Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Логічна культура особистості, шляхи формування і вдосконалення (ID:6675)
| Размер: 30 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 27.07.2006 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Логіка як основа формування сучасної культури особистості 3
2. Логічна культура юриста як база його фахового рівня 5
3. Формування логічної культури на уроках з літератури 11
4. Формування логічної культури студентів у сучасних умовах 14
Висновки 16
Література 17
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Формування товарної пропозиції в магазині та шляхи її вдосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування товарної пропозиції 5 2. Організаційно – економічна характеристика підприємства 13 3. Аналіз формування пропозиції товарів 17 4. Дослідження факторів, що впливають на формування товарної пропозиції 29 5. Шляхи вдосконалення формування товарної пропозиції в магазині 34 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 44

 2. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення
  ПЛАН ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84 Мета і задачі дослідження. Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Відповідно до поставленої мети вирішено такі задачі: дослідження основних етапів становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні; проведення теоретичного аналізу сутності міжбюджетних відносин та механізму їх реалізації; визначення особливостей формування міжбюджетних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду; аналіз сучасних тенденцій і факторних умов змін щодо формування нових бюджетних відносин; встановлення основних напрямків розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Об’єкт дослідження – система розмежування доходів і видатків бюджетів різних рівнів. Предмет дослідження – реально сформована система міжбюджетних відносин в Україні. Методи дослідження. У процесі дипломного дослідження застосовувалися різні методи, а саме:  методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту і сутності основ понятійного апарату при розгляді взаємовідносин між бюджетами різних рівнів, уточнення поняття «міжбюджетні відносини»;  статистичний і графічний аналіз – для аналізу, групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження стану розвитку міжбюджетних відносин в Україні, засад формування, надання та розвитку міжбюджетних трансфертів;  системний та комплексний підходи – для визначення шляхів розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів

 3. Касові операції банку та шляхи їх вдосконалення
  Вступ 3 1. Поняття касових операцій банків 4 2. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках 9 3. Загальні правила касової роботи 13 4. Видаткові касові операції 15 5. Прихідні касові операції 17 6. Операції вечірньої каси 20 7. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків 20 Висновок. 27 Література 29

 4. Шляхи вдосконалення фінансової діяльності підприємства
  Шляхи вдосконалення фінансової діяльності підприємства Література.

 5. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84-86 Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів.

 6. Система управління персоналом підприємства та шляхи її вдосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління персоналом організації 4 1.1. Мета, функції, задачі управління персоналом на підприємстві 4 1.2. Персонал підприємства: сутність і структура 7 1.3. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 2. Розвиток системи управління персоналом в Україні 15 2.1. Передумови формування вітчизняного менеджменту персоналу 15 2.2. Сучасний стан роботи з кадрами в Україні 18 3. Система управління персоналом на підприємстві 22 2.1. Загальна характеристика підприємства 22 2.2. Система управління кадрами на підприємстві 26 3.3. Вдосконалення системи управління персоналом підприємства 32 Висновки 36 Використана література 37

 7. Постмодерн і культура особистості
  Вступ 3 Розділ 1. Культура в системі суспільства. 5 1.1. Поняття, структура та функції культури 5 Розділ 2. Економічна соціологія постмодерну 16 Розділ 3. Поняття культура особистості та його характеристика 30 3.1. Людина в світі (постмодерної) культури 30 3.2. Культура особистості 34 3.3. Комунікативно-виконавська майстерність особистості 40 Висновок 47 Список використаних джерел 49

 8. Система оподаткування в Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення
  Вступ 3 Розділ 1. Еволюція податкової системи України 5 Розділ 2. Динаміка податкових надходжень до державного бюджету 11 Розділ 3. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні 18 Висновок 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 9. Механізм утворення прибутку промислового підприємства та шляхи його вдосконалення
  Вступ (актуальність, мета, завдання, і т.д.) 3 Розділ 1. Сутність прибутку та класифікація його видів 6 Розділ 2. Політика формування прибутку підприємства 13 Розділ 3. Методи оцінки ефективності формування прибутку промислового підприємства 21 Розділ 4. Основні напрямки удосконалення механізму формування прибутку промислового підприємства 31 Висновок 37 Список використаної літератури 39

 10. Комерційна діяльність сервісного обслуговування та шляхи її вдосконалення (на прикладі готелю “Братислава”)
  Вступ 3 1. Економічна сутність послуг 5 1.1. Види і сектори послуг 5 1.2. Сутність послуг 6 1.3. Класифікація послуг 8 2. Комерційна діяльність готельного комплексу “Братислава” 14 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 14 2.2. Аналіз доходів і витрат готельного комплексу 16 2.3. Аналіз рентабельності підприємства 26 3. Напрямки підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства 29 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 36

 11. Особливості технології обслуговування споживачів по типу «шведський стіл», та шляхи її вдосконалення
  Вступ 3 Розділ І Теоретичні аспекти досліджуваної теми 5 Розділ II Характеристика досліджуваного підприємства 11 Розділ III Аналіз роботи "шведської" лінії на досліджуваному підприємстві 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 32 Висновки і пропозиції 34 Список використаної літератури 37 Додатки 39

 12. Система та особливості конституційно - правового статусу місцевих органів виконавчої влади, шляхи його вдосконалення в контексті конституційної реформи
  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади 16 1.3. Місцеві органи виконавчої влади 23 2. Конституційно-правовий статус українського уряду у світлі конституційно-правової реформи: проблеми реалізації 27 3. Пострадянський досвід конституційних реформ 38 Висновки 46 Список використаної літератури: 48-49 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади. Об’єктом дослідження є теоретичні положення конституційного права. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.

 13. Культурні фактори формування особистості
  Вступ 3 1. Сутність та форми вияву культури в житті людини і суспільства 4 1.1. Масова культура 6 1.2. Народна культура 7 1.3. Організаційна культура 7 2. Структурні елементи культури 9 3. Вплив культури на формування особистості 10 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 14. Формування особистості “я” у підлітковому віці
  Вступ 3 1. Специфіка розвитку особистості в підлітковому віці 4 2. Процес формування особистості в підлітковому віці 7 3. Уявлення підлітків про власне “я” 10 4. Становлення образу “я” у підлітків 12 Висновки 20 Література 21

 15. Економічна культура: сутність та напрями її формування
  Вступ 3 1. Функції економічної культури 4 2. Структура економічної культури 6 3. Формування української економічної культури 15 Висновки 23 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua