1. Закони організації управління працею менеджера 2 2. Принципи і напрями організації праці менеджера 6 3. Методи організації управлінської праці. 12 Література 18

 15. Звичай, писане право, Закони ХІІ таблиць
  План: 1. Поняття і види джерел римського права 4 2. Закони ХІІ таблиць 15 Список використаної літератури: 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua