Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз розрахунків в іноземній валюті (ID:6545)
| Размер: 203 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 25.07.2006 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність та види валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 5
1.1. Формування валютних операцій, іх сутність, роль та механізм регулювання 5
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд теоретичної літератури з питань обліку та контролю валютних операцій 11
Розділ 2.Характеристика системи бухгалтерського обліку валютних операцій 21
2.1.Документальне оформлення обліку валютних операцій підприємства 21
2.2.Розробка системи обліку валютних операцій 26
2.3. Облік експортно-імпортних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 30
2.4.Облік бартерних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємства 37
Розділ 3. Розробка системи економічного аналізу та контролю валютних операцій підприємства 40
3.1.Методичні прийоми та інформаційне забезпечення дебіторської заборгованості у зовнішньоекономічних розрахунках 40
3.2. Організація та методика проведення контролю та аналізу валютних операцій 42
Висновок 46
Список використаних джерел 47
Додатки: 49

Метою дослідження даної теми є аналіз розрахунків в іноземній валюті на прикладі конкретного підприємства.
Предметом дослідження грошові розрахунки сталеплавильного комбінату.
Об’єктом дослідження є сталеплавильний комбінат «Хімкомсталь»
Інформаційною базою дослідження послужила організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та стан внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства.
Провести дослідження даної теми нам допомогли діючі законодавчі акти, інструктивні матеріали, публікації різного рівня, матеріали науково-дослідницьких установ.
При досліджені даної теми використовувались наступні методичні прийоми: загальнонаукові ( аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія та моделювання, системний аналіз), власні методичні прийоми, органолептичні (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи), документальні ( дослідження документів, камеральні перевірки, нормативно-правове регулювання), узагальнення результатів дослідження (групування недоліків, документування результатів), прийняття рішень.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація роботи банків та облік розрахунків щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками в іноземній валюті
  Вступ 3 Теоретична частина 5 1. Пластикові картки: сутність, види, організація роботи з обслуговування 5 1.1. Організація роботи банків що до обслуговування фізичних осіб пластиковими картками в іноземній валюті 5 1.2. Види пластикових карток 7 1.3. Зарубіжний досвід 18 2. Організація роботи банків з пластиковими картками та облік цих операцій 21 2.1. Правила та порядок оформлення видачі пластикових карток 21 2.2. Облік операцій с пластиковими картками 27 2.3. Аналіз організації роботи банків та облік розрахунків щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками 32 3. Практична частина 34 3.1 Документальне оформлення та облік операцій із пластиковими картками, обслуговування фізичних осіб на прикладі банку "Промінвестбанк" 34 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додаток 1. 49

 2. Облік операцій в іноземній валюті
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку операцій в іноземній валюті. 5 3. Характеристика первинних документів обліку операцій в іноземній валюті. 11 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку операцій в іноземній валюті. 17 5. Характеристика вихідних документів обліку операцій в іноземній валюті. 22 Висновки 25 Література 27 Додатки 29 Об'єктом досліджень є Дочірнє підприємство Предметом діяльності є торгівля: акустичними системами і підставками для них, акустичними системами для автомобілів

 3. Переоформлення рахунків в іноземній валюті
  Вступ 3 1. Поняття, сутність та види валютних рахунків 4 2. Порядок переоформлення рахунків 6 Висновки 10 Література 11 Додаток 1. Заява на відкриття рахунку 12 Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.” (Документи, які подаються при відкритті рахунків) 13

 4. Закриття рахунків в іноземній валюті
  Вступ 3 1. Характеристика рахунків в іноземній валюті 3 2. Порядок закриття рахунків 7 Висновок 9 Література 10 Додаток 1. Типова форма заяви про закриття рахунку 12

 5. Операції банку з цінними паперами в іноземній валюті
  ВСТУП 2 1. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 3 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ 8 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 6. Контроль та ревізія коштів і операцій в іноземній валюті (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи коштів і операцій в іноземній валюті 5 1.1. Поняття валютних цінностей та операцій з ними 5 1.2. Сутність розрахунків в іноземній валюті 8 2. Організаційно - економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Сінті” 14 3. Контроль і ревізія коштів і операцій в іноземній валюті 18 3.1 Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії і контролю коштів і операцій в іноземній валюті 18 3.2. Контроль і ревізія операцій на валютному рахунку 22 3.3. Ревізія розрахунків з постачальниками і покупцями 25 Висновки 32 Список використаної джерел 35 Додатки 37

 7. Аналіз розрахунків з підзвітними особами
  Без плану Література 8 джерел В роботі є таблиці Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами Структура іншої дебіторської заборгованості на підприємстві Розрахунок середнього періоду інкасації дебіторської заборгованості

 8. Аналіз та аудит розрахунків за аліментами
  1. Аналіз розрахунків за аліментами 3 2 . Аудит розрахунків за аліментами 8 Список використаної літератури 14

 9. Аналіз розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
  Вступ. 3 1. Суть та характеристика податку на прибуток, розрахунки з бюджетом по податку на прибуток. 5 2. Аналіз структури та динаміки валових доходів. 10 2.1 Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції 11 2.1.1 Промисловість 12 2.1.2 Сільське господарство. 12 2.1.3 Будівництво 13 2.1.4 Транспорт. 13 2.1.5 Торгівля 14 3. Аналіз структури та динаміки валових витрат. 15 3.1 Аналіз витрат на виробництво, їх структура і динаміка. 16 3.2 Аналіз амортизаційних відрахувань 18 3.3 Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів 20 4. Аналіз динаміки та складу податку на прибуток 22 5. Аналіз стану розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 25 6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення стану розрахунків по податку на прибуток 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 10. Аналіз таких основних форм міжнародних розрахунків
  В роботі здійснено аналіз таких основних форм міжнародних розрахунків, як документарний акредитив, документарне інкасо, валютні операції та ін. На конкретних прикладах показаний порядок дій при здійснені цих операцій та відображення їх в бухгалтерському обліку. Зміст Вступ 4 1. Виконання міжнародних торгівельних розрахунків як імпортерами, так і експортерами у різних формах 5 2. Операції продажу і купівлі валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківському ринках на умовах: спот, форвард та ф’ючерс 17 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Додаток 1. Форма №377-I 24 Додаток 2. Форма №377-I 25 Додаток 3. Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах 26

 11. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків. Принципи організації міжбанківських розрахунків, прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків
  Вступ 2 1. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків 3 2. Принципи організації міжбанківських розрахунків 7 3. Прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками 10 4. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків 12 Висновок 13 Список використаної літератури 15

 12. Методологія та організація обліку і аудиту розрахунків зі страхування та їх аналіз
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. РОЗРАХУНКИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 7 1.1. Економічна сутність страхування 7 1.2. Класифікація та групування розрахунків зі страхування в обліку і звітності 15 1.3. Методи оцінки розрахунків зі страхування 26 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ 31 2.1. Нормативне регулювання обліку і звітності розрахунків зі страхування 31 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і фінансової звітності розрахунків зі страхування 43 2.3. Організація обліку і звітності за пенсійним та соціальним страхуванням 46 2.4. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності розрахунків зі страхування 66 2.5. Удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку розрахунків зі страхування 68 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ 75 3.1. Характеристика методів економічного аналізу розрахунків зі страхування 75 3.2. Факторний аналіз та оцінка формування і використання розрахунків зі страхування 81 3.3. Основні резерви підвищення ефективності використання розрахунків зі страхування 91 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ 98 4.1. Методи та процедури аудиту розрахунків зі страхування 98 4.2. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту розрахунків зі страхування 104 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111 ДОДАТКИ 117

 13. Аналіз розрахунків з бюджетом в сучасних умовах (на прикладі фірми)
  ВСТУП 3 1. Теоретичні дослідження системи розрахунків з бюджетом суб’єктів малого підприємництва 5 1.1 Визначення субєкта підприємницької діяльності 5 1.2 Відмінності в системі розрахунків з бюджетом малих підприємств та інших 7 1.3 Особливості процесу розрахунків з бюджетом субєктів підприємницької діяльності 8 2. Аналіз процесу розрахунків підприємства з бюджетом на прикладі ТОВ «Назва» 14 2.1. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства. 14 2.2. Аналіз об’єкту оподаткування ТОВ «Назва». 16 2.3. Методи нарахування податків на підприємстві. 20 3. Шляхи оптимізації процесу розрахунків з бюджетом для ТОВ «Назва» 23 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ 36 Звітність

 14. Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці на підприємствах хлібопекарської
  Вступ 3 1. Економічна сутність оплати плати та її види 5 2. Облік розрахунків з оплати праці 9 3. Аналіз та аудит розрахунків з оплати праці 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20 Додатки 24

 15. Реферат з економічного аналізу. Економічний аналіз розрахунків за податками та платежами
  Вступ 3 1. Економічний аналіз розрахунків за податками та платежами 4 1.1. Поняття, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу 4 1.2 Економічний зміст, функції та класифікація податків 8 1.3 Особливості економічного аналізу розрахунків за податками та платежами 15 2. Аналіз та аудит розрахунків за податками та платежами 20 Висновки 24 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua